Fundația PACT angajează Asistent de proiect, București

Fundația PACT caută o colegă sau un coleg pentru postul de Asistent de proiect, cu normă întreagă, cu care să ne împărțim sarcinile, dar și cunoștințele și experiența.

Cerințele noastre sunt:

 • Studii superioare absolvite;
 • Limba engleză nivel mediu / avansat;
 • Bune abilități de scriere/redactare de texte;
 • Cunoștințe și experiență în utilizarea canalelor social-media;
 • Experiență utilizare PC (Word, Excel – nivel avansat, platforme de lucru online – nivel de bază);
 • Atenție la detalii, abilități de gestionare a termenelor-limită, abilități de organizare și planificare a activității, de analiză, sinteză și raportare, adaptare la schimbare;
 • Atitudine pozitivă, creativitate și spirit de inițiativă, comunicare interpersonală, lucru în echipă;
 • Disponibilitate de deplasare în interes de serviciu în zone rurale;
 • Permis de conducere – reprezintă un avantaj;
 • Experiență de lucru/voluntariat în ONG și dorința de a face carieră în ONG – reprezintă un avantaj.

Exemple de activități specifice:

 • Sprijină managerii de proiecte și echipele de implementare în planificarea și derularea activităților din cadrul proiectelor, asigură suport logistic pentru organizarea întâlnirilor de management;
 • Realizează instrumente și/sau documente de uz intern, necesare implementării activităților proiectelor, minutele întâlnirilor, transmiterea corespondenței cu partenerii sau alți actori implicați în proiecte;
 • Contribuie la realizarea conținutului narativ al rapoartelor tehnice pe proiecte și la întocmirea dosarelor cu documentele care susțin raportul;
 • Intocmeste notificari catre finanțatori cu privire la: stadiul implementarii proiectelor, avizarea materialelor de promovare, echipa de proiect, activități etc.
 • Sprijina managerii de proiect cu privire la respectarea termenelor stabilite prin contracte;
 • Le acordă sprijin experților în vederea pregătirii materialelor pentru instruiri, precum si a organizării evenimentelor din proiecte;
 • Pune la dispoziția experților implicați în proiecte documentele si informațiile necesare desfășurării activităților;
 • Colectează și arhivează documentele tehnice aferente activităților din proiectele în care se implică;
 • Îndeplinește alte sarcini solicitate de către managerii de proiecte.

Programul de lucru este de 8 ore/zi, de luni până vineri, într-un interval orar flexibil stabilit de comun acord cu managerii proiectelor pentru care lucrează, cu posibilitatea de telemuncă atunci când activitatea în care este implicat/ă o permite,

Durata angajării – 3 luni perioadă de probă, cu posibilitatea de prelungire pentru cel puțin un an, în funcție de finanțările existente în organizație

Postul este disponibil în București pentru persoane cu domiciliul în București sau în împrejurimi.

Venitul brut oferit este de 4300 Ron.

Așteptăm CV-ul tău până pe 25 noiembrie 2020 pe email, la adresa: madalina@fundatiapact.ro

Fundația PACT – Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și Transformare (www.fundatiapact.ro) este o organizație neguvernamentală și non-profit, activă în domeniile dezvoltării comunitare și economiei sociale. Lucrăm în mediul rural și mic urban din sudul României și contribuim la dezvoltarea sustenabilă a comunităților prin promovarea inițiativelor locale și regionale, a parteneriatului și a responsabilitătii sociale. Oferim instruire, consultanță, facilitare și finanțare grupurilor și organizațiilor locale interesate să deruleze proiecte și afaceri comunitare pentru dezvoltarea comunităților pe care le reprezintă.

Sprijinim oamenii cu inițiativă și mult suflet din sudul României, dornici să crească și să își crească comunitatea în care trăiesc.

Sursa: www.fundatiapact.ro

MTS: Apel selecție formatori program de formare profesională „Lucrător de Tineret”

Ministerul Tineretului și Sportului, în cadrul proiectului „Lucrător de tineret – TineREȚEA”, selectează 5 formatori pentru formarea a 100 de persoane din cadrul Rețelei naționale de lucrători de tineret ”tineREȚEA”, drept beneficiari ai programului de formare profesională „Lucrător de tineret” (cod COR 341205).

