Cerere de propuneri de proiecte colaboare cu Republica Moldova – Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului

Comisia Europeana a deschis o cerere de propuneri de proiecte pentru Republica Moldova si statele membre prin Instrumentul European pentru Democratie si Drepturile Omului.

Titlul: “Schema de sprijin alocata pe tara – Moldova”;

Cerere restrânsa de propuneri/evaluarea unei note de concept.

Data limita pentru depunerea notelor de concept: 26 august 2016; 11 noiembrie 2016 este data limita pentru întreaga aplicatie, daca evaluarea primei etape (nota de concept) este pozitiva.

Eligibilitate: organizatii nonguvernamentale, operatori din sectorul public, autoritati locale din statele membre ale UE si Republica Moldova

Bugetul total al cererii: 1.700.000 € ;

Mínimum 350.000€/proiect și maximum 400.000€, se acorda între 50% si 95% cofinantare.

Obiectivul general al acestei cereri este de a îmbunătăți și de a verifica respectarea și
protecția drepturilor omului în Republica Moldova.

Obiective specifice:
– sprijinirea activităților organizațiilor societății civile în pregătirea terenului pentru alegeri;
– sprijinirea acțiunilor societății civile asigurând controlul testelor;
– sprijinirea libertății de exprimare;
– sprijinirea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

Fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro