FRDS deschide o nouă rundă de finanțare în cadrul apelului de proiecte “Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor”

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locală), finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 6 ianuarie 2021, cea de-a doua rundă de finanțare aferentă apelului de propuneri de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”.

Suma alocată acestei runde este de 7.806.133,95 de euro și este asigurată de Granturile SEE 2014-2021 (85%) şi de Guvernul României (cofinanţarea publică de 15%).

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect în cadrul acestei rude este de 300.000 de euro, limita maximă fiind de 1.000.000 de euro.

Proiectele finanţate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din următoarele obiective:

 1. creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire;
 2. abilitarea romilor (empowerment), în special a femeilor și tinerelor rome, a experților și liderilor romi;
 3. combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

Solicitanţii eligibili sunt organizaţiile neguvernamentale, entităţile publice şi asociaţiile autorităţilor locale.

Proiectele se vor adresa următoarelor grupuri ţintă:

 • persoane și familii de etnie romă (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, de risc sau care se confruntă cu diverse forme de excluziune socio-economică și care au nevoie de documente de identitate, de servicii educaționale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate și/ sau servicii de locuire;
 • persoane de etnie romă (adulți, tineri sau copii), în special femei și tinere rome, cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității, care au nevoie să participe în activități de abilitare (empowerment);
 • experți și lideri romi – care activează pe cont propriu sau în cadrul unor organizații neguvernamentale, grupuri de acțiune, grupuri comunitare, autorități și instituții publice, sindicate, asociații ale elevilor sau studenților, partide politice, asociații de tineret sau altor forme de asociere, persoane aflate în poziții de lideri formali sau informali în relație cu persoanele și/ sau familiile rome în situații de vulnerabilitate (inclusiv mediatori sociali, școlari, sanitari etc.). Acest grup țintă va fi inclus în proiect numai împreună cu cel puțin unul din celelalte grupuri țintă principale;
 • specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc., implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie romă;
 • membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului și trăiesc în condiții socio-economice similare cu persoanele de etnie romă din grupul țintă principal, în situații de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică;
 • membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului, subiecți ai campaniei/campaniilor de conștientizare.

Activităţile eligibile vor fi centrate pe furnizarea de servicii integrate (obţinerea documentelor de identitate, servicii educaţionale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit); furnizarea de informaţii persoanelor de etnie romă, în special femeilor şi tinerelor rome, cu privire la modalităţi de afirmare a drepturilor acestora și de accesare a serviciilor publice; dezvoltarea capacităţilor individuale ale persoanelor de etnie romă; activităţi de creştere a responsabilităţii şi a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice de a fi mai incluzive; activităţi care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului şi a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie romă; campanii de creştere a conştientizării pe teme de abilitare adresate persoanelor de etnie romă, în special femeilor rome și tinerilor romi cu niveluri scăzute de conștientizare a drepturilor și de participare în viața comunității; schimburi de bune practici cu entităţi din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia pe teme de abilitare.

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 şi 24 de luni

Depunerea propunerilor de proiecte se realizează online, termenul-limită fiind 15 aprilie 2021.

Documentația aferentă acestei runde de finanțare precum și alte informații suplimentare sunt disponibile pe pagina web aferentă Programului Dezvoltare locală, https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-cresterea-incluziunii-si-abilitarea-romilor/. Eventuale solicitări de clarificări pot fi transmise de cei interesați pe adresa de e-mail info@frds.ro.

———————————————————

Programul Dezvoltare locală își propune să finanțeze proiecte menite să crească gradul de utilizare a serviciilor sociale de către grupurile dezavantajate și de incluziune socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, să contribuie la combaterea abandonului școlar, la dezvoltarea unor măsuri integrate de incluziune a romilor și de combatere a discriminării, să dezvolte capacitatea administrației centrale și locale de a aplica principiile bunei guvernări, respectiv să sprijine punerea în practică a recomandărilor CEDO privind respectarea drepturilor omului în România. Programul are un buget total de 86.941.176 de euro (incluzând cofinanțarea de 15% acordată de Guvernul României).

Detalii specifice despre Programul Dezvoltare locală sunt disponibile pe www.frds.ro, https://dezvoltare-locala.frds.ro,  www.eeagrants.ro și www.eeagrants.org.

Sursa: www.dezvoltare-locala.frds.ro

MOL România susține tineri din medii defavorizate printr-o nouă ediție a programului „Permis pentru viitor”

Programul „Permis pentru viitor”, organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România, a ajuns la cea de-a șasea ediție. Prin intermediul acestui program sunt acoperite costurile necesare pentru obținerea permisului de conducere pentru tineri din medii defavorizate, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un avantaj în obținerea unui loc de muncă sau în menținerea și extinderea atribuțiilor de serviciu existente.

Persoanele eligibile pentru finanțare sunt tinerii cu vârsta între 17 și 25 de ani care doresc să obțină permis de conducere de categorie B, C sau D, inclusiv pentru tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie.

