FFCR caută Manager de programe

Fundațiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul coordonator de programe al Federaţiei Fundaţiile Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.

Locul desfășurării activității: București, cu disponibilitate de deplasare în țară și în afara țării de până la 20% din timpul de lucru.

Perioada postului: nedeterminată

Disponibilitatea postului: imediat

Norma: 8 ore pe zi

Data limită pentru aplicare: 04.09.2020

SCOPUL POSTULUI:

Managerul de programe al Federației Fundațiile Comunitare din România este responsabil de dezvoltarea programelor derulate de Federație.

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

 • Coordonează programele derulate de Federație și echipele de program. Implementează unul din programele curente.
 • Gestionează bugetele programelor Federației (efectuează previziuni bugetare anuale, răspunde de alocarea resurselor financiare, asigură transparența financiară)
 • Dezvoltă programe noi, care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale Federației și organizațiilor membre
 • Dezvoltă și cultivă relații de parteneriat în vederea finanțării programelor Federației.

CERINȚE:

 • Experiență anterioară în poziții de management de proiect/program
 • Experiență anterioară în poziții sau echipe de dezvoltare (scriere de proiecte sau fundraising)
 • Abilități de leadership și lucru în echipă
 • Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare
 • Bună cunoaștere a limbii engleze
 • Bune abilități de operare pe computer
 • Experiența de lucru cu rețele, echipe aflate la distanță sau alte structuri asociative constituie un avantaj

BENEFICII:

 • Salarizare competitivă pentru sectorul non-profit și oportunități de creștere salarială în funcție de rezultate
 • Oportunități de formare continuă în țară si în străinătate prin rețeaua de Fundații Comunitare (peste 1800 în întreaga lume)
 • Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională
 • Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării și un ambasador al mișcării filantropice din România

PROCESUL DE SELECȚIE AL CANDIDATULUI:

Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a două persoane care pot oferi recomandări pentru experiențe relevante postului.

Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@ffcr.ro până la data de 04.09.2020

Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Ciprian-Mihai Păiuș, președintele FFCR T: 0720007792 sau ciprian.paius@ffcr.ro

Mult succes!

DESPRE ORGANIZAȚIE:

SCOPUL Federaţiei “Fundaţiile Comunitare din România” este de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile şi standardele FFCR; de a cultiva şi dezvolta filantropia strategică la nivel local; de a susţine actorii interesaţi să investească în comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăţi cu indivizi responsabili social şi având comportament filantropic, interesaţi de dezvoltarea comunităţii lor şi care să promoveze o colaborare echilibrată, respectuoasă şi în beneficiu mutual între persoane, sectorul non-profit, mediul de afaceri şi instituţiile publice.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” a fost înființată în 2012 și are la acest moment 16 membri: Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, Fundația Comunitară Covasna, Fundația Comunitară Alba, Fundația Comunitară Mureș, Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Comunitară Oradea, Fundația Comunitară Bacău, Fundația Comunitară Prahova, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Fundația Comunitară Galați, Fundația Comunitară Dâmbovița, Fundația Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Timișoara.

Sursa: www.ffcr.ro

Organizația Salvați Copiii angajează experți în cadrul proiectului „Servicii integrate pentru copii în risc”, Târgoviște

Organizația Salvați Copiii angajează in cadrul proiectului POCU/476/4/18/130459 – Servicii integrate pentru copii in risc, în Târgoviște, următoarele categorii de experți:
 
 
1 expert Tehnician in asistență socială (full time) –  COD COR  341201 asistent social nivel mediu
 
Norma de lucru –  8 ore/zi, normă întreagă, 33 luni
 
Responsabilități:

 • Participarea la întâlnirile de lucru ale rețelei interstituționale
 • Identificarea copiilor expuși riscului de separare
 • Monitorizarea progreselor copiilor urmare a serviciilor de care beneficiază și a statusului acestora în raport cu riscul de separare de familie
 • Oferirea de servicii de asistență socială copiilor beneficiari ai centrului de zi
 • Colaborarea cu ceilalți specialiști din centru pentru a stabili, aplica și evalua eficacitatea unui plan de servicii adaptat nevoilor fiecarui copil
 • Identificarea nevoilor copiilor și familiilor acestora și asigurarea de sprijin în vederea accesarii serviciilor sociale necesare acestora pentru reducerea riscului de separare de familie a copiilor beneficiari ai centrului de zi
 • Informarea familiilor copiilor beneficiari ai serviciilor centrului  cu privire la parcursul acestora, evoluția și nevoile acestora
 • Analiza impactului măsurilor de acompaniere oferite copiilor din centrul de zi (serviciile, sprijinul materiale etc) asupra bunăstării lor și familiilor lor