CONTEXTUL PROIECTULUI

Proiectul „Lucrător de tineret – TineREȚEA” își propune dezvoltarea rețelei naționale de lucrători de tineret ”tineREȚEA”, structură nonformală implicată în lucrul cu tinerii și consultarea tinerilor în vederea elaborării de politici publice dedicate tinerilor

 1. Cursuri de formare profesională „Lucrător de tineret”

Se vor desfășura 5 cursuri de formare profesională „Lucrător de tineret”, timp de 10 zile, pe grupe de câte 20 participanți. Beneficiarii cursului de formare, 100 persoane din cadrul Rețelei naționale de lucrători de tineret ”tineREȚEA”, vor dobândi următoarele competenţe: Sprijinirea procesului de învăţare informală în rândul tinerilor; Proiectarea planului de dezvoltare personală şi profesională; Dezvoltarea cooperării în comunitate; Informarea beneficiarilor. Astfel, aceștia vor fi capabili să: definească tânărul; distingă profilul lucrătorului de tineret; definească serviciile pentru tineri; demonstreze abilităţi de analiză a nevoilor tânărului; demonstreze abilităţi de comunicare; demonstreze abilităţi de influenţare a grupurilor; demonstreze abilităţi de luare a deciziilor; demonstreze abilităţi de conducere a unui proces de învăţare; identifice comportamente discriminatorii; organizeze activităţi pentru tineret; realizeze metode de învăţare non-formală; realizeze un plan de dezvoltare pentru tânăr.

Precizăm că în contextul situației actuale și al restricțiile impuse de starea de alertă, din cauza pandemiei SARS-CoV-2, cursul se va desfășura on-line, în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu privire la organizarea de cursuri acreditate.

Ministerul Tineretului și Sportului este acreditat ca furnizor de formare profesională pentru ocupația „Lucrător de tineret” (cod COR 341205)

2. Consultări publice privind Ciclul VIII al Dialogului UE cu Tinerii (DUET) și elaborarea unei strategii naționale a dialogului cu tinerii.

Lucrătorii de tineret, cele 100 persoane din cadrul Rețelei naționale de lucrători de tineret ”tineREȚEA”, vor desfășura minim 50 de consultări cu tinerii privind Ciclul VIII al Dialogului UE cu Tinerii și elaborarea unei strategii naționale a dialogului cu tinerii, la care vor participa aprox. 1000 de tineri. Tematica Ciclului VIII al Dialogului UE cu Tinerii (DUET) este „Tineretul pentru Europa, Europa pentru Tineret: Spațiu pentru Democrație și Participare”. În acest sens, lucrătorii de tineret, în cadrul competențelor dobândite,  vor fi instruiți inclusiv în utilizarea unor metode nonformale de consultare a tinerilor (Open space, Cafenea publică etc).

3. Evaluarea procesului consultativ din punctul de vedere al tematicii Ciclul VIII al Dialogului UE cu Tinerii și al elaborării unei strategii naționale a dialogului cu tinerii.

Lucrătorii de tineret, aproximativ 100 persoane din cadrul Rețelei naționale de lucrători de tineret ”tineREȚEA”,  vor participa la 3 întâlniri de evaluare a consultărilor privind Ciclul VIII al Dialogului UE cu Tinerii și elaborarea unei strategii naționale a dialogului cu tinerii. În urma procesului de evaluare va rezulta un raport al consultărilor cu tinerii, care va contribui la elaborarea Raportului de țară al României aferent celui de-al VIII-lea Ciclu al procesului de Dialog al UE cu Tinerii.

CE COMPETENȚE NECESARE SĂ DEȚINĂ FORMATORUL? PROFILUL FORMATORILOR

 • Experienţă ca formator de minimum 5 ani și deţinerea certificatului de formator acreditat CNFPA/ANC;
 • Experienţă de lucru în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: lucrător de tineret, formare de formatori, participare, voluntariat, învățare nonformală, management de proiect, incluziune socială;
 • Disponibilitatea de a colabora cu Ministerul Tineretului și Sportului pe perioada proiectelor pentru buna implementare a activității de formare profesională;
 • Disponibilitatea de timp şi de participare la organizarea, desfășurarea și evaluarea cursului de formare „Lucrător de tineret” (cod COR 341205), care se va desfășura on-line;
 • Deținerea competențelor digitale necesare pentru utilizarea calculatorului și a tuturor mijloacelor electronice utile desfășurării în sistem online a activităților de formare, de tip sincron audio – video (webinar/ videoconferință), pentru programul de pregătire profesională „Lucrător de tineret” (cod COR 341205).

CE AȘTEPTĂM DE LA FORMATORI? RESPONSABILITĂȚILE FORMATORILOR

 • Să realizeze, împreună cu ceilalți formatori selectați suportul de curs și agenda/ designul cursului de formare, care să conțină 20 de ore pregătire teoretică și 40 de ore pregătire practică;
 • Să susțină sesiunile de formare on – line, în cursul lunii noiembrie, pentru programul de formare profesională „Lucrător de tineret” (cod COR 341205), cu durată de 60 de ore (20 ore pregătire teoretică și 40 ore pregătire practică);
 • Să participe la evaluarea cursanților în cadrul comisiei de autorizare la examenul final;
 • Să redacteze şi să prezinte Ministerului Tineretului și Sportului, la termen, raportul de evaluare a cursului de formare pentru grupa de formare pentru care a desfășurat activitatea de formator.

