Articole

Fundația ICAR angajează Asistent / Coordonator de proiecte, București

Fundatia ICAR, organizatie nonguvernamentala romaneasca infiintata in 1992 ce ofera servicii complexe de asistenta pentru fosti detinuti politici, solicitanti de azil, refugiati si migranti vulnerabili, angajeaza Asistent / Coordonator de proiecte pentru sediul sau central din Bucuresti.

Principale responsabilitati:

Monitorizeaza activitatile si rezultatele proiectelor nationale si internationale aflate in derulare
Identifica potentiale riscuri si adopta masurile necesare de raspuns
Intocmeste rapoartele tehnice periodice catre finantator
Asigura sprijin intregii echipe de proiect pentru derularea corespunzatoare a activitatilor
Mentine relatiile cu reprezentantii finantatorului si alte institutiile relevante
Contribuie la scrierea de noi proiecte

Cerinte:

Studii superioare finalizate
Experienta in management de proiect inclusiv in domeniul ONG
Abilitate de a lucra in paralel la proiecte diferite
Cunostinte solide de limba engleza scris si vorbit, cunoasterea limbii franceze prezinta un avantaj.

Detalii despre organizatia noastra gasiti la www.icarfoundation.ro. Asteptam CV si scrisoare de intentie la adresele icar@icarfoundation.ro si icar@dnt.ro pana la data de 10 iulie 2016.

Susa: www.icarfoundation.ro

CREFOP recrutează consilieri vocaționali

Fundația Centrul de Resurse pentru Educație și Formare Profesională (CREFOP) recrutează colaboratori pe poziția de consilieri vocaționali pentru a-și dezvolta rețeaua la nivel național. Precizăm că aceasta colaborare va fi project based.

Profilul candidaților:

 • Studii superioare în una dintre specialitatile: psihologie, pedagogie, drept, consiliere

sau

 • Studii superioare in ştiinţe socioumane, asistenţă socială, ştiinţele educaţiei, psihologie, psihopedagogie, drept şi curs de consilier vocațional;
 • Experiență de minim 3 ani in consiliere vocationala si mediere pe piata muncii

Principalele responsabilităţi ale Consilerului Vocațional vor fi:

 • Informare, consiliere si mediere în vederea integrării pe piața muncii ;
 • Dezvoltare de instrumente si metodologii pentru informare, consiliere si mediere;
 • Testare de instrumente pentru informare, consiliere si mediere;
 • Construirea relatiei beneficiar-angajator;
 • Consiliere post – angajare a beneficiarilor;

Cei interesați sunt rugați să transmită o scrisoare de intenție însoţită de CV la adresa de e-mail jobs@crefop.ro , până vineri, 08 iulie 2016 ora 12:00.

Mai multe informatii despre activitatea organizatiei pe www.crefop.ro

Fundația Sf. Dimitrie angajează specialist PR & Fundraiser

Fundatia  Sf. Dimitrie angajeaza  specialist PR & Fundraiser, cu experientă  si  dorinta de  a se alătura echipei unui ONG.

Candidatii interesati vor depune pana la data de 5 iulie 2016 prin e-mail (centrusfdimitrie@gmail.com) urmatoarele documente:

 • CV (care sa conţină date despre experienţa de munca anterioara)
 • Scrisoare de intentie, care sa explice de ce credeti ca sunteti potrivit pentru acest job si care sa includa salariul minim si salariul optim pe care vi-l doriti de pe urma indeplinirii responsabilitatilor

Numai candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu.

Cerinţe

 • Studii superioare in Științele Comunicării, Jurnalism sau Relații Publice
 • Experienţa de lucru în sectorul ONG
 • Utilizarea limbii  engleze, scris şi vorbit, la un nivel foarte bun;
 • Cunoaşterea unei a doua limbi străine ca franceza, germana, italiană prezintă un avantaj;
 • Excelente abilităţi în utilizarea Microsoft Office şi a Internet-ului;
 • Operare programe grafică (Photoshop, Corel) şi editare video la nivel începător – prezintă avantaj;
 • Orientat/ ă spre rezultate;
 • Foarte bun comunicator şi facilitator în reţea;
 • Capacitatea de a organiza şi coordona evenimente PR cu participare numeroasă;
 • Abilităţi de comunicare verbală şi în scris atât cu donatorii, jurnaliştii cât şi cu reprezentanţi oficiali;
 • Încredere în sine, carismă, capacitate de a convinge oamenii;
 • Abilitatea de a combina într-o manieră inovativă şi creativă metodele clasice de atragere de fonduri;
 • Flexibilitate, capacitate de a înţelege aşteptările fiecărui donator şi adaptarea mesajului la profilul fiecăruia;
 • Rezistenţă la stres şi respectarea termenelor limită;
 • Viziune şi capacitatea de a gândi strategic pe termen lung;
 • Abilitatea de a alterna munca de rutină cu activităţi dinamice şi creative.
 • Gândire analitică, aptitudini organizatorice, corectitudine, maturitate, stabilitate psihologică şi abilitate de a comunica;
 • Valori morale înalte.
 • Permis si experienta de conducere catergoria B  (avantaj)
 • Experienta în ONG-uri si voluntariatul sunt un avantaj

