MTS: Apel deschis pentru selecţia de participanţi la cursul internaţional de formare cu titlul „Educatori pentru combaterea discursului instigator la ură: curs regional de instruire cu privire la manualul “Bookmarks”

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului în 10 decembrie 2016, sub auspiciile campaniei No Hate Speech Movement a Consiliului Europei, Ministerul Tineretului şi Sportului din România, Comitetul Naţional al Campaniei „Fără ură” împotriva discursului instigator la ură din România, împreună cu Departamentul de Tineret al Consiliului Europei anunţă organizarea, la Bucureşti, a unui curs internaţional de formare cu titlul „Educatori pentru combaterea discursului instigator la ură: curs regional de instruire cu privire la manualul Bookmarks.”

Cursul se va desfăşura în perioada 10-14 decembrie 2016 la Bucureşti şi va reuni 35 de lucrători de tineret, lideri de tineret, cadre didactice, formatori din România, Republica Moldova și Ucraina, care ȋşi vor dezvolta competențele necesare pentru a recunoaște și a acționa împotriva discursului instigator de ură. Cursul va fi desfășurat integral în limba engleză.

Prin încurajarea participanților de a adopta o atitudine activă împotriva abuzurilor verbale online și offline, cursul de formare are ca scop dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de comunicare non-violentă. Cursul se va finaliza cu un plan de iniţiative care să fie aplicate și multiplicate în acțiuni și activități ulterioare, ȋn cadrul campaniei. Acest eveniment este un pas important în dezvoltarea cunoştintelor referitoare la combaterea discursului instigator la ură online. Metodologia pedagogică se va baza pe manualul „Bookmarks” al Consiliului Europei. Unul dintre rezultatele cursului de formare va fi acela de a disemina conţinutul manualului ȋn rândul educatorilor din România, Ucraina și Republica Moldova.

Obiective:

 • Dezvoltarea competențelor a 35 de activiști în domeniul tineretului (cadre didactice, lucrători de tineret, lideri de tineret, formatori) pentru a utiliza manualul „Bookmarks” ca pe un instrument pentru a preveni şi combate discursul instigator la ură online;
 • Promovarea „Bookmarks” ca pe un instrument pentru a preveni şi combate discursul instigator la ură online în instituţii de învăţământ, centre de tineret, cluburi de tineret, etc;
 • Dezvoltarea competențelor interculturale pentru 35 de educatori (cadre didactice, lucrători de tineret, lideri de tineret, formatori) implicați în activitatea de tineret din România, Republica Moldova și Ucraina.
  Profilul participanţilor din România:

Cursul se adresează persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul tineretului (cadre didactice, lucrători de tineret, lideri de tineret, formatori) în România, aflaţi în poziţia de a utiliza cunoştinţele şi competenţele dobândite în urma acestui curs prin implementarea de activităţi în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor de provenienţă, în contextul desfăşurării campaniei naţionale „Fără ură” împotriva discursului instigator la ură din România.

Participanţii trebuie să:

 • Îşi desfăşoare activititatea în domeniul tineretului (cadre didactice, lucrători de tineret, lideri de tineret, formatori) în România;
 • Să desfăşoare activităţi educative în cadrul organizaţiei/instituţiei reprezentate;
 • Să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani;
 • Sa aibă cunoştinţe despre Consiliul Europei, Drepturile Omului şi obiectivele campaniei No Hate Speech Movement;
 • Să prezinte atât o motivație personală, cât și organizațională pentru participarea la acest curs;
 • Să aibă un nivel bun de limba engleză;
 • Să îşi ia angajamentul de a organiza o activitate educativă pentru prevenirea şi combaterea discursului instigator la ură după finalizarea cursului de instruire;

În procesul de selecţie a participanţilor, Ministerul Tineretului și Sportului împreună cu Comitetul Coordonator Național al Campaniei Fără Ură, va urmări respectarea criterilor de mai sus și principiilor egalităţii de şanse şi de gen.

Din totalul de 35 de locuri, 12 locuri vor fi alocate participanţilor din România.

Ministerul Tineretului și Sportului din România va asigura transportul intern aferent activităţilor, masa și cazarea participanţilor. Instituţia noastră nu va acoperi costurile aferente transportului internaţional.

Persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul de înscriere disponibil la adresa https://goo.gl/forms/12uxRNxtwExoPqvh2

Termenul limită pentru înscriere: 26 noiembrie 2016, ora 23.59.

Persoanele selectate vor fi anunțate cel târziu în data de 28 noiembrie pe site-ul www.mts.ro.

Sursa: www.mts.ro