Fundația ICAR caută voluntari!

Suntem în căutarea a două persoane dinamice, creative și sensibile la cauza refugiaților din România, care să se alăture echipei noastre din București și Rădăuți.

Fiecare centru caută să-și mărească echipa cu un voluntar. 

Implicarea în proiecte presupune: 

– susținerea activităților de comunicare ( orgaznizare evenimente, aplicare chestionare)

– sprijin logistic pentru focus grupurile cu beneficiarii noștri– sesiuni foto pentru activitățile pe care le facem

– ilustrații și graphic design ( creație și input pentru materialele și ghidurile adresate comunității de refugiați, autorităților care vor participa la atelierele de capacity building)

Ce oferim la schimb?

– posibilitatea de a avea o contribuție directă pentru refugiații și migranții din România prin participarea la proiectele noastre

– un mediu receptiv și dechis la creativitate

– experiență de muncă

Pentru mai multe detalii:

București: contacteaz-o pe Adelina Băncilă,  pe care o găsești la adelina@icarfoundation.ro sau la telefon +40 21 321 22 21.

Rădăuți: contacteaz-o pe Iulia Cazaciuc la cazaciuciulia@gmail.com

Te așteptăm alături de noi!

***

Fundația ICAR are peste 25 de ani experiență de lucru cu victime ale torturii și migranți. Prin proiectele noastre oferim servicii psihologice, sociale, medicale și juridice beneficiarilor noștri în toate cele 6 centre de recepție din țară: București, Galați, Giurgiu, Rădăuți (jud. Suceava), Timișoara și Șomcuta Mare (jud. Maramureș).

Sursa: www.icarfoundation.ro

Studenții UAIC se pot înscrie în proiectul Start experiență – START.EXE până pe 16 decembrie

Proiectul „Start experienţă – START.EXE” anunță un nou calendar de înscriere pentru studenții interesați să acumuleze experiență profesională:

 • 07 decembrie – 16 decembrie 2020: Depunerea dosarelor de candidatură

Dosarele de candidatură se vor depune electronic până la data de 16.12.2020 prin completarea formularului de înscriere și a documentelor care alcătuiesc dosarul de înscriere și transmiterea acestora pe e-mail, semnate olograf și scanate la adresa start.exe@uaic.ro sau se vor depune fizic la Clădirea Universității de pe strada Lascăr Catargi nr. 54, la intrarea în sediu, unde va fi o cutie specială pentru depunerea dosarelor de candidatură.

 • 17 decembrie – 21 decembrie 2020: Selecția grupului țintă și comunicarea rezultatelor

Selecția grupului țintă se realizează de către  comisia de selecție a candidaturilor, pe baza grilei de evaluare. Rezultatele vor fi comunicate individual fiecărui candidat, pe adresa de e-mail a acestuia furnizată la înscriere. Depunerea contestaţiilor se face în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor preliminare, pe adresa de e-mail start.exe@uaic.ro. Eventualele contestații se rezolvă de către comisia de contestații, în termen de 24 de ore de la depunere.

Rezultatele finale vor fi comunicate individual fiecărui candidat, până la data de 22.12.2020.

În cadrul proiectului „Start experienţă – START.EXE”, cei 325 de studenți selectați în cei 2 ani de proiect vor beneficia de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, prin dobândirea de competenţe practice, în vederea creşterii oportunităţilor de angajare. Toţi membrii grupului ţintă vor beneficia de servicii de informare, consiliere și orientare profesională pentru dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii şi vor participa la stagii de practică, care vor fi corelate cu planurile de învăţământ pentru fiecare facultate.

