Ministerul Culturii organizează concurs pentru ocuparea postului de Consilier

Ministerul Culturii organizează concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice vacante din cadrul aparatului propriu, după cum urmează:

consilier clasa I grad profesional principal la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției Managementul Resurselor Umane.

Etapele de desfășurare a concursului:

– înscrierea la concurs se face în perioada 4 – 24 mai 2021, în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– proba scrisă va avea loc în data de 7 iunie 2021, ora 1100;

– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

În conformitate cu dispoziţiile art.618 alin. (11) din actul normativ invocat mai-sus se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • curs „protecția datelor cu caracter personal”;
 • cunoașterea programelor MS Office (Word, Excel), în vederea realizării lucrărilor și gestionarea bazelor de date – nivel mediu de cunoștințe de operare.
 • vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Bibliografia și detalii suplimentare sunt disponibile pe www.cultura.ro

Sursa: www.cultura.ro

Fondul Român de Dezvoltare Socială organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de Ofițeri verficare cheltuieli proiecte

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) intenționează să contracteze, prin concurs, doi Ofițeri verficare cheltuieli proiecte, cod COR 242104. 1.

Atribuţii și responsabilități generale:

 Respectă regulamentul de implementare aferent Mecanismului financiar SEE/ Norvegian 2014-2021, Acordul de program, Acordul de implementare a programului, Acordul de implementare privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile şi legislaţia aplicabilă la nivel local, naţional, precum şi cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum şi procedurile operaţionale, aplicabile postului.

 Se asigură că proiectele implementate în cadrul programului contribuie la obiectivele generale ale Mecanismului Financiar SEE/ Norvegian 20014-2021, la rezultatele şi indicatorii specifici ai programului, în cadrul activităţilor de care este responsabil.

 Se asigură că proiectele sunt conforme cu Regulamentul, ghidurile emise de CMF, Acordul de Program, precum şi cu legislaţia aplicabilă şi a Uniunii Europene în cadrul activităţilor de care este responsabil.

 Se asigură că implementarea activităţilor de care răspunde se face în conformitate cu principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii.

 Se preocupă continuu de perfecţionarea sa profesională.

 Asigură transparența și disponibilitatea documentelor, asigură înregistrarea și stocarea în formă electronică a documentelor.

 Sesizează şi raportează orice nereguli conform Procedurii operaţionale de nereguli.

 Identifică şi evaluează riscurile la nivelul activităţilor biroului şi le raportează responsabilului cu gestionarea şi ţinerea registrului riscurilor conform procedurii privind riscurile.

Atribuțiile specifice principale sunt:

verificare financiară a rapoartelor și a bugetelor promotorilor de proiecte/beneficiarilor, monitorizarea din punct de vedere financiar a proiectelor repartizate din cadrul Programului Dezvoltare Locală.

Ofițerii verificare cheltuieli vor fi angajați pe baza de contract de muncă pe durată determinată de 3 ani cu posibilitate de transformare în durată nedeterminată, cu norma întreagă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, repartizate inegal, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS/ la domiciliu (după caz), pe durata programului „Dezvoltare locală”. Perioada de probă este de 30 zile lucrătoare.

Pentru unul dintre posturi începerea activității are caracter imediat iar pentru celălalt data de începere a activității este 01.09.2021.

Data de desfășurare a concursului este stabilită pentru ziua de 18 mai 2020, la sediul FRDS din București, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu următorul grafic de desfășurare al examenului/concursului:

Orele 11:00–13:00: Proba scrisă.

Orele 13:00–14:30: Deliberarea comisiei de concurs privind rezultatul de la proba scrisă.

Ora 14:30: Afișarea la sediul FRDS a rezultatului probei scrise și comunicarea telefonică a rezultatului către fiecare candidat.

Începând cu ora 15:00: Susținerea interviurilor preliminare cu comisia de examen/concurs.

