Fondul Român de Dezvoltare Socială angajează Ofiţer verificare plăţi

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie pe baza calificarilor atestate prin CV si documentele solicitate la depunerea candidaturii, si ulterior concurs, un OFITER VERIFICARE PLATI  cod cor 241102 ocupatie asimilata expertului contabil-verificator.


Acesta va avea ca responsabilitati principale:

– Verificarea rapoartelor (sectiunea financiara) şi a cererilor de plată (faza a doua) transmise de Promotorii de Proiecte, în conformitate cu procedurile aplicabile, autorizarea platilor catre Promotorii de Proiecte si certificarea cererilor de plata; identificarea riscurilor privind managementul financiar al proiectelor

– Efectuarea controlului financiar în teren pentru 10% din proiectele finanţate, în conformitate cu procedurile aplicabile

– Elaborarea planurilor şi rapoartelor de activitate ale biroului, precum şi a altor situaţii legate de proiectele verificate, la solicitarea conducerii, a instituţiilor implicate sau a finanţatorului;

– Participarea la cursurile de instruire a reprezentanţilor Promotorilor de Proiecte şi a experţilor (evaluatori/ supervizori), furnizând informaţii specifice privind raportarea şi urmărirea cheltuielilor;

-Asigurarea păstrării documentelor.

Ofiterul de verificare plati  va fi angajat pe baza de contract de munca pe durata determinata pana la data de 30.04.2016 cu posibilitate de prelungire, cu norma intreaga de  8 ore/zi sau 40 ore/saptamana, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS.

Conditiile specifice:

– Studii superioare stiinte economice/tehnice Ciclu I+Ciclu II sau echivalent, cu diploma de licenta.
– Experienţă de lucru cu fonduri publice.
– Vechime în muncă de minim 5 ani.
– Experienţă de cel puţin 3 ani în control financiar plăţi, verificare cereri de rambursare din programe cu finanţări externe şi similare.
– Cunoştinţe bune de limbă engleză (scris, citit).
– Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului( Microsoft Office sau cel puţin Word, Excel, Internet Explorer şi gestiune bază de date)
– Disponibilitate de deplasare în ţară.

Persoanele care indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV – model comun european- in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:

1. act de identitate

2. diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relavante pentru post

3. copii ale carnetului de munca si adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in munca si experienta relevanta in activitatea de monitorizare/implementare proiecte

la adresa de e-mail: office@frds.ro sau  pe fax  la nr.: 021/315.34.15,  pana la data de   28 ianuarie 2015, ora 24.00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel.: 021/315.34.40, de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.00 sau la nr.: 0721274984, persoana de contact Pop Mariana.

Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc cumulativ cerintele generale si specifice, vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.

Rezultatul preselectiei va fi comunicat pe site-ul www.frds.ro, sectiunea Oportunitati de angajare, in data de 29 ianuarie 2015.

Mai multe informatii pe www.granturi-corai.ro

Sursa: www.granturi-corai.ro