Candidații selectați vor pacurge două module de formare în cadrul proiectului „Start experienţă – START.EXE”. Primul modul constă în participarea la sesiuni de training precum „Managementul carierei” sau „Educație juridică în antreprenoriat”, dar și la un bootcamp cu o durată de 3 zile, dedicat orientării în carieră. Cel de-al doilea modul presupune participarea la sesiunea de training „Formare de competențe antreprenoriale”, întocmirea unui plan de afaceri și participarea la concursul de planuri de afaceri. În urma participării la concurs vor fi premiate 10 planuri de afaceri, realizate individual sau în grup, cu câte un premiu în valoare de 2000 de lei fiecare. De asemenea, studenții din grupul țintă vor efectua un stagiu de practică la una dintre companiile din România partenere în cadrul proiectului, vor participa la evenimente de carieră și se vor putea înscrie pentru unul dintre cele 30 de stagii de practică oferite de companii din străinătate.

Detalii despre conținutul dosarului de cadidatură și condițiile de eligibilitate pot fi consultate în Metodologia privind selecția membrilor grupului țintă la activitățile proiectului „Start experiență- START. EXE”. Anexele la metodologie pot fi descărcate de AICI și AICI.

MTS: Apel pentru extinderea Rețelei naționale de lucrători de tineret voluntari pentru Dialogul UE cu Tinerii – ”tineREȚEA”

Dialogul UE cu Tinerii (DUET)

Dialogul UE cu Tinerii (DUET) este un instrument central de participare pentru tinerii din UE, printre elementele-cheie ale acestuia numărându-se dialogul direct între factorii de decizie și tineri, precum și reprezentanții acestora, consultarea tinerilor cu privire la teme relevante pentru aceștia și parteneriatul continuu în ceea ce privește guvernanța procesului la nivel local, național și european.[i] În ceea ce privește punerea în aplicare a DUET și în concordanță cu Strategia Uniunii Europene pentru tineret (SUET), obiectivele europene pentru tineret ar trebui „[să servească] drept sursă de inspirație pentru UE, statele sale membre și părțile interesate și autoritățile relevante ale acestora, precum și [să le ofere] orientări”[ii]

Acest dialog structurat cu tinerii  și organizațiile de tineret este implementat, în cadrul  proiectului ”Grupurile Naționale de Lucru – Dialogul structurat cu tinerii și organizațiile de tineret, 2019-2020”,  co-finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, de către Grupul Naţional de Lucru (GNL), alcătuit din Ministerul Tineretului și Sportului și reprezentanţi relevanți ai unor organizaţii neguvernamentale de tineret: Consiliul Tineretului din România (CTR), Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Federația Forumul Tinerilor din România (FTR), Uniunea Studenților din România (USR), Organizația de tineret – Blocul Național Sindical (OT-BNS) și Federația YMCA România.

De ce tineREȚEA?

Deoarece DUET se axează în special pe actorii implicați, tinerii sunt cei mai aproape de alți tineri, sunt cei mai în măsură să înțeleagă nevoile și aspirațiile acestora și a le facilita dialogul, consultarea și educarea.

De aceea, credem în formarea unui număr cât mai mare de lucrători de tineret care să fie implicați activ în extinderea şi promovarea Dialogului cu Tinerii la nivel local, naţional şi european. Acesta, lucrătorul de tineret, va ”asculta” vocea tinerilor pentru a aduna date importante despre tinerii din România, pentru a fi folosite ulterior în formularea politicilor publice destinate tinerilor.

De ce avem nevoie de tine(în)REȚEA?

Dacă crezi că…:

 • Nevoile, așteptările şi drepturile tinerilor nu sunt doar teme de discurs, cât domenii de intervenție;
 • Trebuie să ținem cont de opinia tuturor tinerilor, inclusiv a celor cu mai puține oportunități, precum și a celor care nu sunt organizați în asociații de tineret și sunt subreprezentați;
 • Te consideri parte a schimbării în bine a comunităţii tale și îți dorești să dedici o parte din timpul tău, în mod voluntar, lucrului cu tinerii;
 • Îți face plăcere să lucrezi cu tinerii utilizând metode de consultare non-formală;
 • Ai creativitatea şi hotărârea de a mobiliza factori decidenți în dezbateri publice cu tinerii privind rolul acestora în bunăstarea comunității.

