Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual angajează Asistent proiect şi Expert înfiinţare structuri economie socială

Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, organizație neguvernamentală înființată în 1992, oferind servicii sociale pentru persoane cu dizabilități și persoane vârstnice în București și județul Ilfov, lansează în cadrul proiectului ”Șanse egale la angajare pentru persoane vulnerabile”, ID 148882, următoarele poziții:


ASISTENT RESPONSABIL IMPLEMENTARE ACTIVITĂȚI PROIECT – NORMĂ ÎNTREAGĂ

Locație: București

Principalele sarcini ale poziției:

• Coordonează activitățile cu grupul țintă al proiectului – persoane vulnerabile: persoane cu dizabilități, femei aflate în situații de risc, familii cu mai mulți copii și monoparentale, asigurându-se de completarea formularelor de înscriere a grupului țintă
• Monitorizează îndeplinirea rezultatelor proiectului
• Raportează responsabilului de implementare a activităților proiectului și managerului de proiect la solicitarea acestora și atunci când sunt stabilite termene de raportare

Profilul candidatului:

– Studii superioare (de preferat în domeniul financiar)
– Minim cinci ani de experiență în muncă
– Experiență de lucru pe proiecte structurale (de preferat 3 ani)
– Dorință de lucru într-o echipă dinamică

EXPERT ÎNFIINȚARE STRUCTURI DE ECONOMIE SOCIALĂ – NORMĂ ÎNTREAGĂ

Locație: Județul Ilfov, sediul: Voluntari

Principale sarcini ale poziției:

• Realizarea demersurilor organizaționale, fiscale, administrative pentru înființarea a trei structuri de economie socială: spălătorie haine și covoare, atelier tâmplărie, hostel animale de companie
• Obținerea de avize pentru funcționarea celor trei structuri de economie socială
• Înregistrarea activității acestora
• Oferirea de suport legal și organizațional pentru înființarea și organizarea acestora
• Participare la promovarea acestor structuri de economie socială

Profilul candidatului:

– Cel puțin 5 ani vechime în muncă
– 2 ani de experiență în înființarea de entități cu sau fără personalitate juridică, obținere de avize pentru funcționarea unor entități economice sau fără scop patrimonial

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV și scrisoare de intenție până la data 5 februarie 2015 la e-mail: office@organizatia-suedeza.ro. Vă rugăm să menționați în e-mail poziția dorită.

În procesul de evaluare a aplicațiilor se va respecta principiul confidențialității și al egalității de șanse. Vor fi contactate doar persoanele selectate. Interviurile vor avea loc în luna martie la sediul Organizației Suedeze pentru Ajutor Umanitar Individual din Str. Delfinului 11, bl. D19, ap. 4, sector 2, București.

ASursa: www.stiriong.ro

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de administrator financiar (S)

UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
2 posturi administrator financiar (S) normă întreagă, perioadă nedeterminată la Departamentul de Relații Internaționale (un post la Biroul Programe Comunitare și unul la Biroul de Parteneriate Internaționale).


Condiţii specifice:

 • studii: superioare absolvite cu diploma de licență – domeniul științific SOCIAL (Științe juridice, Sociologie, științe politice și administrative, Științe economice și administrarea afacerilor, Psihologie) sau UMANIST (Filologie, Filosofie, Istorie);
 • cunoașterea limbii engleze (la nivel minim B2), scris și vorbit;
 • experiență academică internațională probată prin adeverințe/certificate ;
 • cunoașterea altei limbi de largă circulație dovedită prin certificate;
 • competențe de comunicare electronică (MS Office, e-mail, Internet etc.) ;
 • competențe de comunicare în relații publice, inclusiv conceperea de scrisoei, rapoarte etc.;
 • gândire analitică și sintetică, persoană comunicativă, organizată, responsabilă, obișnuită să lucreze cu deadline-uri stricte, rezistență la stres, spirit de echipă, adaptare dinamică la sarcini de lucru.