Profilul candidatului ideal:

 • Studii superioare – 3 ani, in domeniul sociologiei/psihologiei/asistentei sociale sau echivalent
 • Experiență în domeniul sociologiei și/sau psihologiei și/sau asistenței sociale – 0.5 ani
 • Abilități organizatorice și de comunicare
 • Abilități de coordonare
 • Cunoașterea pachetului Ms Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

1 expert Tehnician in asistență socială (part time) – COD COR  341201 asistent social nivel mediu

Norma de lucru – 4 ore/zi, part time, 33 luni

Responsabilități:

 • Participarea la întâlnirile de lucru ale rețelei interstituționale
 • Identificarea copiilor expuși riscului de separare
 • Monitorizarea progreselor copiilor urmare a serviciilor de care beneficiază și a statusului acestora în raport cu riscul de separare de familie
 • Oferirea de servicii de asistență socială copiilor beneficiari ai centrului de zi
 • Efectuarea de vizite la fața locului și evaluarea situației copilului și familiei
 •  Identificarea nevoilor copiilor și familiilor acestora și asigurarea de sprijin în vederea accesarii serviciilor sociale necesare acestora pentru reducerea riscului de separare de familie a copiilor în comunitate

Profilul candidatului ideal:

 • Studii superioare – 3 ani, in domeniul sociologiei/psihologiei/asistentei sociale sau echivalent
 • Experiență în domeniul sociologiei și/sau psihologiei și/sau asistenței sociale – 0.5 ani
 • Abilități organizatorice și de comunicare
 • Abilități de coordonare
 • Cunoașterea pachetului Ms Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

2 Psihologi (part time)  – COD COR 263407 psiholog in specialitatea psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala

Norma de lucru –  4 ore/zi, normă parțiala, 33 luni

Responsabilități:

 • Evaluarea psihologică și consilierea copiilor beneficiari ai centrului de zi
 • Identificarea nevoilor de servicii psihologice prin aplicarea de teste și stabilirea unor planuri de intervenție
 • Furnizarea de asistență și intervenție specializată, individual sau în grupuri
 • Îndrumarea și rezolvarea conflictelor (de ex cu familia, cu alte persoane apropiate)
 • Colaborarea cu ceilalți specialiști din centru pentru a stabili, aplica și evalua eficacitatea unui plan de servicii adaptat nevoilor fiecarui copil

Profilul candidatului ideal:

 • Studii superioare – 3 ani, specializarea psihologie educațională, consiliere scolara si vocațională
 • Experienta în domeniul psihologiei și/sau psihopedagogie sau echivalent – 0.5 ani
 • Abilități organizatorice și de comunicare
 • Abilități de coordonare
 • Cunoașterea pachetului Ms Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Ți se potrivește jobul? Trimite atunci CV-ul tău în format Europass și o scrisoare de intenție la adresa:  anca.stamin@salvaticopiii.rolaura.constantin@salvaticopiii.ro
Nu ți se potrivește jobul, dar cunoști pe cineva căreia i-ar veni postul ca și o mănușă? Atunci spune-i despre acesta.
Vă rugăm să menționați în scrisoarea de intentie  Aplicaţie pentru poziţia de ……………………
Persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate in perioada 24-25 august 2020.
Rezultatul selecției va fi comunicat până pe data de 31 august 2020.

Despre noi
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, asociaţie de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic său religios, care militează activ pentru protecţia drepturilor copilului în România, din 1990.

VIZIUNEA noastră este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supravieţuire, educaţie, protecţie şi participare, asumându-ne MISIUNEA de a obţine progrese importante privind modul în care copiii sunt trataţi şi producerea schimbărilor imediate şi de durată în viaţa acestora. În cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii.

Organizația Salvați Copiii este un angajator care asigură oportunități egale, unde apartenenţa etnică, genul, apartenenţa rasială, orientarea sexuală, dizabilitatea sau orice alt criteriu similar nu va constitui o cauză de excludere a vreunui candidat.