Solicitările de finanțare pot fi transmise online sau prin poștă până la data de 23 ianuarie 2021.

„Tinerii aflați la început de drum se confruntă cu multe dificultăți, mai ales atunci când provin din medii defavorizate. Dificultățile sunt accentuate de perioada de criză generată de pandemie. MOL România înțelege acest context și vine cu bucurie alături de tinerii care au nevoie de resurse și de sprijin, printr-o nouă ediție a Programului Permis pentru viitor. Interesul manifestat pentru acest program a crescut cu fiecare ediție, ceea ce ne-a demonstrat utilitatea sa. MOL România rămâne partenerul dedicat al comunităților și vom continua să fim implicați și prezenți acolo unde este nevoie de noi”, a declarat Camelia Ene, CEO & Country Chairman al MOL România.

În cadrul evenimentului online de lansare a ediției din acest an a programului, șase tineri care au beneficiat de sprijin financiar la edițiile anterioare și au obținut permis de conducere, au vorbit despre experiența lor în accesarea facilităților oferite prin program și despre realizările lor ca posesori de carnet de șofer. 

Condițiile actuale au creat adevărate obstacole în calea realizării celor planificate pentru acest an, dar nu m-au împiedicat deloc să studiez, să mă pregătesc bine din timp. Obținând și finanțare pentru plata taxelor, m-am înscris imediat după redeschiderea școlii de șoferi, iar în cel mai scurt timp posibil am finalizat cursurile și am luat cu succes examenul. Este de fapt o calificare într-o meserie care mă ajută în viață„, a declarat Fekete Előd, primul beneficiar al ediției trecute care a obținut permis.

De la începutul acestui program, 80 de tineri au finalizat cu succes cursurile: 69 au obținut permis de categoria B, 8 categoria C, o tânără are carnet categoria B pentru automobil adaptat, un tânăr a luat examenul pentru categoria B96 (ce permite suma MMA autoturism + rulotă/remorcă până la limita de 4.250 kg), și un tânăr are permis pentru tractoare agricole. Alți 71 de beneficiari continuă studiile sau sunt programați pentru examen.

„Timp de două luni primim înscrieri atât online cât și prin poștă, în funcție de opțiunea solicitanților, și asigurăm informare permanentă pentru cei interesați. Completarea corectă a formularului simplu de înscriere și anexarea celor cinci documente obligatorii sunt condițiile intrării în acest concurs de proiecte. Constituie un avantaj o adeverință din partea unui angajator care oferă un loc de muncă în cazul în care solicitantul va poseda permis de conducere, și, de asemenea constituie un avantaj o recomandare din partea unui ONG sau a unei instituții care susține necesitatea finanțării”, aprecizat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Formularul de înscriere și alte detalii se găsesc pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.

Despre programul Permis pentru viitor

Programul Permis pentru viitor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Prin acest program se acordă finanțarea necesară obținerii permisului de conducere – costurile școlii de șoferi și cheltuielile adiacente – pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 17 și 25 de ani, pentru care existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea sau extinderea atribuțiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate.

În cei cinci ani de la prima lansare în 2015, programul Permis pentru viitor a fost premiat de două ori pe plan național: la Gala Societății Civile 2018 și la Romanian CSR Awards 2017.

Despre MOL România

MOL România este o subsidiară a MOL Group și una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezență de 25 ani pe piața autohtonă. MOL România are un portofoliu extins de produse și servicii în domeniul comerțului de carburanți, lubrifianți, produse petrochimice și bitum. În prezent, compania deține un număr de 240 de stații de servicii, 2 depozite de carburanți, la Giurgiu și Tileagd și un terminal LPG la Tileagd. MOL România are sediul social la Cluj-Napoca, sediul de business la București, un sediu administrativ la Arad și un număr de aproximativ 250 de angajați proprii. MOL România a fost prima companie petrolieră care a implementat un program de loialitate, MOL MultiBonus, recompensat de 2 ori cu locul I pentru calitate în clasamentul programelor de loialitate din România în cadrul cercetării de piață QUDAL. Începând cu anul 2018, MOL România este parte a proiectului NEXT-E care vizează instalarea a 40 de stații de încărcare pentru autovehicule electrice. MOL România este un membru activ al comunităților în care operează, printr-o platformă extinsă de programe sociale precum Premiul Mentor, Program pentru Sănătatea Copiilor sau Permis pentru Viitor.

Despre Grupul MOL

Grupul MOL este o companie de petrol și gaze internațională integrată și independentă, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 40 de țări, o forță de lucru dinamică formată din 25.000 de angajați în întreaga lume și peste 100 de ani de experiență în industrie. Activitățile de explorare și producție ale Grupului MOL sunt susținute de o experiență de peste 75 de ani în domeniul hidrocarburilor. În prezent, activitățile de producție se desfășoară în 9 țări, iar cele de explorare în 14 țări. Grupul MOL controlează trei rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia și Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de aproximativ 1.933 de stații de servicii în 10 țări din Europa Centrală și de Est, dintre care 240 în Romania.