Responsabilităţi

 • Dezvoltarea strategiei de atragere de fonduri a fundatiei
 • Dezvoltarea strategiei de comunicare internă şi externă a fundatiei
 • Identificarea şi analiza intereselor donatorilor instituționali;
 • Selectarea celor mai eficiente mecanisme de atragere de fonduri care să răspundă obiectivelor fundatiei
 • Scrierea cererilor de finanţare conform standardelor solicitate de fiecare donator;
 • Iniţierea, menţinerea şi consolidarea relaţiei cu donatorii instituţionali şi individuali pentru fidelizarea acestora;
 • Crearea şi actualizarea permanentă a bazei de date cu donatorii, a istoricului donațiilor efectuate si a corespondenţei;
 • Organizarea şi coordonarea evenimentelor de strângere de fonduri;
 • Realizarea materialelor necesare în comunicarea cu donatorii şi potenţialii donatori: scrisori, prezentări, proiecte, rapoarte;
 • Dezvoltarea şi utilizarea instrumentelor online de atragere de fonduri;
 • Realizarea bugetului activităţilor şi evenimentelor de atragere de fonduri si monitorizarea veniturilor si cheltuielilor conform proiecţiei bugetare si a obiectivelor
 • Pregătirea materialelor de PR: broşuri de prezentare, afişe, etc.
 • Optimizarea şi actualizarea instrumentelor de promovare online a activităţii fundatiei
 • Mentinerea unei legături active cu jurnalistii, bloggerii, audienta online, comunitatea si  toti cei interesati de activitatea Fundatiei Sf. Dimitrie
 • stabilirea unei rețele de parteneri media, realizare bază de date, scriere comunicate de presă şi articole tematice, monitorizarea presei, rapoarte de presă post-evenimente;
 • Organizarea de evenimente precum conferinte de presă si asistentă în organizarea de evenimente cu scop de fundraising;
 • Monitorizarea si evaluarea permanentă a impactul activitătilor de comunicare;

Mai multe detalii depre activitatea fundatiei, pe www.fundatiasfantuldimitrie.ro.

Concurs de ocupare a 508 posturi de ofiţer şi agent în sistemul penitenciar

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (ofițeri și agenţi de penitenciare), Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs 508 posturi vacante din unitățile subordonate, după cum urmează:
– 249 agent în sectorul operativ – pază, escortare, supraveghere (210 bărbaţi şi 39 femei);
– 16 agent administrativ (contabil – financiar);
– 20 agent administrativ (responsabil sector – logistică);
– 31 agent conducător auto;
– 19 agent tehnic fochist;
– 56 agent asistent medical;
– 10 ofiţer psiholog – reintegrare socială;
– 19 ofiţer asistent social;
– 24 ofiţer managementul situaţiilor de urgenţă;
– 6 ofiţer informaţii clasificate;
– 28 ofiţer sănătate – securitate în muncă şi protecţia mediului;
– 9 ofiţer secretariat;
– 11 ofiţer psiholog – resurse umane;
– 10 ofiţer profesor la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna;

Repartizarea posturilor pe specialități și unități penitenciare este prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul anunţ.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Condiţii generale:
a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei (baremele medicale sunt cele stabilite prin Ordinul Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de
securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare);
e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;
j) nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii din sursă internă;
k) nu au fost evaluate cu calificativul „nesatisfăcător” sau „satisfăcător” în anul anterior organizării concursului – pentru candidaţii din sursă internă.

Condiţiile (cerinţele) specifice posturilor, condiţiile de studii, probele de concurs, tematicile şi bibliografiile de concurs sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul anunţ, pentru fiecare specialitate de post în parte.

În termenul de înscriere, de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 11 iulie 2016, orele 15.00, inclusiv, zilele de 20. și 29 iunie fiind nelucrătoare, candidaţii depun dosarele de candidat complete (cu excepţia documentelor prevăzute la lit n) şi o) prevăzute la dosarul de candidat, care se depun în termen de 7 zile
lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică), la structura de resurse umane din cadrul unităţii la care sunt scoase posturile la concurs.

Mai multe informatii pe www.anp.gov.ro.

