Fondul Roman de Dezvoltare Sociala angajeaza OFITER SPECIALIST CONSTRUCTII

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un OFIȚER SPECIALIST CONSTRUCȚII Cod COR 214209.

Pentru ocuparea postului de ofițer specialist construcții candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale pentru candidati:

– cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul/reședința în Romania;

– cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;

– varsta de minimum 18 ani impliniti;

– capacitate deplina de exercitiu;

– stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza de adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau unitati medicale abilitate;

– sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

– indeplinesc conditiile de studii, de vechime si celelalte conditii specifice solicitate.

Conditiile specifice:

1. Studii superioare Ciclu I+Ciclu II sau echivalent, absolvite cu diploma în domeniul construcţii.

2. Experienţă relevantă cel putin 5 ani în activitatea de execuţie lucrări de construcţii civile/ proiectare construcţii/verificare a lucrărilor de construcţii/verificare a proiectelor/urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţii civile dovedită cu recomandări/adeverinţe.

3. Vechime în muncă cel puţin 8 ani.

4. Cunoştinţe medii de limbă engleză (scris, citit).

5. Cunoştinte operare calculator (Word, Excel, Internet, Power Point), nivel mediu.

6. Disponibilitate de deplasare în ţară.

7. Experiență în domeniul achizițiilor publice, constituie un avantaj.

Persoanele care considera că indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV în format europass, in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:

1. cerere de inscriere la concurs cu datele de identificare ale candidatului din care sa reiasa și acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. act de identitate

3. diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relevante pentru post

4. copii ale carnetului de munca/contractelor si/sau adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in munca, specialitate

5. recomandări de la locurile de munca anterioare/colaborari

6. adeverinta medicala, de la medicul de familie sau unitati sanitare abilitate, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru post

7. cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit condamnari

Actele care constituie dosarul de concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro, pana in ziua de 25 octombrie 2021, ora 14:00.

Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc conditiile generale și specifice vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului. Raspunsul la selectia de dosare se va transmite pe adresa de e-mail indicata in CV, cel mai tarziu in data de 26 octombrie 2021.

Detalii suplimentare in anuntul integral.

Sursa: www.frds.ro

SOS Satele Copiilor România angajează Psiholog, Bacău

Un copil are nevoie de multe lucruri să crească: de iubire, grija și încrederea unei familii, zâmbete, vorbe de suport și încurajare, de a se exprima liber și de a-și transforma dorințele în realitate. SOS Satele Copiilor România este o comunitate în care oamenii lucrează împreună pentru a asigura accesul la aceste lucruri care să sprijine dezvoltarea copiilor aflați în dificultate.

Cum ar fi să ai un loc de muncă prin care să contribui și tu la cel mai curajos cadou oferit copiilor de la SOS Satele Copiilor România: o copilărie cu veselie și un viitor mai sigur?

Locație: Bacau

Contract: Full time

Despre job:

 • Vei reevalua periodic, din punct de vedere psihologic, copii şi tineri din Satul SOS si din cadrul Comunităților de Tineri, inclusiv în cadrul procesului de admisie a unor noi beneficiari;
 • Vei participa la discutarea şi elaborarea planurilor de intervenţie personalizată (PIP-uri) pentru fiecare copil și tânăr din cadrul Satului SOS și din Comunitate;
 • Vei întocmi şi monitoriza planurile de intervenţie specifică pentru nevoile emoţionale ale copiilor şi tinerilor;
 • Vei aplica teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, vei interpreta datele obţinute şi elabora recomandările pe care le consideri necesare;
 • Vei realiza un plan individual de recuperare psihologică pentru fiecare beneficiar;
 • Te vei implica în menţinerea şi dezvoltarea de parteneriate cu diverşi specialişti (terapeuţi, neuropsihiatri etc.) sau instituţii care constituie o resursă pentru stabilitatea emoţională a copiilor şi adolescenţilor, asumându-ți monitorizarea ulterioară a progreselor copiilor şi a evoluţiei parteneriatelor.