Despre Fundația Pentru Comunitate

Fundația Pentru Comunitate este o organizație non profit înființată la Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoașterea, solidaritatea, valorile comunitare, astfel încât lumea noastră să devină mai prietenoasă. Pentru realizarea scopurilor anunțate, Fundația sprijină activități în domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv și de recreație. Sprijină de asemenea copii și tineri în suferință, precum și acele organizații care se ocupă de însănătoșirea și reabilitarea lor.

Premii în valoare de 7000 de euro merg către copiii pasionați de tehnologie care au participat la CODE KIDS FEST 2020. George Buhnici le-a oferit gadgeturi de încurajare.

Treisprezece proiecte digitale inovatoare, realizate de copiii de gimnaziu, au concurat pentru un loc pe podiumul CODE KIDS FEST 2020, pe 3 și 4 decembrie. Pe lângă premiile puse în joc, în valoare de 7000 de euro, micii programatori au fost încurajați să-și urmeze visurile și au descoperit mai multe despre mediul digital în cadrul celor cinci ateliere interactive.

CODE KIDS FEST 2020, un eveniment organizat de Fundația Progress în cadrul proiectului CODE Kids România, s-a desfășurat în mediul online și a reușit să adune peste 1000 de vizitatori, care au urmărit cu interes proiectele micilor programatori. Copiii de la țară și din orașe mici au ținut să demonstreze că pot învăța programare și, prin intermediul acesteia, pot dezvolta soluții pentru probleme din comunitate. 

Micii programatori din Tămășeni au venit la Târg cu un senzor care ne ajută să păstrăm distanța socială corespunzătoare și au reușit să câștige premiul de popularitate pus în joc.

Locul III a fost ocupat de „Hackerii Albi” din Ovidiu, care au dezvoltat o invenție pentru bicicletă, ce te ajută să eviți accidentele. La egalitate cu aceștia au fost și cei din clubul CODE Kids Dumbrăvița, care au atras atenția juriului cu ceasul digital matrix. 

„Wizards Code Club” Pietrari a încercat să convingă juriul că roboțelul însoțitor pentru nevăzători merită un loc pe podium și a reușit să câștige premiul al doilea. Iar locul I a fost ocupat de echipa „Kids4Coding” din Onești, care s-a gândit la un senzor de lumină și mișcare, ce poate proteja mediul înconjurător. 

Marea surpriză a evenimentului a fost premierea tuturor proiectelor, iar fiecare echipă participantă care nu a ocupat un loc pe podium a câștigat un kit educativ cu robot programabil. De asemenea, ambasadorul proiectului și gazda evenimentului, George Buhnici a oferit copiilor participanți douăsprezece premii individuale, diverse gadget-uri care să îi ajute atât să își urmeze pasiunea, dar și în viața lor de zi cu zi.

Însă, răsplata copiilor nu s-a rezumat numai la premii. Programatorii juniori au fost încurajați să își urmeze visurile și au primit cuvinte de laudă de la cei mai buni în domeniu.

„Copiii care vin la CODE Kids sunt printre cei mai apropiați de sufletul meu, sunt deștepți, frumoși și inimoși! Am mers și eu în biblioteci, știu cât de valoroasă este munca lor și cât de mult se străduiesc să învețe programare și să utilizeze tehnologia în folosul lor. Și sunt norocoși că au alături oameni, bibliotecari și mentori, care dau din timpul și bunăvoința lor pentru a-i ajuta să învețe. Știu cum este să crești fără cele mai noi lucruri, până la 18 ani nu am avut calculatorul meu. Și eu am mers la cursuri de calculator, părinții mei au strâns din greu bani pentru acel curs. Am mers în internet cafe, fiindcă atunci când ești laolaltă cu alții înveți o grămadă de lucruri bune, deprinzi multe aptitudini.” – i-a încurajat George Buhnici, ambasadorul proiectului CODE Kids pe cei mici: 

De asemenea, copiii au descoperit limbajul de programare Python și Robotizarea Procesului de Automatizare (RPA), au reușit să afle mai multe despre parcursul în domeniul IT și despre „Ce au în comun programarea și jocurile video?”, dar au și discutat aplicat pe o invenție acționată prin sistem Android, toate în cadrul atelierelor interactive.

 „Cei peste o mie de participanți la Târgul Național de Știință și Tehnologie ne arată nevoia de a organiza astfel de evenimente, în care copiii își prezintă proiectele și învățăm despre ultimele noutăți în tehnologie. Am avut parte de două zile la superlativ, cu multe emoții, dar și premii. În comunitățile rurale din care au venit copiii participanți la competiție a fost o mobilizare generală pentru a-i susține în prezentările din fața juriului. Partenerii care ni s-au alăturat au făcut posibil acest festival al tehnologiei, pe care ne dorim să-l transformăm într-un eveniment anual, în care să apreciem cei mai talentați copii din mediul rural și urban mic.” – Ovidiu Ana, Director de Dezvoltare Fundația Progress

Partener Principal: Societe Generale European Business Services

Parteneri: Romanian American Foundation, Institutul Aspen, Simplon România, Policlinica de Marketing, Orange România și CEZ Vânzare

Susținători: ANIS, EA România, Autonom, UiPath.

