FRDS caută un Specialist Raportare

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un SPECIALIST RAPORTARE, cod COR 242110, în cadrul Departamentului Relații Bilaterale, Comunicare, Raportare (DBCR).

Atributii si responsabilitati generale

 propune coordonatorului DBCR, spre aprobare, strategia generală, respectiv planifică şi organizează întregul proces de monitorizare și evaluare a rezultatelor Programului Dezvoltare locală,

 participă la revizuirea procedurilor operaţionale relevante pentru activitatea proprie (monitorizare, evaluare, raportare), identifică și propune soluții de îmbunătățire a acestora,

 asigură elaborarea rapoartelor privind implementarea și atingerea rezultatelor Programului,

 contribuie la verificarea și evaluarea inițiativelor bilaterale depuse în cadrul apelurilor specifice lansate în cadrul Programului, respectiv a rapoartelor privind relațiile bilaterale furnizate de beneficiarii finanțărilor,

 contribuie la organizare și participă la acțiunile de promovare-comunicare, instruire/ studiu, cooperare bilaterală etc. organizate în cadrul Programului,

 sprijină activitatea de informare și comunicare aferentă Programului, prin oferirea de suport specialistului comunicare promovare în evaluarea anuală și finală a progresul atins în implementarea planului de comunicare al Programului și în elaborarea de rapoarte specifice privind activitățile de comunicare realizate, respectiv prin elaborarea de materiale de informare și comunicare, știri, articole, materiale de prezentare etc. necesare diseminării rezultatelor Programului,

 asigură păstrarea confidențialității și securității datelor ce se stochează în bazele de date proprii sau se prelucrează pe calculatoarele operaționale de lucru de care răspunde,

 respectă regulamentele de implementare aferente Mecanismelor Financiare SEE și Norvegian 2014-2021, acordul de program, acordul de implementare a programului și legislația aplicabilă la nivel local, național, precum și cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum și procedurile operaționale aplicabile postului.

Specialistul raportare va fi angajat pe bază de contract de muncă, pe durată determinată, cu 4 ore /zi, cu posibilitatea majorării normei în funcție de modificarea volumului de activitate și a atribuțiilor, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS, pentru Programul „Dezvoltare locală”.

Conditiile specifice:

 studii superioare, absolvite cu diploma de licență sau similar

 experiență generală în muncă de cel puțin 2 ani

 experiență de cel puțin un an în echipe de implementare a unor proiecte/ programe finanțate din fonduri externe

 cunoștințe solide de operare calculator (MS Office: Word; Excel – formule, funcții, filtrări, pivot, grafice, baze de date etc.; PowerPoint)

 cunostinte bune de limba engleza, scris-citit (nivel conform Cadrului European Comun de Referință pentru cunoașterea unei Limbi minim B2)

 disponibilitate de deplasare în țară și străinătate

Consulta anuntul complet de angajare: www.frds.ro

Sursa: www.frds.ro