Concurs de ocupare a 508 posturi de ofiţer şi agent în sistemul penitenciar

Pentru încadrarea ca funcționar public cu statut special în sistemul administrației penitenciare (ofițeri și agenţi de penitenciare), Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs 508 posturi vacante din unitățile subordonate, după cum urmează:
– 249 agent în sectorul operativ – pază, escortare, supraveghere (210 bărbaţi şi 39 femei);
– 16 agent administrativ (contabil – financiar);
– 20 agent administrativ (responsabil sector – logistică);
– 31 agent conducător auto;
– 19 agent tehnic fochist;
– 56 agent asistent medical;
– 10 ofiţer psiholog – reintegrare socială;
– 19 ofiţer asistent social;
– 24 ofiţer managementul situaţiilor de urgenţă;
– 6 ofiţer informaţii clasificate;
– 28 ofiţer sănătate – securitate în muncă şi protecţia mediului;
– 9 ofiţer secretariat;
– 11 ofiţer psiholog – resurse umane;
– 10 ofiţer profesor la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna;

Repartizarea posturilor pe specialități și unități penitenciare este prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul anunţ.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor.

Condiţii generale:
a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei (baremele medicale sunt cele stabilite prin Ordinul Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de
securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare);
e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică;
j) nu se află în evidenţă cu sancţiuni disciplinare neradiate – pentru candidaţii din sursă internă;
k) nu au fost evaluate cu calificativul „nesatisfăcător” sau „satisfăcător” în anul anterior organizării concursului – pentru candidaţii din sursă internă.

Condiţiile (cerinţele) specifice posturilor, condiţiile de studii, probele de concurs, tematicile şi bibliografiile de concurs sunt prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul anunţ, pentru fiecare specialitate de post în parte.

În termenul de înscriere, de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de 11 iulie 2016, orele 15.00, inclusiv, zilele de 20. și 29 iunie fiind nelucrătoare, candidaţii depun dosarele de candidat complete (cu excepţia documentelor prevăzute la lit n) şi o) prevăzute la dosarul de candidat, care se depun în termen de 7 zile
lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică), la structura de resurse umane din cadrul unităţii la care sunt scoase posturile la concurs.

Mai multe informatii pe www.anp.gov.ro.

Sursa: www.anp.gov.ro