Parteneri media: AGERPRES, Europa FM, ProTV, Re-Start.ro, Revista Cultura, Știri.ONG, TVR3, TVR Moldova, TVR Internațional, Ziarul Financiar.

CODE KIDS FEST 2020: SAFE Bike, Robotul însoțitor pentru nevăzători, Senzorul de distanțare socială și alte proiectele digitale concurează pentru un loc pe podium la Târgul Național de Știință și Tehnologie pentru Copii

Pe 3 și 4 decembrie copiii,  între 10 și 14 ani, pasionați de  programare, tehnologie și robotică își dau întâlnire online la CODE KIDS FEST 2020 unde vor să arate că pot schimba lumea linie cu linie.

2020 a fost despre tehnologie și conexiuni. Ne-am îndepărtat fizic, dar ne-am conectat pe internet. Este și cazul celor peste șaptezeci de fete și băieți, care iubesc să programeze, și care, împreună cu mentorii lor, s-au mobilizat și au înscris 13 proiecte digitale inovative care adresează probleme din comunitate la Târgul Național de Știință și Tehnologie pentru Copii, organizat de Fundația Progress, în cadrul proiectului CODE Kids România.

Micii coderi au identificat o serie de lucruri care pot funcționa mai bine în satele și orașele din care provin și vor propune soluțiile lor pe scena virtuală, în fața unui juriu și a unui public numeros. Proiectele înscrise în concurs ne arată că elevii de gimnaziu își doresc să fie în siguranță, pe stradă și la școală, că visează la un viitor mai bun, într-un mediu sănătos și protejat. Cu toții ne așteaptă să-i susținem și să le admirăm roboțeii, ceasurile digitale, radarele de monitorizare a mișcării, aplicațiile mobile și altele.

„Târgul Național de Știință și Tehnologie este evenimentul unde toți copiii din program doresc să ajungă, deoarece după doi ani de activități, munca lor este adusă în fața publicului. Văzând proiectele lor finale și comparând cu acei copii pe care i-am cunoscut în urmă cu doi ani de zile, spun cu mândrie că ne-am respectat promisiunea și din consumatori de conținut digital, am creat dezvoltatori. Arătăm cu acest eveniment că și în mediul rural din România se poate face performanță și dacă vor continua în direcția aceasta, în următorii ani vom auzi de primele start-up-uri create de acești copii sau îi vom avea colegi ca IT-iști. Să ajungem aici a fost un efort colectiv și mulțumesc partenerilor locali și naționali pentru implicare și experiența de a rescrie viitorul acestor copii.” Ovidiu Ana – Director Dezvoltare Fundația Progress

Munca juniorilor programatori va fi apreciată și recompensată! Trei premii mari sunt puse în joc pentru proiectele care vor urca pe podium, astfel: Locul I – o imprimantă 3D; Locul II – Kit robotic Ultimate 2.0 MAKEBLOCK; Locul III – Joc de construcție educativ STEM & Robotic Pro Set. Un premiu de popularitate, dar și premii de încurajare sunt pregătite să ajungă la toți participanții. Mai mult decât atât, cinci super ateliere de programare și gaming îi așteaptă pe vizitatori! Vezi programul aici: https://bit.ly/ProgramCodeKidsFest2020

Înregistrarea și participarea la eveniment sunt gratuite! Bilete sunt disponibile aici: https://bit.ly/ParticipaCODEKIDSFEST

Gazda evenimentului: George BUHNICI – Ambasador CODE Kids România, Founder of Cavaleria.ro, Buhnici.ro, CaseBune.ro

Invitați: Vlad MĂCELARU – Ambasador CODE Kids România, Co-Founder ClarK, Ion MOLDOVEANU – vicepreședinte Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS), Alex CHICA – Studio Technical Director EA SPORTS Bucharest (EA România) și alții.

Partener Principal: Societe Generale European Business Services

Parteneri: Romanian American Foundation, Institutul Aspen, Simplon România, Policlinica de Marketing, Orange România și CEZ Vânzare

Susținători: ANIS, EA România, Autonom, UiPath.

Parteneri media: AGERPRES, Europa FM, ProTV, Re-Start.ro, Revista Cultura, Știri.ONG, TVR3, TVR Moldova, TVR Internațional, Ziarul Financiar.

Fundația Regală Margareta a României lansează o nouă selecție pentru programul de Burse Tinere Talente ediția 2021

Fundația Regală Margareta a României lansează o nouă selecție pentru programul de Burse Tinere Talente ediția 2021, adresată tinerilor muzicieni și artiști vizuali. Termenul limită al aplicației este 18 decembrie 2020.

