Concurs pentru ocuparea postului de Şef departament la Universitatea „Alexandru loan Cuza” din laşi

Universitatea „Alexandru loan Cuza” din laşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacantă, de Şef Departament (Serviciu) Şcolaritate (S) la Departament (Serviciu) Şcolaritate – Secretariatul General al Universităţii, normă întreagă.

Condiţiile specifice:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– studii postuniversitare/master absolvite cu examen de diplomă/disertaţie;
– vechime activitate de secretariat în învăţământ superior de minimum 10 ani;
– competenţe lingvistice privind cunoaşterea a cel puţin a unei limbi străine de circulaţie, dovedite prin certificat sau diplomă;
– competenţe TIC şi de comunicare electronică (MS Office, e-mail, Internet, etc);
– competenţe de comunicare în relaţii publice, inclusiv conceperea de documente oficiale (scrisori, rapoarte, etc.).

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională, Direcţia Resurse Umane, Corpul J – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1, telefon: 0232.20.13.19.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 iulie 2016, ora 15.00

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Proba scrisă: 09 august 2016, ora 10.00:
Interviu: data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii in anuntul integral.

Sursa: www.uaic.ro