Atunci ești persoana de care avem nevoie pentru….

 • A colabora cu Ministerul Tineretului și Sportului și cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, pentru cel puțin un an, pentru a susține activități de tineret în județul în care activezi;
 • A participa la cursul de formare de Lucrător de tineret ce se va desfășura în în perioada iunie – iulie, cel mai probabil în format online;
 • A participa la consultarea şi implicarea activă a cât mai mulţi tineri la nivel local, cel mai probabil în format online.

7 motive pentru care să faci parte din tineREȚEA…

 • Primeşti un certificat de voluntariat care va atesta oficial calitatea de voluntar al Ministerului Tineretului şi Sportului, competențele dobândite, activate și dezvoltate în lucrul cu tinerii, în cadrul Rețelei naționale tineREȚEA;
 • Intri într-o reţea de lucrători de tineret implicată în inițierea și îmbunătăţirea politicilor de tineret;
 • Ai oportunitatea să te faci vizibil în comunitate, devenind ”motor” al schimbării;
 • Colaborezi îndeaproape cu Grupul Naţional de Lucru şi cu Ministerul Tineretului şi Sportului privind dialogul cu tinerii pentru pregătirea rapoartelor de țară;
 • Vei avea acces la resurse de învățare non-formale, creative, experiențiale și, nu în ultimul rând, amuzante;
 • Îți vei dezvolta competențe, cunoștințe, abilităţi și atitudini necesare pentru dezvoltarea ta personală şi profesională;
 • ”O călătorie de o mie de mile începe cu un pas” (proverb chinezesc).

Cum va funcționa?

Membrii Rețelei de lucrători de tineret tineRETEA vor beneficia de cursul ”Lucrător de tineret”, pentru instruire în metode non-formale, în special a celor care pot fi utilizate pentru consultarea tinerilor, în perioada iunie -iulie (TBC).

Se vor desfășura Reuniuni regionale de informare și consultare ale tinerilor și organizațiilor de tineret, despre concluziile și recomandările celui de-al VII-lea Ciclu DUET desfășurat în cadrul Trio-ului Președințiilor România, Finlanda și Croația sub tema comună „Crearea de oportunități pentru tineri”, în perioada iunie-noiembrie (TBC). Și, desigur, despre concluziile subtemei Președinției României „Locuri de muncă de calitate pentru toți”, legată direct de Obiectivul UE pentru Tineret nr. 7 ”Locuri de muncă pentru toți”, care s-a concentrat pe explorarea provocărilor cu care se confruntă tinerii în ceea ce privește viitorul muncii.

Se vor organiza evenimente de consultare a tinerilor în fiecare județ, în perioada august – octombrie (TBC), pe tema care va fi stabilită pentru  Ciclul al VIII-lea DUET.

Reuniune națională pentru evaluarea activităților tineRETEA și a evenimentelor de consultare la nivel national, în luna octombrie (TBC).

Membrii tineRETEA vor beneficia de susținerea Grupului Naţional de Lucru (GNL) și implicarea Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret, care vor sprijini membrii rețelei în organizarea de evenimente, oferind suport logistic și asigurând promovarea lor.

În fiecare județ se va constitui o echipă de Lucrători de tineret, alcătuită din cel puțin 2 voluntari și 1 reprezentant al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, care va:

 • Realiza cel puţin 2 activităţi din sfera consultării și a dialogului cu tinerii (evenimentul standard per județ va avea, în principiu, 3 ore de activitate propriu-zisă, în format online, în contextul actual, pentru deplina siguranță a participanților);

Activitățile vizate de tineRETEA:

 • Eveniment de informare și consultare despre concluziile și recomandările celui de-al VII-lea Ciclu DUET;
 • Eveniment de consultare privind tema centrală a Ciclului al VIII-lea DUET.