CUM SE APLICĂ? DOCUMENTE NECESARE

Formatorii interesați sunt invitați să se adreseze individual, în perioada 2 – 6 noiembrie 2020, prin trimiterea la adresa de e-mail: selectie@mts.ro a următoarelor documente:

 • Scrisoare de intenție, din care să rezulte motivația interesului manifestat raportat la domeniul proiectului la care participă în calitate de formator;
 • Certificat de formator acreditat CNFPA/ANC;
 • Curriculum Vitae (CV), redactat în limba română, în format Europass, cu sublinierea aspectelor relevante legate de activitățile specifice de formare;
 • Prezentarea designului de curs cu specificarea obiectivelor de învățare și a metodelor adaptate mediului on-line;
 • Declarație de disponibilitate;
 • Declarație pe proprie răspundere privind competențele digitale și capacitatea de a utiliza mijloacele electronice (acces la internet, platforma pe care se va desfășura cursul va fi pusă la dispoziție de Ministerul Tineretului și Sportului) în vederea susținerii cursului;
 • Lista cu activitățile de formare relevante susținute și datele de contact ale instituțiilor/ organizațiilor care pot da recomandări.
 • Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceasta se descarcă de aici: Declarație consimțământ se completează/ semnează și se transmite în format scanat.

În cazul în care nu sunt depuse toate documentele necesare, candidatul este descalificat.

MODALITATEA DE SELECTARE A FORMATORILOR

Candidații care depun documentele necesare, îndeplinind condițiile specificate la punctul 6, vor fi evaluați pe baza criteriilor de evaluare.

Selecția se realizează pe baza punctajului obținut. Vor fi selectați primii 5 candidați admiși, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Pentru a fi admis în vederea selectării un candidat trebuie să obțină un punctaj total de minimum 60 de puncte.

În situația în care doi sau mai mulți candidați sunt pe ultimul loc, la punctaj egal, este selectat candidatul care are punctajul cel mai mare la Criteriul 2 „Experiența specifică în lucrul cu tinerii”.

Criterii de evaluareProporție
1.   Experiența relevantă în domeniul formării50%, astfel:(10%- dacă a desfășurat cel puțin 5 cursuri de formare relevante)(30%- dacă a desfășurat cel puțin 7 cursuri de formare relevante);(50%- dacă a desfășurat 10 sau mai multe cursuri de formare relevante)
2.   Experiența specifică în lucrul cu tinerii30% (constituie un plus deținerea certificatului de lucrător de tineret, experiența în livrarea de cursuri în mediul online și prezentarea de scrisori de recomandare)
3.   Motivația20% (motivația reiese din scrisoarea de intenție)

Notă

Notă: Prin cursuri de formare relevante se înțelege, în principal, cursurile de formare derulate în următoarele domenii: lucrător de tineret, formare de formatori, participare, voluntariat, învățare nonformală, management de proiect, incluziune socială, digitalizare.

CALENDARUL SELECȚIEI FORMATORILOR

 • Promovarea procedurii de selecție: 28 octombrie – 1 noiembrie 2020
 • Apel deschis pentru selecția formatorilor: 2 – 6 noiembrie 2020
 • Selecția formatorilor: 7 – 8 noiembrie 2020
 • Afișarea rezultatelor selecției: 9 noiembrie 2020
 • Contestații: 10 – 11 noiembrie 2020
 • Analiză contestații: 12 – 13 noiembrie 2020
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor și a rezultatelor finale: 13 noiembrie 2020
 • Desfășurarea Cursului „Lucrător de tineret”: 16 – 28 noiembrie 2020

CONDIȚII PARTICULARE

 • Ministerul Tineretului și Sportului îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare candidaților selectaţi înainte de încheierea Convenției civile/ Contractului de prestări servicii/ Contractului de organizare activități.

REMUNERAREA FORMATORILOR

Remunerația formatorilor este asigurată din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului, aferent activităților pentru tineret, pe anul 2020, valoarea activității/ oră de formare este de 150 lei/ oră.

ALTE COSTURI

Costurile legate de participarea și absolvirea cursului (acces platformă online, certificate de absolvire etc.) și orice alte costuri vor fi acoperite de Ministerul Tineretului și Sportului.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru alte informații sau clarificări, vă rugăm să le formulați pe adresa de e-mail selectie@mts.ro, în perioada 28 octombrie – 4 noiembrie 2020.

