Fundația Comunitară București anunță o nouă rundă de finanțări în Platforma de mediu pentru București: 500.000 de lei pentru proiecte ce țin de zone naturale urbane și spații verzi pentru comunități de cartier

Fundația Comunitară București deschide a doua rundă de finanțare în cadrul Platformei de Mediu pentru București, pentru proiecte din două arii: zone naturale urbane și spații verzi pentru comunități de cartier.

Ariile de interes pentru apelul de proiecte au fost stabilite în urma mapării problemelor și soluțiilor de mediu, din București și Ilfov, care pot fi adresate de societatea civilă, și a unui proces de consultare și prioritizare cu principalii actori din domeniu.

Conform Raportului de cercetare privind starea mediului în București, publicat de Fundația Comunitară București la începutul anului, în Capitală sunt mai multe autoturisme (1.838.869 în 2020) decât copaci (1.717.339 în 2011). Bucureștiul devine un oraș sufocat de lipsa de verdeață și deconectat de la natură, ceea ce contribuie la poluare, stres, creșterea temperaturii prin fenomenul insulei de căldură, spațiu restrâns pentru recreere și sport. Bucureștiul are puține spații verzi, neîngrijite și adesea inaccesibile public, sub limita de 26 m2/locuitor, impusă de cerinţa Uniunii Europene transpusă în OUG nr. 114/2007, ceea ce afectează calitatea vieții. Zonele periferice ale orașului, inclusiv cele unde sunt proiecte rezidențiale noi, au o accesibilitate foarte redusă la spații verzi. 80% din locuințele rezidențiale construite după 2015 nu au în vecinătate un parc.

Runda de finanțare are o valoare totală de 500.000 de lei și va finanța între trei și cinci proiecte:

un proiect de 250.000 de lei din Aria I – Zone naturale urbane,

și

între două și patru proiecte din Aria II – Spații verzi pentru comunități de cartier, în valoare totală de 250.000 de lei.

Prima arie vizează intervenții strategice pentru a conserva biodiversitatea și pentru a crește gradul de protecție al zonelor mari cu natură urbană, neamenajate încă ca spațiu verde public (București/ Ilfov). Aria a doua acoperă intervenții de amenajare sau reamenajare a spațiilor verzi existente din cartierele bucureștene.

Detaliile complete legate de condiții de eligibilitate și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul programului: https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/platforma-de-mediu-pentru-bucuresti/

Proiectele selectate pot fi susținute cu bugete suplimentare pentru o perioadă de trei ani. Ele vor fi evaluate integral la finalul fiecărui an de implementare, iar în baza rezultatelor obținute și a capacității Platformei de mediu pentru București de a atrage fonduri, se va negocia și semna următoarea etapă de finanțare. 

Selecția proiectelor este realizată de un juriu format din persoane cu experiență în domenii legate de calitatea mediului, organizare comunitară, coordonare și implementare de proiecte și soluții, un reprezentant al Fundației Comunitare București, precum și câte un reprezentant al finanțatorilor ING Bank România, respectiv FAN Courier.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 31 august 2022.

MOL România și Fundația Pentru Comunitate lansează o nouă ediție a Programului MOL de promovare a talentelor, cu o finanțare alocată anul acesta în valoare de 560.000 de lei

MOL România și Fundația Pentru Comunitate lansează cea de-a 17-a ediție a Programului MOL de promovare a talentelor, adresat tinerilor sportivi și artiști cu rezultate foarte bune. Organizat pe bază de concurs de proiecte, Programul oferă sprijin financiar pentru achiziționarea de materiale, echipament sportiv, instrumente muzicale sau pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare la concursuri, festivaluri, cantonamente.

„Suntem onorați de faptul că foarte mulți tineri sportivi și artiști, împreună cu antrenorii și profesorii lor, iau în considerare Programul MOL talente, iar această recunoaștere înseamnă foarte mult pentru noi. Pentru MOL, susținerea performanței tinerilor talentați cu rezultate deosebite rămâne o preocupare prioritară și constantă, reafirmând încă odată angajamentul nostru pentru programe de responsabilitate socială care să aducă o schimbare în bine,” a declarat Camelia ENE, Country Chairman & CEO MOL România.

Evenimentul de lansare a ediției de anul acesta a Programului, organizat la Turnul Croitorilor din Cluj, s-a bucurat de prezența profesorului universitar dr. Dorel Găină, care a deschis expoziția tânărului pictor Andrei Pennazio, beneficiar al Programului MOL de promovare a talentelor în ultimii patru ani. Elevul în clasa a XI-a la Liceul de Arte „Octav Băncilă” din Iași, a avut expoziții personale, cât și împreună cu alți artiști, atât în țară, cât și în străinătate, cea mai recentă fiind găzduită la Florența, în luna aprilie. De asemenea, evenimentul s-a bucurat și de prezența tinerilor artiști Kiss Janka, vioară, Tudor Torge, chitară clasică și Vizsnyai Botond, canto, beneficiari ai Programului, care au încântat audiența prin momente muzicale emoționante.