Concursul va consta în:

I. Probă scrisă și orală:

a) Lucrare scrisă: -traducere din limba română în limba engleză la prima vedere;
-traducere din limba engleză în limba română la prima vedere;
-un eseu de maximum1 pagină în limba engleză pe o temă legată de cooperarea academică internațională a Universității “Alexandru Ioan Cuza”.

b) testare orală: conversație în limba engleză.
data şi ora desfăşurării: 19 februarie 2015, ora 09.00;
– locul desfăşurării: Departamentul de Relații Internaționale;
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;

II. Probă practică:

-interpretarea și redactarea unor corespondențe de tip oficial în limba engleză la calculator(abilități de lucru în Word); 2 note: limba din corespondența oficială + tehnica de redactare;
-abilități de lucru în Excel;
-competențe de comunicare electronică;
– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă;
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
– comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

III. Interviu

– data şi ora desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
– locul desfăşurării: se va comunica odată cu afişarea rezultatelor la proba practică;
– comunicarea rezultatelor: maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
– termen de contestaţii: o zi lucrătoare de la afişarea rezultatelor;
– comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse: maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de 50 de puncte.
Rezultatele finale ale concursului se afişează în maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru ultima probă.

Bibliografie. Tematica pentru concurs.

– Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educației naționale. Titlul III: Învățământul superior: Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III, Capitolul X, Capitolul XI;
– Regulamentul de ordine interioară al Departamentului de Relații Internaționale;
– Regulamentul privind cooperarea academică internațională;
– Oferta de studii a UAIC (din broșura de prezentare).

Dosarele de candidatură se vor depune până la data de 09.02.2015, ora: 15.00 la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională – Direcţia Resurse Umane, Corpul “J” – Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1; persoana de contact: Barbacaru Felicia.

Detalii suplimentare puteţi obţine la Serviciul Personal şi Dezvoltare Profesională: telefon 0232/201319.

Continutul dosarului de inscriere este disponibil in ANUNTUL INTEGRAL

Sursa: www.uaic.ro

 

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Spatarul Preda, nr. 12, sector 5, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante:


Consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Control, Indeplinirea Masurilor Asiguratorii si Executare Silita a Debitelor

Conditii specifice de participare:

Pregatire de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani;
Cunostinte operare PC: Word, Excell, Power Point, Internet;
Abilitati, calitati, aptitudini speciale: Initiativa si creativitate, capacitate de adaptare la munca in echipa, efort intelectual, seriozitate.

Expert, clasa I, grad profesional asistent – Birou Resurse Umane Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ

Conditii specifice de participare:

Pregătire de specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice:minim 1 an;
Cunostinte de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
Abilitati, calitati, aptitudini speciale: Initiativa si creativitate, capacitate de adaptare la munca in echipa, efort intelectual, seriozitate.

Concursul va avea loc la sediul Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti in data de 24.02.2015, ora 10.00 – proba scrisa si in data de 26.02.2015 ora 12.00 – interviul.

Inscrierile la concurs se fac pana in data de 10.02.2015, ora 16.30.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Resurse Umane Salarizare, Comunicare si Secretariatul Consiliului Consultativ, telefon : 021/316.29.03 interior 215.

Bibliografia si continutul dosarului de inscriere sunt disponibile pe www.bucuresti.anofm.ro

Sursa: www.bucuresti.anofm.ro

Ministerul Muncii organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție de consilier clasa I, grad profesional principal

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție temporar vacante de consilier clasa I, grad profesional principal din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Direcția Politici de Ocupare şi Formare Profesională – Serviciul Politici de Ocupare.


Concursul se desfășoară în data de 9 februarie 2015, ora 10.00 – proba scrisă și în data de 11 februarie 2015 – interviul, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din str. Dem. I. Dobrescu nr.2B, sector 1, Mun. București.

Condiţii specifice pentru funcţia publică de execuţie:

a) Condiţii generale de participare: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

b) Condiţii specifice:
Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

c) Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie: minimum 5 ani.
d) Limbi străine: limba engleză/limba franceză – nivel mediu;
e) Cunoştinţe de operare/programare calculator (necesitate şi nivel) – Microsoft Office, Internet Explorer, e-mail – nivel mediu.

Detalii in ANUNTUL INTEGRAL.

Sursa: www.mmuncii.ro

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de psiholog practicant din cadrul Biroului de Incluziune Socială

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de psiholog practicant din cadrul Biroului de Incluziune Socială.