Despre tine:

 • Ești absolvent de studii superioare în domeniul psihologiei (licenţă);
 • Este un avantaj dacă ești membru în Colegiul Psihologilor din România și deții avizul de exercitare a profesiei;
 • Ai deja o experiență de minim 1 an în lucrul cu copii/adolescenți;
 • Ești familiarizat cu legislaţia și standardele de lucru aplicabile în domeniul protecţiei copilului;
 • Prietenii te descriu ca fiind o persoană empatică și răbdătoare;
 • Ești un om de echipă, orientat către soluții și rezolvarea oricărei probleme;
 • Îți face plăcere să îți planifici și organizezi timpul;
 • Te motivează că poți fi un exemplu pentru ceilalți și că poți contribui la conturarea viitorului copiilor și adolescenților.

Despre ce îți vom oferi:

 • O cauză care îți va merge la suflet și tot atâtea feluri de a o face să se întâmple, într-o lume în care nevoia de a face lucruri cu sens e din ce în ce mai răsunătoare;
 • Tichete de masă în valoare de 20 lei/zi;
 • Primăvara vine și cu o primă de 8 Martie (nu facem diferențe dacă te numești ”Vlad”);
 • O primă de Paște;
 • Un bonus de performanță în luna Decembrie în valoare minimă de un salariu;
 • Decontare taxă anuală de membru în Colegiul Psihologilor;
 • O zi liberă aferentă zilei de naștere și o zi liberă de ziua Familiei;
 • Zile suplimentare de concediu;
 • Bonus pentru recomandarea candidaților;
 • Asigurare medicală de sănătate Allianz Tiriac;
 • Supervizare de grup și individuală;
 • Acces la cărțile din biblioteca Bookster;
 • Acces la o rețea plină de resurse și modele de bună practică la nivel internațional;
 • Schimburi de experiență cu celelate locații/echipe, alte asociații membre SOS sau/și alte ONG-uri locale;
 • Participare la diferite formări, traininguri, schimburi de experienta cu alte echipe, conferinte, evenimente.

Ca să aflăm și mai multe despre tine, scrie-ne la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro și trimite-ne CV-ul tău!

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

SOS Satele Copiilor angajează Coordonator SOS Planet After school

SOS Satele Copiilor caută un Coordonator pentru SOS Planet After school! Colegul/colega noastră va asigura coordonarea proiectului și va fi imaginea și vocea proiectului în relația cu copiii, școala, părinții, partenerii.

Locatie: Bucuresti

Contract: full time

Concret, Coordonatorul SOS Planet After school:

 • Face parte din echipa de dezvoltare a modelului educațional și se asigură de implementarea cu succes a acestuia;
 • Pregătește, împreună cu echipa, și se asigură de realizarea planului de activități/evenimente per grupă/categorie vârstă, ținând cont de interesele și nevoile copiilor, cât și de resursele disponibile (inclusiv pentru programul de vară, weekend-uri etc);
 • Inițiază, menține și dezvoltă relația cu: părinți, școli, furnizori, colaboratori workshop-uri/opționale, organizații private și publice etc;
 • Dezvoltă și aplică metodologii și instrumente de lucru necesare pentru un proces educațional și operațional de calitate;
 • Coordonează procesul de planificare a obiectivelor, de realizare a bugetului anual și încadrare în limitele acestuia, de monitorizare, evaluare și optimizare a proceselor și rezultatelor pentru întregul proiect;
 • Organizează sau se implică activ în acțiunile de promovare și/sau generatorare de venituri, pregătite la nivelul proiectului After school SOS Planet și/sau organizație;
 • Facilitează procesele de auditare internă și se asigură de implementarea recomandărilor primite;
 • Colectează și furnizează informații valoroase și „altfel”, din acțiunile derulate cu și pentru copii, utile în realizarea planului de comunicare;
 • Selectează, motivează, susține, coordonează, verifică și evaluează periodic membrii echipei aflată în subordinea sa;
 • Se menține la curent cu tendințele și noile metode/instrumente din domeniul educației (formale, non-formale) pentru o adaptare continuă a modelului aplicat în cadrul After school-ului SOS Planet.

Căutăm un OM care:

 • Să aibă o experiență de minim 3 ani în activități cu grupuri de copii cu vârste între 6 și 12 ani;
 • Să aibă motivația de a găsi și aplica metode moderne și tehnici eficiente de dezvoltare prin care să poți ghida copiii să dobandească personalități puternice și caractere frumoase;
 • Să se adapteze și să găsească soluții durabile și eficiente în situații critice, singur sau cu cei din echipă;
 • Să fi coordonat o echipă și să fi administrat bugete;
 • Să își dorească să aducă bucurie în jur, înțelegând ce face bine și ce mai are de îmbunătățit;
 • Să aibă o gândire pozitivă, empatie și dorința de a construi relații frumoase;
 • Să fie proactiv, agil și să îi placă provocările;
 • Să fie absolvent de studii superioare în domenii corespunzătoare științelor socio-umane (dar nu neapărat) și să aibă cunoștințe de limba engleză.