Condițiile specifice:

 Studii superioare economice Ciclu I + Ciclu II sau echivalent (4 ani) cu diplomă sau studii superioare Ciclu I +Ciclu 2 însoțite de documente doveditoare a calificării în domeniul economic-cursuri de calificare profesională cu certificat de absolvire eliberat și recunoscut de MMPS și MEC (contabilitate, control intern/financiar, audit financiar etc.) sau studii postuniversitare în domeniul economic;

 Vechime în muncă de minim 3 ani dovedită cu adeverințe de vechime în muncă și/sau carnet de muncă;

 Experienţă de cel puţin 3 ani în control financiar plăţi, verificare cereri de rambursare din programe cu finanţări externe şi similare sau fonduri publice dovedite cu recomandări/adeverințe;

 Cunoştinţe de limbă engleză ;

 Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Microsoft Office sau cel puţin Word, Excel, Internet Explorer şi gestiune bază de date);

 Disponibilitate de deplasare în ţară

Actele care constituie dosarul de examen/concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: mpop@frds.ro sau pe fax la nr. 021/ 315.34.15, până la data de 12.05.2021, ora 12:00.

Informații suplimentare sunt disponibile pe www.frds.ro

Sursa: www.frds.ro

Salvați Copiii angajează Specialist Donor Care

Dacă ai o atitudine pozitivă, îți place să scrii, ești creativ, vorbăreț și vrei să îți pui amprenta pe tot ceea ce înseamnă comunicarea cu donatorii, te vrem în echipa noastră de fundraising.


Ce căutăm la noul membru al echipei:

 • Abilități excelente de comunicare atât în scris, cât și vorbit; 
 • Scris și vorbit corect în limba română;  
 • Abilități excelente de organizare; 
 • Abilități bune de gestionare a datelor, în special în Excel, dar poate lucra în softuri dedicate; 
 • Cunoașterea softurilor de trimitere a mesajelor către donatori reprezintă un plus (ex. Mailchimp);  
 • Abilitatea de lucru în echipă, dar și individual; adaptabilitate; 
 • Cunoașterea limbii engleze, nivel avansat; 
 • Abilități de fundraiser;  
 • Cunoașterea pachetului Microsoft Office.  

Responsabilitățile noului coleg:

 • Menține constant legătura cu donatorii pentru rezolvarea problemelor/situațiilor cu care aceștia se confruntă. Specialistul donor care este principala persoană de legătură între organizație și donatori; 
 • Crează, modifică și actualizează rapoartele pentru campaniile/evenimentele derulate de către organizație; 
 • Scrie newsletterele pentru campanii/evenimente, crează mesajele recurente (donor journey) pentru donatori, le actualizează lunar sau ori de câte ori este cazul;  
 • Actualizează și monitorizează bazele de date săptămânal sau lunar;   
 • Monitorizează și gestionează diferitele tipuri de platforme unde organizația deține conturi;  
 • Oferă asistență pentru donațiile online și gestionează posibilele probleme pe care donatorii le pot întâmpina în procesul de donație pe platformele dedicate acestora;   
 • Asigură îmbunătățirea fluxului de lucru;  
 • Se asigură că toate comunicările respectă identitatea de brand a Salvați Copiii;  
 • Asigură o bună desfășurare a logisticii implicate în evenimentele sportive, și nu numai, dar și suport activ dedicat mecanismelor de strângere de fonduri de la persoane fizice;  


Ce oferim:  

Salariu atractiv;  
Echipă tânără și dinamică; 
Oportunitatea de a merge la traininguri, cursuri de performanță atât interne, cât și internaționale; 
Oportunități reale de avansare profesională și dezvoltare personală;  
​Șansa de a produce o schimbare și de a avea un impact real în viețile copiilor din România.

Așteptăm CV-ul tău pe adresa de email alexandra.boeriu@salvaticopiii.ro, până la data de 4 mai 2021. Poziția este una de nivel intermediar, însă credem că împreună vom putea să ajungem repede la nivel de PRO. 