Candidații pentru Bursele Tinere Talente 2021 trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. să aibă vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani
 2. să studieze la liceele sau universitățile de arte vizuale și muzică din România
 3. să provină din familii cu venitul de sub 1.500 LEI / membru de familie, și să poată dovedi că nu dispun de mijloace financiare pentru a-și perfecționa talentul

* Cei care au fost bursieri Tinere Talente de 3 ori până acum, nu mai pot aplica pentru o nouă selecție.

Cum aplici pentru Bursa Tinere Talente

Trimite prin e-mail până la data de 18 decembrie 2020, dosarul de candidatură. Acesta trebuie să includă:

 1. Formularul de înscriere, disponibil AICI

Formularul va fi însoțit de documente justificative pentru situația materială prezentată (fluturaș de salariu sau adeverință de venit, copie talon de pensie, copie indemnizație de șomaj, după caz ). Pentru membrii familiei care nu au venituri, dar au peste 18 ani și nu sunt înscriși într-o formă de învățământ, se va atașa o declarație pe proprie răspundere conform căreia aceștia nu realizează venituri. Aceste documente justificative se atașează pentru părinți, bunici și frați care locuiesc în aceeași gospodărie.

 1. Curriculum vitae care va conține date de contact (e-mail și telefon), concursurile la care a participat candidatul, diplome și premii obținute etc.
 2. O scrisoare de recomandare din partea unui profesor de specialitate în care se va face referire la calitățile artistice și cele umane ale candidatului (de exemplu: perseverență, dedicație, punctualitate, respect față de ceilalți etc.)
 3. Adeverință de elev/student sau copie după carnetul de elev/ student
 4. Copie act de identitate buletin/carte de identitate sau certificat de naștere
 5. Acord prelucrare date personale disponibil AICI.

Etapele procesului de selecție:

 1. Trimiterea dosarului de candidatură – până la data de 18 decembrie 2020.
 2. Preselecția: analiza dosarelor, realizată de echipa proiectului – până la data de 10 ianuarie 2020.
 3. Selecția candidaților pentru muzică se va realiza în baza unei înregistrări audio-video cu durata de maximum 10 minute conținând o piesă muzicală la alegere solo sau cu acompaniament de pian. Fișierul va fi transmis prin wetransfer sau un alt serviciu de transfer de fișiere, iar linkul va fi comunicat în mailul trimis la adresa: tineretalente@principesa.ro. În e-mail vor fi precizate numele, prenumele, unitatea de învățământ. Nu se accepta înregistrări din concert, înregistrări care au o durata mai mare de 10 minute.
 4. Selecția pentru domeniul Arte Vizuale va fi realizată în baza unui portofoliu artistic cu lucrări, animații, fotografii etc. trimis în format electronic. Vă rugăm insistent să trimiteți portofoliul cu fotografii în format PDF, în caz contrar, nu va fi luat în calcul. Denumirea PDF-ului trebuie să cuprindă: PRENUME+NUME +PORTOFOLIU ARTE VIZUALE. Portofoliul va fi transmis prin wetransfer sau un alt serviciu de transfer de fișiere, iar linkul va fi comunicat în mailul trimis la adresa: tineretalente@principesa.ro. În e-mail vor fi precizate numele, prenumele, unitatea de învățământ. Se recomandă un minim de 15 și un maxim de 25 de imagini cu lucrări realizate în ultimii 2 ani, iar portofoliul să fie însoțit de o scurtă  descriere a propriului demers artistic și a procesului creativ.
 5. Interviul va fi realizat on-line de către juriu cu acei candidați care au trecut de etapa selecției (evaluarea portofoliului și a înregistrărilor audio – video). Dosarul de înscriere trebuie însoțit de înregistrare audio-video pentru muzică și de portofoliul artistic pentru arte vizuale.

Dosarul complet se trimite până la data de 18 decembrie 2020 la adresa de e-mail: tineretalente@principesa.ro

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa: tineretalente@principesa.ro

Despre Tinere Talente

Programul Tinere Talente susține și promovează tinerii artiști din familii cu venituri modeste, care nu-și pot dezvolta talentul din cauza lipsurilor materiale și financiare. Bursele Tinere Talente se acordă pe perioada unui an calendaristic și permit tinerilor să își cumpere materiale și instrumente și să participe la concursuri, concerte, expoziții și cursuri de specializare în România sau în străinătate. De asemenea, Fundația  Regală Margareta a României organizează anual o tabără de creație și o serie de diferite workshop-uri de mentorat artistic.

Sursa: www.frmr.ro

MOL România finanțează cu 400.000 de lei proiecte de terapie emoțională și intervenții psihosociale pentru copii cu nevoi speciale sau suferinzi de boli cronice

MOL România și Fundația Pentru Comunitate anunță începerea celei de-a 12-a ediții a Programului MOL pentru sănătatea copiilor, destinat organizațiilor non-guvernamentale care derulează proiecte de terapie emoțională sau intervenții psihosociale pentru copiii cu nevoi speciale sau cei cu boli cronice.

