Cursuri gratuite pentru femei organizate în cadrul proiectului MENTORNET 2!

Eşti femeie şi:

• Vrei să afli care sunt cele mai cautate cursuri de formare profesională care te pot ajuta în dezvoltarea carierei?
• Vrei să înveţi să construieşti o carieră antreprenorială de succes?
• Vrei să descoperi secretele unei activităţi antreprenoriale cu stil de la femei de succes, mentori din cadrul Reţelei Naţionale a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin?


Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) în parteneriat cu Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism (DIMMMAT), Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT şi Asociaţia Centrul de Dezvoltare SMART implementează proiectului ”Reţeaua Naţională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET 2”, derulat în cadrul POSDRU, DMI 6.3”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

Fii parte din echipa “Reţeaua Naţională a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin – MENTORNET 2” şi înscrie-te la cursurile:

Bucureşti:

Ø  Lucrător în comerţ

Ø  Lucrător social

Ø  Antreprenoriat

Timişoara:

Ø  Operator Introducere date

Ø  Inspector Resurse Umane

Ø  Antreprenoriat

Târgu Mureş:

Ø  Lucrător social

Ø  Antreprenoriat

Iaşi:

Ø  Lucrător în comerţ

Ø  Antreprenoriat

Constanţa:

Ø  Lucrător social

Ø  Antreprenoriat

Braşov:

Ø  Lucrător în comerţ

Ø  Antreprenoriat

Cluj:

Ø  Operator Introducere date

Ø  Inspector Resurse Umane

Ø  Antreprenoriat

Craiova:

Ø  Agent comercial

Ø  Operator Introducere date

Ø  Antreprenoriat

Modalitatea de înscriere:

În funcţie de regiunea în care vă regăsiţi se depun dosare de înscriere:

•  Sediul OTIMMC (Cluj-Napoca, Craiova, Braşov, Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Târgu Mureş, Timişoara) – adrese OTIMMC

•  Sediul Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România – Bucureşti

• Sediul Centrul de Consultanţa şi Management al proiectelor EUROPROJECT – Slatina

• Sediul Centrul de Dezvoltare SMART – Galaţi

Documentele necesare pentru înscriere:

– Cerere de inscriere (Anexa 5)

– Formular de grup ţintă (Anexa 1)

– Copie după Cartea de Identitate (certificată – „Conform cu originalul”) care atestă cetăţenia UE a candidatului cu domiciliul sau reşedinţa legală în România;

– Declaraţie pe propria răspundere de apartenenţa la grupul ţintă eligibil  conform contractului de finanţare şi evitarea dublei finanţări (Anexa 2);

– Declaraţie de consimţământ asupra utilizării şi prelucrării datelor cu caracter personal (Anexa 3);

– Declaraţie de intenţie şi angajament privind disponibilitatea şi intenţia de a participa la activităţile proiectului în calitate de grup ţintă (Anexa 4);

– Documentele care reflectă nivelul studiilor (copii după diplomele care atestă ultima formă de învăţământ absolvită, copii după diplome, certificate cursuri de formare profesională etc.);

– Certificat de casătorie (dacă este cazul).

Documentele din dosarul de candidatură, depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin menţiunea „Conform cu originalul” şi semnate de titular.

In urma sesiunilor de mentorat, fiecare dintre cele 112 de participante va intocmi un plan de afaceri. Aceste planuri de afaceri vor fi supuse analizei iar femeile care au realizat cele mai bune si fezabile 14 planuri de afaceri vor primi atat un premiu de 20.000 lei destinat initierii respectivei afaceri cat si asistenta tehnica din partea expertilor echipei de implementare a proiectului.

ANEXE

Sursa: www.aippimm.ro