Lucrătorii de tineret sprijiniți de Grupul Naţional de Lucru (GNL) și Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret vor asigura promovarea evenimentelor de informare și consultare în comunități, identificarea și selectarea participanţilor pentru activitățile de consultare, pregătirea și desfășurarea efectivă a activităților și redactarea unui raport de activitate pentru fiecare eveniment.

Și, îndeosebi, ne dorim o colaborarea participativă în care fiecare poate contribui la realizarea design-ului evenimentelor şi dezvoltarea de materiale, conceptul evenimentelor și metodelor utilizate.

Orice cost legat de participarea membrilor tineRETEA la activitățile proiectului vor fi acoperite integral de către Ministerul Tineretului și Sportului.

Pe cine selectăm?

Ministerul Tineretului și Sportului va efectua selecția membrilor tineRETEA. Activitatea în cadrul reţelei este realizată în regim de voluntariat în baza unui contract încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului.

În fiecare județ vizăm selectarea a cel puțin doi voluntari lucrători activi de tineret care vor organiza evenimente de consultare cu tinerii împreună cu reprezentanți ai Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret. Astfel, împreună vom pune în practică un autentic dialog structurat cu toți tinerii, pentru a identifica opiniile tinerilor la nivel național.

Când?

Perioada minimă a activității de voluntariat în tineRETEA: iunie 2020 – decembrie 2020.

Obiectivele rețelei:

 1. Creşterea numărului de de tineri implicați în evenimente de consultare;
 2. Asigurarea unei reprezentativități de gen și geografice echilibrate și diversificate din perspectiva participării tinerilor în procesele de consultare ca parte a Dialogul UE cu Tinerii (DUET);
 3. Creşterea calităţii evenimentelor de tineret ce privesc consultarea publică, participarea și cetățenia activă.

Calendarul estimativ al rețelei:

Selectarea membrilor voluntari ai rețelei naționale tineRETEA:

– Completarea și trimiterea formularului de candidatură, 22 aprilie – 20 mai 2020

– Afișarea rezultatelor selecției 29 mai 2020.

Criterii de selecţie:

În evaluarea candidaturilor se va ţine cont de:

 • Experiența de lucru cu tinerii;
 • Motivația, contribuția preconizată, așteptările personale și argumentarea acestora.

[i] Orientări privind guvernanța dialogului pentru tineret al UE (OJEU C 189, 5.6.2019, p.1)

[ii] Strategia Uniunii Europene pentru tineret 2019-2027 (OJEU C 456, 18.12.2018, p.1)

Sursa: www.mts.ro

Ministerul Culturii lansează două programe de voluntariat!

Ministerul Culturii lansează două programe de voluntariat, în condiţiile Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, care se vor desfăşura în cadrul Biroului Comunicare și Dialog Social.

Informaţii generale:

Activitatea de voluntariat oferă tinerilor aplicanți posibilitatea unui contact nemijlocit cu lumea reală a mediului instituțional. Experiența profesională acumulată în cadrul administrației centrale este extrem de relevantă pentru facilitarea înțelegerii proceselor administrative. Programele de voluntariat vor contribui, pe termen scurt, la atingerea unor performanțe imediate, iar, pe termen lung, la clarificarea obiectivelor tinerilor cu privire la parcursul profesional.

Documentele necesare pentru înscriere sunt: copie după cartea de identitate, Curriculum Vitae (Europass) și o scrisoare de intenție precizând motivația de a lua parte la programul de voluntariat.

Documentele se vor transmite prin e-mail la adresa comunicare@cultura.ro, până la data de 13.03.2020 cu menţiunea Program Voluntariat Biroul Comunicare și Dialog Social și postul vizat.

Rezultatele selecției vor fi publicate pe site-ul Ministerului Culturii în data de 18.03.2020.

Semnarea contractelor de voluntariat: 19.03.2020 -20.03.2020.

La finalul stagiului, voluntarilor li se vor recunoaște competențele dobândite prin eliberarea certificatelor de voluntariat.