La ediția din acest an a Programului MOL pentru Sănătatea Copiilor sunt disponibile fonduri totale de 400.000 de lei. Suma maximă care poate fi accesată pentru finanțarea unui proiect este de 25.000 de lei. ONG-urile interesate pot formula online o solicitare de finanțare până la data de  2 decembrie.

În cadrul evenimentului de lansare a noii ediții a Programului, care anul acesta a fost organizat online,  ONG-urile care au beneficiat de finanțare în cadrul ediției precedente au prezentat rezultatele proiectelor derulate în perioada decembrie 2019 – octombrie 2020. În mod special, discuția s-a axat pe modalitățile în care ONG-urile și-au adaptat metodele și proiectele la restricțiile generate de contextul pandemic. Cei prezenți au împărtășit din experiența dobândită în acest an și au vorbit despre impactul situației actuale asupra muncii lor.

Dintre cele 18 organizații care au obținut finanțare în 2019, șapte au finalizat proiectele propuse și șapte se află în diferite faze de implementare, adaptând modalitățile și metodele inițiale ori găsind soluții noi, compatibile cu condițiile neprevăzute la planificare. Două proiecte de tabere terapeutice urmează a fi reprogramate, iar alte două proiecte vor fi restructurate. În cadrul proiectelor finalizate sau în curs de derulare în decursul celor 11 luni, peste 500 de copii cu nevoi speciale au beneficiat de activități de terapie prin artă – muzică și muzică asistată, art-terapie Phronetic, art-terapii combinate (prin utilizarea desenului, modelajului, picturii sau a colajului), dans și mișcare și jocuri de rol; terapii asistate de animale; terapii emoționale – teatru și confecționare de măști, terapie prin povești și povești terapeutice.

„Pandemia izbucnită la începutul acestui an ne-a adus pe toți în fața unor provocări majore, fără precedent. Acestea au accentuat dificultățile pe care le traversau, zilnic, copiii cu nevoi speciale, cei cu dizabilități sau boli cronice, precum și familiile lor. A fost nevoie de o regândire corespunzătoare a intervențiilor pentru aceștia, iar specialiștii din organizațiile partenere au dat dovadă de mult profesionalism și s-au adaptat la noile condiții. MOL România rămâne în continuare alături de cei care dezvoltă proiecte pentru a genera o schimbare în bine în viețile micilor beneficiari.”, a declarat Camelia Ene, CEO și Country Chairman al MOL România.

Prin Programul MOL pentru sănătatea copiilor, organizațiile non-guvernamentale pot beneficia de o sumă de maximum 25.000 lei sub formă de pre-finanțare pentru un proiect ce urmează să fie implementat în perioada februarie – august  2021. Termenul-limită pentru înscrierea online a cererilor de finanțare este 2 decembrie 2020, iar fondul total al sponsorizărilor este de 400.000 lei. De la lansare și până în prezent, prin Programul MOL pentru sănătatea copiilor au fost alocate fonduri totale de 3.642.000 lei ONG-urilor pentru derularea a 209 de proiecte de terapie prin artă și terapie emoțională, incluzând peste 11.500 de beneficiari în activitățile lor.

În pofida contextului generat de pandemie, MOL România rămâne partenerul de încredere al comunităților și continuă implicarea socială în sprijinul categoriilor vulnerabile.

„Asigurăm o informare permanentă pe toată perioada de înscriere a proiectelor și recomandăm celor interesați să ne contacteze cu încredere. Informațiile despre proiectele implementate cu succes, despre soluțiile noi găsite de beneficiarii anteriori, precum și răspunsurile date de ei la provocările recente pot fi de folos atât în procesul întocmirii unui proiect, cât și în derularea proiectului. Înscrierea se face online pe site-ul Fundației Pentru Comunitate www.pentrucomunitate.ro, unde se găsesc și alte informații”, aafirmat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Programul MOL pentru sănătatea copiilor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de compania MOL România. Anunțul programului precum și formularul de înscriere pot fi accesate pe site-ul www.pentrucomunitate.ro

Despre MOL România

MOL România este o subsidiară a MOL Group și una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezență de 25 ani pe piața autohtonă. MOL România are un portofoliu extins de produse și servicii în domeniul comerțului de carburanți, lubrifianți, produse petrochimice și bitum. În prezent, compania deține un număr de 234 stații de servicii, 2 depozite de carburanți, la Giurgiu și Tileagd și un terminal LPG la Tileagd. MOL România are sediul social la Cluj-Napoca, sediul de business la București, un sediu administrativ la Arad și un număr de aproximativ 250 de angajați proprii. MOL România a fost prima companie petrolieră care a implementat un program de loialitate, MOL MultiBonus, recompensat de 2 ori cu locul I pentru calitate în clasamentul programelor de loialitate din România în cadrul cercetării de piață QUDAL. Începând cu anul 2018, MOL România este parte a proiectului NEXT-E care vizează instalarea a 40 de stații de încărcare pentru autovehicule electrice. MOL România este un membru activ al comunităților în care operează, printr-o platformă extinsă de programe sociale precum Premiul Mentor, Program pentru Sănătatea Copiilor sau Permis pentru Viitor.

