Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor recrutează Lectori pentru cursuri de calificare în domeniul comercial

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor (FDP) recruteaza Lector pentru formarea teoretica aferenta calificarilor de Lucrator in Comert (durata cursului este de 120 ore) si Comerciant vanzator marfuri nealimentare (durata cursului este de 240 ore) pentru sediul din Bucuresti.


Activitatea se desfasoara in cadrul unui proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Cursurile vor avea loc in perioada ianuarie-iulie 2015.

Cerinte:

• Studii superioare
• Certificat ANC/CNFPA ca Formator
• Experienta in domeniul comercial sau training in domeniul comercial
• Abilitati excelente de comunicare
• Atentie la detalii, capacitate de organizare
• Atitudine pozitiva fata de munca

Constituie avantaj:

• Experiență în cadrul proiectelor finanțate din POSDRU
• Permis conducere

Atributii:

• Asigura instruirea participantilor la formare in vederea dobandirii cunostintelor, abilitatilor, atitudinii si comportamentelor necesare in activitatea lor curenta;
• Monitorizeaza prezenta cursantilor si se implica activ in mentinerea acesteia;
• Participa la intalniri cu expertul formare in vederea optimizarii cursului;
• Participa la realizarea rapoartelor tehnice în ceea ce priveşte activitatea de formare;
• Evalueaza calitatea programelor;
• Identifica nevoile participantilor specifice formarii;
• Elaboreaza materialele de training, studiile de caz, role-play etc.;
• Sustine efectiv programe de training, in acord cu necesitatile si obiectivele stabilite;
• Ofera feedback / realizeaza evaluarea cursantilor si intocmeste rapoarte de activitate;
• Elaboreaza propuneri pentru alte nevoi identificate in timpul trainingului si face propuneri de dezvoltare.

Oferta:

• Contract individual de munca pe perioada determinata.
Persoanele interesate sunt rugate sa depună un CV in format Europass si o scrisoare de intentie la adresa bucuresti@fdpsr.ro pana la data de 16.01.2015.

Sursa: www.fdpsr.ro

Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi organizează, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
– 1 post de auditor I (studii economice) cu o vechime de minim 6 ani si 6 luni in specialitate;
– 1 post de economist IA cu o vechime de minim 6 ani si 6 luni in specialitate, pentru Serviciul Financiar Contabilitate; Citește mai mult

ANFP recrutează formatori în domeniul implementare fonduri structurale şi de coeziune

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) derulează în prezent proiectul Instruire aplicată pentru continuarea întăririi capacităţii instituţionale a administraţiei publice din România pentru o gestionare eficientă a fondurilor structurale SMIS 48159.


Proiectul are ca obiectiv general formarea profesională specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale şi achiziţiilor publice a experţilor din administraţia publică, implicaţi în gestionarea proiectelor finanţate din fondurile europene. Obiectivul propus contribuie la îndeplinirea obiectivului global al POAT prin dezvoltarea capacităţii administraţiei publice de a realiza implementarea şi absorbţia eficace şi eficientă a instrumentelor structurale în România.

În prezent, în cadrul proiectului a fost demarată procedura de recrutare şi selecţie a formatorilor pentru desfăşurarea sesiunilor de formare aferente Modulului 2 – Expert implementare fonduri structurale şi de coeziune din cadrul Programului de formare specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale.

Modulul de formare se va derula în perioada 16 martie – 26 iunie 2015, în câte o locaţie din cele 7 regiuni de dezvoltare ale ţării şi Municipiul Bucureşti.

În vederea desfăşurării în bune condiţii a Modulului 2 – Expert implementare fonduri structurale şi de coeziune din cadrul Programului de formare specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale, este necesară acoperirea numărului total de sesiuni de formare aferente modulului, respectiv 65.

Necesarul de formatori
În vederea acoperirii celor 65 de grupe/sesiuni aferente Programului de formare profesională specifică în domeniul managementului instrumentelor structurale, respectiv Modulul 2 – Expert implementare fonduri structurale și de coeziune, se consideră necesar un număr de maxim 15 formatori.

