Ministerul Culturii organizează concurs pentru ocuparea postului de Consilier

Ministerul Culturii organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice vacante din cadrul aparatului propriu, după cum urmează:

consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției Managementul Resurselor Umane.

Etapele de desfășurare a concursului:

– înscrierea la concurs se face în perioada 4 – 24 mai 2021, în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– proba scrisă va avea loc în data de 7 iunie 2021, ora 1100;

– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

În conformitate cu dispoziţiile art.618 alin. (11) din actul normativ invocat mai-sus se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Condiţii specifice:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • curs „protecția datelor cu caracter personal”;
  • cunoașterea programelor MS Office (Word, Excel), în vederea realizării lucrărilor și gestionarea bazelor de date – nivel mediu de cunoștințe de operare.
  • vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Bibliografia și detalii suplimentare sunt disponibile pe www.cultura.ro

Sursa: www.cultura.ro