Despre Grupul MOL

Grupul MOL este o companie de petrol și gaze internațională integrată și independentă, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 40 de țări, o forță de lucru dinamică formată din 25.000 de angajați în întreaga lume și peste 100 de ani de experiență în industrie. Activitățile de explorare și producție ale Grupului MOL sunt susținute de o experiență de peste 75 de ani în domeniul hidrocarburilor. În prezent, activitățile de producție se desfășoară în 9 țări, iar cele de explorare în 14 țări. Grupul MOL controlează trei rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia și Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de aproximativ 1.933 de stații de servicii în 10 țări din Europa Centrală și de Est, dintre care 234 în Romania.

Despre Fundația Pentru Comunitate

Fundația Pentru Comunitate este o organizație non profit înființată la Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoașterea, solidaritatea, valorile comunitare, astfel încât lumea noastră să devină mai prietenoasă. Pentru realizarea scopurilor anunțate, Fundația sprijină activități în domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv și de recreație. Sprijină de asemenea copii și tineri în suferință, precum și acele organizații care se ocupă de însănătoșirea și reabilitarea lor.

Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP) Ediția 2021

Biroul de Diplomație Publică al Ambasadei SUA anunță că acceptă propuneri de proiecte pentru Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP) Ediția 2021.

Prima etapă de înscriere pentru AFCP 2021 este una nesperat de ușoară, în comparație cu anii precedenți, dar în același timp definitorie pentru șansele de a trece în etapa a doua. Pentru această etapă, instituțiile culturale interesate nu mai au obligația de a trimite un pachet întreg de documente și formulare financiare, ca în anii precedenți, ci doar o așa-numită notă de concept în format Word.

Toate amănuntele necesare transmiterii notei de concept se regăsesc în documentul disponibil pe www.cultura.ro.  

Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale  sprijină conservarea, an de an, a obiectivelor de genul: clădiri istorice și situri arheologice, obiecte și colecții culturale/de patrimoniu, obiecte arheologice si etnografice, picturi, sculpturi, manuscrise, muzică tradițională, meșteșuguri etc.

Termenul limită de trimitere a proiectelor este 18 noiembrie 2020 inclusiv.

Sursa: www.cultura.ro

Fundația ”Alături de Voi” România anunță lansarea unui concurs de minigranturi ce pot fi accesate de către organizații ale elevilor și studenților

Fundația ”Alături de Voi” România anunță lansarea unui concurs de minigranturi ce pot fi accesate de către organizații ale elevilor și studenților, granturi ce sunt acordate în cadrul proiectului ”Build Solid Ground”, finanțat de Comisia Europeană.

Prin aceste granturi, urmărim să finanțăm proiecte de comunicare și conștientizare legate de implementarea în România a Agendei 2030, cu accent pe obiectivele 1 (fără sărăcie), 5 (egalitate de gen), 8 (muncă decentă și 11 (orașe și comunități durabile).

Alocarea financiară pentru această competiție de minigranturi este de maxim 15,400.00 Euro, reprezentând 73,766.00 RON, în cadrul acestei competiții putând fi finanțate un număr maxim de 7 asociații ale elevilor și studenților cu o valoare maximă de 10,538.00 lei/per grant (echivalentul a 2200 Euro).

Obiectivele acestui apel de proiecte sunt :

 • Să crească gradul de conștientizare al cetățenilor, în general și al tinerilor, în special din România cu privire la nevoile, drepturile, soluțiile și angajamentele asumate la nivel global precum și despre agenda globală cu privire la locuire, terenuri și comunitățile urbane;
 • Să genereze un impact educațional crescut în rândul tinerilor cu privire la înțelegerea aspectelor legate de terenuri, locuire, egalitatea de gen și inter-dependențe între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare;
 • Să crească nivelul de implicare al tinerilor în acțiuni ce țin de Agenda 2020 astfel încât aceștia să devină actori implicați în dezvoltarea globală și în domeniul locuirii.

Exemple de activități eligibile:

 • Activități de informare, conștientizare, sensibilizare cu privire la problematica locuirii, a sărăciei și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă;
 • Dezbateri, workshop-uri, seminarii, ateliere de lucru adresate tinerilor, care să atingă una sau mai multe priorități tematice ale proiectului;
 • Activități creative și culturale (acțiuni stradale, dialoguri, proiecție de filme, etc.) care să atingă aspecte relevante legate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă;
 • Producția și realizarea de materiale de comunicare, precum și distribuția acestora prin media tradițională și noile media;
 • Flash-moburi și alte acțiuni publice, participative;
 • Publicații (pliante, producții audiovizuale, materiale de campanie etc);
 • Materiale video, audio, foto sau scrise despre persoanele afectate de inegalități, din perspectiva locuirii, pentru utilizare în media sau media socială.