Precizăm că nu se asigură cheltuieli de cazare, masă, transport sau alte tipuri de cheltuieli pentru activitatea curentă de voluntariat.

Informaţii specifice:

Biroul Comunicare și Dialog Social

Programul de voluntariat al Biroului Comunicare și Dialog Social se va desfășura în perioada 01 aprilie 2020- 01 iulie 2020 și vizează un număr de 3 voluntari.

Responsabil arhivare documente – 2 locuri de voluntariat

Principalele responsabilităţi:

 • realizarea arhivei Biroului Comunicare și Dialog Social
 • pregătirea documentelor şi inventarele acestora, în vederea predării conform nomenclatorului arhivistic.

Responsabil social-media – 1 loc de voluntariat

Principalele responsabilităţi:

 • stabilirea şi aducerea la îndeplinire a strategiilor de comunicare online
 • promovarea ministerului în mediul online prin intermediul rețelelor sociale
 • găsirea de noi metode pentru promovarea imaginii ministerului

Cerințe:

 • Studii superioare;
 • Experiență în utilizarea calculatorului (Word, Excel, Power Point);
 • Atenție distributivă, capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan;
 • Capacitatea de a prioritiza sarcinile și de a respecta termenele limită;
 • Capacitatea de a lucra sub presiune și de a găsi soluții provocărilor apărute;
 • Persoană pro-activă, cu inițiativă, dinamică, orientată pe rezultate, cu abilități organizatorice;
 • Aptitudini avansate de comunicare orală şi scrisă;
 • Pot aplica persoane cu vârsta peste 18 ani, cu cetățenie română.

Sursa: www.cultura.ro

Internship la British Council Cluj-Napoca

Pasionat de limba engleză, cultură sau tot ce ține de UK? Te așteptăm în echipa British Council din Cluj pentru un internship de șase luni care-ți va antrena abilitățile administrative și creativitatea, și în cadrul căruia vei descoperi cum un institut cultural, biblioteca sa și activitatea de top a departamentului de examene de limba engleză fac posibile oportunitățile internaționale în fiecare zi.

Detalii

Locație Cluj-Napoca
Durată 6 luni
Program de lucru flexibil, 4 ore/zi (5 zile/săptămână)
Termen limită duminică, 09 februarie 2020

Descrierea rolului

Ce vei face

 • Vei aranja cărţi şi DVD-uri pe rafturile bibliotecii, conform cotei şi domeniului din care fac parte;
 • Vei ajuta clienţii sau colegii să găsească materiale în bibliotecă şi în catalog;
 • Vei cataloga şi vei scoate din circulaţie materiale;
 • Vei face muncă de cercetare;
 • Vei interacţiona cu clienţii bibliotecii;
 • Vei organiza prezentări ale bibliotecii;
 • Te vei familiariza cu examenele de limba engleză administrate de British Council;
 • Vei supraveghea desfășurarea examenelor de limba engleză;
 • Vei lucra cu multiple platforme administrative;
 • Îl vei ajuta pe coordonatorul echipei de examene cu activitățile administrative;
 • Vei păstra legătura cu echipa de examinatori și supraveghetori British Council;

Ce aşteptăm de la tine

 • Atenţie la detalii;
 • Abilităţi organizatorice;
 • Punctualitate;
 • Comunicare eficientă;
 • Entuziasm;
 • Flexibilitate;
 • Vorbirea cursivă atât a limbii române, cât şi a limbii engleze;
 • Capacitatea de a munci în echipă;
 • Abilităţi de lucru cu calculatorul.

Cum să aplici

Pe rugăm să ne trimiți CV-ul tău alături de o scrisoare de motivație în limba engleză pe adresa  bc.cluj@britishcouncil.ro până pe data de 9 februarie 2020. 

Doar candidații selectați pentru interviu vor fi contactați până pe 10 februarie. Interviurile vor avea loc pe 14 februarie. În cadrul interviului vei primi mai multe detalii cu privire la pachetul de recompense, programul de internship și procesul de recrutare.

