Concurs ocupare două posturi vacante la Ministerul Culturii

Ministerul Culturii organizează concursuri de ocupare a următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii, după cum urmează:

consilier clasa I grad profesional asistent la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții
consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Relații Internaționale

Etapele de desfășurare a concursului:

Înscrierea la concurs se face în perioada 5 – 24 august 2016, în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
– proba scrisă va avea loc în data de 5 septembrie 2016, ora 1100; menționăm faptul că pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Relații Internaționale un subiect va fi în limba franceză
– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiţii specifice:

b.1. condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Direcția Achiziții, Administrativ și Investiții:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale;
– cunoștințe medii de operare MS Office (Word, Excel, Power Point);
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an.

b.2. condiţii specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad profesional asistent la Serviciul Relații Internaționale:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe umaniste și arte sau științe sociale;
– limba franceză – nivel avansat;
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 1 an.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 021.224.28.19 sau 021.224.41.46.

Mai multe informatii  si bibliografia  pe www.cultura.ro

Sursa: www.cultura.ro