Termen depunere aplicatii: 23 aug. 2020

Sursa: www.salvaticopiii.ro

FDSS recrutează și angajează persoane care vor să devină asistenți maternali profesioniști

Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale recrutează și angajează, în cadrul proiectului „Reducerea riscului instituționalizării copiilor prin măsuri inovative pentru regiunea București – Ilfov Cod SMIS 2014+:129446”, persoane care vor să devină asistenți maternali profesioniști, care au domiciliul în București, Sectorele: 2, 3, 5 și 6 și Județul Ilfov. Căutăm persoane dispuse să primească copii (minim doi, cu sau fără nevoi speciale) în regim de urgență, cărora să le ofere, pentru o perioadă de timp, căldura unui cămin. Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Persoanele doritoare vor fi atestate ca asistenți maternali profesioniști după parcurgerea următoarelor etape:

1. Interviul

2. Evaluarea

3. Finalizarea cursului de formare ca asistent maternal profesionist (cu o durată de 60 de ore)

4. Atestarea în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de domiciliu.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist, persoanele doritoare trebuie să indeplinească următoarele condiții:

– să fie apte de muncă;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– prin comportamentul în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

– să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihna ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament (baie și bucătărie racordate la rețeaua de apă și canal);

– să fi finalizat 12 clase, cu diplomă de bacalaureat;

– să nu aibă probleme de sănătate;

– să aibă domiciliul pe raza Sectorelor: 2, 3, 5 sau 6 sau în Județul Ilfov;

– să urmeaze cursurile de formare profesională.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

• persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

• părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

• persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Personele care devin asistenți maternali profesioniști primesc în îngrijire copii și vor fi angajate cu carte de muncă. De asemenea, pentru fiecare copil aflat în îngrijire se acordă o alocație de plasament și alocația de stat.

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon: 0314261562 (persoană de contact Cristina Ciortan) sau pe adresa de email: secretariat@fdss.ro, până la data de 7 septembrie 2020.

Mai multe informatii despre proiect sunt disponibile pe www.fdss.ro

Sursa: www.fdss.ro

Se caută Director Executiv

Suntem în căutarea unui Director Executiv ambițios. În acest rol de top management, te vei bucura de foarte multă autonomie și independență față de Consiliul Director, vei avea șansa de a construi organizația Joc Responsabil pe măsura priceperii și a competențelor tale, vei beneficia de resursele financiare necesare pe termen lung și vei avea libertatea de a-ți alcătui propria-ți echipă performantă alături de care să produci valoare fie direct, prin programe operaționale, fie indirect, prin programe de finanțare. Ne-am dori ca viitorul nostru director executiv să conducă organizația mai degrabă ca pe un business decât o organizație non-profit, îmbinând în mod echilibrat următoarele atribute:

1. Autenticitate – să fii tu însuți, să spui ceea ce gândești și să faci ceea ce spui.

2. Convingere – să vorbești cu convingere despre cauzele în care crezi, să o faci cu diplomație, întreținând un dialog constructiv, fără a-i face pe cei cu puncte de vedere opuse să se simtă lezați;

3. Bucurie – jobul de director executiv este destul de solicitant, uneori chiar neplăcut de dificil, presărat cu obstacole și provocări insurmontabile pe care trebuie să fii capabil să le abordezi cu bucurie, nu cu furie sau frustrare.

4. Umor – să poți genera și întreține o atmosferă de bună dispoziție în interiorul organizației dar și în relația cu partenerii și beneficiarii. Simțul umorului este esențial pentru creativitate, toleranță, dialog, networking și bună con-viețuire.

5. Curaj – să ai curajul de a purta conversații dificile pe teme cum ar fi: concedierea unui membru al echipei atunci când este necesar; argumentarea în fața Consiliului Director a unei propuneri și asumarea răspunderii, sau de a refuza o donație care ar putea afecta imaginea publică a organizației.

Cerințe minimale:

 absolvent de studii superioare;

 experiență de minim 5 ani într-o funcție de Top Management sau Senior Management, indiferent de domeniul de activitate;

 limba engleză.

Beneficii:

 pachet salarial foarte atractiv;

 perspective de dezvoltare pe termen lung.