Nu spunem că va fi ușor, spunem că va merita și doar împreună vom duce binele mic spre un bine mare! Dă-ne un semn la adresa de email: recrutare@sos-satelecopiilor.ro!

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

Concurs pentru ocupare posturi vacante în cadrul ADR Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est organizează concurs în data de 09.11.2021, orele 1000, la sediul din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, jud. Neamț, pentru ocuparea a 7 posturi vacante (durată determinată – 12 luni, cu posibilitate de prelungire).

1)    1 post de Expert în cadrul Biroului Cooperare Externă, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

 Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională relevantă de minim 5 ani în derularea următoarelor tipuri de activități:
  • implicarea în elaborarea a cel puțin 3 documentații acceptate la finanțare în cadrul unor programe europene
  • asigurarea managementului pentru cel puțin un proiect cu finanțare europeană
  • implicarea în implementarea/coordonarea unor proiecte europene cu parteneri internaționali
  • inițierea și gestionarea de parteneriate cu multipli colaboratori internaționali
 • bune abilitați de comunicare (elaborare prezentări, moderare discuții, organizare interviuri, organizare evenimente interactive, etc);
 • foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • capacitatea de a identifica oportunități fezabile pentru dezvoltarea ADR Nord-Est capacitate de organizare și prioritizare a sarcinilor de serviciu;
 • capacitate de a se adapta ușor unor noi contexte, situații și domenii de activitate;
 • constituie avantaj o bună cunoaștere a programelor de cooperare transnațională europeană.

2)    1 post de Expert în cadrul Biroului Specializare Sectorială, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiența profesională de minim 2 ani în derularea următoarelor tipuri de activități
  • gestionare procese/sisteme de producție/departament de dezvoltare produse/servicii
  • gestionare relații cu clienții din mediul de afaceri
 • abilitați de comunicare (realizare de materiale scrise, organizare de evenimente, susținere prezentări)
 • abilitați de lucru în echipe multidisciplinare și multiculturale;
 • foarte buna cunoaștere a limbii engleze;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • constituie avantaj:
  • experiența profesională în domeniul proiectelor cu finanțare europeană (elaborare, evaluare, management sau implementare proiecte);
  • o bună cunoaștere a domeniilor IT&C și textile/industrie ușoară.

3)   1 post de Expert în cadrul Biroului Regional de Informare, Direcția Comunicare, Inovare și Cooperare Externă

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională anterioară de minim 3 ani în activități de comunicare, inclusiv în activități de PR, relația cu mass-media, Content Writer, Copywriter, digital marketing;
 • foarte bună cunoaștere a limbii române, spirit critic din punct de vedere gramatical;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator (Microsoft Office, Google Drive, Google Analytics, tehnologii, aplicații și instrumente moderne folosite în comunicare);
 • foarte bună cunoaștere a limbii engleze;
 • persoană flexibilă, cu abilitați ridicate de creație, capacitate de analiză și sinteză, spirit organizatoric și de echipă;
 • constituie avantaj experiența profesională în proiecte cu finanțare europeană (cunoaștere terminologie specifică);
 • constituie avantaj deținerea abilitaților de graphic design.

4)    1 post de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub) – PR & Marketing (inclusiv social media & content management)

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • Experiență profesională de minim 3 ani în domeniul marketing/comunicare/PR/social-media sau similar;
 • Competențe ridicate de elaborare, planificare și implementare a strategiei de comunicare și de PR&Marketing, online și offline;
 • Abilități personale ridicate în ceea ce privește activitatea de creare de conținut cu impact crescut;
 • Bune cunoștințe și capacitate ridicată de utilizare a tehnologiilor, aplicațiilor, canalelor și instrumentelor moderne folosite în comunicare;
 • Abilități ridicate de copywriter și digital media, gestionare campanii cu multipli stakeholderi;
 • Foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • Foarte bune cunoștințe de limba engleză – nivel avansat;
 • Persoană orientata spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • Persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial, conectată la presa din România și ecosistemul antreprenorial, în general;
 • Abilități de a întreține relația Rubik Hub cu presa și formatorii de opinie;
 • Constituie avantaj deținerea abilitaților de graphic design.