Sursa: www.mts.ro

Ministerul Tineretului și Sportului lansează apelul de selecţie Formatori

Ministerul Tineretului și Sportului lansează apelul de selecţie pentru un număr de:

 • Cinci formatori, în vederea organizării de cursuri pentru programul de formare profesională „Lucrător de tineret” (cod COR 341205), în cadrul proiectelor de tineret LucraTIN (2 formatori) și  Curs formare pentru lucrătorii de tineret care lucrează cu tinerii aflați în situația NEET – modulul I (3 formatori).
 • Trei formatori în vederea organizării de cursuri în cadrul modulului al II-lea din proiectul Curs formare pentru lucrătorii de tineret care lucrează cu tinerii aflați în situația NEET.

Detalii cu privire la procedura de selecție se pot obține accesând următoarele link-uri:

pentru programul de formare profesională „Lucrător de tineret” (cod COR 341205)

pentru modulul al II-lea Curs formare pentru lucrătorii de tineret care lucrează cu tinerii aflați în situația NEETs

Documentele solicitate, se vor transmite pe adresa de email selectie@mts.ro, în perioada stabilită în procedura de selecție.

Sursa: www.mts.ro

Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale angajează Contabil Junior

Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale angajează Contabil Junior

Candidatul ideal

Dorim sa ne extindem si suntem in cautarea unui Contabil Junior motivat si talentat care sa se alature echipei noastre.
Daca esti o persoana organizata, cu o atitudine pozitiva, dornica sa inveti si iti place sa lucrezi in domeniul financiar- contabil, te asteptam la noi in echipa.

Cerinte:

 • studii finalizate cu profil economic (studii medii sau superioare finalizate);
 • cunostinte de utilizare a soft-uurilor ERP (CIEL contabilitate, gestiune, EXCEL)
 • experienta pe un post similar intre minim 1 an;
 • experienta in domeniul gestionarii fondurilor europene reprezinta un avantaj
 • cunostinte de limba engleza la nivel conversational;
 • atentie distributiva si capacitate de concentrare.

Descrierea jobului

Responsabilitatile job-ului sunt:

 • Inregistreaza in contabilitate facturile primite de la furnizori interni si externi (chirii, utilitati, servicii, etc), conform procedurilor interne, cu alocarea cheltuielilor pe centre de cost si pe perioadele de referinta;
 • Inregistreaza in contabilitate facturile primite de la furnizorii interni si externi de materii prime/marfa, verifica receptiile corespunzatoare;
 • Inregistreaza incasari/plati;
 • Opereaza extrasele bancare;
 • Intocmeste si tine evidenta deconturilor angajatilor si inregistreaza toate documentele insotitoare ale acestora;
 • Intocmeste documentele primare din puct de vedere financiar ale organizatiei
 • Intocmeste periodic situatii privind clientii neincasati si transmite informari catre persoanele responsabile cu recuperarea debitelor
 • Participa la inventarierile periodice si efectueaza confirmari de sold cu partenerii, ori de cate ori este necesar;
 • Participa la intocmirea situatiilor contabile lunare/semestriale/anuale;
 • Raspunde de arhivarea corespunzatoare a tuturor documentelor pe care le opereaza.
 • Participa la efectuarea auditurilor financiare
 • Mentine relatia cu cu organele administratiei publice
 • Efectueaza situatii si rapoarte catre managementul organizatiei

Locul de desfasurare a activitatii: sediul organizatiei din Str. Cooperatiei, nr 5B, sector 5, Bucuresti

Domeniul de activitate: ONG/voluntariat (servicii de asistenta sociala), accesare fonduri europene

Beneficii:

 • Salariu motivant
 • Oportunitati de invatare;
 • Decontarea abonamentelor de transport in comun
 • Mediu de lucru profesonist intr-o echipa tanara.

CV-ul in format Europass se depune la adresa administrativ@fdss.ro pana la data de 14.10.2020.

Descrierea companiei

Înfiinţată în anul 2009 ca persoană juridică de drept privat cu scop nelucrativ, neguvernamentală, Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (F.D.S.S.) are drept scop principal susținerea, promovarea și dezvoltarea serviciilor sociale precum și a serviciilor de asistență socială de calitate.

În vederea atingerii scopului statuat, fundaţia este implicată în realizarea unei game variate şi complexe de activitaţi, precum furnizarea serviciilor sociale la cel mai înalt nivel de calitate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii, către toate categoriile de beneficiari.

Sursa: www.fdss.ro

Ajungem MARI angajează Manager proiect, București

Cautăm coleg/a energic/ă și implicat care să organizeze activitățile din teritoriu și să coordoneze echipa de voluntari la nivel național. Principalul rol este să ofere îndrumare coordonatorilor din județe pentru activitățile de organizare a activităților voluntarilor în centre, a ieșirilor cu copiii și a evenimentelor­ locale de promovare și finanțare.