Sursa: www.anp.gov.ro

Concurs ocupare 10 posturi vacante la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Nicolae Oblu

Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Dr. Nicolae Oblu organizeaza concurs pentru ocuparea locurilor vacante:

1 post de asistent medical in specialitatea de radiologie-imagistica medicala
1 post infirmier
2 posturi de sofer ambulanta
1 post asistent medical de ambulanta
1 post economist 1A (cu experienta in achizitii publice)
1 post economist 1A (pentru control financiar preventive propriu)
3 posturi de registrator medical (din cate 1 post pe durata determinata)

Termen limita pentru depunerea dosarelor de inscriere la concurs 27.06.2016.

ANUNT INTEGRAL

Sursa: www.neuroiasi.ro

CEC Bank angajează Analist credite, Sucursala Iaşi

CEC Bank – sucursala Iasi angajeaza Analist credite (perioada determinata – 1 an).

Principalele responsabilitati:

– Efectueaza analiza economico-financiara, evalueaza performanta financiara a clientului, verifica incadrarea solicitantului in criteriile de eligibilitate specifice produsului solicitat;


– Verifica existenta tuturor documentelor si informatiilor necesare pentru intocmirea propunerii de facilitate/ referat de credit; verifica existenta faptica si scriptica a garantiilor propuse; intocmeste propunerea de facilitate/ referat de credit pe baza analizelor efectuate;
– Intocmeste contractele de credit si de garantii si se asigura de semnarea si inregistrarea corespunzatoare a acestora.

Cerinte:

– Studii superioare, preferabil studii economice;
– Experienta de minim 3 ani in activitatea bancara, preferabil pe zona de creditare PF/PJ de cel putin 1 an;
– Bune abilitati de comunicare si relationare;
– Capacitatea de planificare si prioritizare a sarcinilor, de organizare si rezolvare de probleme;
– Atentie la detalii; spirit analitic;
– Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
– Cunoasterea legislatiei bancare;
– Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
– Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Persoanele interesate pot depune CV-ul la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe fax: 0232/255.912, e-mail: recrutare@cec.ro sau georgeta.cosmici@cec.ro, pana la data de 8 aprilie 2015.

Sursa: www.cec.ro

CEC Bank angajează Casier – Agenţia Gară, Sucursala Iaşi

CEC Bank angajeaza Casier (perioada determinata – 1 an) – Agentia Gara, Sucursala Iasi

Principalele responsabilitati:

– Efectueaza operatiuni cu numerar in lei si in valuta pe contul clientilor;
– Gestioneaza numerarul in lei si in valuta si asigura evidentierea corecta a acestuia;


– Asigura si raspunde pentru inregistrarea corecta a operatiunilor cu numerar efectuate si reflectate in contul clientilor;
– Intocmeste si raspunde de corectitudinea documentelor aferente operatiunilor de incasari si plati efectuate, conform reglementarilor interne.

Cerinte:

– Studii superioare (de preferinta) sau studii medii;
– Varsta minima 21 de ani;
– Experienta de minim 1 an in activitatea de casierie, in banca;
– Foarte bune abilitati de comunicare si relationare;
– Abilitati foarte bune de organizare, atentie la detalii, corectitudine;
– Responsabilitate, integritate, confidentialitate;
– Cunoasterea legislatiei bancare;
– Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;
– Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Persoanele interesate pot depune CV-ul la Sucursala CEC Bank din Iasi, pe adresa B-dul Anastasie Panu nr. 42, Bl. 1 A1 sau pe fax: 0232/255.912, e-mail: recrutare@cec.ro sau georgeta.cosmici@cec.ro, pana la data de 8 aprilie 2015.

Sursa: www.cec.ro

UAIC angajează Redactor (S), la Editura Universităţii

UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea următorului post: REDACTOR (S), la Editura Universităţii – Biroul redacţional publicaţii periodice şi promovare, normă întreagă, perioadă nedeterminată.


Condiţii specifice:

– Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– Foarte bună cunoaştere a limbii române (scris şi vorbit);
– Bună cunoastere a limbii engleze, scris şi vorbit;

Aptitudini şi abilităţi:
– cunoştinţe operare PC–MS Office (Word, Acces, Excel), navigare Internet şi Outlook Expres;
– gândire analitică şi sintetică,persoană comunicativă, organizată, responsabilă, obişnuită să lucreze cu deadline-uri stricte, rezistenţă la stres, spirit de echipă;
– adaptare dinamică la sarcini de lucru.

Concursul va consta în:

Probă scrisă (din bibliografie şi subiecte pentru testarea cunostintelor de limba engleza):

– data şi ora desfăşurării: 20 aprilie 2015, ora 10.00;
– locul desfăşurării: Direcţia Resurse Umane, Corpul “J” – Corpul Administrativ al Universităţii, Etaj 1.

