Centrul Diecezan Caritas Iași angajează asistent social

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași anunță scoaterea la concurs a unui post de ASISTENT SOCIAL (cu norma de 7 ore, pentru o perioadă de 10 luni – incepând cu data de 15 iunie 2020) în cadrul unui proiect finanțat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Apel de proiecte nr. POCU/140/4/2/ Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate. Activitatea, se va realiza în comuna Stolniceni Prăjescu, jud. Iași.

Cerințe:
• Studii superioare – asistență socială;
• Experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniu social;
• Aptitudini de comunicare, planificare și negociere;
• Seriozitate, dinamism, meticulozitate și adaptabilitate;
• Abilități de organizare a resurselor și de stabilire a priorităților;
• Capacitate de analiză și sinteză, capacitate de deducție logică;
• Rapiditate și obiectivitate în luarea deciziilor;
• Noțiuni de utilizare PC.
• Permis de conducere cat. B

Descrirea postului:

Realizează activitățile specifice asistenței sociale din cadrul proiectului;

Se ocupă de identificarea și selecția beneficiarilor proiectului;

Realizează anchetele sociale și evaluare socială a persoanelor beneficiare de îngrijire la domiciliu și recuperare medicală;

Oferă informații despre serviciile oferite în cadrul proiectului persoanelor care aparțin grupului țintă și care sunt interesate de acestea;

Aplică instrumentele de lucru specifice proiectului în derularea activității.

Conținutul dosarului
(se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)
• Curriculum Vitae în format Europass
• Copie după cartea de identitate;
• Copie după actele de studii
• Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul și dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate)

Data limită de trimitere a dosarului: 01 Iunie 2020.

Persoană de contact: Mariana Ursan – manager proiect, tel: 0729550049

Persoanele ale căror dosare vor fi selectate, vor fi chemate la interviu. Telefonic, se vor stabili ora și locul unde va avea loc interviul.

Sursa: Proiect ACTIV