Cerinte:

 • Studii superioare finalizate, preferabil de specialitate
 • Experiența relevantă în zona de management de proiect și negociere (minim 1 an)
 • Excelente abilități de comunicare și prezentare
 • Cunoștințe limba engleză și PC la nivel avansat – Excel, Word, Powerpoint
 • Capacitate de analiza și sinteză
 • Simț practic și organizatoric
 • Abilități de coordonare, organizare și supervizare echipe
 • Capacitatea de a lucra în echipa, capacitatea de crea relații bune de lucru cu membrii echipei și de respectare a termenelor.
 • Experiență în gestionarea unui proiect
 • Experienta de lucru online, cu termene de realizare obiective, raportare
 • Abilitatea de a lucra cu documente, atenție la detalii;
 • Disponibilitate pentru deplasări în țara
 • Se simte confortabil în poziţia de a solicita fonduri şi alte resurse

Constituie un avantaj:

 • Experiență în gestionare proiecte
 • Experiență de lucru/voluntariat într-un ONG

Atributii:

 • Coordonarea echipelor de voluntari, asigurarea unei bune desfășurări a activităților
 • Stabilirea relatiei cu furnizorii/partenerii asociației atât pe email, cât și telefonic
 • Stabilirea și menținerea unei bune relații cu autoritățile, reprezentarea asociației în anumite întalniri
 • Comunicarea de informații între asociație si voluntari
 • Pregătirea rapoartelor lunare ale proiectului, pentru Director cât și alte rapoarte necesare
 • Asigură utilizarea eficientă a fondurilor disponibile
 • Supervizarea echipelor locale de coordonatori
 • Selectarea și pregătirea voluntarilor pentru activitatile din proiect
 • Întocmirea planurilor de lucru lunare și săptămânale și monitorizarea voluntarilor
 • Organizarea evenimentelor pentru voluntari (traininguri și workshopuri)
 • Colectarea de date și folosirea lor pentru a intocmii statistici si analize
 • Realizeaza rapoarte de activitate pentru proiecte (financiare, narative) – centralizează date, scanează și centralizează documentele necesare

Oferta:

 • Salariul – 2500 lei net + tichete de masa in valoare de pana la 300 lei/luna
 • Contract – perioada nedeterminată, full time, de 8 h/zi, dar program flexibil, posibil activități și evenimente în weekend
 • Loc de muncă – biroul Ajungem MARI București
 • Subordonare directă – Presedinte – Irina Taban

Inscriere: CV și scrisoare de intenție la ana@ajungemmari.ro până la data de  15 octombrie, apoi ne cunoaștem în cadrul unui interviu.

Sursa: www.ajungemmari.ro

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala angajeaza Ofiter de proiecte

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un Ofiter de proiecte, cod COR 242104, ocupatie asimilata Responsabil de proces.

Atribuţii si responsabilitati generale:

– Respecta Regulamentele SEE si Norvegian 2014-2021, acordul de program, legislatia aplicabila locala, nationala si europeana si procedurile aplicabile, alte reglementari;

– Se asigură ca proiectele finantate pe care le monitorizează se derulează, în toate fazele de implementare, în conformitate cu legislaţia şi procedurile aplicabile, contribuind la realizarea obiectivelor generale ale Mecanismelor Financiare SEE si Norvegian 2014- 2021, respectiv a obiectivelor specifice si a rezultatelor programului;

– Realizeaza verificarea formală a propunerilor de proiecte care ii sunt repartizate și urmăreşte procesul de evaluare, selecție și aprobare a acestora; asigura conditiile de contractare a proiectelor aprobate pentru finantare;

– Evalueaza riscurile pentru proiectele repartizate, propune masuri specifice de reducere a riscurilor si urmareste implementarea acestora;

– Răspunde de monitorizarea proiectelor repartizate, inclusiv de finalizarea şi închiderea acestor proiecte; asigura calitatea implementarii proiectelor de care raspunde prin monitorizare, inclusiv prin verificari la fata locului;

– Asigura confidentialitatea si securitatea informațiilor (corespondenta, date, documente) si raspunde de activitatea de organizare si pastrare a documentelor (fizic si electronic) cu care lucreaza; asigura transparenta si disponibilitatea documentelor aferente proiectelor repartizate;

– Comunica cu diversi interlocutori (PP, reprezentanti ai autoritătilor locale, regionale si centrale, furnizori etc.);

– Raporteaza neregulile identificate responsabilului cu neregulile;

– Inregistreaza in baza de date (MIS) elementele specifice proiectelor stabilite prin proceduri și conform cerintelor programului informatic, si raspunde de corectitudinea/acuratetea informatiilor inregistrate;

Ofiterul de proiecte va fi angajat pe baza de contract de munca, pe durata determinata de 3 ani, cu norma intreaga de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/saptamana, repartizate inegal, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS/ la domiciliu (după caz), pe durata programului „Dezvoltare locală”. Perioada de proba este de 90 de zile calendaristice.

