Articole

Fundația eMAG lansează programul de afterschool la sate Bursa pentru școala din rural

Fundația eMAG lansează programul Bursa pentru școala din rural, destinat organizării de programe afterschool în școlile din comunitățile rurale. Programul va debuta cu un proiect pilot în anul școlar 2016-2017 în cinci comunități din cinci judeţe și își propune să sprijine elevii de la sate cu rezultate slabe la învățătură să nu abandoneze școala și să îi ajute să promoveze examenul de capacitate. Proiectul face parte din programul Nouă ne pasă al Fundaţiei eMAG şi este implementat cu sprijinul Flanco.

Primele cinci școli din comunitățile rurale incluse în proiectul pilot sunt din județele Prahova, Constanța, Neamț, Buzău și Teleorman. Bursa pentru şcoala din rural este dedicată elevilor din clasele I-VIII.

În prezent, 31,2% dintre elevii de la sat nu promovează examenul de capacitate, iar rata abandonului școlar este de 1,5 ori mai mare decât la oraș. „Prin programul Bursa pentru școala din rural, ne dorim să participăm la reducerea ratei abandonului școlar sub 10% în comunitățile rurale și să îi ajutăm pe elevi să acumuleze cunoștințele necesare pentru promovarea examenului de capacitate cu medie peste 6,” spune Tudor Vlad, preşedintele Fundaţiei eMAG. 

Alături de sprijinul pentru pregătirea teoretică, în cadrul programelor de afterschool vor fi asigurate copiilor participanți o gustare sau o masă caldă și servicii de consiliere și dezvoltare personală.  

Cum funcționează Bursa pentru școala din rural 

Bursa pentru școala din rural este un program de învățare remedială și vine în completarea programului școlar obligatoriu, oferind oportunități pentru consolidarea competențelor dobândite de copii la școală. 

În cadrul programelor de afterschool, profesorii vor organiza grupe de învățare asistată pentru elevii participanţi și, colaborând cu ceilalți actori din comunitate, vor interveni și pentru rezolvarea altor probleme cu care se confruntă elevii, precum: lipsa rechizitelor și a hainelor, lipsa accesului la serviciile medicale de bază, lipsa consilierii de orientare în carieră. Cadrele didactice implicate vor fi recompensate pentru munca depusă.  

Pentru a participa la acest program, reprezentanții școlilor din mediul rural trebuie să aplice pentru un grant în valoare de 7.600 de euro pe an, iar proiectele finanţate vor fi acele care se concentrează pe rezolvarea problemelor specifice legate de reducerea ratei abandonului școlar și îmbunătățirea performanței școlare prin:

·         Asigurarea sprijinului copiilor în recuperarea cunoștințelor

·         Sprijin în pregătirea temelor

·         Dezvoltarea abilităților de citire și învățare ale acestora

·         Monitorizarea prezenței școlare și încurajarea participării la cursuri

·         Creșterea implicării părinților în procesul educaţional şi în relaţia cu şcoala

·         Furnizarea de servicii de consiliere și dezvoltare personală prin activități de educație nonformală

·         Asigurarea de materiale educaționale în cadrul programului afterschool 

Aplicațiile sunt deschise școlilor din cele 5 județe până pe 4 iulie și se depun online aici: http://nouanepasa.ro/aplicatii

Știai că?

·         4 din 10 copii din mediul rural au note sub 5 la matematică și 2 din 10 copii au note sub 5 la limba română la evaluările naționale.

·         Lipsa resurselor materiale și rezultatele școlare foarte slabe sunt principalele cauze pentru abandonul școlar.

·         În mediul rural, rata sărăciei este de 3 ori mai mare decât în mediul urban.

Aplică până pe 30 iunie pentru o bursă „Lucian Blaga”!

Bursele „Lucian Blaga” se adresează cercetătorilor români şi constau în subvenţia pentru a efectua un stagiu de trei luni, în vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie culturală dintr-o altă ţară, relevantă pentru tema de cercetare propusă.

Acest program dedicat schimburilor academice se adresează doctoranzilor şi/sau cercetătorilor care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească, ce presupune o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic străin (universităţi, institute de cercetare, biblioteci, etc.) din ţara care face obiectul cercetării candidaţilor, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat și/sau respectiv a lucrărilor de cercetare care urmează a fi publicate.

Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului lucrării de doctorat şi scrisorile de confirmare ale instituţiilor unde vor efectua stagiul de cercetare, contactate în prealabil de către candidaţi.