5)    2 posturi de Expert în cadrul Direcției Dezvoltarea Afacerilor (RubikHub) – Program Manager

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;
 • experiență profesională relevantă de minim 2 ani, în următoarele tipuri de activități:  identificare/creare de concepte de evenimente și programe potrivite comunității startup, coordonare și implementare de programe/evenimente (de business & networking), lucru cu fondatori de startup-uri și atragerea de resurse financiare și umane, promovare evenimente/programe;
 • abilități personale ridicate de organizare și sistematizare a activităților, experiență de lucru pe obiective;
 • foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • foarte bune cunoștințe de limba engleză;
 • persoană orientată spre interacțiunea cu oamenii și spirit de „Community Builder”;
 • persoană familiarizată cu limbajul antreprenorial și cu dorință mare de a învăța și de a rămâne la curent cu tendințele globale antreprenoriale;
 • persoană cu interes ridicat și abilități în sprijinirea dezvoltării fondatorilor și a startup-urilor;
 • gândire antreprenorială și capacitatea de a acționa eficient pe baza unei strategii și a unui plan de acțiune;
 • constituie avantaj experiența în relații de lucru cu start-up-uri, antreprenori, mentori, universități, experți din industrie, investitori, etc;
 • constituie avantaj experiența de a fi coordonat evenimente/programe dedicate startup-urilor tech.

6)    1 post de Expert în cadrul Direcției POR 2021-2027

Condițiile obligatorii ce trebuie îndeplinite de către candidați:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, de preferat în domeniul economic;
 • Experiență profesională de minim 2 ani în procesele de gestionare a creditelor de angajament și a creditelor bugetare – din perspectiva unei autorități de management (AM), interfețe AM-ACP (Autoritatea de Certificare și Plata), relația cu ACP- cereri de prefinanțare/ rambursare/ cereri de fonduri;
 • Experiență profesională de minim 2 ani în contabilitatea derulată din perspectiva unei autorități de management (înregistrări contabile, utilizarea conturilor analitice, etc);
 • Experiență profesională în domeniul reconcilierilor contabile AM-ACP-SMIS, aferente declarațiilor de cheltuieli (evidență contabilă a transferurilor de fonduri);
 • Constituie avantaj experiența profesională derulata în activități de elaborare și implementare proceduri de lucru, din perspectiva financiar-contabilă;
 • Foarte bune cunoștințe de operare pe calculator;
 • Foarte bune cunoștințe de limba engleză.


Etape derulare concurs:

Etapa I – Transmiterea candidaturilor inițiale

Persoanele interesate vor trimite aplicația lor inițiala pe e-mail: adrnordest@adrnordest.ro, până la data de 22.10.2021. Aplicația va conține CV-ul persoanei în format Europass, complet și detaliat, în care vor evidenția clar experiența profesională, precum și toate aspectele relevante care arată îndeplinirea condițiilor obligatorii precizate pe fiecare categorie de post, în cuprinsul acestui anunț. În conținutul CV-ului, dar și în conținutul e-mail-ului, candidatul va preciza postul pentru care optează. Ținând cont de specificul posturilor prezentate în cadrul acestui anunț, recomandăm transmiterea candidaturii pentru un singur post în cadrul acestui concurs

Etapa II- Selectarea candidaturilor și depunerea dosarelor de înscriere finale

ADR Nord-Est analizează până la data de 27.10.2021 fiecare candidatura în parte și face selecția aplicaților în funcție de condițiile solicitate pentru posturi. ADR Nord-Est va contacta (telefonic sau/și pe e-mail) până cel târziu în data de 01.11.2021 fiecare candidat acceptat, iar acesta va întocmi dosarul final de înscriere la concurs ce va cuprinde: cerere de înscriere la concurs – model atașat acestui anunț, copie după diploma de licență, respectiv copii după alte diplome obținute la alte cursuri/formări profesionale, copie după actul de identitate, cazier judiciar/sau declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale. Acest dosar va fi transmis pe e-mail la adresa: adrnordest@adrnordest.ro, sau va fi depus la sediul Agenției din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9, cel târziu pana la data de 05.11.2021, orele 14:00.