Organizarea concursului:

Concursul va consta in proba scrisa si interviu preliminar.

a) proba scrisa: timp alocat – 120 de minute; punctaj maxim – 100 de puncte. Subiectele vizeaza evaluarea cunostintelor profesionale.

b) interviu: punctaj maxim – 100 de puncte

Vor fi declarati promovati pentru proba de interviu doar candidatii care au obtinut un punctaj minim de 60 de puncte la proba scrisa (reprezentând media aritmetica a punctajelor acordate de membrii comisiei).

Data de desfasurare a concursului este stabilita pentru ziua de 28 octombrie 2020, la sediul FRDS din Bucuresti, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu urmatorul grafic de desfasurare a examenului/concursului:

Orele 10:00–12:00: proba scrisa; unul dintre subiecte va viza verificarea cunoașterii limbii engleze

Orele 12:30–14:00: deliberarea comisiei de examinare privind rezultatul la proba scrisa

Ora 14:30: afisarea, la sediul FRDS, a rezultatelor probei scrise

Ora 14:45: sustinerea interviului preliminar, cu comisia de concurs

Conditiile specifice:

– studii superioare de lungă durată, cu diploma de licență; diplomă de master, doctorat, studii postuniversitare în domenii relevante pentru program reprezintă un avantaj care va fi punctat în cadrul interviului;

– formări în management de proiect, dovedite cu diplome/certificate; – experiență de cel puțin 3 ani în managementul proiectelor cu finanțări externe (EEA/Norway Grants, fonduri europene și similare, Banca Mondială etc.);

– experiență de cel puțin 3 ani in managementul proiectelor cu componenta sociala (reducerea sărăciei, incluziunea romilor, grupuri dezavantajate, tineri, inserție pe piața muncii, etc.)

– experiență de cel puțin 2 ani in monitorizarea implementării unor proiecte cu componenta sociala adresate grupurilor defavorizate/ comunităților marginalizate, finanțate din fonduri externe (programe finanțate din Mecanismele SEE/Norvegiene, fonduri europene, fonduri provenite de la Banca Mondială etc.);

– vechime în muncă minim 6 ani;

– cunoștințe foarte bune de limbă engleză – nivel C1;

– cunoștințe bune de utilizare a calculatorului (MS Office Word, Excel, Power Point);

– Disponibilitate de deplasare în țară.

Persoanele care considera că indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV europass, in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:

1. cerere de inscriere la concurs

2. act de identitate

3. diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relevante pentru post

4. copii ale carnetului de munca si/sau adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in specialitate si experienta de lucru in programe sociale cu finantare internationala/fise de post

5. recomandări de la locurile de munca anterioare/colaborari

6. adeverinta medicala, de la medicul de familie sau unitati sanitare abilitate, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru post

7. cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit condamnari Actele care constituie dosarul de concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro sau pe fax la nr. 021/ 315.34.15, pana la data de 19.10.2020, ora 12:00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40 (persoana de contact: Mariana Pop – mobil: 0721 274 984). Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc conditiile generale și specifice vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului. Raspunsul la selectia de dosare se va transmite pe adresa de e-mail indicata in CV, cel mai tarziu in data de 22.10.2020.

Bibliografia si informatii suplimentare sunt disponibile pe www.frds.ro

Sursa: www.frds.ro

Fundația Regală Margareta a României angajează Asistent social în cadrul proiectului „Telefonul Vârstnicului”

Poziția: Asistent social în cadrul proiectului „Telefonul Vârstnicului”

Tipul ofertei: 8 ore/zi/40 ore/săptămână, program flexibil în intervalul 8 – 20 (luni – vineri) și 8 – 16 (sâmbăta)

Oras: București

Domeniile ofertei: Asistență Socială

Căutam o persoană deschisă și motivată, care să se alăture echipei proiectului Telefonul Vârstnicului, prima linie națională, gratuită și confidențială de ajutor adresată persoanelor vârstnice din România.

Care sunt cerințele?

* Să ai studii în domeniul asistenței sociale (experiența în domeniu reprezintă un avantaj)

* Să ai abilități bune de operare PC (Office, internet)

* Să ai o bună cunoaștere a limbii române și să o utilizezi corect

* Să ai empatie și interes față de situația vârstnicilor din România

* Să ai aviz de exercitare a profesiei de asistent social.

La fel de importante sunt și:

 • Să ai o acuitate vizuală și auditivă normală
 • Să ai o vorbire normală
 • Să ai atenție concentrată și distributivă
 • Să ai spirit de observație, viteză de reacție
 • Să iți asumi responsabilitățile și să dai dovadă de perseverență în munca ta
 • Să dovedești calm, stăpânire de sine, echilibru emoțional
 • Să ai o bună adaptare la sarcini de lucru schimbătoare, repetitive

Ce vei face?