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

–    28 ianuarie 2015, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

–    09 februarie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
–    11 februarie 2015, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind conținutul dosarului de înscriere şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe www.dac-iasi.ro.

Relații suplimentare se obțin la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, Judeţul Iaşi, str. Mitropolit Varlaam nr. 54, telefon 0232/206.344, interior 110.

Sursa: www.dac-iasi.ro

Cantina de Ajutor Social Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Asistent social studii superioare

Cantina de Ajutor Social Iasi cu sediul in localitatea Iasi, str. Sf Andrei, nr.70, judetul Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de:

Asistent social studii superioare, 1 post, conform HG 286/23.03.2011.


Concursul se va desfasura astfel:

– Proba scrisa in data de 05.02.2015, ora 10,00,
– Proba interviu in data de 09.02.2015, ora 14,00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– studii superioare in specializarea asistenta sociala;
– vechime in specialitate minim 1 an;

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs pana la data de: 23.01.2015, ora 15,00 la sediul din Str. Sf.Andrei nr. 70.

Relatii suplimentare la sediul: Cantinei de Ajutor Social din Str. Sf. Andrei, nr. 70, persoana de contact: Corduneanu Dorina telefon: 0232/211038, fax; 0232/211038 E-mail: cas_iasi@yahoo.com.

Sursa: www.dac-iasi.ro

Fondul Român de Dezvoltare Socială angajează Ofiţer verificare plăţi

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie pe baza calificarilor atestate prin CV si documentele solicitate la depunerea candidaturii, si ulterior concurs, un OFITER VERIFICARE PLATI  cod cor 241102 ocupatie asimilata expertului contabil-verificator.


Acesta va avea ca responsabilitati principale:

– Verificarea rapoartelor (sectiunea financiara) şi a cererilor de plată (faza a doua) transmise de Promotorii de Proiecte, în conformitate cu procedurile aplicabile, autorizarea platilor catre Promotorii de Proiecte si certificarea cererilor de plata; identificarea riscurilor privind managementul financiar al proiectelor

– Efectuarea controlului financiar în teren pentru 10% din proiectele finanţate, în conformitate cu procedurile aplicabile

– Elaborarea planurilor şi rapoartelor de activitate ale biroului, precum şi a altor situaţii legate de proiectele verificate, la solicitarea conducerii, a instituţiilor implicate sau a finanţatorului;

– Participarea la cursurile de instruire a reprezentanţilor Promotorilor de Proiecte şi a experţilor (evaluatori/ supervizori), furnizând informaţii specifice privind raportarea şi urmărirea cheltuielilor;

-Asigurarea păstrării documentelor.

Ofiterul de verificare plati  va fi angajat pe baza de contract de munca pe durata determinata pana la data de 30.04.2016 cu posibilitate de prelungire, cu norma intreaga de  8 ore/zi sau 40 ore/saptamana, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS.

Conditiile specifice:

– Studii superioare stiinte economice/tehnice Ciclu I+Ciclu II sau echivalent, cu diploma de licenta.
– Experienţă de lucru cu fonduri publice.
– Vechime în muncă de minim 5 ani.
– Experienţă de cel puţin 3 ani în control financiar plăţi, verificare cereri de rambursare din programe cu finanţări externe şi similare.
– Cunoştinţe bune de limbă engleză (scris, citit).
– Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului( Microsoft Office sau cel puţin Word, Excel, Internet Explorer şi gestiune bază de date)
– Disponibilitate de deplasare în ţară.

Persoanele care indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV – model comun european- in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:

1. act de identitate

2. diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relavante pentru post

3. copii ale carnetului de munca si adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in munca si experienta relevanta in activitatea de monitorizare/implementare proiecte

la adresa de e-mail: office@frds.ro sau  pe fax  la nr.: 021/315.34.15,  pana la data de   28 ianuarie 2015, ora 24.00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel.: 021/315.34.40, de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.00 sau la nr.: 0721274984, persoana de contact Pop Mariana.

Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc cumulativ cerintele generale si specifice, vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.