Asociația Joc Responsabil este punctul de referință al industriei de jocuri de noroc din România și pilonul de responsabilitate față de jucători. Asociația elaborează și implementează programe de educare și prevenție a dependenței de jocuri de noroc precum și de consiliere psihologică a persoanelor care au depășit limita recreațională a practicării jocurilor de noroc.

Asociația Joc Responsabil, cu susținerea celorlalte asociații fondatoare din industrie, investește permanent în cele mai moderne instrumente de suport pentru jucători, acțiuni de stimulare a operatorilor pentru adoptarea unui comportament responsabil, precum și în promovarea unei imagini pozitive a industriei.

Trimite CV prin e-mail la adresa cariere@evos.ro până cel târziu la data de 31 august 2020.

Mai multe informatii despre activitatea organizației puteti afla accesând site-ul www.jocresponsabil.ro.

Fundația Sera România recrutează expert asistent social proiect POCU

FUNDAȚIA SERA ROMANIA, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului: APROAPE DE FAMILIE – PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII COPIILOR DIN JUDEȚUL COVASNA– COD SMIS 2014+: 129310, recrutează expert asistent social (5 posturi) pentru derularea subactivității A.3.1 . Dezvoltarea de programe de identificare și monitorizare a copiilor aflați în risc de separare de familie și de acompaniere a copilului expus riscului.

Atribuții generale:

 Realizeaza evaluarea si planul de interventie pentru copii aflati in situatii de risc de separare de familia sa

 coordoneaza eforturile, demersurile si activitatile de prevenire a separarii copilului de familia sa;

 elaborareaza planul de interventie pentru masurile de sprijin din cadrul proiectului;

 asigura comunicarea între toate parþile implicate în rezolvarea cazului;

 actioneaza pentru prevenirea separarii copilului de familie, a abandonului scolar si a nescolarizarii copiilor;

 actioneaza în scopul prevenirii abuzului, neglijarii copiilor si a violenþei în familie;

 actioneaza în scopul prevenirii exploatarii prin munca a copilului;

 colaboreaza cu echipa multidisciplinara si cu profesionistii implicaþi în instrumentarea cazului

 efectueaza vizite periodice pentru o perioada de 6 luni la domiciliul copiilor aflati in situatii de risc, care beneficeaza de serviciile oferite in cadrul proiectului;

 informeaza si consilieaza beneficiarii în vederea obþinerii drepturilor legale, conform legislaþiei în vigoare;

 elaboreaza procedura de lucru privind activitatea A 3.1.;

 formuleaza propuneri in ceea ce priveste tipul de subventii de care pot beneficia membrii GT si propune modalitatea sub care vor fi acordate aceste subventii

 colaboreaza cu alte servicii din cadrul DGASPC Covasna, alte institutii si ONG-uri in scopul atingerii obiectivelor propuse pentru solutionarea cazurilor sociale

 realizeaza evaluare sociala a copiilor aflati in situatii de risc de separare de familie

 formuleaza recomandarilor privind sprijinul de care copii aflati in situatii de risc de separare de familie au nevoie pentru a depasi situatia de dificultate in care se afla;

 monitorizeaza pentru o perioada de minim 6 luni a fiecarui copil identificat ca fiind intro situatie de risc;

 este responsabil cu identificarea de alte servicii suport/resursa care nu sunt oferite in cadrul proiectului, dar care pot raspunde pozitiv imbunatatirii situatiei copilului aflat in risc de separare de familia sa;

 participa la elaborarea indrumarului pentru identificare si monitorizare a situaþiilor de risc de separare a copilului de familia sa, care va fi prezentat si discutat impreuna cu partipantii la activitatea A 2.1

Condiții pentru ocuparea unuia din posturile disponibile:

Educație solicitata:

Studii superioare, specializarea asistenta sociala; – 3 ani

Experiență solicitata: Vechime generala specifica – 2 ani;

– Aviz de exercitare a profesiei de asistent social eliberat de Colegiul National al Asistentilor Sociali

– Bune abilitati de utilizare a computerului

– Cunoasterea legislatiei specifice in domeniul serviciilor sociale

– Abilitati de planificare, concentrare pe sarcina, autoevaluare

– Capacitate de analiza si sinteza

– Capacitate de lucru individual si în echipa

– Abilitati dezvoltate de comunicare, relationare si adaptabilitate

Activitatea se va derula în locațiile de implementare ale proiectului, respectiv in judetul Covasna, precum si la sediul angajatorului din Mun. Bucuresti.