Tinerii sportivi și artiști cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani pot depune proiectele online până la data de 23 iunie 2022 pe site-ul Fundației Pentru Comunitate. Pot fi înscrise atât proiecte individuale, cât și propuneri realizate de echipe sportive sau ansambluri artistice. Solicitările de finanțare trebuie să conțină descrierea rezultatelor solicitanților, recomandările profesorilor și antrenorilor pregătitori, o listă cu obiectivele de viitor și bugetul necesar pentru realizarea acestora. Fondul total de sponsorizare alocat ediției 2022 este de 560.000 lei. Tinerii de peste 18 ani sunt și ei invitați să se înscrie, existând o categorie specială, dedicată celor care au obținut finanțare în anii anteriori și au trecut de vârsta majoratului.

„Foarte mulți tineri realizează că rezultatele trebuie promovate și performanța trebuie susținută. Îi încurajăm pe cei care doresc să se înscrie la ediția din acest an a Programului MOL de promovare a talentelor să cuprindă în proiectul propriu toate realizările din ultimii doi ani și să explice foarte clar scopul pe care doresc să-l atingă în perioada următoare, inclusiv finanțarea de care au nevoie și pe care o solicită. Cei interesați găsesc toate informațiile necesare înscrierii pe website-ul Fundației și ne pot contacta pe tot parcursul perioadei de înscriere. De asemenea, pot comunica și în grupul de Facebook al Programului, înființat tocmai cu acest scop. Recomandăm tinerilor să înceapă din timp procedura de înscriere, care este extrem de accesibilă,” a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Pe parcursul celor 16 ediții ale Programului au fost susținuți 3.061 de tineri și 2.409 de proiecte din toată țara, cu o finanțare totală alocată în valoare de 5.467.000 lei.

Despre Program

În cadrul Programului MOL de promovare a talentelor un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 10.000 lei pentru a acoperi cheltuielile de transport legate de activitatea sa sportivă sau artistică sau pentru a achiziționa echipamente și materiale. Membrii juriilor iau în considerare, pe lângă alte criterii, și corelarea cheltuielilor cu obiectivele stabilite.

Cererile vor fi evaluate de două jurii de specialitate. Președintele juriului la secțiunea „Sport” este Violeta Beclea-Székely, vicecampioană olimpică și mondială la atletism și doctor în sport, respectiv violonistul Márkos Albert, concertmaestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj, la secțiunea „Artă”.

Din finanțarea totală a ediției a 17-a, 220.000 lei sunt destinați sportului, 200.000 lei sunt dedicați domeniului artelor și 140.000 lei categoriei de vârstă de peste 18 ani, în cadrul căreia pot solicita sprijin acei tineri care au beneficiat deja de sponsorizări în anii anteriori și au depășit vârsta majoratului.

Solicitările pot fi depuse până la data de 23 iunie 2022, iar detaliile programului pot fi găsite accesând: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro

MOL România și Fundația Pentru Comunitate dublează finanțarea alocată Programului Permis pentru viitor, destinat tinerilor din medii defavorizate

MOL România și Fundația Pentru Comunitate dublează finanțarea alocată celei de-a șaptea ediții a Programului Permis pentru viitor, lansată în noiembrie 2021, bugetul total fiind în valoare de 190.000 de lei. Astfel, un număr mai mare de tineri au devenit beneficiari ai programului, respectiv 55 de tineri din medii defavorizate vor fi sprijiniți anul acesta pentru a urma cursurile școlii de șoferi.

Proiectele desemnate câștigătoare și care vor beneficia de finanțare au fost selectate dintre cele 216 aplicații înscrise în concurs în perioada 25 noiembrie 2021 – 21 ianuarie 2022. 193 tineri au solicitat finanțare pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile B și BE, 18 pentru categoriile C și CE, trei pentru tractor agricol, iar pentru categoria D și atestat, câte o solicitare. Dintre cei 55 de beneficiari, 47 au obținut finanțare pentru categoriile B și BE, șapte pentru C și CE, iar un tânăr pentru categoria D.

„Tinerii din medii defavorizate trebuie susținuți în efortul lor de a-și găsi un loc de muncă, iar prin Programul Permis pentru viitor suntem mândri că reușim să oferim sprijin. MOL România este un partener devotat al comunităților din care face parte, și nu numai, și va continua să fie alături de cei care sunt în nevoie,” a declarat Camelia Ene, CEO & Country Chairman al MOL România.

Beneficiarii acestei ediții a Programului Permis pentru viitor provin din 18 județe: Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Iași, Mureș, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Vâlcea, Vrancea și din Municipiul București.

„Tinerii care au obținut finanțare, în termen de o lună de zile de la încheierea contractelor se vor înscrie la o școală de șoferi, iar în a doua parte a anului vor finaliza cursurile, apoi vor susține examenul. O nouă ediție a Programului va fi lansată la sfârșitul lunii noiembrie. Cei interesați se pot informa accesând website-ul Fundației Pentru Comunitate sau ne pot contacta telefonic. Menționez faptul că în procesul de evaluare este important ca solicitanții sau susținătorii să poată fi contactați telefonic în vederea unor clarificări suplimentare”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Lista câștigătorilor, care devin beneficiari ai Programului Permis pentru viitor, a fost publicată de către Fundația Pentru Comunitate și poate fi consultată aici.

Apel de proiecte ÎN STARE SĂ AJUT 2022 – programul ÎN STARE DE BINE

În contextul crizei umanitare generate de conflictul din Ucraina, programul În Stare de Bine se alătură inițiativelor naționale și lansează apelul În Stare să Ajut 2022, prin intermediul căruia pune la dispoziție echivalentul sumei de 350.000 de euro din bugetul anual, pentru inițiative dezvoltate în sprijinul migranților.

