Articole

Cerere de propuneri de proiecte colaboare cu Republica Moldova – Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului

Comisia Europeana a deschis o cerere de propuneri de proiecte pentru Republica Moldova si statele membre prin Instrumentul European pentru Democratie si Drepturile Omului.

Titlul: “Schema de sprijin alocata pe tara – Moldova”;

Cerere restrânsa de propuneri/evaluarea unei note de concept.

Data limita pentru depunerea notelor de concept: 26 august 2016; 11 noiembrie 2016 este data limita pentru întreaga aplicatie, daca evaluarea primei etape (nota de concept) este pozitiva.

Eligibilitate: organizatii nonguvernamentale, operatori din sectorul public, autoritati locale din statele membre ale UE si Republica Moldova

Bugetul total al cererii: 1.700.000 € ;

Mínimum 350.000€/proiect și maximum 400.000€, se acorda între 50% si 95% cofinantare.

Obiectivul general al acestei cereri este de a îmbunătăți și de a verifica respectarea și
protecția drepturilor omului în Republica Moldova.

Obiective specifice:
– sprijinirea activităților organizațiilor societății civile în pregătirea terenului pentru alegeri;
– sprijinirea acțiunilor societății civile asigurând controlul testelor;
– sprijinirea libertății de exprimare;
– sprijinirea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

Fisa de prezentare a cererii se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro

Fundația eMAG lansează programul de afterschool la sate Bursa pentru școala din rural

Fundația eMAG lansează programul Bursa pentru școala din rural, destinat organizării de programe afterschool în școlile din comunitățile rurale. Programul va debuta cu un proiect pilot în anul școlar 2016-2017 în cinci comunități din cinci judeţe și își propune să sprijine elevii de la sate cu rezultate slabe la învățătură să nu abandoneze școala și să îi ajute să promoveze examenul de capacitate. Proiectul face parte din programul Nouă ne pasă al Fundaţiei eMAG şi este implementat cu sprijinul Flanco.

Primele cinci școli din comunitățile rurale incluse în proiectul pilot sunt din județele Prahova, Constanța, Neamț, Buzău și Teleorman. Bursa pentru şcoala din rural este dedicată elevilor din clasele I-VIII.

În prezent, 31,2% dintre elevii de la sat nu promovează examenul de capacitate, iar rata abandonului școlar este de 1,5 ori mai mare decât la oraș. „Prin programul Bursa pentru școala din rural, ne dorim să participăm la reducerea ratei abandonului școlar sub 10% în comunitățile rurale și să îi ajutăm pe elevi să acumuleze cunoștințele necesare pentru promovarea examenului de capacitate cu medie peste 6,” spune Tudor Vlad, preşedintele Fundaţiei eMAG. 

Alături de sprijinul pentru pregătirea teoretică, în cadrul programelor de afterschool vor fi asigurate copiilor participanți o gustare sau o masă caldă și servicii de consiliere și dezvoltare personală.  

Cum funcționează Bursa pentru școala din rural 

Bursa pentru școala din rural este un program de învățare remedială și vine în completarea programului școlar obligatoriu, oferind oportunități pentru consolidarea competențelor dobândite de copii la școală. 

În cadrul programelor de afterschool, profesorii vor organiza grupe de învățare asistată pentru elevii participanţi și, colaborând cu ceilalți actori din comunitate, vor interveni și pentru rezolvarea altor probleme cu care se confruntă elevii, precum: lipsa rechizitelor și a hainelor, lipsa accesului la serviciile medicale de bază, lipsa consilierii de orientare în carieră. Cadrele didactice implicate vor fi recompensate pentru munca depusă.  

Pentru a participa la acest program, reprezentanții școlilor din mediul rural trebuie să aplice pentru un grant în valoare de 7.600 de euro pe an, iar proiectele finanţate vor fi acele care se concentrează pe rezolvarea problemelor specifice legate de reducerea ratei abandonului școlar și îmbunătățirea performanței școlare prin:

·         Asigurarea sprijinului copiilor în recuperarea cunoștințelor

·         Sprijin în pregătirea temelor

·         Dezvoltarea abilităților de citire și învățare ale acestora

·         Monitorizarea prezenței școlare și încurajarea participării la cursuri

·         Creșterea implicării părinților în procesul educaţional şi în relaţia cu şcoala

·         Furnizarea de servicii de consiliere și dezvoltare personală prin activități de educație nonformală

·         Asigurarea de materiale educaționale în cadrul programului afterschool 

Aplicațiile sunt deschise școlilor din cele 5 județe până pe 4 iulie și se depun online aici: http://nouanepasa.ro/aplicatii

Știai că?

·         4 din 10 copii din mediul rural au note sub 5 la matematică și 2 din 10 copii au note sub 5 la limba română la evaluările naționale.

·         Lipsa resurselor materiale și rezultatele școlare foarte slabe sunt principalele cauze pentru abandonul școlar.

·         În mediul rural, rata sărăciei este de 3 ori mai mare decât în mediul urban.