Candidații respinși în aceasta etapă vor primi de asemenea un e-mail de informare cu privire la situația aplicației lor.

 Etapa III – Derularea concursului

Concursul va consta în următoarele probe:

 • test scris de cunoștințe din bibliografia pentru concurs (bibliografia pentru concurs se regăsește atașată acestui anunț); testul scris va include și întrebări din cadrul ariei de specialitate a postului, conform descrierii acestuia;
 • test scris de limba engleză;
 • proba practica privind cunoștințele de operare pe calculator;
 • interviu/analiza CV –ului. 

Probele concursului se vor desfășura începând cu data de 09.11.2021, ora 10:00, la sediul ADR Nord-Est din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghescu, nr. 9.

Informatii suplimentare sunt disponibile pe www.adrnordest.ro

Sursa: www.adrnordest.ro

FRDS caută un Specialist Raportare

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un SPECIALIST RAPORTARE, cod COR 242110, în cadrul Departamentului Relații Bilaterale, Comunicare, Raportare (DBCR).

Atributii si responsabilitati generale

 propune coordonatorului DBCR, spre aprobare, strategia generală, respectiv planifică şi organizează întregul proces de monitorizare și evaluare a rezultatelor Programului Dezvoltare locală,

 participă la revizuirea procedurilor operaţionale relevante pentru activitatea proprie (monitorizare, evaluare, raportare), identifică și propune soluții de îmbunătățire a acestora,

 asigură elaborarea rapoartelor privind implementarea și atingerea rezultatelor Programului,

 contribuie la verificarea și evaluarea inițiativelor bilaterale depuse în cadrul apelurilor specifice lansate în cadrul Programului, respectiv a rapoartelor privind relațiile bilaterale furnizate de beneficiarii finanțărilor,

 contribuie la organizare și participă la acțiunile de promovare-comunicare, instruire/ studiu, cooperare bilaterală etc. organizate în cadrul Programului,

 sprijină activitatea de informare și comunicare aferentă Programului, prin oferirea de suport specialistului comunicare promovare în evaluarea anuală și finală a progresul atins în implementarea planului de comunicare al Programului și în elaborarea de rapoarte specifice privind activitățile de comunicare realizate, respectiv prin elaborarea de materiale de informare și comunicare, știri, articole, materiale de prezentare etc. necesare diseminării rezultatelor Programului,

 asigură păstrarea confidențialității și securității datelor ce se stochează în bazele de date proprii sau se prelucrează pe calculatoarele operaționale de lucru de care răspunde,

 respectă regulamentele de implementare aferente Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian 2014-2021, acordul de program, acordul de implementare a programului și legislația aplicabilă la nivel local, național, precum și cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum și procedurile operaționale aplicabile postului.

Specialistul raportare va fi angajat pe bază de contract de muncă, pe durată determinată, cu 4 ore /zi, cu posibilitatea majorării normei în funcție de modificarea volumului de activitate și a atribuțiilor, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS, pentru Programul „Dezvoltare locală”.

Conditiile specifice:

 studii superioare, absolvite cu diploma de licență sau similar

 experiență generală în muncă de cel puțin 2 ani

 experiență de cel puțin un an în echipe de implementare a unor proiecte/ programe finanțate din fonduri externe

 cunoștințe solide de operare calculator (MS Office: Word; Excel – formule, funcții, filtrări, pivot, grafice, baze de date etc.; PowerPoint)

 cunostinte bune de limba engleza, scris-citit (nivel conform Cadrului European Comun de Referință pentru cunoașterea unei Limbi minim B2)

 disponibilitate de deplasare în țară și străinătate

Consulta anuntul complet de angajare: www.frds.ro

Sursa: www.frds.ro

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută experți relații externe!

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută experți relații externe pentru ocuparea următoarelor posturi in Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020:

 • COORDONATOR MONITORIZARE IMPLEMENTARE – 1 post (pe durata nedeterminată)
 • OFIȚER IT&SMIS – 1 post (pe durată determinată, pana in septembrie 2022)
 • OFIȚER IT&SMIS – 1 post (pe durată determinată de 1 an, cu posibilitate de prelungire)

Termenul limită pentru depunerea dosarului de inscriere este 26 Iulie 2021, ora 16:00 (ora României).