Află mai multe informații despre activitatea British Council Cluj și contactează-ne dacă ai orice întrebări.

 

 

Sursa:  www.britishcouncil.ro 

The future looks PRIME, vino și tu, începe recrutarea!

PRIME România este prima asociație studențească de Relații Publice și Comunicare din țară. Odată cu începerea noului an universitar, noi îți oferim oportunitatea de a-ți găsi o direcție clară, prin intermediul nenumăratelor experiențe și oamenilor faini alături de care poți evolua.

 

Când poți să ne cunoști?

Vino pe data de 3 octombrie, de la ora 18:00, la Centrul pentru Managementul Organizațiilor Nonprofit (Strada Tache Ionescu, Nr. 11) și hai să povestim mai multe. Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta pe pagina de Facebook sau la adresa de mail contact@primeromania.ro .

 

Cum mă înscriu?

Înscrierile se fac prin mail, la adresa recrutari@primeromania.ro, iar cei pasionați de grafică și art design se pot înscrie la adresa artdesign@primeromania.ro, trimițând câteva lucrări de care sunt mândri.

 

Începând cu data de 30 septembrie 2019, dăm startul căutării de noi #humansofPRIME, până pe 11 octombrie 2019. Dacă nu ești sigur de traseul pe care vrei să-l urmezi în anii facultății sau chiar după, noi îți venim în ajutor! Te poți înscrie în unul dintre cele cinci departamente: PR, HR, Marketing, Events, Art Design sau în unul dintre cele trei evenimente: CNSC, PR&Ad Fair sau PR Tea & AD Cookies. PR este departamentul unde îți poți pune în practică pasiunea pentru scris și poți contribui la lansarea revistei PR Forward, în timp ce HR-ul îți asigură contactul permanent cu oamenii și distracția. Art Design-ul pune la punct tot ceea ce înseamnă vizual pentru campanii reale, Events-ul se face remarcat prin organizarea unor evenimente unice și reușite, iar Marketingul se asigură că parteneriatele merg conform așteptărilor și în același timp organizează singura petrecere externă marca PRIME.

La PR&Ad Fair ai șansa de a organiza singurul târg de joburi și internshipuri din domeniu, din România, iar Congresul Național al Studenților de la Comunicare reunește tineri din toată țara, oferindu-le două zile pline de workshopuri și conferințe. PR Tea & AD Cookies este cel de-al treilea eveniment în cadrul căruia poți contribui la realizarea unor evenimente periodice.

 

Pentru a face posibilă recrutarea, am fost susținuți de următorii parteneri: The Pub, inOras.ro, Live PR, IQads, IQool, Advertising 4u, Re-start.ro, Ze List, Iubesc studenția, PRWave, Știri.ong, VinSiEu.ro, Going Out.

 

British Council: Oportunitate de Internship la departamentul de Inovație

British Council căută un intern pentru departamentul de Inovație din Bucureşti pentru cluburile de conversație în limba engleză. Dacă îți dorești să petreci următoarele trei luni (septembrie – noiembrie) lucrând într-un mediu dinamic, pentru 4 ore pe zi, atunci alătură-te echipei!

Care vor fi sarcinile tale în timpul internshipului?

Îți recomandăm să aplici pentru internshipul Innovation la cluburile de conversație și tabere BritTeen Adventure dacă îți dorești să te familiarizezi cu lucrul cu copiii. Aproximativ 50% din timpul internului (2 ore/zi), va fi dedicat testării nivelului de limba engleză al copiilor ce doresc să se înscrie în taberele sau la cluburile noastre de conversație.

Printre alte responsabilități se numără:

 • Asigurarea suportului logistic pentru desfășurarea atelierelor și a taberelor ( pregătire mape de materiale, situații ale grupelor pentru traineri, etc.)
 • Cercetare în domeniile relevante pentru departament
 • Redactarea textelor pentru materialele de comunicare: e-newsletter, texte pentru website, broşuri, afişe, etc.
 • Promovarea cluburilor de conversație și a taberelor în școli și la diverse evenimente

Ce abilități trebuie să ai?