Aspecte privind derularea procesului de aplicare:

 1. Metodologia competiției, precum și formularele de înaintare a propunerilor se pot descărca de pe www.alaturidevoi.ro.
 2. Propunerile de proiecte se depun în format electronic, prin email, la adresa bsg@alaturidevoi.ro și vor conține formularele obligatorii: Formular 1 – Formularul de aplicaţie, Formular 2 – Propunerea de buget, însoțite de către ultimul statut al organizației, în copie scanată, format pdf, semnată în conformitate cu originalul, de către reprezentantul legal al aplicantului;
 3. Termenul de depunere este data de 25 octombrie 2020, ora 24.00, prin email, la adresa bsg@alaturidevoi.ro ;
 4. Orice cerere de clarificare sau informare se trimite la adresa de email  bsg@alaturidevoi.ro  , cu subiect ”cerere de clarificare competiție minigranturi”.

Sursa: www.alaturidevoi.ro

Finantare pentru clustere, cerere de propuneri de proiecte 2020 – programul COSME – Clustere orientate spre internationalizare

Comisia Europeana a deschis finantarea pentru acest an pentru parteneriatele de clustere care doresc sa-si extinda activitatea/sa colaboreze în afara spatiului UE ; finantarea este acordata prin programul „COSME – Programul UE pentru Competitivitatea Întreprinderilor si IMM-urilor” 2014-2020.   

Titlul cererii: „Clustere orientate spre internationalizare”   

Eligibilitate: orice entitate publica sau privata cu personalitate juridica, constituita legal pe teritoriul UE si în alte tari participante la program, spre exemplu clustere, organizatii de clustere, retele de organizatii/entitati implicate în afaceri care sprijina IMM-urile, atât publice, cât si private sau partial publice/private, din orice domeniu, organizatii non-profit si neguvernamentale, etc. 

Bugetul cererii: 7.500 000 €; se acorda maximum 90% cofinantare. 

Data de depunerea a aplicatiilor: 2 decembrie 2020   

Pe pagina oficiala de pe portalul Comisiei europene „Funding and tender opportunities” exista la data comunicarii acestei note de informare 11 propuneri de parteneriat din Austria, Belgia, Bulgaria, Franta, Irlanda, Italia, Serbia si Spania.  

Această cerere de propuneri vizează acțiuni în două direcții:

 • Componenta A va sprijini înființarea „Parteneriatului European Strategic Cluster” – Going International (ESCP-4i) deschis unei game largi de sectoare industriale europene și lanțuri valorice, cu excepția celor vizate în Componenta B.
 • Componenta B va sprijini prima punere în aplicare, testarea și dezvoltarea în continuare a până la două „parteneriate strategice” (ESCP-4is) în sectorul apărării și securității (tehnologii cu dublă utilizare).

 O fisa de prezentare a prezentei cereri se regaseste pe www.uncjr.ro.

Sursa: www.uncjr.ro

Concurs de proiecte adresat societății civile: Tranziție climatică și orașe durabile

Ambasada Franței și Institutul Francez din România lansează un concurs de proiecte dedicat organizațiilor societății civile din România pentru a promova Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Naționilor Unite, strategia climatică a Uniunii europene cu politicile și măsurile aferente.

Actuala pandemie ne constrânge să regândim modelele de dezvoltare, în special a orașelor, și moduri de creștere a rezilienței acestora la schimbările climatice. Scoţând la iveală vulnerabilitatea orașelor, actuala pandemie ne reamintește că este imperios necesar să luăm măsuri de atenuare și de adaptare la schimbările climatice, în special în orașe.

În acest context, prezentul concurs de proiecte are drept obiectiv valorizarea inițiativelor concrete pe teme precum schimbările climatice și reziliența orașelor, în special în vreme de pandemie, prin susținerea ONG-urilor care desfășoară activități pentru:

1- conștientizarea consecințelor schimbărilor climatice ;
2- reziliența orașelor și adaptarea lor la schimbările climatice
.

Proiectele propuse trebuie să descrie inițiative concrete și acțiuni colective care facilitează schimbarea mentalităților și încurajează conștientizarea pe teme precum transportul urban, urbanismul, organizarea serviciilor publice, gestionarea deșeurilor, valorizarea patrimoniului, agricultura urbană etc. de către cetățeni și autoritățile publice.
Proiectele pot presupune activități de conștientizare (publicul general, activități educative etc.), de pledoarie (organizare de conferințe, mese rotunde, mobilizări cetățenești etc.), programe de formare și sprijin pentru publicare etc. Acestea vor trebui implementate cu expertiza și cunoștințele tehnice franceze în chestiunile de tranziție ecologică și orașe durabile. Proiectele vor putea fi implementate și în format digital (webinar, hackathon, schimburi și vizite virtuale, formări online etc.).

Dosarele trebuie trimise în format electronic până în 16 octombrie 2020 inclusiv la adresa : cooperation.roumanie@gmail.com.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro.ambafrance.org

Sursa: www.ro.ambafrance.org