Concursul se va desfășura în data de 2 August 2021, ora 10:00 (ora Romaniei) la sediul BRCT Suceava (Suceava, strada Bistriței, nr. 8A, etaj I).

Procedura de selecție se va desfășura după cum urmează: test scris din bibliografie, test de limbă engleză, test de operare pe calculator, interviu și analiza CV-ului.

Informații suplimentare sunt disponibile pe www.brctsuceava.ro.

Biroul își rezervă dreptul de a organiza on-line derularea probelor de concurs, dacă situația generată de evoluția impredictibilă a pandemiei COVID o va impune. Acest aspect va fi anunțat in timp util candidaților.

Sursa: www.brctsuceava.ro

CEC BANK angajeaza Sef agentie – Agentia Harlau, Sucursala Iasi

CEC BANK angajeaza Sef agentieAgentia Harlau, Sucursala Iasi.

Principalele responsabilitati ale postului:

 • Asigura planificarea, conducerea, coordonarea si controlul activitatii agentiei in conformitate cu legislatia si reglementarile bancare; urmareste realizarea obiectivelor repartizate, alocarea in mod optim a resurselor umane in vederea realizarii obiectivelor de vanzari;
 • Raspunde si participa in mod direct la realizarea tintelor stabilite pentru unitatea pe care o conduce; coordoneaza activitatea de creditare, vanzare produse, atragere clientela, promovare a imaginii bancii;
 • Cunoaste, promoveaza, acorda consultanta si vinde intreaga oferta de produse de activ si de pasiv, in conformitate cu planul de vanzari repartizat;
 • Coordoneaza activitatea operationala la nivelul agentiei; 
 • Identifica, evalueaza, monitorizeaza si limiteaza riscurile din activitatea si serviciile bancare existente la nivelul unitatii;
 • Reprezinta Banca in relatiile cu tertii in plan local, conform competentelor.

Cerintele minime de ocupare a postului:

 • Studii superioare economice/ juridice;
 • Minim 3 ani experienta bancara;
 • Minim 1 an experienta pe o functie de conducere/ coordonare constituie un avantaj; 
 • Cunoasterea pietei bancare locale;
 • Leadership, abilitati dezvoltate de coordonare si control, comunicare, relationare, negociere si vanzare;
 • Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
 • Cunoasterea legislatiei bancare;
 • Constituie avantaje: cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala/ cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, precum si cursuri de management, comunicare, managementul timpului, coaching, leadership, managementul proiectelor;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului (Microsoft Office).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot transmite CV-ul insotit de scrisoare de intentie la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa: B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 24 iunie 2021.

Sursa: www.cec.ro
 

Salvați Copiii România angajeaza Manager de proiect in cadrul proiectului POCU NATALCARE

Salvați Copiii România angajeaza Manager de proiect in cadrul proiectului POCU NATALCARE

Ce ne dorim de la tine:

Experienta specifica in coordonarea unei echipe de lucru/ in functii de conducere – minim 5 ani
Studii superioare absolvite cu diploma de licenta.
Cunoasterea principiilor si procedurilor privind recrutare, inregistrare si monitorizare grup-tinta POCU
Planificare riguroasa.
Cunostinte de operare pe calculator
 
Atributii:

 • Se implica in implementarea si coordonarea tuturor activitatilor ce revin in sarcina Partenerului;
 • Se implica in identificarea, recrutarea si mobilizarea GT al proiectului (alcatuit din 3200 de femei gravide);
 • Centralizarea si verificarea dosarelor de GT, ca membru in comisia de selectie.
 • Implicarea in organizarea si derularea campaniilor de informare, educare si constientizare la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia: contributie la elaborarea si multiplicarea materialelor, la asigurarea resurselor logistice si materiale, la identificarea comunitatilor si mentinerea legaturii cu reprezentantii acestora, la moderarea sesiunilor de informare, etc.
 • Intocmeste documente/raportari tehnice privind implementarea activitatii de care raspunde partenerul pe care le transmite liderului de proiect
 • Participa la intalnirile de proiect organizate impreuna cu liderul;
 • Organizeaza si participa la intalniri cu angajatii partenerului pentru a stabili stadiul activitatilor si masurile ce trebuie intreprinse pentru implementare;
 • Activitatea de birou se desfasoara in Bucuresti.