Norma de lucru: 84 ore/lună, perioadă determinată.

Persoanele interesate vor trimite cv-ul (format europass) din care sa reiasa ca sunt îndeplinite conditiile de vechime, la adresa de email: office@sera.ro, până la data de 27.08.2020.

Vă rugăm să menționați în titlul emailului: Aplicație expert asistent social POCU/476/4/18/129310. Vor fi invitate la interviu numai persoanele care îndeplinesc condițiile menționate în anunt. Dupa sustinerea interviului, in vederea notificarii pentru includerea in echipa de proiect, vor fi prezentate documente justificative precum diplomă de studii, adeverinte de vechime, carte de munca etc. care atestă vechimea in conformitate cu CV-ul.

Mai multe informații despre proiect, găsiți accesând următorul link: http://sera.ro/seraromania/ro/despre-noi-sera/arhiva/item/164-comunicat-de-presalansarea-proiectului-aproape-de-familie-proiect-pentru-reducerea-institutionalizarii-copiilordin-judetul-covasna-pocu-476-4-18-129310.html

Sursa: www.sera.ro

SOS Satele Copiilor România angajează Asistenți familiali

SOS Satele Copiilor România angajează Asistenți familiali (Îngrijitori de copii)

Locație: București

Contract: Full time

De peste 26 de ani oferim copiilor abandonați, orfani sau care au pierdut sprijinul parental: o mamă SOS, o familie (frații cresc împreună), un cămin protector, educație și îngrijire pe termen lung.

La SOS Satele Copiilor România dorința oricărui copil de a avea o mamă, un model, o familie, se împlinește. Aici copiii primesc afecțiune, copilărie fără apăsări, pot cere ajutor si pot striga liberi “Mama”.

De ce să aplici pentru postul de Asistent Familial?

Pentru că:

 • eşti o persoană motivată să lucreze cu şi pentru copii;
 • poți să îngrijești și să te implici în educația a 4- 5 copii care sunt parte dintr-o familie SOS;
 • poți pregăti pachețele pentru școală și prânz pentru copii;
 • preferi să-ți planifici singur activitățile și programul de lucru;
 • te pricepi să transformi orice casă într-una primitoare;
 • poți lucra 8 ore/zi, însă ai disponibilitate și pentru un program de permanență (24 ore din 24), în medie 8-10 zile/lună;
 • nu te pierzi cu firea atunci când un copil plânge sau țipă și ai răbdare să îl asculți și sfătuiești;
 • vei lucra într-o echipă unită și vei avea parte de susținere permanentă;
 • îți dorești să ai un loc de muncă stabil, pe termen lung, și să fii o persoană de referință pentru copiii și tinerii de la SOS;
 • ai absolvit cel puțin 10 clase.

Îți oferim:

 • Contract de muncă, un salariu mediu net lunar de 1750 – 1950 lei;
 • Tichete de masa in valoare de 15 lei/zi;
 • O zi liberă de ziua de naștere și concediu de odihnă suplimentar; iar după 6 zile de permanență (nu neapărat consecutive), se acordă încă o zi liberă;
 • Posibilitatea de a locui împreună cu copiii biologici minori și/sau soțul;
 • Cazare poate fi asigurată provizoriu pentru anumite perioade;
 • Formare profesională continuă; supervizare individuală și de grup;
 • Asigurare medicală Allianz Tiriac;
 • Un spațiu de lucru cu care natura a fost generoasă;
 • O cauza care iti va merge la suflet si tot atatea feluri de a o face sa se intample, intr-o lume in care nevoia de a face lucruri cu sens e din ce in ce mai rasunatoare.

Vino să ne cunoaștem!

Scrie-ne la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro și trimite-ne CV-ul tău!

Detalii la numărul de telefon: 021-668.00.90 / 0734.333.606

Peste 26 de ani de vieti schimbate si continuam sa crestem oameni!

Afla mai multe informatii despre activitatea organizatiei pe www.sos-satelecopiilor.ro.

