Finalizare proiect „Consiliere pentru carieră, stagii de practică pentru un viitor de succes!”

Asociaţia Filantropică “Trup şi Suflet” Iaşi, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” şi Asociaţia “Centrul de Resurse Re-Start” finalizează  în data de 27.11.2015 implementarea proiectului „Consiliere pentru carieră,  stagii de practică pentru un viitor de succes!” POSDRU/161/2.1/G/137911.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit pregătirea elevilor pentru accesul pe piaţa muncii prin dezvoltarea aptitudinilor profesionale şi valorificarea potenţialului profesional al grupului ţintă format din 360 elevi din ȋnvătământul preuniversitar tehnic din judeţul Iaşi. Proiectul a fost implementat pe o perioada de 19 luni între 28.04.2014 – 27.11.2015.

Inchiderea oficială a proiectului a avut loc în cadrul unei conferinţe de diseminare a rezultatelor proiectului care s-a desfăşurat marţi, 24 noiembrie 2015, în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”. La conferinţa au participat reprezentanţi ai mass-media, elevi beneficiari ai proiectului, cadre didactice, reprezentanţi ai mediului de afaceri, reprezentanţi ai societăţii civile.

In cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele proiectului şi s-au punctat beneficiile pentru elevii participanţi la activităţile proiectului. Evenimentul s-a încheiat cu premierea a 100 de elevi care au participat la tabăra tematică şi care au participat la concursul organizat în cadrul acesteia. De asemenea, au fost premiați 10 elevi care s-au remarcat prin implicarea de care au dat dovadă în cadrul stagiilor de practică.

Ca urmare a implementării activităţilor proiectului au fost atinse următoarele rezultate:

  • 372 elevi participanți la ședințele de consiliere profesională;
  • 8 parteneriate încheiate pentru stagiile de practică;
  • 202 elevi care au finalizat stagiile de practică;
  • 360 de subvenţii acordate participanţilor la activităţile proiectului;
  • o tabără tematică de aprofundare și aplicare a noțiunilor teoretice parcurse în cadul activităților de consiliere profesională;
  • 100 de premii in valoare de 1.000 lei acordate în urma unui concurs organizat în cadrul taberei tematice;
  • 10 premii pentru elevii care s-au remarcat în cadrul atelierelor de diseminare;
  •  întâlnire cu reprezentanţii altor licee din regiune;
  • doua ateliere de diseminare bune practici.

În cadrul evenimentului, consilierii care au asigurat activitatea de consiliere și orientare profesională au apreciat progresele elevilor care au făcut parte din grupul țintă în ceea ce privește conștientizarea încrederii în sine și a multiplelor lor competențe legate de aptitudinile necesare profesiei dorite.

Reprezentanții partenerilor implicaţi în implementarea proiectului – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”  din Iași, respectiv Centrul de Resurse Re-Start, au manifestat convingerea ca  stagiile de practica, precum şi  activitățile de consiliere profesională derulate în perioada de implementare vor contribui la sporirea interesului vis-a-vis de şcoala şi la decizia pozitivă a elevilor de a-şi continua studiile în domenii conexe cu profilurile urmate.

Cel mai important rezultat al proiectului este considerat a fi experiența practică dobândită de acești 372 de elevi, experiență care va fi temelia integrării lor pe piața muncii, în cariera pe care și-au ales-o.

Proiectul a fost cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 2,  Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoala la o viaţă activă şi a avut o valoare totală eligibilă de 2.138.241,00 lei  din care valoarea finanţării nerambursabile  a fost de  2.095.476,18 lei.

Mai multe informaţii despre proiect se pot obţine de la:

Beneficiar: ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ TRUP ŞI SUFLET

Telefon/fax: 0232 222 240; E-mail: proiect_tss@yahoo.com

Preşedinte:  Mărculeţ Monica

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.