 • Atenţie la detalii
 • Abilităţi de organizare
 • Punctualitate
 • Abilităţi de comunicare
 • Fluenţă atât în limba română, cât şi în limba engleză
 • Lucru în echipă
 • Abilităţi de a lucra cu calculatorul: Microsoft Office Word și Excel

Află detalii și cum poți să aplici pe www.britishcouncil.ro.

 

Sursa: www.britishcouncil.ro

Participă gratuit la una dintre cele 9 Școli de Vară organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași!

În mijloc de vară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va desfășura nouă Programe de vară finanțate din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) de către Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială):

 1. „Vreau să fiu student la Litere! – Şcoală de vară pentru elevi – LiteratIS” organizat de Facultatea de Litere în perioada 7 – 21 iulie 2019
 2. Vacanță juridică DREPT în Iași – Drept în Iași!” organizat de Facultatea de Drept în perioada 30 iunie-14 iulie 2019
 3. Şcoală de vară pentru Economiști – EconomIS” organizat de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor în perioada 7 – 21 iulie 2019
 4. „Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! GEO-GEO” organizat de Facultatea de Geografie și Geologie în perioada 30 iunie – 14 iulie 2019
 5. Experiență universitară timpurie pentru elevii aflați în situații de risc: program-punte în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano Catolică – TEOSPOR” organizat de Facultățile de Educație Fizică și Sport și Teologie Romano-Catolică în perioada 7 – 21 iulie 2019
 6. Şcoală de vară pentru Ştiințe: program punte pentru tranziția de la liceu la universitate – Vara Ştiințelor” organizat de Facultățile de Biologie și Chimie în perioada 7 – 21 iulie 2019
 7. Şcoala de vară în domeniul Teologiei Ortodoxe şi Istoriei pentru îmbunătățirea oportunităților de participare la învățământul universitar a elevilor cu risc de abandon – TEOIST” organizat de Facultățile de Teologie Ortodoxă și Istorie în perioada 7 – 21 iulie 2019
 8. De-ale viitorului: informatică și matematică – INFORMAT” organizat de Facultățile de Informatică și Matematică în perioada 7 – 21 iulie 2019
 9. „Hai la facultate! Să descoperim împreună vara universitară la Cuza! VINOlaUAIC!” organizat de Facultățile de Filosofie și Științe Social-Politice și Psihologie si Științe ale Educației în perioada 7 – 21 iulie 2019

Ce este Şcoala de vară?

Este un program intens organizat de cadre didactice şi studenţi, ce are ca scop descoperirea vieţii de student prin desfăşurarea de cursuri atractive pentru fiecare specializare în parte, ateliere de lucru, simulări de examen, vizite de studiu, activități recreative, precum cele din sfera asociațiilor studențești sau chiar sportive. Programul prevede şi activității de consiliere profesională şi de orientare în carieră prin care elevul va beneficia de asistență de specialitate pentru a decide în mod informat şi corect viitorul parcurs universitar, în corelație cu aspirațiile şi cu potențialul propriu de cunoaştere.

Ce vei învăţa?

Îţi vei putea dezvolta percepția asupra domeniului de interes, abilități de lucru în echipă și proiecte profesionale de viitor pentru ca la final de şcoală de vară să-ţi vizualizezi viitorul parcurs academic, în acord cu aspirațiile şi cu potențialul propriu de cunoaştere.

Cum?

Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de înscriere http://www.uaic.ro/studii/scoli-de-vara/scoli-de-vara-finantate-din-proiectul-privind-invatamantul-secundar-rose/?fbclid=IwAR152KxHziblMPCxybxNtQZ9y9leS3lqxiqncJzF5SXfxz_abmuWkHar06Q până la data de 10.06.2019. Anunţarea rezultatelor selecţiei se va face pe data de 21.06.2019.

