Societatea Națională de Cruce Roșie din România selectează 9 membri pentru juriul de evaluare și selecție planuri de afaceri în cadrul proiectului PHOENIX

Societatea Națională de Cruce Roșie din România anunță organizarea unei proceduri de selecție a 9 membri juriu în vederea angajării pe perioadă determinată (iulie – august 2020) pentru proiectul “PHOENIX – responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud- Vest Oltenia” (POCU/449/4/16/128024)

Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, în calitate de solicitant și partenerul Asociatia pentru Dezvoltare Comunitara și Servicii Sociale implementeaza proiectul cu titlul “PHOENIX – responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”, cu codul SMIS 2014+ 128024, proiect cofinanțat prin Axa prioritară 4. Incluziune sociala si combaterea saraciei, Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investititii 9v: Promovarea anteprenoriatului social si a integrarii vocationale in intreprinderile sociale si economia sociala si solidara pentru a facilita accesul la ocuparea fortei de munca, O. S. 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

Proiectul PHOENIX – responsabilitate prin economie sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud- Muntenia si Sud-Vest Oltenia” se derulează în perioada 02 septembrie 2019 – 31 august 2022 și are ca obiectiv general dezvoltarea si consolidarea, in mediul urban si rural, a 21 de structuri de economie sociala capabile sa se auto-sustina, in cadrul carora se vor crea 105 locuri de munca, in vederea combaterii saraciei prin integrarea pe piata muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile si dezvoltarea serviciilor locale. Prin proiect se urmareste astfel stimularea si incurajarea spiritului antreprenorial, dar si dezvoltarea economiei sociale in regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia. Valoarea proiectului este de 13.790.787,89 lei, 100% finantare nerambursabila prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Procedura de selecție in vedere anagajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata se derulează pentru urmatoarele 9 posturi:

  Pozitiile din cadrul proiectului Studii Cerinte privind experienta profesionala solicitata
1. 3 reprezentanti ai sectorului economiei sociale (conform prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, art 3 al a-f, intreprinderi sociale atestate, intreprinderi sociale de insertie), din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului; Studii universitare de licenta absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – 3 ani. vechime profesionala specifica peste 5 ani Adeverință ca este incadrat intr-o intreprindere sociala atestata din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului (se depune si atestatul intreprinderii sociale in care este incadrat)
2. 3 reprezentanti ai mediului de afaceri local din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului; Studii universitare de licenta absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – 3 ani. vechime profesionala specifica peste 5 ani Adeverință ca este incadrat intr-o structură a mediului de afaceri local – din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului
3. 3 reprezentanti ai instituțiilor financiare bancare sau nonbancare din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului Studii universitare de licenta absolvite cu diploma sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta – 3 ani. vechime profesionala specifica peste 5 ani Adeverință ca este incadrat intr-o instituție financiara bancara sau nonbancara din regiunea/regiunile de implementare a/ale proiectului

Aplicanții sunt în mod obligatoriu incadrati profesional in structurile din regiunea/regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul (Nord-Est (judetele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui); Sud-Est (judetele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea); Sud-Muntenia ( judetele: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași); Sud-Vest Oltenia (judetele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea), în mediul urban sau rural. Aceste structuri sunt cele mentionate in tabelul de mai sus.

Durata angajarii: iulie – august 2020, part-time 84 de ore pe luna cu repartizare inegala, cu salariu net 3528 ron/luna.

Poate participa la concursul organizat pentru ocuparea postului de Membru juriu orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale şi condiţiile specifice stabilite în Ghidul solicitantului și prevăzute în prezentul anunț.

Condițiile specifice care trebuie îndeplinite de persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului de Membru juriu stabilite pe baza prevederilor ghidului solicitantului și prezentate în fișa postului sunt urmӑtoarele:

Educație solicitatӑ – studii superioare absolvite (minim 3 ani),

Experiențӑ solicitatӑ – vechime profesionala specifica peste 5 ani, Competențe solicitate: competente si aptitudini organizatorice, experienta in utilizarea mecanismelor de coordonare (echipa si proceduri); competente si aptitudini de comunicare: capacitatea de a asculta si a interpreta dinamicile relationale din interiorul grupurilor.

Află mai multe informații de pe www.phoenix-proiect.ro

Sursa: www.phoenix-proiect.ro