Ministerul Culturii: Solicitare candidaturi pentru formarea Comisiei Naționale de Arheologie

Ministerul Culturii lansează invitația de a formula propuneri, în vederea constituirii Comisiei Naționale de Arheologie (mandatul 2020-2022). Propunerile vor fi însoțite de CV-uri din care să rezulte activitatea în domeniu.

În conformitate cu prevederile OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Națională de Arheologie este formată din 21 de membri, specialiști în domeniu, care își desfășoară activitatea în institutele de profil arheologic, muzee, precum și în alte instituții, iar, potrivit art. 15 alin. (2):

„Membrii Comisiei Naționale de Arheologie au un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată, și sunt propuși conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, de către:

a) Comisia Națională de Arheologie;

b) Academia Română, prin institutele sale de specialitate;

c) facultățile și institutele de cercetare de specialitate din domeniul învățământului;

d) Ministerul Culturii;

e) muzeele și asociațiile profesionale în domeniu, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.”

Suntem onorați să primim propuneri până cel târziu la data de 16 mai 2020, la adresa Ministerului Culturii, București, bd. Unirii nr. 22, Sectorul 3, 030833, în atenția Direcției Patrimoniu Cultural, prin fax, la 021.223.31.57, sau prin email: patrimoniu.cultural@cultura.ro.

Sursa: www.cultura.ro