Rezultatul preselectiei va fi comunicat pe site-ul www.frds.ro, sectiunea Oportunitati de angajare, in data de 29 ianuarie 2015.

Mai multe informatii pe www.granturi-corai.ro

Sursa: www.granturi-corai.ro

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a nouă posturi vacante de Consilieri

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:


 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Control Oficial Siguranța Alimentelor;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Biroul Antifraudă;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Poliție Sanitară Veterinară a Animalelor;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Evidență Informatică și Control Administrativ;
 • consilier, clasa I, gradul profesional superior – LSVSA – Compartimentul Sănătate Animală;    consilier, clasa I, gradul profesional principal – Biroul Antifraudă;
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal – LSVSA – Biroul Control Reziduuri și Contaminanți;
 • consilier, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare Traces (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină veterinară, specializarea medicină veterinară.

–    consilieri, clasa I, gradul profesional superiori:
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

–    consilieri, clasa I, gradul profesional principali:
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza 12 februarie 2015, ora 10:00 proba scrisă.

Mai multe informatii in anuntul integral.

Bibliografia pentru concurs este disponibila pe www.ansv.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Iași, din Iași, Aleea M. Sadoveanu, nr. 10, telefon 0232/267.501.

Sursa: www.ansv.ro

SOS Satele Copiilor România angajează Consilier pentru Comunitatea de Tineri SOS Bacău

SOS Satele Copiilor România angajează Consilier pentru Comunitatea de Tineri SOS Bacău.

Descrierea postului:

Consiliere individuală şi de grup pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă ale tinerilor asistaţi de către Comunitatea de Tineri SOS Bacău, în concordanţă cu obiectivele planificate.

Principalele sarcini ale consilierului:

–  realizează consiliere individuală şi de grup pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă ale tinerilor;
–  menţine legatură cu şcolile şi cu locurile de muncă ale tinerilor;
–  sprijină tinerii în administrarea bugetului şi în alcătuirea decontului lunar;
–  consilierul este implicat în procesul de supraveghere şi asistare a tuturor tinerilor din proiect pe timpul unei ture (se lucrează în ture)
–  asistă şi consiliază tânărul în implementarea PIP (Planului individualizat de protecţie)pe toate direcţiile de acţiune (îngrijire, educaţie, timp liber, loc de muncă, stabilitate emoţională, deprinderi de viaţă)
– se asigură că toate drepturile copiilor sunt respectate atât în interiorul proiectului cât şi în exteriorul acestuia (organizaţia având o politică de TOLERANŢĂ ZERO faţă de abuzul asupra copiilor);comunică cu acurateţe şi regularitate coordonatorului centrului de zi observaţiile sale asupra comportamentului tinerilor beneficiari şi îl informează imediat cu privire la orice eveniment neaşteptat survenit sau dacă suspectează sau identifică situaţii de abuz sau neglijare;
–  respectă procedurile de ordine de interioară stabilite la nivel de Asociaţie;
–  este preocupat de formarea profesională continuă.

Cerinţe:

Competenţe :

– studii superioare încheiate în domeniul pedagogiei, asistenţei sociale, psihologiei (licenta);
– experienţa minimă de doi ani în servicii pentru copii / tineri este un plus;
– cunoştinţe despre legislaţia din domeniul protecţiei copilului;
– cunoştinte operare calculator;
– cunoaşterea limbii engleze;

Abilităţi:

– Empatie şi motivaţie de a lucra cu tinerii;
– Excelente abilităţi de comunicare;
– Abilităţi de consiliere, educaţie şi formare în lucrul cu tinerii;
– Abilitati practice de viaţă;

– Capabil să îşi gestioneze timpul şi să lucreze sub presiune ;
– Om de echipă orientat catre rezolvarea de probleme;
– Capacitate de analiză şi sinteză; planificare.

Oferta:

Acest post este pe durată determinată!

Organizaţia oferă   posibilitatea de a lucra pentru o idee generoasă pusă în slujba copiilor şi tinerilor în  dificultate, un salariu adecvat funcţiei şi profilului caritabil al organizaţiei precum şi formare profesională.

Aplicati acum!

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV şi o scrisoare de intenţie pe adresa de e-mail claudia.stefanescu@sos-satelecopiilor.ro sau pe fax la 021-668.00.72 până cel târziu la data de 22 ianuarie 2015.