Numărul de burse acordate anual: 3

Perioada de şedere: 3 luni

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile ştiinţelor umane şi sociale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 iunie 2016.

Suma acordată: 4 500 euro/bursă

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

– formularul de înscriere;

– CV;

– copie dupa actul de identitate/paşaport;

– un proiect de cercetare;

– 2 scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);

– cópii printate ale lucrărilor publicate în ultimii 2 ani în reviste de specialitate în domeniul de cercetare ales de candidat;

– un plan de lucru în perioada pentru care se solicită bursă;

– scrisoare de confirmare din partea instituţiei unde se va efectua stagiul de cercetare;

– în cazul doctoranzilor, cópii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat la o universitate acreditată.

Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulație internațională.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoană de contact: Daniel Nica

daniel.nica@icr.ro

Formularul de inscriere este disponibil pe www.icr.ro

Sursa: www.icr.ro

Programul de bursieri social media 2015 la Europe Direct București

Dacă eşti tânăr student sau absolvent de studii superioare cu diplomă, ai vârsta până în 26 de ani și îţi place să foloseşti canalele de comunicare socială, să redactezi articole pe tematică europeană, să organizezi diverse evenimente şi activități, Institutul European din România te invită să aplici pentru o bursă social media la Europe Direct Bucureşti!


Centrul de Informare Europe Direct (CIED) Bucureşti găzduit de Institutul European din România (IER) oferă studenţilor şi masteranzilor de la universităţile din Bucureşti posibilitatea de a efectua specializări în afaceri europene cu bursă în cadrul CIED Bucureşti – Programul de bursieri social media. Tinerii bursieri, sub îndrumarea echipei Centrului, vor asigura activităţi specifice canalelor de comunicare socială (actualizarea permanentă a paginilor de Facebook,  Twitter şi site-ul CIED Bucureşti), vor redacta articole pentru Buletinul informativ Europe Direct Bucureşti, vor participa la organizarea şi desfăşurarea evenimentelor, elaborarea publicaţiilor, precum şi la oferirea de servicii de informare europeană vizitatorilor Centrului și solicitărilor telefonice sau prin e-mail. De asemenea, contăm pe sprijinul vostru și pentru chestiuni administrative.

Durata bursei social media este de o lună, cu posibilitatea prelungirii până la 3 luni, cu acordul părţilor, în funcţie de activităţile Centrului, disponibilitatea bursierului şi dorinţa de implicare.

Programul este flexibil, între 3 şi 6 ore pe zi.

În anul 2015 sunt puse la dispoziție un număr estimativ de 22 de burse (în funcție de încadrarea lunară de începere și încheiere a fiecărei burse), câte două locuri pe lună.

Profilul bursierilor social media:

• student sau absolvent (cu vârsta până în 26 de ani) al unei facultăţi cu profil de comunicare, ştiinţe sociale, relații internaționale, economic, ştiinţe politice, administraţie publică etc.;
• cunoştinţe de bază despre Uniunea Europeană, instituţiile şi politicile europene;
• cunoştinţe de operare pe calculator (Internet, Microsoft Office);
• cunoaştere a limbii engleze;
• conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele cerute;
• capacitatea de a lucra în echipă.

Activităţile extracurriculare conexe constituie un avantaj.

Pentru a aplica, sunteţi invitaţi să vă exersaţi creativitatea şi să realizaţi o lucrare originală pe temele europene prioritare anului 2015 – Anul European al Dezvoltării (spre exemplu: afiş, colaj, fotografie, prezentări etc.).

De asemenea, mai sunt solicitate următoarele documente:

• formularul de candidatură – poate fi descărcat pe europedirectbucuresti.ier.ro;
• CV (în format european, în limba română sau engleză), anexând copii ale diplomelor sau adeverințelor de absolvire, acolo unde este cazul;
• adeverinţă de student (poate fi prezentată în cadrul interviului sau ulterior, acolo unde este cazul).

Vă rugăm să transmiteţi lucrarea creativă (în format Word, PDF, Powerpoint sau fotografie) împreună cu documentele solicitate, prin e-mail la adresa europedirect.bucuresti@ier.ro.

Termenul limită de aplicare este marți, 6 ianuarie 2015!

Selecţia se face pe bază de dosar (pe baza documentelor transmise) şi de interviu.

Doar candidaţii selectaţi în urma analizei dosarelor vor fi contactaţi pentru interviul care se va desfăşura joi, 8 ianuarie 2015 (data urmează a fi confirmată).

Multă inspiraţie!

Sursa: www.ier.ro