Propunere de parteneriat – Erasmus+, proiectul ASPIRE, Anglia

Municipalitatea Oldham si Oldham Council – organizatie care regrupeaza mai multi actori ai comunitatii si activeaza spre folosul acesteia, din Greater Manchester, Anglia, cauta parteneri pentru un proiect «Eramus+», actiunea-cheie 2: “Co-operation for Innovation and Exchange of Good Practices”


Parteneri cautati: scoli, municipalitati sau organizatii implicate in sectorul educational

Titlul propunerii de proiect: “ASPIRE – Aligning School Partnerships for Innovation and Research in Excellence”

Scopul proiectului este de a creat un parteneriat capabil sa dezvolte si sa produca strategii eficiente pentru îmbunatatirea educatiei timpurii si a procesului pedagogic, dar si a tranzitiei catre angajare si ocupare si sa creeze cadrul propice pentru schimb de informatii privind dezvoltarea curriculara în tarile partenere.

Data limita pentru depunerea aplicatiei: cel târziu 31 martie a.c.

Durata proiectului: 2 ani

Contact pentru detalii si manifestarea interesului: dl Dave Catherall, Principal Officer, External Funding, Oldham Council, Civic Centre, +44(0)161 770 5165, Dave.catherall@oldham.gov.uk

Fisa de prezentare

Sursa: www.uncjr.ro