Cerere de propuneri de proiecte „Orizont 2020” – învațământ deschis și colaborare privind educația științelor

Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte a programului “Orizont 2020” – “Învatamant deschis si colaborare privind educatia stiintelor”.

Aceasta cerere vizeaza sa sprijine o serie de activitati bazate pe colaborarea dintre furnizorii de educatie formala, non-formala si informala, întreprinderi/companii si societate civila, cu scopul de a integra conceptul de „învatamântdeschis”, la toate nivelurile de educatie, în educatia stiintifica.

Această cerere vizează să sprijine o serie de activități bazate pe colaborarea între furnizorii de educație formală, non-formală și informală, întreprinderi/companii și societate civilă, cu scopul de a integra conceptul de „învăṭământ deschis”, incluzând toate nivelurile de educație, în educația științifică.

„Învăṭământul deschis” ar trebui promovat în cazul în care școlile, în cooperare cu alte părți interesate, devin un agent al bunăstării în comunitate; familiile sunt încurajate să devină parteneri reali în viața și activitățile școlare; profesioniști din întreprinderi și ai societății civile ar trebui să fie implicați activ în aducerea proiectelor reale de viață la clasă. Parteneriatele care favorizează expertiza, crearea de rețele, schimbul de informații și aplicarea rezultatelor cercetării științei și tehnologiei în diferite întreprinderi (start-up-uri, IMM-uri, corporații mai mari) ar trebui să fie promovate. Diferențele geografice și de gen ar trebui, de asemenea, să fie luate în considerare.

Pentru a răspunde acestei provocări specifice, propunerile ar trebui să aibă o acoperire geografică largă. Prin urmare, este de așteptat ca parteneriatele să includă entități din cel puțin 10 state membre diferite sau țări asociate, cu toate că, consorțiile mai mici, vor fi, de asemenea, eligibile și pot fi selectate.

Buget total: 3.000.000€; actiuni de coordonare si sprijin – finantare 100%

Data limita pentru depunerea aplicatiilor: 30 august a.c.

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa www.uncjr.ro