Aplică până pe 30 iunie pentru o bursă „Lucian Blaga”!

Bursele „Lucian Blaga” se adresează cercetătorilor români şi constau în subvenţia pentru a efectua un stagiu de trei luni, în vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie culturală dintr-o altă ţară, relevantă pentru tema de cercetare propusă.

Acest program dedicat schimburilor academice se adresează doctoranzilor şi/sau cercetătorilor care lucrează pe o temă de interes pentru cercetarea românească, ce presupune o perioadă de cercetare desfăşurată în mediul academic străin (universităţi, institute de cercetare, biblioteci, etc.) din ţara care face obiectul cercetării candidaţilor, în vederea pregătirii lucrărilor de doctorat și/sau respectiv a lucrărilor de cercetare care urmează a fi publicate.

Selecţia este făcută de o comisie independentă de specialişti, în baza unui dosar de candidatură, care trebuie să conţină, printre altele, o scrisoare de recomandare din partea coordonatorului lucrării de doctorat şi scrisorile de confirmare ale instituţiilor unde vor efectua stagiul de cercetare, contactate în prealabil de către candidaţi.

Numărul de burse acordate anual: 3

Perioada de şedere: 3 luni

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile ştiinţelor umane şi sociale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 iunie 2016.

Suma acordată: 4 500 euro/bursă

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):

– formularul de înscriere;

– CV;

– copie dupa actul de identitate/paşaport;

– un proiect de cercetare;

– 2 scrisori de recomandare (de la coordonatorul lucrării şi de la un alt profesor, de preferinţă un specialist pe tema propusă);

– cópii printate ale lucrărilor publicate în ultimii 2 ani în reviste de specialitate în domeniul de cercetare ales de candidat;

– un plan de lucru în perioada pentru care se solicită bursă;

– scrisoare de confirmare din partea instituţiei unde se va efectua stagiul de cercetare;

– în cazul doctoranzilor, cópii după documente oficiale care atestă participarea într-un program doctoral acreditat la o universitate acreditată.

Documentaţia va fi redactată atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulație internațională.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoană de contact: Daniel Nica

daniel.nica@icr.ro

Formularul de inscriere este disponibil pe www.icr.ro

Sursa: www.icr.ro