Obiectivul specific al Apelului În Stare să Ajut 2022 este promovarea și/ sau sprijinirea accesului la bunuri, servicii și informații pentru migranții din Ucraina care sunt fie solicitanți de azil, fie se află în tranzit pe teritoriul României.

În Stare să Ajut 2022 se adresează organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații și Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică). Mai multe informații cu privire la eligibilitatea solicitanților se regăsesc în Ghidul Solicitantului.

STRUCTURA APELULUI ÎN STARE SĂ AJUT 2022

În cadrul acestui apel, programul susține două tipuri de inițiative:

 • Granturi rapide – inițiative pe termen scurt (1-4 luni), care răspund cel mai bine unor situații în derulare ce impun acțiune urgentă, imediată
 • Granturi medii – inițiative pe termen mediu (5-10 luni), care impun un răspuns coordonat, structurat, din partea organizațiilor neguvernamentale în contextul efectelor pe termen mediu și lung ale crizei umanitare.

Apelul se adresează persoanelor ce migrează din Ucraina pe teritoriul României (în tranzit sau pe termen mediu/ lung) și membrilor, voluntarilor și angajaților organizațiilor neguvernamentale care lucrează direct în această perioadă cu migranți din Ucraina.

Pentru proiectele pe termen mediu, numărul minim de beneficiari/ proiect este de 20. Poți găsi exemple de inițiative/ activități susținute în cadrul acestui Apel în Ghidul Solicitantului.

VALOAREA GRANTURILOR

Bugetul total al Apelului În Stare să Ajut 2022 este de 1.750.000 lei. Din acesta, 500.000 lei vor fi alocați pentru inițiativele pe termen scurt, iar 1.250.000 lei vor fi alocați pentru inițiativele pe termen mediu, astfel:

 • Pentru intervențiile pe termen scurt valoarea minimă este de 35.000 lei, iar valoarea maximă este de 75.000 lei.
 • Pentru proiectele pe termen mediu valoarea minimă este de 75.000 lei, iar valoarea maximă este de 250.000 lei.

DURATA PROIECTELOR

Durata proiectelor în cadrul Apelului  În Stare să Ajut 2022 poate varia în funcție de tipul de grant solicitat, astfel:

 • Pentru intervențiile pe termen scurt, între minim 1 lună și maxim 4 luni. Solicitantul trebuie să dezvolte activitățile în așa fel încât să fie în măsură să înceapă proiectul într-un interval de maxim 14 zile de la data la care proiectul este anunțat ca fiind propus spre finanțare.
 • Pentru proiectele pe termen mediu, între 5 luni și maxim 10 luni, cu condiția ca durata implementării activităților să nu depășească data de 31 martie 2023.  Perioada estimată de începere a proiectelor pe termen mediu este începutul lunii iunie 2022.

CUM APLICI

În cadrul Apelului În Stare să Ajut o organizație poate primi finanţare în calitate de solicitant pentru maxim 1 propunere de proiect din fiecare categorie.

Procedura de aplicare constă în completarea și transmiterea unui formular de cerere de finanțare și a anexelor aferente acesteia printr-un sistem de aplicare exclusiv online, ce poate fi accesat AICI.

Propunerile de proiect pentru Apelul 1 – În Stare să Ajut 2022 se pot înscrie în platforma online astlfel:

 • Pentru Granturi rapide, în perioada 17 martie – 8 aprilie 2022, în maxim 4 sesiuni de depunere de câte 2 (două) zile, după cum urmează: 17 martie (ora 9:00) – 18 martie (ora 16:00), 24 martie (ora 9:00) – 25 martie (ora 16:00), 31 martie (ora 9:00) – 1 aprilie (ora 16:00), 7 aprilie (ora 9:00) – 8 aprilie (ora 16:00). Citește mai multe despre sesiunile de depunere în Ghidul Solicitantului.
 • Pentru Granturi medii, în perioada în  perioada 30 martie (ora 9:00) – 1 aprilie 2022 (ora 16:00).

Mai multe detalii cu privire la aplicarea online sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

În cazul întâmpinării unor dificultăți legate de utilizarea sistemului online, poți adresa întrebări prin email la adresa support@fdsc.ro sau telefonic, la numărul 0757.579.176.

Documentele aferente Apelului În stare să Ajut 2022 pentru propuneri de proiect pot fi descărcate de pe pagina apelului.

În Stare de Bine este un program adresat organizațiilor neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC). Programul pune la dispoziția organizațiilor neguvernamentale 1.000.000 euro/ anual pentru inițiative destinate grupurilor vulnerabile, în domeniile cultură, sport și viață sănătoasă.

Sursa: www.instaredebine.ro

Administrația Fondului Cultural Național anunță alocarea a 13 milioane de lei pentru finanțarea proiectelor culturale în sesiunea II/2022

Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă informaţiile referitoare la cadrul de desfășurare a sesiunii de finanţare II/2022, destinată susţinerii de proiecte culturale, deschisă pe data de 01 martie 2022.