Participarea la una din cele 9 Şcoli de vară este gratuită, fiind decontate cheltuielile legate de transport, cazare şi masă. Fiecare participant va primi şi un kit de instruire conținând diverse resurse educaționale utile.

 

Programul Jurnalist stagiar la BBC

British Broadcasting Corporation (BBC), cel mai mare și mai renumit operator de radiodifuziune din Marea Britanie și editor din Londra, oferă un program de stagii de 10 luni în domeniul jurnalism în oricare dintre centrele de știri, regionale sau cel national, ale BBC din Marea Britanie: Anglia, Scoția și Țara Galilor.

Candidați eligibili

– povestitori creativi care sunt curioși să observe lumea din jurul lor, sunt fascinați de știri și evenimente în desfășurare, care iubesc întâlnirile cu oamenii și să împărtășească poveștile lor;

– care au abilități jurnalistice dobândite din experiența anterioară sau din experiența de munca actuală, cum ar fi blogging/vlogging, activitate la un ziar local sau radio;

– înțeleg cerințele publicului și cum să îl atragă, inclusiv persoanele care ar putea să nu fie consumatoare de știri în mod normal;

– să aibă diplomă de licență sau să aibă deja anumite abilități și cunoștințe solide în domeniul jurnalismului din experiența anterioară;

– să aibă cel puțin 18 ani la începerea programului în toamnă.

 

Locaţiile pentru jurnaliștii stagiari pentru anul în curs sunt:

– Londra;

– Salford;

– Glasgow.

Daca ai o preferință privind locația, poți să o menționezi în formularul de candidatură.

 

Data de începere

Septembrie 2019

 

Candidații selectați beneficiază de

– contract de 10 luni cu un salariu de 21,216 lire sterline pe an. Pentru cei care vor activa la sediul din Londra, salariul este de 25,776 lire sterline pe an;

– acoperirea călătoriilor și a unor cheltuieli pentru cazare și masă în timpul perioadelor de formare;

– formare asigurată de specialiști și jurnaliștii de renume ai BBC și de suportul unui mentor în timpul formării;

– posibilitatea de a lucra în cadrul BBC News and Current Affairs, în radio, televiziune, digital și online.

Termen limită pentru depunerea candidaturii: 7 februarie 2019, 11:59 pm.

Mai multe informații sunt disponibile pe  www.eurodesk.ro.

Sursa: www.eurodesk.ro

„Vulcanus in Japan” – plasamente industriale în Japonia pentru studenții de la facultățile cu profil tehnic

Prin programul „Vulcanus in Japan”, organizat de Centrul pentru Cooperare Industrială UE-Japonia (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) în universitățile europene, studenții facultăților de profil tehnic pot lucra în companii de origine japoneză.

 

CE ESTE „VULCANUS IN JAPAN”?

Programul Vulcanus în Japonia constă în plasamente industriale pentru studenții din Uniunea Europeană și se desfășoară din luna Septembrie până în luna August a anului următor, astfel încât să coincidă cu anul universitar din Statele Membre UE.

Întregul program are loc în Japonia.

Prin acest program studenții vor urma:

• Un seminar despre Japonia;

• Un curs intensiv de limbă japoneză timp de 4 luni;

• Un stagiu de 8 luni într-o întreprindere japoneză.

 

OBIECTIVE:

• Studiul tehnologiilor avansate folosite de o companie de top japoneză;

• Învățarea limbii japoneze pentru a înțelege și aprecia cultura japoneză, îmbogățind în acest fel această experiență de un an în străinătate;

• În viitoarea carieră profesională pentru a spori capacitatea de a interacționa cu oamenii și mediul de afaceri japonez

 

ÎNSCRIERI PÂNĂ LA: 20 IANUARIE 2019

Mai multe detalii despre program, aici.

 

Sursa: www.tuiasi.ro