Probă practică pentru verificarea cunoştinţelor de operare PC:

– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Interviu structurat:

– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de 50 de puncte.

Dosarele de candidatură se vor depune până la data de 06.04.2015, ora: 15.00 la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională – Direcţia Resurse Umane, Corpul “J” – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1; persoana de contact: Daniela Racu, 0232.20.13.19.

Informatii suplimentare in ANUNTUL INTEGRAL.

Sursa: www.uaic.ro

Departamentul Tabere al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor angajează un coordonator tabere

Departamentul Tabere al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor angajează un coordonator tabere cu normă întreagă.

Profilul candidatului:

– experiența în tabere sau programe pentru copii și tineri reprezintă un avantaj major;
– experiența în programe de educație non-formală este obligatorie;


– experiență de lucru în echipă;
– abilități interpersonale și abilități de comunicare excelente;
– capacitate de organizare, de prioritizare a sarcinilor, de rezistență la condiții de stres, de luare a deciziilor contra timp;
– atitudine proactivă, pozitivă, ambițioasă, comunicativă, dinamică, creativă, dornică să învețe lucruri noi;
– cunoștințe operare PC (Word și Excel);
– absolvent studii superioare;
– membru al Bisericii Ortodoxe.

Descrierea postului:

În extra-sezon:

– Gestionează relațiile cu partenerii (informații, înscrieri, contracte, plăți);
– Participă la procesul de recrutare a voluntarilor;
– Contribuie la organizarea și implementarea trainingului echipei de tabără.

În timpul taberei:

– Coordonează, supraveghează și evaluează echipa de animatori;
– Coordonează și supraveghează desfășurarea programului de activități al taberei;
– Evaluează periodic programul săptămânal de activități și baza logistică și aduce idei de îmbunatățire a programului și a serviciilor de tabără.
– Gestionează relațiile cu părinții, profesorii și copiii participanți în tabără.

Cei interesați pot depune CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa tabere.mmb@gmail.com cu titlul: „aplicație coordonator tabere”, până la data de 15 februarie 2015.

Sursa: www.iasi.mmb.ro

Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual angajează Asistent proiect şi Expert înfiinţare structuri economie socială

Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, organizație neguvernamentală înființată în 1992, oferind servicii sociale pentru persoane cu dizabilități și persoane vârstnice în București și județul Ilfov, lansează în cadrul proiectului ”Șanse egale la angajare pentru persoane vulnerabile”, ID 148882, următoarele poziții:


ASISTENT RESPONSABIL IMPLEMENTARE ACTIVITĂȚI PROIECT – NORMĂ ÎNTREAGĂ

Locație: București

Principalele sarcini ale poziției:

• Coordonează activitățile cu grupul țintă al proiectului – persoane vulnerabile: persoane cu dizabilități, femei aflate în situații de risc, familii cu mai mulți copii și monoparentale, asigurându-se de completarea formularelor de înscriere a grupului țintă
• Monitorizează îndeplinirea rezultatelor proiectului
• Raportează responsabilului de implementare a activităților proiectului și managerului de proiect la solicitarea acestora și atunci când sunt stabilite termene de raportare

Profilul candidatului:

– Studii superioare (de preferat în domeniul financiar)
– Minim cinci ani de experiență în muncă
– Experiență de lucru pe proiecte structurale (de preferat 3 ani)
– Dorință de lucru într-o echipă dinamică

EXPERT ÎNFIINȚARE STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ – NORMĂ ÎNTREAGĂ

Locație: Județul Ilfov, sediul: Voluntari

Principale sarcini ale poziției:

• Realizarea demersurilor organizaționale, fiscale, administrative pentru înființarea a trei structuri de economie socială: spălătorie haine și covoare, atelier tâmplărie, hostel animale de companie
• Obținerea de avize pentru funcționarea celor trei structuri de economie socială
• Înregistrarea activității acestora
• Oferirea de suport legal și organizațional pentru înființarea și organizarea acestora
• Participare la promovarea acestor structuri de economie socială

Profilul candidatului:

– Cel puțin 5 ani vechime în muncă
– 2 ani de experiență în înființarea de entități cu sau fără personalitate juridică, obținere de avize pentru funcționarea unor entități economice sau fără scop patrimonial

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV și scrisoare de intenție până la data 5 februarie 2015 la e-mail: office@organizatia-suedeza.ro. Vă rugăm să menționați în e-mail poziția dorită.

În procesul de evaluare a aplicațiilor se va respecta principiul confidențialității și al egalității de șanse. Vor fi contactate doar persoanele selectate. Interviurile vor avea loc în luna martie la sediul Organizației Suedeze pentru Ajutor Umanitar Individual din Str. Delfinului 11, bl. D19, ap. 4, sector 2, București.

ASursa: www.stiriong.ro