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

SOS Satele Copiilor România angajează Coordonator After school SOS Planet

SOS Satele Copiilor România angajează Coordonator After school SOS Planet

Locație: București

Contract: full time

Și am pornit… un alt serviciu, noi începuturi, așa că ne-ar prinde bine dacă am fi mai mulți în acest proiect, iar totul începe cu a avea alături un:

Coordonator After school SOS Planet:

 • Face parte din echipa de dezvoltare a modelului educațional și se asigură de implementarea cu succes a acestuia;
 • Pregătește, împreună cu echipa, și se asigură de realizarea planului de activități/evenimente per grupă/categorie vârstă, ținând cont de interesele și nevoile copiilor, cât și de resursele disponibile (inclusiv pentru programul de vară, weekend-uri etc);
 • Inițiază, menține și dezvoltă relația cu: părinți, școli, furnizori, colaboratori workshop-uri/opționale, organizații private și publice etc;
 • Dezvoltă și aplică metodologii și instrumente de lucru necesare pentru un proces educațional și operațional de calitate;
 • Coordonează procesul de planificare a obiectivelor, de realizare a bugetului anual și încadrare în limitele acestuia, de monitorizare, evaluare și optimizare a proceselor și rezultatelor pentru întregul proiect;
 • Organizează sau se implică activ în acțiunile de promovare și/sau generatorare de venituri, pregătite la nivelul proiectului After school SOS Planet și/sau organizație;
 • Facilitează procesele de auditare internă și se asigură de implementarea recomandărilor primite;
 • Colectează și furnizează informații valoroase și „altfel”, din acțiunile derulate cu și pentru copii, utile în realizarea planului de comunicare;
 • Selectează, motivează, susține, coordonează și evaluează periodic membrii echipei aflată în subordinea sa;
 • Se menține la curent cu tendințele și noile metode/instrumente din domeniul educației (formale, non-formale) pentru o adaptare continuă a modelului aplicat în cadrul After school-ului SOS Planet.

Suntem cu ochii după un OM care:

 • Să aibă o experiență de minim 3 ani în activități cu grupuri de copii cu vârste între 6 și 12 ani;
 • Să aibă motivația de a găsi și aplica metode moderne și tehnici eficiente de dezvoltare prin care să poți ghida copiii să dobandească personalități puternice și caractere frumoase;
 • Să se adapteze și să găsească soluții durabile și eficiente în situații critice, singur sau cu cei din echipă;
 • Să fi coordonat o echipă și să fi administrat bugete;
 • Să își dorească să aducă bucurie în jur, înțelegând ce face bine și ce mai are de îmbunătățit;
 • Să aibă o gândire pozitivă, empatie și dorința de a construi relații frumoase;
 • Să îi placă să lucreze și să socializeze cu copiii;
 • Să fie absolvent de studii superioare (inclusiv modulul pedagogic) în domenii corespunzătoare științelor socio-umane (dar nu neapărat) și să aibă cunoștințe de limba engleză.

Mai multe detalii despre After school poți afla accesând site-ul: https://www.sos-planet.ro/

Nu spunem că va fi ușor, spunem că va merita și doar împreună vom duce binele mic spre un bine mare!

Ca să aflăm mai multe despre tine, scrie-ne la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro și trimite-ne CV-ul tău!

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

Societatea Națională de Cruce Roșie din România selectează 9 membri pentru juriul de evaluare și selecție planuri de afaceri în cadrul proiectului PHOENIX

Societatea Națională de Cruce Roșie din România anunță organizarea unei proceduri de selecție a 9 membri juriu în vederea angajării pe perioadă determinată (iulie – august 2020) pentru proiectul “PHOENIX – responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud- Vest Oltenia” (POCU/449/4/16/128024)

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant și partenerul Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “PHOENIX – responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”, cu codul SMIS 2014+ 128024, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Proiectul PHOENIX – responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud- Muntenia si Sud-Vest Oltenia” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia. Valoarea proiectului este de 13.790.787,89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Procedura de selecție in vedere anagajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata se derulează pentru urmatoarele 9 posturi:

  Pozitiile din cadrul proiectului Studii Cerinte privind experienta profesionala solicitata
1. 3 reprezentanti ai sectorului economiei sociale (conform prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, art 3 al a-f, intreprinderi sociale atestate, intreprinderi sociale de insertie), din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului; Studii universitare de licenta absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – 3 ani. vechime profesionala specifica peste 5 ani Adeverință ca este incadrat intr-o intreprindere sociala atestata din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului (se depune si atestatul intreprinderii sociale in care este incadrat)
2. 3 reprezentanti ai mediului de afaceri local din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului; Studii universitare de licenta absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – 3 ani. vechime profesionala specifica peste 5 ani Adeverință ca este incadrat intr-o structură a mediului de afaceri local – din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului
3. 3 reprezentanti ai instituțiilor financiare bancare sau nonbancare din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului Studii universitare de licenta absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – 3 ani. vechime profesionala specifica peste 5 ani Adeverință ca este incadrat intr-o instituție financiara bancara sau nonbancara din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului

Aplicanții sunt în mod obligatoriu incadrati profesional in structurile din regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul (Nord-Est (judetele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui); Sud-Est (judetele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea); Sud-Muntenia ( judetele: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași); Sud-Vest Oltenia (judetele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), în mediul urban sau rural. Aceste structuri sunt cele mentionate in tabelul de mai sus.

Durata angajarii: iulie – august 2020, part-time 84 de ore pe luna cu repartizare inegala, cu salariu net 3528 ron/luna.

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea postului de Membru juriu orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite în Ghidul solicitantului și prevăzute în prezentul anunț.

Condițiile specifice care trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului de Membru juriu stabilite pe baza prevederilor ghidului solicitantului și prezentate în fișa postului sunt urmӑtoarele:

Educație solicitatӑ – studii superioare absolvite (minim 3 ani),

Experiențӑ solicitatӑ – vechime profesionala specifica peste 5 ani, Competențe solicitate: competente si aptitudini organizatorice, experienta in utilizarea mecanismelor de coordonare (echipa si proceduri); competente si aptitudini de comunicare: capacitatea de a asculta si a interpreta dinamicile relationale din interiorul grupurilor.

Află mai multe informații de pe www.phoenix-proiect.ro

Sursa: www.phoenix-proiect.ro

SOS Satele Copiilor Romania angajeaza Asistent manager

SOS Satele Copiilor Romania angajeaza Asistent manager.

Locație: Cisnadie (Sibiu)

Contract: Full time

Un copil are nevoie de multe lucruri sa creasca: de iubire, grija si increderea unei familii, zambete, vorbe de suport si incurajare, de a se exprima liber si de a-si transforma dorintele in realitate. SOS Satele Copiilor Romania este o comunitate in care oamenii lucreaza impreuna pentru a asigura accesul la aceste lucruri care sa sprijine dezvoltarea copiilor aflati in dificultate.

Cum ar fi sa ai un loc de munca prin care sa contribui si tu la cel mai curajos cadou oferit copiilor de la SOS Satele Copiilor Romania: o copilarie cu veselie si un viitor mai sigur?

Despre job:

 • Vei organiza activitatea de secretariat, prin preluarea apelurilor telefonice, a corespondentei, clasificarea documentelor, arhivei, oferind suport fiecarui coleg privind aceste activitati;
 • Iti vei pune in practica notiunile de limba engleza pentru a traduce diferite documente;
 • Vei oferi suport in sfera contabilitatii primare; vei verifica bugetele si deconturile lunare;
 • Te vei implica in activitatea de sponzorizare externa; vei colecta informatii relevante de la colegi pentru editarea povestilor copiilor/tinerilor.

Despre tine:

 • Esti absolvent de studii superioare incheiate in domeniul economic;
 • O experienta minima de lucru in contabilitate primara te-ar putea ajuta sa te adaptezi mai bine activitatii;
 • Esti in avantaj daca cunosti limba engleza si esti dornic sa ajuti cu diferitele traduceri;
 • Esti un om de echipa, orientat catre solutii si rezolvarea oricarei probleme;
 • Prietenii te descriu ca fiind o persoana organizata, atenta la detalii si care stie sa isi prioritizeze activitatile.

Despre ce iti vom oferi:

 • O cauza care iti va merge la suflet si tot atatea feluri de a o face sa se intample, intr-o lume in care nevoia de a face lucruri cu sens e din ce in ce mai rasunatoare;
 • O zi libera aferenta zilei de nastere si o zi libera de ziua Familiei;
 • Zile suplimentare de concediu;
 • Asigurare medicalade sanatate Allianz Tiriac;
 • Acces la cartile din biblioteca Bookster;
 • Un spatiu de lucru cu care natura a fost generoasa;
 • Participare la diferite formari, traininguri, schimburi de experienta cu alte echipe, conferinte, evenimente.