Bugetul disponibil pentru această sesiune este de 13.000.000 lei și acoperă cele unsprezece arii de finanțare și contestațiile, fiind repartizat astfel:

1. ARTE VIZUALE (pictură, sculptură, grafică, fotografie, video-art, instalație, ceramică, sticlă, metal, arte textile, tehnici mixte, experiment vizual și de animație, performance art, proiecte curatoriale ce au ca finalitate realizarea unei expoziții și care pot viza inclusiv domeniile de arhitectură și design) – 2,400,000 lei

2. ARTELE SPECTACOLULUI – TEATRU – 1,400,000 lei

3. ARTELE SPECTACOLULUI – MUZICĂ – 1,000,000 lei

4. ARTELE SPECTACOLULUI – DANS – 650,000 lei

5. ARTA DIGITALĂ ȘI NOILE MEDIA – 1,200,000 lei

6. EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ – 1,400,000 lei

7. INTERVENȚIE CULTURALĂ – 800,000 lei

8. PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL – 800,000 lei

9. PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL – 800,000 lei

10. PROMOVAREA CULTURII SCRISE – 500,000 lei

11. PROIECTE CU CARATER REPETITIV – 1,200,000 lei

CONTESTAȚII – 850,000 lei

Vor fi acordate finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale derulate în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 15.11.2022.

Pentru a fi eligibile proiectele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de minimum 10% din bugetul proiectului.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale pe platforma online începe pe 01.03 și se finalizează pe 30.03.2022.

Nu sunt eligibile pentru finanţarea nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional proiectele care sunt co-finanţate din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis.

Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie tematică. Un operator cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 2 (două) oferte culturale pe sesiune, dintre care un singur program multianual .

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în funcţie de aria tematică, după cum urmează:

85.000 lei – Arte Vizuale, Artele spectacolului (teatru, muzică, dans), Proiecte cu caracter repetitiv, Artă digitală și noile medii;

70.000 lei – Educație prin cultură, Intervenție culturală, Patrimoniu Cultural Material, Patrimoniu Cultural Imaterial.

60.000 lei – Promovarea culturii scrise.

Finanțarea se adresează: asociațiilor, fundațiilor, instituțiilor publice de cultură, persoanelor fizice autorizate, societăților comerciale care derulează activități culturale.

Vă invităm să consultați pagina de Internet a AFCN – finanțări proiecte culturale, și să consultați toate documentele publicate. Chiar dacă ați mai depus proiecte/programe vă recomandăm să consultați Ghidul solicitantului, care se actualizează la fiecare sesiune.Vă semnalăm de asemenea că declarația pe proprie răspundere trebuie completată în varianta actualizată, disponibilă pe site în format editabil, și constituie criteriu de eligibilitate.

Termenul limită pentru înscrierea ofertelor culturale pe platforma online este 30 martie 2022, ora 17:00.

Pentru mai multe detalii despre sesiunea de finanțare accesați http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html.

Sursa: www.afcn.ro

GirlPower Network – Rețeaua fetelor puternice din rural, un mijloc de dezvoltare prin învățare și implicare civică a fetelor de la țară

Fundația Progress lansează GirlPower Network – Rețeaua fetelor puternice din rural un proiect ce va fi implementat începând cu luna ianuarie 2022, pe o perioadă de 24 de luni, prin care își propune să educe, să crească nivelul de capacitare și să dezvolte intelectual 500 de fete din mediul rural, pentru ca ele să facă față mai bine provocărilor aduse de viitor.

Proiectul se adresează pre-adolescentelor și adolescentelor cu vârste între 10-16 ani, din mediul rural care, potrivit unei cercetări realizate pe un lot de conveniență având peste 100 de respondente, sunt victime ale violenței verbale în proporție de 53%,  sunt  frecvent jignite sau disprețuite 39% dintre ele, iar 47% se gândesc cu îngrijorare la viitorul lor, spune dr. Camelia Crișan, CEO și cercetător la Fundația Progress. http://www.progressfoundation.ro/studiu-atitudinile-si-provocarile-fetelor-din-romania-rurala-in-anul-2021/.

În acest context, proiectul își propune ca fetele din mediul rural implicate în proiect să își asume provocările cu care vin în contact, să își schimbe atitudinea față de provocările vârstei (făcând față situațiilor de violență verbală și fizică, directă și online, de defăimare și jignire), să devină puternice prin dobândirea de cunoștințe și competențe sociale, să aibă curajul  de a-și exprima opinia și să participe la deciziile comunității în chestiuni care le privesc.

Managerul de proiect Anemari Ciurea, consideră că „proiectul este foarte important pentru că în pre-adolescență și adolescență este perioada dezvoltării în care se definitivează repere referitoare la viitor și competențe interpersonale care vor permite fetelor, viitoarelor femei, să facă față mai ușor provocărilor din societate sau situațiilor critice.

Proiectul GirlPower Network – Rețeaua fetelor puternice din rural este derulat de Fundația Progress cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.  Scopul proiectului este acela de a capacita si de a spori competențele sociale a 500 de pre-adolescente și adolescente din 50 de comunități rurale din România. Mesajele cheie ale proiectului sunt legate de educația pentru drepturi civice și drepturile pe care fetele din mediul rural le au pe teritoriul țării noastre.

Cum va funcționa rețeaua fetelor puternice din rural?


În fiecare dintre cele 50 de comunități rurale se înființează un club al fetelor puternice,  GirlPower Hub (GPH) care va funcționa în cadrul bibliotecii publice rurale din comunitatea respectivă, sub coordonarea și îndrumarea bibliotecarului. Rețeaua GirlPower Hub-urilor formează GirlPower Network. Fundația Progress va asigura resursele necesare pentru buna funcționare a hub-urilor. Ele includ materiale pentru organizarea instruirii bibliotecarilor pentru a dobândi calitatea de facilitatori ai GPH-urilor și materiale pentru dotarea bibliotecilor cu un toolkit suport pentru activitățile curente în cadrul GPH-urilor. Toolkit-ul este compus din 10 formate de programming tematic (de tip  plan de lectie), însoțite de toate informațiile necesare bibliotecarului pentru a organiza si coordona întâlnirile Hub-ului nou creat.

Fetele din mediul rural vor avea acces la educație, ateliere și informații de calitate privind zece teme utile în dezvoltarea lor, ce vor fi documentate și incluse în kit: Educație pentru sănătate – corpul meu, alegerea mea; Comunicare asertivă; Independență financiară. Antreprenoriat; Diferiți dar împreună – diversitate, toleranță, incluziune, coeziune; Fake-news și fact-checking – noțiuni de media literacy și gândire critică; Schimbarea climatică – ce putem face fiecare dintre noi; Cum gestionăm violența și bullying-ul în online și offline?; Meseriile viitorului; Wellbeing; Cetățenie activă.

Fundația Progress va publica în cursul lunii ianuarie 2022, pe website-ul www.progressfoundation.ro și pe pagina de Facebook GirlPower Network – Rețeaua fetelor puternice din rural (@feteputernicerural), informațiile necesare pentru selecția bibliotecilor care vor participa la implementarea proiectului. Persoanele interesate pot trimite e-mail la adresa feteputernice@progressfoundation.ro.

Despre Fundația Progress:

Fundația Progress este o organizație nonguvernamentală, înființată în anul 1996 în Bistrița, ce contribuie la dezvoltarea instituțiilor comunitare, a persoanelor și grupurilor vulnerabile și ajută oamenii să devină mai puternici prin educație, tehnologie, cercetare și inovație. Organizația oferă sprijin cetățenilor pentru a evolua, a-și valorifica potențialul și a atinge bunăstarea în comunități durabile și reziliente. Prin parteneriatele create, Fundația Progress se concentrează pe facilitarea învățării pe tot parcursul vieții, transferul inovației, crearea de competențe IT și STEM și dezvoltarea de noi metodologii pentru proiectarea participativă și incluziunea socială. În îndeplinirea obiectivelor și pentru a ajunge la orice grup social organizația folosește bibliotecile publice și spațiile comunitare din sate și orașe ca puncte focale de învățare și centre de inovație socială.
www.progressfoundation.ro 

MOL România și Fundația Pentru Comunitate acordă finanțare de 400.000 de lei pentru 17 proiecte de terapie emoțională și intervenții psihosociale

MOL România și Fundația Pentru Comunitate anunță rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a XIII-a ediții a Programului MOL pentru sănătatea copiilor, derulat în 2021. Vor fi finanțate 17 proiecte de terapie emoțională, terapie prin artă și intervenții psihosociale în beneficiul a 678 de copii cu dizabilități, care suferă de boli cronice sau se află în curs de recuperare după afecțiuni grave. Pentru implementarea acestor proiecte finanțarea acordată este de 400.000 de lei.

“În acești 13 ani, Programul MOL pentru sănătatea copiilor a devenit unul extrem de complex și reușește cu fiecare ediție să aducă speranță în viețile unor copii și familii care au nevoie de ajutor. 

MOL România a câștigat în toți acești ani foarte mulți prieteni și tot atâtea exemple de curaj, reziliență și supraviețuire, iar aici gândul se îndreaptă și către ONG-urile care implementează cu mult profesionalism terapiile necesare. Rămânem fideli angajamentului asumat față de comunitate și continuăm proiectele noastre de responsabilitate socială în domeniul sanitar, educație, sport și mediu” a declarat Camelia Ene, Country Chairman & CEO MOL România.

La această ediție, lansată în septembrie 2021, s-au înscris 49 de organizații neguvernamentale care desfășoară proiecte de terapie emoțională, terapie prin artă și intervenții psihosociale pentru copii și tineri cu deficiențe, cu boli cronice sau aflați în curs de recuperare după afecțiuni grave. Organizațiile înscrise, dintre care 37 au mai participat și la edițiile precedente ale Programului, provin din 18 județe. Proiectele selectate pentru finanțare vor fi implementate în perioada decembrie 2021 – august 2022.

Organizațiile care au obținut finanțare sunt din București și din județele Bacău, Bihor, Cluj, Covasna, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mureș, Sălaj, Satu Mare, Sibiu. Metodele de implementare utilizate în activitățile terapeutice și de intervenții psihosociale vor fi prin artă (muzică, desen, pictură), terapie combinată, prin joc, terapie emoțională (jocuri de rol, psihodramă pentru copii, povești terapeutice), integrare senzorială, modelaj, joc cu nisip, terapie ocupațională, terapie asistată de animale, terapie recreativă și de aventură, potecă senzorială.

„Organizațiile neguvernamentale specializate în domeniu au parcurs anii 2020-2021 în condiții complicate și au dobândit experiențe deosebite. Unele au fost nevoite să-și oprească sau să-și reducă activitatea. Revenim la o perioadă de implementare cu o durată de nouă luni pentru proiectele finanțate în cadrul acestei ediții, respectiv decembrie 2021 – august 2022, puțin mai lungă decât precedenta, în care am avut la dispoziție doar șapte luni. În toamna acestui an ne-am propus să organizăm o sesiune publică, la care organizațiile susținute să poată  prezenta rezultatele proiectelor implementate. Menținem legătura cu toate organizațiile din domeniu, inclusiv cu cele care au redus sau au întrerupt activitățile, oferind informații despre derularea proiectelor finanțate și despre Programul MOL pentru sănătatea copiilor, invitând și încurajând astfel pentru pregătirea și înscrierea proiectelor pentru următoarea ediție”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Lista proiectelor finanțate poate fi accesată pe www.molromania.ro și www.pentrucomunitate.ro.

Despre Programul MOL pentru sănătatea copiilor

Programul MOL Pentru sănătatea copiilor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Programul a fost lansat în 2009 și este destinat organizațiilor non-profit, respectiv organizațiilor nonguvernamentale (fundații, asociații, federații) și organizațiilor religioase care derulează proiecte de terapie emoțională și de intervenții psihosociale pentru copii cu deficiențe, boli cronice sau în curs de recuperare după afecțiuni grave.

În cei 13 ani de existență, prin Programul MOL pentru sănătatea copiilor au fost finanțate cu aproape 4,5 milioane de lei un număr de 246 de proiecte de care au beneficiat peste 13.000 de copii și adolescenți.

Programul MOL pentru sănătatea copiilor a fost premiat în 2013, 2015 și 2018 la Gala Societății Civile și la Romanian CSR Awards.

Juriul ediției 2021 a fost format din: Violeta Stan, medic primar de neurologie și psihiatrie a copilului și adolescentului, Coordonator național al Academiei Europene pentru Dizabilitățile Copilului, Mugur Ciumăgeanu, membru în Comisia de psihologie clinică și psihoterapie al Colegiului Psihologilor din România, vicepreședintele Asociației Române de Psihiatrie Comunitară, Magda Cernea, psiholog-audiolog, Vargancsik Iringó, Lector universitar la Universitatea de Arte Târgu Mureș, specialistă în pedagogie socială și Veronica Sula, reprezentanta Asociației Culturale VAR, câștigătoarea Premiului MOL pentru sănătatea copiilor, ediția 2020.

Despre MOL România

MOL România este o subsidiară a MOL Group și una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezență de 25 ani pe piața autohtonă. MOL România are un portofoliu extins de produse și servicii în domeniul comerțului de carburanți, lubrifianți, produse petrochimice și bitum. În prezent, compania deține un număr de 246 de stații de servicii, 2 depozite de carburanți, la Giurgiu și Tileagd și un terminal LPG la Tileagd. MOL România are sediul social la Cluj-Napoca, sediul de business la București, un sediu administrativ la Arad și un număr de aproximativ 250 de angajați proprii. MOL România a fost prima companie petrolieră care a implementat un program de loialitate, MOL MultiBonus, recompensat de 2 ori cu locul I pentru calitate în clasamentul programelor de loialitate din România în cadrul cercetării de piață QUDAL. Începând cu anul 2018, MOL România este parte a proiectului NEXT-E care vizează instalarea a 40 de stații de încărcare pentru autovehicule electrice. MOL România este un membru activ al comunităților în care operează, printr-o platformă extinsă de programe sociale precum Premiul Mentor, Program MOL pentru sănătatea copiilor sau Permis pentru viitor.

Despre Grupul MOL

Grupul MOL este o companie de petrol și gaze internațională integrată și independentă, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 40 de țări, o forță de lucru dinamică formată din 25.000 de angajați în întreaga lume și peste 100 de ani de experiență în industrie. Activitățile de explorare și producție ale Grupului MOL sunt susținute de o experiență de peste 75 de ani în domeniul hidrocarburilor. În prezent, activitățile de producție se desfășoară în 9 țări, iar cele de explorare în 14 țări. Grupul MOL controlează trei rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia și Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de aproximativ 1.933 de stații de servicii în 10 țări din Europa Centrală și de Est, dintre care 243 în Romania.

Despre Fundația Pentru Comunitate

Fundația Pentru Comunitate este o organizație non-profit înființată la Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoașterea, solidaritatea, valorile comunitare, astfel încât lumea noastră să devină mai prietenoasă. Pentru realizarea scopurilor anunțate, Fundația sprijină activități în domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv și de recreație. Sprijină, de asemenea, copii și tineri în suferință, precum și acele organizații care se ocupă de însănătoșirea și de reabilitarea lor.

Burse pentru studenţii care vor să îşi continue studiile în Franţa

În fiecare an, în perioada decembrie-martie, Ambasada Franței și Institutul Francez din România au lansat competiția de selecție a candidaturilor pentru obținerea unei burse de master sau doctorat destinată studenților români care doresc să își continue studiile în Franța.

Apelul pentru depunerea candidaturilor pentru bursele guvernamentale 2022 se va încheia pe 4 martie 2022.

Avantajele bursei guvernamentale de Master:

– Bursa propriu-zisă, în valoare de 700 euro/lună
– Taxe de înscriere universitară de până în 5 000 euro
– Asigurare socială și răspundere civilă
– Posibilitate de cazare în campusul universitar, în funcție de locurile disponibile
– Primirea şi consilierea pe toată durata sejurului de studii de către Campus Franţa

NB : Durata bursei guvernamentale la nivel de Master este de 10 luni.

Cerințe de eligibilitate:

Candidații trebuie:
– Să aibă cetățenie română
– Să aibă validaţi trei sau patru ani de studii superioare (nivel Licenţă sau Master 1) sau să urmeze în prezent anul trei de Licenţă sau Master 1
– Să fi depus o cerere la una sau mai multe universități franceze la alegerea sa.
Ambasada Franței nu intervine în niciun fel în căutarea de stagii de formare pentru candidați.

Afla cum poti aplica pe www.ro.ambafrance.org

Avantajele bursei guvernamentale de Doctorat:

 • Bursa propriu-zisă, în valoare de 1 415 euro/lună timp de 4 luni (3 ani în total)
 •  Taxe de înscriere universitară de până în 5 000 euro
 •  Asigurare socială și răspundere civilă
 •  Posibilitate de cazare în campusul universitar, în funcție de locurile disponibile
 •  Primirea şi consilierea pe toată durata sejurului de studii de către Campus Franţa

Condiții de eligibilitate:

Candidații trebuie:
 – Să aibă cetățenie română
– Să aibă validat un master sau să urmeze în prezent anul doi de master
– Să fi înscris în anul 1 sau 2 de doctorat
– Doctorat în cotutelă sau co-direcţie

NB :Acest apel este deschis tuturor domeniilor de studii doctorale.

Afla cum poti aplica pe www.ro.ambafrance.org

Sursa: www.ro.ambafrance.org

Fundația Auchan oferă 100.000 de euro pentru proiecte care promovează accesul la o alimentație sănătoasă

Fundația Auchan, a cărei misiune este aceea de a promova accesul la o alimentație sănătoasă, ca liant social, în special pentru categoriile vulnerabile, derulează și în România un apel de proiecte dedicat ONG-urilor, școlilor și universităților. Inițiativele inovatoare, cu un puternic impact în societate, care înțeleg această nevoie și îndeplinesc criteriile necesare, se pot înscrie pentru un grant în cuantum de 100.000 de euro până la data de 31 ianuarie 2022.

Call-ul de proiecte se adresează asociațiilor nonguvernamentale din România care pot propune proiecte aliniate la misiunea Fundației, respectiv favorizarea accesului la o alimentație sănătoasă și dezvoltarea legăturilor sociale, prioritar pentru persoanele defavorizate.

Sunt eligibile doar acele proiecte care favorizează dobândirea de cunoștințe și educația cu privire la o alimentație sănătoasă și echilibrată, dezvoltarea legăturilor sociale, precum și cele care sensibilizează și previn riscurile privind subnutriția.

Proiectul va fi întocmit și prezentat de reprezentantul unui ONG, al unei universități sau școli până la data de 31 ianuarie 2022. În anumite cazuri, proiectul propus poate fi susținut și acompaniat în implementare prin intermediul Programului de Sustenabilitate Personală, de către angajații Auchan Retail România, indiferent de funcție și de statut.

Criterii de eligibilitate


De asemenea, proiectele încrise trebuie să:
• dea dovadă de originalitate și inovație;
• se adreseze prioritar categoriilor defavorizate;
• fie cofinanțate, susținute și cuantificabile;
• asocieze pe termen lung și în mod concret, colaboratorii și beneficiarii.

Evaluarea se va baza pe criterii cantitative și calitative, care demonstrează relevanța proiectului și beneficiile pe care le poate aduce consolidarea sau extinderea acestuia.

Cuantumul total destinat finanțării proiectelor este de până la 100.000 euro. Valoarea grantului va fi adaptată la dimensiunea proiectului. Proiectele câștigătoare vor fi anunțate pe 31 martie 2022. Angajații Auchan Retail România vor fi implicați în alegerea proiectelor propuse spre finanțare, dar și al proiectului care va reprezenta ulterior România la selecția internațională pentru primirea unui grant suplimentar. Proiectele pot fi înscrise online pe www.romania.auchan.ro.

Fundația Auchan promovează accesul la hrană bună și sănătoasă ca o prioritate pentru cei care au nevoie, cu tot ceea ce presupune acest lucru – plăcerea de a mânca bun și sănătos, păstrarea identității și a tradițiilor culinare, interacțiunea socială și importanța nutriției. Astfel, lupta împotriva insecurității alimentare urmărește asigurarea accesului la produse sigure, diversificate, de bună calitate și în cantități suficiente pentru persoanele aflate în situații vulnerabile din punct de vedere economic sau social.

Sursa: www.romania.auchan.ro

MOL România și Fundația Pentru Comunitate lansează cea de-a șaptea ediție a programului Permis pentru viitor, destinat tinerilor din medii defavorizate

Tineri din medii defavorizate, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un avantaj în obținerea unui loc de muncă sau în menținerea și extinderea atribuțiilor de serviciu existente, pot obține finanțare pentru acoperirea costurilor școlii de șoferi. Finanțarea se oferă prin programul Permis pentru viitor, ajuns la cea de-a șaptea ediție, organizat pe bază de concurs de proiecte de către Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Tinerii interesați sunt invitați să depună proiectele pentru finanțare până la data de 21 ianuarie 2022.

Persoanele eligibile pentru finanțare sunt tinerii cu vârsta între 18 și 25 de ani, care doresc să obțină permis de conducere de categorie B, C sau D, inclusiv pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie.

„Accesul pe piața muncii poate fi un proces anevoios pentru tinerii lipsiți de posibilități materiale, însă prin intermediul programului Permis pentru viitor aceștia pot obține banii necesari pentru a-și asigura o calificare de bază, care să îi ajute să facă primii pași într-o viitoare carieră. Așa cum am spus în repetate ocazii, MOL România este un partener dedicat al comunității și vom rămâne prezenți acolo unde este nevoie de noi”, a declarat Camelia ENE, CEO &Country Chairman MOL România.

Evenimentul online de lansare i-a avut ca invitați pe șapte dintre beneficiarii programului,  tineri care au obținut sprijin financiar la edițiile anterioare. Aceștia și-au împărtășit experiența și au răspuns întrebărilor referitoare la condițiile de acces în program, impactul acestui sprijin și criteriile de eligibilitate.

Am reușit să trec cu succes proba practică abia la a doua încercare. După o primă încercare nereușită, m-am mobilizat și am învățat mai bine având sprijinul instructorului. Recomand cu încredere acest program tuturor tinerilor care au resurse financiare limitate, asemenea mie”, a declarat Nyiri Alexandra, beneficiară a ediției din 2020.

De la începutul acestui program, 116 tineri au finalizat cu succes cursurile: 96 au obținut permis de categoria B, 17 categoria C și un atestat, o tânără are carnet categoria B pentru automobil adaptat, un tânăr a luat examenul pentru categoria B96 (care permite suma MMA autoturism + rulotă/remorcă până la limita de 4.250 kg), și un tânăr are permis pentru tractoare agricole. Alți 33 de beneficiari continuă studiile sau sunt programați pentru examen.

„Experiența celor șase ediții anterioare ale programului Permis pentru viitor ne arată importanța mentorilor care ajută tinerii pe parcursul studiilor la școala de șoferi. De asemenea, am constatat că cei care depun proiecte cu susținerea unor ONG-uri, în mare parte reușesc să finalizeze cu succes studiile și examenele. În jurizarea proiectelor, o adeverință din partea unui angajator care oferă un loc de muncă în cazul în care solicitantul va deține permis de conducere, constituie un real avantaj. Pe parcursul celor două luni de înscriere care se desfășoară atât online, cât și prin poștă, în funcție de opțiunea solicitanților, oferim consiliere permanentă pentru toți cei interesați”, aprecizat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Formularul de înscriere și alte detalii se găsesc pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

***

Despre programul Permis pentru viitor

Programul Permis pentru viitor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Prin acest program se acordă finanțarea necesară obținerii permisului de conducere – costurile școlii de șoferi și cheltuielile adiacente – pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 18 și 25 de ani, pentru care existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea sau extinderea atribuțiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate.

În cei șase ani de la prima lansare în 2015, programul Permis pentru viitor a fost premiat de două ori pe plan național: la Gala Societății Civile 2018 și la Romanian CSR Awards 2017.

Despre MOL România

MOL România este o subsidiară a MOL Group și una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezență de 25 ani pe piața autohtonă. MOL România are un portofoliu extins de produse și servicii în domeniul comerțului de carburanți, lubrifianți, produse petrochimice și bitum. În prezent, compania deține un număr de 243 de stații de servicii, 2 depozite de carburanți, la Giurgiu și Tileagd și un terminal LPG la Tileagd. MOL România are sediul social la Cluj-Napoca, sediul de business la București, un sediu administrativ la Arad și un număr de aproximativ 250 de angajați proprii. MOL România a fost prima companie petrolieră care a implementat un program de loialitate, MOL MultiBonus, recompensat de 2 ori cu locul I pentru calitate în clasamentul programelor de loialitate din România în cadrul cercetării de piață QUDAL. Începând cu anul 2018, MOL România este parte a proiectului NEXT-E care vizează instalarea a 40 de stații de încărcare pentru autovehicule electrice. MOL România este un membru activ al comunităților în care operează, printr-o platformă extinsă de programe sociale precum Premiul Mentor, Program MOL pentru sănătatea copiilor sau Permis pentru viitor.

Despre Grupul MOL

Grupul MOL este o companie de petrol și gaze internațională integrată și independentă, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 40 de țări, o forță de lucru dinamică formată din 25.000 de angajați în întreaga lume și peste 100 de ani de experiență în industrie. Activitățile de explorare și producție ale Grupului MOL sunt susținute de o experiență de peste 75 de ani în domeniul hidrocarburilor. În prezent, activitățile de producție se desfășoară în 9 țări, iar cele de explorare în 14 țări. Grupul MOL controlează trei rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia și Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de aproximativ 1.933 de stații de servicii în 10 țări din Europa Centrală și de Est, dintre care 243 în România.

Despre Fundația Pentru Comunitate

Fundația Pentru Comunitate este o organizație non profit înființată la Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoașterea, solidaritatea, valorile comunitare, astfel încât lumea noastră să devină mai prietenoasă. Pentru realizarea scopurilor anunțate, Fundația sprijină activități în domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv și de recreație. Sprijină de asemenea copii și tineri în suferință, precum și acele organizații care se ocupă de însănătoșirea și reabilitarea lor.