Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile, Schema de grant pentru ONG-uri, Runda 2

Scopul Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este de a promova contributia organizatiilor societatii civile ca actori importanti pentru dezvoltare si participare.


OBIECTIVELE GENERALE ALE SCHEMEI DE GRANT PENTRU ONG-URI:

–    consolidarea ONG-urilor romanesti si sustinerea participarii lor active in procesul formularii de politici, atat in calitate de expresie a societatii civile, cat si ca furnizor de servicii; si
–    promovarea activitatilor organizatiilor societatii civile care abordeaza cu precadere aspecte legate de mediu si furnizarea de servicii sociale, contribuind totodata la intarirea capacitatii lor organizationale.

COMPONENTELE VIZATE DE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE:

Componenta Social, cu o alocare financiara de 4.079.875 CHF
Componenta Mediu, cu o alocare financiara de 1.000.000 CHF

CINE ADMINISTREAZA PREZENTUL FOND TEMATIC:

Organismul Intermediar Elvetian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societatii Civile este un consortiu format din

–  KEK-CDC Consultants  (KEK-CDC) – www.kek.ch
–  Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) – www.fdsc.ro
–  Fundatia pentru Parteneriat (FP) – www.repf.ro

In cadrul prezentei scheme de grant, Componenta Social este administrata de catre FDSC, iar Componenta Mediu de catre FP.

CINE POATE SOLICITA FINANTARE:

–   organizatii neguvernamentale si nonprofit, infiintate legal si cu sediul in Romania, organizate si conduse conform legislatiei romanesti in vigoare cu privire la organizatiile neguvernamentale

Solicitantii pot actiona individual sau in parteneriat cu alte organizatii din Romania si/sau Elvetia.

CINE POATE FI PARTENER:

Parteneri romani pot fi:

–    organizatii neguvernamentale si nonprofit,
–    universitati, alte institutii de educatie sau institute de cercetare, cu profil nonprofit,
–    autoritati publice locale si centrale, institutii/agentii publice, servicii guvernamentale deconcentrate de la nivel local,
–    unitati administrativ-teritoriale.

Parteneri elvetieni pot fi:

–    organizatii nonprofit si  neguvernamentale, inregistrate conform legislatiei in vigoare in aceasta tara.

 VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE:

granturi mici (pentru ambele Componente): 10.000 CHF – 75.000 CHF

granturi mari (exclusiv pentru Componenta Social): 75.001 CHF – 250.000 CHF

DURATA PROIECTELOR:

Durata unui proiect poate fi de minimum 12 luni si maximum 24 luni.

CATE PROIECTE SE POT DEPUNE DE CATRE UN SOLICITANT:

Un solicitant poate depune maximum 2 (două) proiecte in cadrul prezentei Cereri de propuneri de proiecte, din care maximum 1 (unul) pentru granturi mari.

Organizaţiile care sunt/au fost Agenţii Executive în cadrul primei runde a Schemei de grant pentru ONG-uri, pot depune ca şi aplicanţi, 1 (un) proiect şi doar pentru granturi mici, pe una din componentele Social / Mediu.

UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANTARE:

Cererile de finantare vor fi completate online pe platforma www.finantare.fdsc.ro.

CARE ESTE TERMENUL LIMITA PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANTARE:

Termenul limita pentru completarea cererilor de finantare online pentru ambele componente este 19 martie 2015, orele 17:00.

PANA CAND SE POT ADRESA INTREBARI:

Pot fi trimise intrebari prin e-mail sau fax, la urmatoarele adrese, nu mai tarziu de 13 martie 2015:

pentru Componenta Social componenta.social@fdsc.ro; nr. fax 021 310 01 80,
pentru Componenta Mediu componenta.mediu@repf.ro; nr.fax 0266 310 678,

Raspunsurile vor fi transmise cel mai tarziu pana pe data de 17 martie 2015.

Documentele necesare depunerii de cereri de finantare sunt disponibile pe www.fdsc.ro.

Sursa: www.fdsc.ro