Propunere de parteneriat – Erasmus+, proiectul ASPIRE, Anglia

Municipalitatea Oldham si Oldham Council – organizatie care regrupeaza mai multi actori ai comunitatii si activeaza spre folosul acesteia, din Greater Manchester, Anglia, cauta parteneri pentru un proiect «Eramus+», actiunea-cheie 2: “Co-operation for Innovation and Exchange of Good Practices”


Parteneri cautati: scoli, municipalitati sau organizatii implicate in sectorul educational

Titlul propunerii de proiect: “ASPIRE – Aligning School Partnerships for Innovation and Research in Excellence”

Scopul proiectului este de a creat un parteneriat capabil sa dezvolte si sa produca strategii eficiente pentru îmbunatatirea educatiei timpurii si a procesului pedagogic, dar si a tranzitiei catre angajare si ocupare si sa creeze cadrul propice pentru schimb de informatii privind dezvoltarea curriculara în tarile partenere.

Data limita pentru depunerea aplicatiei: cel târziu 31 martie a.c.

Durata proiectului: 2 ani

Contact pentru detalii si manifestarea interesului: dl Dave Catherall, Principal Officer, External Funding, Oldham Council, Civic Centre, +44(0)161 770 5165, Dave.catherall@oldham.gov.uk

Fisa de prezentare

Sursa: www.uncjr.ro

Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile, Schema de grant pentru ONG-uri, Runda 2

Scopul Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este de a promova contributia organizatiilor societatii civile ca actori importanti pentru dezvoltare si participare.


OBIECTIVELE GENERALE ALE SCHEMEI DE GRANT PENTRU ONG-URI:

–    consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici, atat in calitate de expresie a societatii civile, cat si ca furnizor de servicii; si
–    promovarea activitatilor organizatiilor societatii civile care abordeaza cu precadere aspecte legate de mediu si furnizarea de servicii sociale, contribuind totodata la intarirea capacitatii lor organizationale.

COMPONENTELE VIZATE DE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE:

Componenta Social, cu o alocare financiara de 4.079.875 CHF
Componenta Mediu, cu o alocare financiara de 1.000.000 CHF

CINE ADMINISTREAZA PREZENTUL FOND TEMATIC:

Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este un consortiu format din

–  KEK-CDC Consultants  (KEK-CDC) – www.kek.ch
–  Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) – www.fdsc.ro
–  Fundatia pentru Parteneriat (FP) – www.repf.ro

In cadrul prezentei scheme de grant, Componenta Social este administrata de catre FDSC, iar Componenta Mediu de catre FP.

CINE POATE SOLICITA FINANTARE:

–   organizatii neguvernamentale si nonprofit, infiintate legal si cu sediul in Romania, organizate si conduse conform legislatiei romanesti in vigoare cu privire la organizatiile neguvernamentale

Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriat cu alte organizatii din Romania si/sau Elvetia.

CINE POATE FI PARTENER:

Parteneri romani pot fi:

–    organizatii neguvernamentale si nonprofit,
–    universitati, alte institutii de educatie sau institute de cercetare, cu profil nonprofit,
–    autoritati publice locale si centrale, institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate de la nivel local,
–    unitati administrativ-teritoriale.

Parteneri elvetieni pot fi:

–    organizatii nonprofit si  neguvernamentale, inregistrate conform legislatiei in vigoare in aceasta tara.

 VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE:

granturi mici (pentru ambele Componente): 10.000 CHF – 75.000 CHF

granturi mari (exclusiv pentru Componenta Social): 75.001 CHF – 250.000 CHF

DURATA PROIECTELOR:

Durata unui proiect poate fi de minimum 12 luni si maximum 24 luni.

CATE PROIECTE SE POT DEPUNE DE CATRE UN SOLICITANT:

Un solicitant poate depune maximum 2 (două) proiecte in cadrul prezentei Cereri de propuneri de proiecte, din care maximum 1 (unul) pentru granturi mari.

Organizaţiile care sunt/au fost Agenţii Executive în cadrul primei runde a Schemei de grant pentru ONG-uri, pot depune ca şi aplicanţi, 1 (un) proiect şi doar pentru granturi mici, pe una din componentele Social / Mediu.

UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANTARE:

Cererile de finantare vor fi completate online pe platforma www.finantare.fdsc.ro.

CARE ESTE TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANTARE:

Termenul limita pentru completarea cererilor de finantare online pentru ambele componente este 19 martie 2015, orele 17:00.

PANA CAND SE POT ADRESA INTREBARI:

Pot fi trimise intrebari prin e-mail sau fax, la urmatoarele adrese, nu mai tarziu de 13 martie 2015:

pentru Componenta Social componenta.social@fdsc.ro; nr. fax 021 310 01 80,
pentru Componenta Mediu componenta.mediu@repf.ro; nr.fax 0266 310 678,

Raspunsurile vor fi transmise cel mai tarziu pana pe data de 17 martie 2015.

Documentele necesare depunerii de cereri de finantare sunt disponibile pe www.fdsc.ro.

Sursa: www.fdsc.ro