Ca sa aflam si mai multe despre tine, scrie-ne la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro si trimite-ne CV-ul tau!

Afla mai multe despre activitatea organizatiei pe www.sos-satelecopiilor.ro

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

SOS Satele Copiilor România angajează Expert dezvoltare programe pentru adolescenți și tineri

SOS Satele Copiilor România angajează Expert dezvoltare programe pentru adolescenți și tineri

Locație: București

Contract: full time

Un copil are nevoie de multe lucruri să crească: de iubire, grija și încrederea unei familii, zâmbete, vorbe de suport și încurajare, de a se exprima liber și de a-și transforma dorințele în realitate. SOS Satele Copiilor România este o comunitate în care oamenii lucrează împreună pentru a asigura accesul la aceste lucruri care să sprijine dezvoltarea copiilor aflați în dificultate.

Cum ar fi să ai un loc de muncă prin care să contribui și tu la cel mai curajos cadou oferit copiilor de la SOS Satele Copiilor România: o copilărie cu veselie și un viitor mai sigur?

Despre job:

 • Vei contribui la efectuarea analizelor privind respectarea drepturilor copilului în România și a studiilor de fezabilitate;
 • Vei coordona procesul de realizare a evaluărilor externe/de impact a proiectelor ce se adresează adolescenților și tinerilor;
 • Vei asigura dezvoltarea și îmbunătățirea calității îngrijirii adolescenților și tinerilor și vei organiza pentru aceasta un audit privind implementarea standardelor de calitate;
 • Vei participa la elaborarea și implementarea proiectelor în vederea obținerii de fonduri publice (granturi);
 • Vei participa la demersurile efectuate în vederea obținerii subvențiilor guvernamentale și locale și a cofinanțărilor;
 • Vei acorda sprijin coordonatorilor programelor adresate adolescenților și tinerilor în procesul de planificare anuală (stabilire obiective, elaborare buget etc.);
 • Vei asigura coordonarea proiectelor YOUTHCAN în România (https://www.sos-childrensvillages.org/youthcan) și a Consiliul consultativ al copiilor și tinerilor la nivel de Asociație, precum și a platformei YouthLinks (https://www.sos-satelecopiilor.ro/youthlinks-o-platforma-digitala-pentru-cresterea-gradului-de-integrare-tinerilor-aflati-ingrijire-alternativa/);
 • Vei participa la studiile și proiectele de cercetare privitoare la calitatea îngrijirii adolescenților și tinerilor în programele SOS Satul Copiilor și/sau în colaborare cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale.

Despre tine:

 • Ești absolvent de studii superioare încheiate în domeniul socio-uman;
 • O experienţă de lucru în servicii cu adolescenți și tineri sau în proiecte adresate acestora te-ar putea ajuta să te adaptezi mai bine activității;
 • Ești în avantaj dacă ai urmat deja un curs de consilier vocațional/formator/manager de proiect/lucrător de tineret;
 • Ești dornic să aplici cunoștințele din domeniul drepturilor copilului și serviciilor sociale pentru a susține misiunea organizației;
 • Deții deja un carnet auto – categoria B si ai disponibilitatea pentru a face deplasări;
 • Prietenii te descriu ca fiind o persoană organizată, atentă la detalii și care știe să își prioritizeze activitățile.

Despre ce îți vom oferi:

 • O cauză care îți va merge la suflet și tot atâtea feluri de a o face să se întâmple, într-o lume în care nevoia de a face lucruri cu sens e din ce în ce mai răsunătoare;
 • O zi liberă aferentă zilei de naștere și o zi liberă de ziua Familiei;
 • Zile suplimentare de concediu;
 • Posibilitatea de a lucra 2 zile/luna de acasă;
 • Asigurare medicală de sănătate Allianz Tiriac;
 • Acces la cărțile din biblioteca Bookster;
 • Un spațiu de lucru cu care natura a fost generoasă;
 • Participare la diferite formări, traininguri, schimburi de experienta cu alte echipe, conferinte, evenimente.

Ca să aflăm mai multe despre tine, scrie-ne la adresa recrutare@sos-satelecopiilor.ro și trimite-ne CV-ul tău!

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro