FDSS recrutează și angajează persoane care vor să devină asistenți maternali profesioniști

Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale recrutează și angajează, în cadrul proiectului „Reducerea riscului instituționalizării copiilor prin măsuri inovative pentru regiunea București – Ilfov Cod SMIS 2014+:129446”, persoane care vor să devină asistenți maternali profesioniști, care au domiciliul în București, Sectorele: 2, 3, 5 și 6 și Județul Ilfov. Căutăm persoane dispuse să primească copii (minim doi, cu sau fără nevoi speciale) în regim de urgență, cărora să le ofere, pentru o perioadă de timp, căldura unui cămin. Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Persoanele doritoare vor fi atestate ca asistenți maternali profesioniști după parcurgerea următoarelor etape:

1. Interviul

2. Evaluarea

3. Finalizarea cursului de formare ca asistent maternal profesionist (cu o durată de 60 de ore)

4. Atestarea în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de domiciliu.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist, persoanele doritoare trebuie să indeplinească următoarele condiții:

– să fie apte de muncă;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– prin comportamentul în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

– să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihna ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament (baie și bucătărie racordate la rețeaua de apă și canal);

– să fi finalizat 12 clase, cu diplomă de bacalaureat;

– să nu aibă probleme de sănătate;

– să aibă domiciliul pe raza Sectorelor: 2, 3, 5 sau 6 sau în Județul Ilfov;

– să urmeaze cursurile de formare profesională.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

• persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

• părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

• persoana care suferă de boli cronice transmisibile.

Personele care devin asistenți maternali profesioniști primesc în îngrijire copii și vor fi angajate cu carte de muncă. De asemenea, pentru fiecare copil aflat în îngrijire se acordă o alocație de plasament și alocația de stat.

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon: 0314261562 (persoană de contact Cristina Ciortan) sau pe adresa de email: secretariat@fdss.ro, până la data de 7 septembrie 2020.

Mai multe informatii despre proiect sunt disponibile pe www.fdss.ro

Sursa: www.fdss.ro