 • Vei oferi informații și consiliere socială apelanților în probleme specifice vârstei a III-a prin telefon și ocazional, pe email;
 • Vei introduce informațiile apelanților și rezumatul convorbirilor în CRM, baze de date folosind instrumentele și formularele specifice;
 • Vei folosi și actualiza baza de date; vei completa baza de contacte și informații;
 • Te vei documenta în permanență, referitor la contactele și serviciile oferite de colaboratori, parteneri
 • Vei urmări și propune modul de rezolvare a diferitelor aspecte apărute în activitatea de zi cu zi
 • Vei contoriza numărul de apeluri preluate, durata convorbirilor
 • Vei utiliza programele de calculator: Word, Excel, Microsoft Outlook, Access, CRM etc.
 • Vei emite și transmite emailuri, scrisori la solicitarea apelanților

Ce oferim?

 • Salariu fix
 • Formare de specialitate și supervizare continuă
 • Vei face parte dintr-un proiect inovativ, câștigător al Premiului I la categoria Asistență Socială la Gala Societății Civile

Dacă te interesează această oportunitate, trimite-ne un CV, împreună cu o scrisoare de motivație la roxana.molocea@principesa.ro.

Data limită de trimitere a aplicațiilor este 05.10.2020.

Fundația Regală Margareta a României este una dintre puținele organizații non-guvernamentale care derulează programe sociale dedicate seniorilor, cu sprijinul voluntarilor, într-o manieră intergenerațională. De-a lungul timpului, Fundația a venit în sprijinul vârstnicilor din România prin programe menite să aducă o creștere în calitatea vieții acestora și să lupte împotriva izolării lor.

Afla mai multe despre proiectele organizatiei pe www.frmr.ro

Act for Tomorrow angajează Specialist de Comunicare

Echipa Act for Tomorrow se mărește. Căutăm un Specialist de Comunicare care să contrbuie la comunicarea programelor și proiectelor asociației. Ne dorim să găsim o persoană veselă, pasionată și care își dorește să comunice proiecte de mediu și implicare socială pe care asociația noastră le realizează. 

Vrem ca mesajul nostru de implicare și acțiune să ajungă la cât mai mulți oameni cu ajutorul Facebook-ului, la Instagram-ului sau LinkedIn-ului.

Căutăm pe cineva cu:

 • Minim 2 ani experiență în poziții relevente Social Media /PR/ presă scrisă sau online
 • Excelente abilități de scriere
 • Stăpânirea excelentă a limbii române
 • Creativitate şi atenţie la detalii
 • Inițiativă şi capacitatea de a lucra cu o supervizare minimă;
 • Cunoștințe de bază și interes pentru subiecte de protecția mediului

Responsabilități:

 • Creare de conținut relevant pentru canalele de comunicare ale organizației: Facebook, Instagram, Linkedin
 • Redactare texte postări și articole site, blog-uri
 • Contribuție la realizarea calendarelor editoriale săptămânele ale canalelor de comunicare ale asociației
 • Realizarea de research pe subiecte de protecția mediului
 • Implicare în realizarea de propuneri privind comunicarea programelor și proiectelor organizației
 • Gestionare baze de date aferente activității de comunicare
 • Transmitere Newslettere și comunicate de presă
 • Contribuție la realizarea rapoartelor de activitate și prezentări pentru noi proiecte și campanii

Nice to have:

 • Cunoștințe de bază în graphic design
 • Experiență în proiecte de CSR
 • Experiență anterioară în ONG
 • Permis de conducere

Trimite-ne un CV pe adresa contact@actfortomorrow.ro, până la data de 25 septembrie 2020!

Sursa: www.actfortomorrow.ro

SOS Satele Copiilor România angajează Profesor SOS Planet After school

SOS Satele Copiilor România angajează profesor SOS Planet After school

Locație: București

Contract: part time

Ne căutăm coleg/colegă care facă parte din echipa SOS Planet After school!

Ești acel profesor sau învățător căruia îi plac activitățile cu copiii, provocările și mediul ONG? În cazul în care ai răspuns cu DA, poți fi chiar tu persoana alături de care putem lucra împreună într-un proiect educațional cu impact social important pentru copii, părinți și comunitate.