Sursa: www.salvaticopiii.ro

Asociația Romanian Youth Movement for Democracy caută un formator/ lucrător de tineret

Vrei să contribui la dezvoltarea tinerilor din mediul rural și urbanul mic din județul Bacău? Avem un loc în echipa noastră pentru un lucrător de tineret care să sprijine tinerii să-și dezvolte gândirea critică și competențele de educație media

Viitorul nostru coleg/ viitoarea noastră colegă va avea următoarele responsabilități:

 • realizează planul sesiunilor de formare, în colaborare cu managerul de proiect;
 • livrează sesiunile de formare tinerilor beneficiari din proiect (în patru comunități din județul Bacău);
 • oferă sprijin tinerilor beneficiari pentru organizarea altor acțiuni la nivel local;
 • asigură suport în comunitate pentru organizarea campaniilor de informare, advocacy și facilitează diseminarea informațiilor;
 • asigură suport în activitățile desfășurate împreună cu partenerii locali (școli, autoritățile locale)
 • realizează rapoartele de activitate ale activităților furnizate;

Profilul candidatului:
– Experiență anterioară în lucrul cu tinerii și în livrarea sesiunilor de formare;
– Deschidere către nevoile tinerilor şi respectarea diversităţii;
– Deschidere față de provocări și adaptabilitate ridicată la situații noi;
– Abilitatea practică de a vorbi în faţa tinerilor, abilități de facilitare și modera a discuțiilor;
– Capacitatea de a lucra atât singur, cât și în echipă;
– Experiența și interesul dovedit pe subiectul educației media constituie un avantaj.

Condiții generale:
Norma de lucru: 6 ore/zi
Muncă de teren (activități directe cu beneficiarii) și de birou (pregătirea activităților, realizare rapoartelor);

Perioada contractului: determinată, pe 20 de luni;

Salariu: va fi discutat în cadrul interviului;

Dacă îți place să lucrezi direct cu tinerii și crezi că abilitățile lor de educație media și gândire critică sunt esențiale pentru a avea în viitor adulți implicați și responsabili, te invităm să ne trimiți CV-ul și o scrisoare de intenție la adresa contact@rymd.ro până pe data de 30 aprilie 2021.

Activitatea se va desfășura în cadrul proiectului ”T.A.C.T -Tineri activi pentru Comunitate”, implementat de Asociația Romanian Youth Movement for Democracy prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Localitățile în care se implementează proiectul sunt: Moinești, Sascut, Zemeș, Sănduleni, județul Bacău.

Sursa: rymd.ro

Fundația Romanian Angel Appeal recrutează Ofiter Sustenabilitate

Fundația Romanian Angel Appeal recrutează Ofiter Sustenabilitate (Sustainability Officer) motivat, perseverent, energic și dedicat în identificarea și atragerea de parteneriate și resurse din sectorul privat.

Pentru a consulta termenii de referinta accesați următorul link: www.raa.ro

Candidații interesați sunt rugați să transmită până la data de 21 aprilie 2021 aplicația compusă din CV in format Europass în limba română, împreună cu Scrisoarea de motivație.

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale disponibilă pe www.raa.ro.

Adresa de email pentru transmiterea aplicațiilor este resurseumane@raa.ro. Interviurile vor fi organizate doar cu candidații ale căror aplicații au fost evaluate ca eligibile.

Sursa: www.raa.ro

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava angajează experți relații externe

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava caută experți relații externe pentru ocuparea următoarelor posturi in Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020:

 • COORDONATOR MONITORIZARE IMPLEMENTARE – 1 post (pe durata nedeterminată)
 • OFIȚER MONITORIZARE IMPLEMENTARE – 1 post (pe durată determinată de 2 ani, pana in Aprilie 2023)
 • OFIȚER IT&SMIS – 1 post (pe durată determinată, pana in septembrie 2022)
 • OFIȚER IT&SMIS – 1 post (pe durată determinată de 1 an, cu posibilitate de prelungire)

Termenul limită pentru depunerea dosarului de inscriere este 9 Aprilie 2021, ora 16:00 (ora României).

Concursul se va desfășura în data de 13 Aprilie 2021, ora 10:00 (ora Romaniei) la sediul BRCT Suceava (Suceava, strada Bistriței, nr. 8A, etaj I).

Procedura de selecție se va desfășura după cum urmează: test scris din bibliografie, test de limbă engleză, test de operare pe calculator, interviu și analiza CV-ului.

Informații suplimentare sunt disponibile pe www.brctsuceava.ro

Sursa: www.brctsuceava.ro

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale organizează concurs pentru ocuparea a 7 funcții vacante în cadrul unui proiect POCA

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea concursului în vederea ocupării a 7 posturi vacante de natură contractuală în cadrul Proiectului POCA – Cod 127012 ,,Consolidarea capacității administrative a MADR susţinută de planificare strategică şi un sistem de politici publice bazate pe dovezi, sistematizarea şi simplificarea procedurilor de lucru cu mediul de afaceri şi cu cetăţenii din România, cu accent pe zona montană”,  în data de 06.04.2021, ora 10.00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul MADR, în perioada 22-26.03.2021, inclusiv.

Denumirea posturilor:

1. Expert analiză și simplificare cadru legal – 2 posturi;

2. Expert îmbunătățire mecanism consultări interne și simplificare proceduri – 2 posturi;

3. Expert îmbunătățire mecanism de consultare publică – 2 posturi;

4. Responsabil logistica si administrativ – 1 post.

Detalii referitoare la cerințele pentru fiecare post, bibliografie și conținutul dosarului de înscriere sunt disponibile pe www.madr.ro

Sursa: www.madr.ro

Asociația pentru Evoluție ROTAS angajează Pedagog

Asociația pentru Evoluție ROTAS demarează procedurile de selecție de personal pentru postul vacant de Pedagog, normat cu 2800 de ore, pe durata a 35 luni, in baza proiectului „Reteaua Integrata de Sprijin prin Educatie Incluziva – R.I.S.E.I.”, PN2057.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de € 1,470,073.26 oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE și Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Obiectivul proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor aflați în situații de risc prin crearea unei Rețele Integrate de Sprijin prin Educație Incluzivă în trei județe: Ilfov, Neamț și Iași.

Responsabilități:
– Indrumare si supraveghere pentru efectuarea temelor primite la scoala (programul scoala dupa scoala)
– Pregatire suplimentara pentru materiile la care se inregistreaza lacune (program tip meditatii)
– Lucru cu copii din clasele V – VIII

Calificări:
– Studii superioare;
– Experiență în specialitate de minim 2 ani;
– Abilități de comunicare, lucru cu copiii.

Candidații ce îndeplinesc criteriile tehnice menționate anterior, sunt invitați să transmită expresia interesului, constând în Curriculum Vitae și Scrisoare de Intenție la adresa asociatia.rotas@gmail.com sau la adresa str. 1 Decembrie, nr.1, Sat Tunari, Jud Ilfov, până la data de 23.03.2021.

Sursa: www.rotas.ro

Selecție 24 experți în cadrul proiectului „CCSI –Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor ”

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, continuă în perioada 11 martie – 18 martie 2021, selecția a 24 experți care să activeze la nivel local, în vederea implementării proiectului „CCSI –Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor ” implementat în parteneriat cu Institutul pentru Politici Publice (IPP), Asociația ActiveWatch, Primăria Comunei Polovragi (județul Gorj), Primăria Comunei Hamcearca și Primăria Comunei Ciucurova (județul Tulcea).

Detalii si informatii suplimentare sunt disponibile in anuntul integral.

Dosarele se vor depune/transmite până cel târziu 18 martie 2021, ora 17.00 la sediul Centrului Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN, Str. Triunghiului, nr. 40, sector 5, Bucureşti, cod postal: 051113, sau prin e-mail la adresa office@sastipen.ro la care va fi menţionat pe plic sau la subiectul corespondenţei: „Aplicaţie poziție ………… CCSI localitate…………….” Atenţie!

Aplicaţiile incomplete vor fi respinse automat.

Sursa: www.sastipen.ro

Echipa Ajungem MARI caută Coordonator de proiecte și voluntari București

Echipa Ajungem MARI caută coleg/ă energic/ă și implicat/ă care să organizeze activitățile programului educațional Ajungem MARI și să coordoneze echipa de voluntari din București. Principalul rol este să ofere îndrumare coordonatorilor și voluntarilor din București pentru o cât mai bună organizare a activităților voluntarilor cu copiii din centrele de plasament din București și județul Ilfov.


Cerințe:

 • Studii superioare finalizate, preferabil de specialitate;
 • Cunoștințe limba engleză și PC la nivel avansat – Excel, Word, Powerpoint;
 • Capacitate de analiza și sinteză;
 • Simț practic și organizatoric;
 • Abilități de coordonare, organizare și supervizare echipe de cel puțin 2 ani;
 • Capacitatea de a lucra în echipă, de crea relații bune de lucru cu membrii echipei și de respectare a termenelor;
 • Experiența relevantă în zona de management de proiect și negociere (minim 1 an);
 • Excelente abilități de comunicare și prezentare;
 • Experiența de lucru online, cu termene de realizare obiective, raportare;
 • Abilitatea de a lucra cu documente, atenție la detalii;
 • Foarte bune abilități de coordonare și organizare;
 • Capacitatea de a redacta rapoarte clare și corecte;
 • Eficiență și orientare spre rezultate concrete pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

Avantaje:

 • Experiență în gestionare proiecte
 • Experiență de lucru/voluntariat într-un ONG

Atribuții:

 • Coordonarea echipelor de voluntari, asigurarea unei bune desfășurări a activităților
 • Stabilirea și menținerea unei bune relații cu autoritățile, reprezentarea asociației în anumite întâlniri
 • Stabilirea relației cu furnizorii/partenerii asociației atât pe email, cât și telefonic
 • Comunicarea de informații între asociație și voluntari
 • Pregătirea rapoartelor lunare ale proiectului, pentru Directorul cât și alte rapoarte necesare
 • Asigură utilizarea eficientă a fondurilor disponibile
 • Supervizarea echipelor de coordonatori
 • Selectarea și pregătirea voluntarilor pentru anumite proiecte
 • Întocmirea planurilor de lucru lunare și săptămânale și monitorizarea voluntarilor
 • Organizarea evenimentelor pentru voluntari (traininguri și workshopuri)
 • Colectarea de date și folosirea lor pentru a intocmii statistici si analize
 • Realizeaza rapoarte de activitate pentru proiecte (financiare, narative) – centralizează date, scanează și centralizează documentele necesare

ÎnscriereCV și scrisoare de intenție la vivianda@ajungemmari.ro până la data de 31 martie 2021. Persoanele selectate vor fi contactate pentru stabilirea unui interviu.


Oferta:

Echipă tânără și entuziastă, mediu organizațional favorabil dezvoltării profesionale.

Salariul – 2500 lei net + tichete de masă în valoare de până la 300 lei/lună, cu posibilitate de mărire salariu după 3 luni, în funcție de performanțe.

Contract – perioadă nedeterminată, full time, de 8 h/zi, dar program flexibil, posibil activități și evenimente în weekend.

Loc de muncă biroul Ajungem MARI București (Piața Iancului) + remote în perioada restricțiilor impuse de COVID 19.

Sursa: www.ajungemmari.ro