Persoanele interesate pot trimite CV-ul la adresa silvia.burcea@salvaticopiii.ro pana la data de 1 iunie 2021.

Sursa: www.salvaticopiii.ro

FOND caută un expert de branding

FOND este în căutare de expert de branding, cu contract de prestări servicii, pentru o perioadă de 2 luni (iunie – august 2021), pentru realizarea strategiei de branding FOND.

Această activitate face parte din proiectul ,,Consolidarea Capacității și Sustenabilității FOND și a Organizațiilor Active în Domeniul Cooperării pentru Dezvoltare Internațională în România”, implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND și finanțat prin programul Active Citizens Fund România

Profilul candidatului – Cerințe minime:

 • Experiență de minim 2 ani în realizarea de strategii de branding;
 • Studii superioare de specialitate în Comunicare și Relații Publice, Marketing;
 • Experiență în lucrul cu ONG-uri/ federații constituie un avantaj;
 • Creativitate și abilități de comunicare;
 • Atenție la detalii.

 Procesul de selecție:

Persoanele interesate să aplice sunt rugate să trimită prin e-mail la adresa: fond.romania@gmail.com până la data de 04 iunie 2021 (ora 23:59) cu SUBIECTUL: Expert de branding:

1. Scrisoare de motivație care să facă referire la responsabilitățile și experiența solicitate în Termenii de Referință;

2. Propunere – Plan de Lucru cu etapele implementării contractului (un prim draft);

3. CV-ul actualizat;

4. 1 exemplu de strategie de branding (va fi utilizată strict pentru procesul de selecție).

Vor fi luate în calcul numai aplicațiile complete trimise în termenul limită solicitat.

Datele personale incluse în CV-urile transmise vor fi utilizate strict pentru procesul de selecție. Prin depunerea aplicației, vă exprimați consimțământul pentru stocarea și procesarea datelor dvs. personale de către FOND. Mai multe informații sunt disponibile aici.

Sursa: www.fondromania.ro

Fundația Serviciilor Sociale Bethany angajează Asistent Social, Iași

Fundația Serviciilor Sociale Bethany angajează Asistent Social.

Tip job: Part-time / Full-time

Oraș: Municipiul Iași, județul Iași

Responsabilități principale

 • Absolvent de studii superioare în domeniul asistenței sociale (studii de licență)
 • Aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali
 • Experiență în domeniul social – minim 2 ani experiență în servicii sociale a grupurilor vulnerabile
 • Cunoștințe privind legislația și standardele de lucru aplicabile în domeniul protecției copilului
 • Experiență în lucrul cu familiile copiilor cu dizabilități
 • Abilități de lucru în echipă
 • Flexibilitate și adaptabilitate la diverse activități și contexte de lucru
 • Abilități foarte bune de ascultare și comunicare (scrisă și verbală)
 • Abilități bune de operare MS Office (Word, Power Point, Excel)

Descrierea job-ului

 • Implementarea activităților de management de caz: identificarea și selectarea beneficiarilor, evaluarea inițială și reevaluarea periodică, identificarea și evaluarea riscurilor și a problemelor beneficiarilor, implementarea instrumentelor de lucru și oferirea de sprijin familiilor beneficiarilor în demersurile întreprinse
 • Planificarea și susținerea ședințelor de consiliere socială
 • Dezvoltarea modalităților de intervenție și a măsurilor specifice grupului țintă, în colaborare cu echipa multidisciplinară
 • Oferirea de sprijin în realizarea și desfășurarea de campanii și evenimente de conștientizare
 • Oferirea de sprijin în realizarea acțiunilor de dialog și participare cu autoritățile și instituțiile publice

Beneficii

 • Program de lucru flexibil
 • Mediu de lucru orientat spre dezvoltarea profesională și organizațională
 • Context de lucru provocator, care creează și încurajează inițiativa proprie și posibilitățile de dezvoltare

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV însoțit de o scrisoare de intenție până la data de 14.05.2021, la adresa geanina.hujei@bethany.ro. Vă rugăm să menționați în subiectul mesajului: Asistent Social Fundația Serviciilor Sociale Bethany. Vor fi contactate doar persoanele care îndeplinesc cerințele menționate și sunt selectate pentru interviu.

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact: Geanina Hujei, Coordonator Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii, telefon 0729 033 376.

Sursa: www.bethany.ro