Vă rugăm să precizaţi faptul că aplicaţi pentru postul “Consilier CT Bacău”.

Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la un prim interviu!

Sursa: www.sos-satelecopiilor.ro

Salvaţi Copiii angajează Coordonator de Comunicare şi PR

Echipa Salvati Copiii lucreaza pentru imbunatatirea vietii copiilor, pentru aparararea si promovarea drepturilor acestora, asigurandu-se ca fiecare copil este protejat de orice forma de violenta, abuz sau exploatare.

Cautam un profesionist energic si entuziast si cu experienta, care sa se alature echipei noastre in calitate de coordonator de comunicare si PR.

Responsabilitati

– Dezvoltarea unei strategii de comunicare pe 3 ani si a unui plan anual care sa sprijine planul general al organizatiei.
– Sporirea nivelului de cunoastere a organizatiei Salvati Copiii in randul tuturor grupurilor tinta. (media, publicul larg, agentiile guvernamentale nationale si internationale, comunitatea business, donatorii actuali si viitori, parteneri nationali si internationali).
– Managementul brandului Save the Children in Romania. Coordonatorul de comunicare va raspunde de protejarea si promovarea brandului Salvati Copiii Romania, cat si de identitatea corporate a organizatiei.
– Coordonarea comunicarii, astfel incat aceasta sa se faca in timp real si eficace. Coordonatorul de comunicare va sustine munca directorului de programe si a directorul de strangere de fonduri prin activitati de advocacy in sprijinul campaniilor Salvati Copiii si de comunicare in vederea maximizarii eficacitatii initiativelor de strangere de fonduri ale organizatiei.
– Dezvoltarea comunicarii on line a organizatiei si sporirea aparitiilor pe site-urile de socializare.
– Coordonarea colaborarii cu agentiile specializate in comunicare.
– Gestionarea relatiilor cu presa, organizarea de conferinte de presa pe temele relevante pentru organizatie, comunicarea permanenta cu institutiile mass-media relevante pentru Salvati Copiii Romania;
– Gestionarea relatiilor de comunicare cu filialele Salvati Copiii si cu Save the Children International.

Candidatul ideal – competente si experienta

Abilitati strategice, dovedite prin :
o Capacitatea de a dezvolta, de a adapta si implementa planuri strategice;
o Foarte bune abilitati analitice si intelectuale;
o Intelegerea rolului comunicarii si al PR-ului in cadrul planului general al organizatiei;
o O buna cunoastere a mass-media din Romania.

Eficacitate, demonstrata prin:
o Succes dovedit in managementul brandurilor si campaniilor;
o Administrare website-uri profesionista;
o O foarte buna intelegere a rolului mijloacelor moderne de comunicare;
o Experienta in munca cu factorii de decizie in media, institutii din domeniu, s.a.;
o Foarte bune abilitati de redactare de materiale specifice.

Abilitati de management financiar si organizational:
o Abilitate demonstrata de gestionare a costurilor si, totodata, de crestere a performantei;
o Bune abilitati de management de proiect.

Abilitati de comunicare interpersonala:
o Capacitatea de a reprezenta organizatia in medii dintre cele mai diverse;
o Capacitatea de a comunica eficace, atat oral cat si in scris;
o O foarte buna stapanire a limbii romane, scris si verbal si o buna comunicare in limba engleza.

Ca si experienta anterioara, candidatii trebuie sa fi detinut o functie de coordonare intr-o agentie media/agentie de comunicare sau sa fi lucrat ca om de comunicare intr-o institutie/companie de succes. In activitatea lor, trebuie sa fi lucrat cu mijloacele de comunicare in masa traditionale, dar este esential sa fie familiarizati si cu mijloacele de comunicare moderne. Experienta minima este de 5 ani in domeniul comunicarii.

Va rugam sa trimiteti CV-ul dumneavoastra insotit de scrisoarea de intentie si portofoliu de proiecte de comunicare, la email rosc@salvaticopiii.ro sau fax 021/3124486 pana la data de 30 ianuarie 2015.

Sursa: www.salvaticopiii.ro