Responsabilitățile profesorului SOS Planet:

 • pregătirea materialelor de suport școlar și a sesiunilor de activități
 • motivarea și îndrumarea copiilor, crearea și menținerea unei atmosfere de cooperare în cadrul activităților
 • coordonarea activităților online și offline
 • planificarea, monitotrizarea și evaluarea individuală a evoluției copiilor
 • susținerea participării copiilor
 • realizarea planului pedagogic anual, lunar și săptămânal
 • comunicarea cu părinții
 • susținerea dezvoltării unei comunități educaționale a copiilor, părinților, profesorilor și a partenerilor SOS Planet

Suntem cu ochii după un OM care:

 • Are o experiență de minim 3 ani în activități cu grupuri de copii cu vârste între 6 și 12 ani
 • Are motivația de a găsi și aplica metode moderne și tehnici eficiente de dezvoltare prin care să poți ghida copiii să dobandească personalități puternice și caractere frumoase
 • Are experiență sau se simte comfortabil în mediul online (gestionare activități cu copiii pe platforme educaționale)
 • Își dorește să aducă bucurie în jur, înțelegând ce face bine și ce mai are de îmbunătățit
 • Are o gândire pozitivă, empatie și dorința de a construi relații frumoase
 • Este absolvent de studii superioare (inclusiv modulul pedagogic) în domenii corespunzătoare științelor socio-umane (dar nu neapărat) sau de liceu pedagogic
 • Are cunoștințe de limba engleză
 • Are deschidere pentru activitate part time sau full time

Nu spunem că va fi ușor, spunem că va merita și doar împreună vom duce binele mic spre un bine mare!

Dă-ne un semn și trimite CV-ul tău la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro!

DESPRE SOS PLANET

SOS Planet este un proiect educațional de economie socială al Asociației SOS Satele Copiilor România.

Acest lucru înseamnă că ne propunem să aducem schimbare în educație prin promovarea unei comunități educaționale incluzive în care să fie bine-veniți și copii cu șanse mai reduse la educație. În plus, ne dorim ca în timp să avem și un alt fel de contribuție la susținerea proiectelor noastre adresate copiilor separați de părinți sau aflați la risc de separare.

Mai multe informații despre noi găsiți aici: www.sos-planet.ro

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

ViitorPlus angajează Project manager

ecOprovocarea își mărește echipa și ne dorim să găsim persoana potrivită pentru provocările de educație pentru mediu specifice programului. 

Postul presupune preluarea pentru 2 ani a managementului unui proiect de educație pentru mediu, ecOprovocarea, care este implementat de 10 ani în școli și licee din toată țara, interactionare cu cadre didactice, elevi, autoritati, sponsori, membri asociatiei etc., coordonarea activităților specifice, gestionarea bugetului și alte activități organizaționale și de management.
Detalii despre proiect, găsiți la: https://www.ecoprovocarea.ro/

Ce profil căutăm?

 • educație: cel puțin studii universitare;
 • know-how: Microsoft Office – avansat;
 • experiență necesară: peste 2 ani în management de proiecte
  Personalitate:
 • stil de lucru independent și pro-activ, sistematic, organizat și precis;
 • abilități excelente de comunicare și relaționare – verbale și scrise – și
  încredere în prezentarea de informații, exprimare de recomandări/sugestii:
  construire relație cu beneficiarii, partenerii/sponsorii, scriere de e-mailuri, postări social media și comunicate de presă;
 • capacitate de a efectua mai multe sarcini, de a stabili priorități și de a
  gestiona timpul în mod eficient;
 • abilități de înțelegere a publicului căruia ne adresăm, găsirea modalității corecte de a comunica cu fiecare public țintă;
 • empatie: ești interesat de relația cu beneficiarii, manifești o dorință reală de a ajuta;
 • abilități de rezolvare a problemelor: găsirea soluțiilor corecte și potrivite, în situații punctuale sau dificile;
 • capacitatea de a lucra singur, dar și în echipă (inclusiv în echipe virtuale);
 • orientarea către beneficiari și colaboratori;
 • capacitatea de a stabili priorităţile și de a rezolva probleme în mod eficient;
 • pasiune pentru educație/ experiență în munca de voluntariat – un avantaj.
  Limbi străine vorbite: Engleza la nivel avansat este obligatorie.

Afla mai multe detalii pe www.viitorplus.ro

Cum aplici?
Trimite CV și scrisoare de intenție la claudia.barburas@viitorplus.ro până la 25 septembrie.
Doar persoanele ce se potrivesc profilului vor fi contactate.

Angajatorul:
ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă este o organizație non-profit, neguvernamentală, independentă, înființată în anul 2006 cu scopul de a participa la transpunea în practică a conceptului de dezvoltare durabilă (sustenabilă).
Dezvoltarea durabilă valorifică interconexiunile dintre planurile de mediu, uman, economic și social care fundamentează civilizația umană în așa fel încât generațiile actuale și cele viitoare să-și poată satisface nevoile și să-și poată păstra oportunitățile. Derulăm programe de educație pentru mediu, antreprenorial social, împăduriri, reutilizare și reciclare, voluntariat pentru mediu, amenajare eco-turistică, construcție de panouri solare.
https://www.viitorplus.ro/

Sursa: www.viitorplus.ro