Candidaţii selectaţi îşi vor declara disponibilitatea pentru susţinerea sesiunilor de formare raportat la perioada efectivă de derularea a programului de formare, anexă la Formularul de înscriere.

Pentru fiecare locaţie va fi realizat un clasament final care va include corelarea punctajului obţinut la evaluare şi disponibilitatea exprimată. Declaraţia de disponibilitate va fi completată cu perioada şi locaţia pentru care formatorul îşi ia angajamentul de participare.

În cazul în care vor exista candidaţi care au obţinut acelaşi punctaj total şi au exprimat aceeaşi disponibilitate, departajarea se va face prin raportare directă la punctajul obţinut la  criteriul ”planului de lecţie propus”.

Criterii de recrutare: persoanele interesate trebuie să depună dosarul de înscriere, cuprinzând, în mod obligatoriu, următoarele documente:

• Formularul de înscriere;
• Anexa la formularul de înscriere completată, care precizează disponibilitatea de a efectua deplasări în ţară (Locaţiile de desfăşurare a cursurilor vor fi reprezentate de câte o unitate hotelieră din cele 7 regiuni de dezvoltare a ţării şi Municipiul Bucureşti.);
• CV în format Europass, însoţit de copie după cartea de identitate;
• Copie diplomă de studii (universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă);
• Scrisoare de intenţie (maxim 1 pagină);
• Copie certificat Formator/Formare Formatori acreditat CNFPA/ANC sau echivalent;
• Recomandări/ adeverinţă din partea beneficiarului/angajatorului (minim 1 – maxim 3) corelat cu experienţa similară declarată;
• Documente care să ateste experienţa relevantă în domeniul managementului instrumentelor structurale,  respectiv tematica privind implementarea fondurilor structurale şi de coeziune dovedită prin:
a)  locul de muncă public, privat şi/sau internaţional şi/sau alte colaborări în domeniu
sau
b)  experienţă în formare şi elaborare de lucrări de specialitate în domeniul vizat de programul de formare (metodologii, ghiduri, standarde, bune practici etc.).
• O propunere de plan de lecţie pentru implementarea unui program de formare de 5 zile în domeniul managementului instrumentelor structurale, respectiv tematica privind implementarea fondurilor structurale şi de coeziune (max. 10 pagini);
• Curriculă propusă pentru programul de formare menţionat;
• Declaraţie de confidenţialitate cu privire la datele cu caracter personal;
• Alte documente relevante.

Vor fi recrutate persoanele care îndeplinesc cumulativ toate criteriile mai sus menţionate.

Criterii de selecţie:

1. Abilităţi pentru formarea interactivă şi aplicativă;
2. Abilităţi pentru elaborarea şi revizuirea sau adaptarea materialelor de formare;
3. Aplicabilitatea planului de lecţie propus la sesiunea de formare pentru care aplică;
4. Fezabilitate/aplicabilitatea curriculei propuse;

Persoanele interesate sunt invitate să-şi depună candidatura, individual, până la data de 15 ianuarie 2015, ora 14.00 la Registratura instituţiei din Bdul Mircea Vodă, nr. 44, Tronson III, Sector 3, Bucureşti.

Formularul de inscriere si alte documente sunt disponibile pe www.anfp.rp

Sursa: www.anfp.rp

Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București organizează selecție pentru studenții care doresc să lucreze în Germania

Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București anunță organizarea selecției pentru studenții și masteranzii care doresc să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vară (minim 2 luni).


 Condiții de participare:

 • vârsta cuprinsa intre 18 – 35 ani;
 • studenți și masteranzi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la cursuri de zi;
 • cunoștințe bune si foarte bune de limba germană (cel puțin 3 ani de studiu).

Documente necesare:

 • copie act de identitate (cu o valabilitate de minim 6 luni);
 • opțional, copie pașaport (cu o valabilitate de minim 6 luni);
 • fișa de solicitare – Bewerbung 2015 – completată in 2 exemplare la calculator și semnată (formularul tipizat se regăsește pe site-ul A.M.O.F.M. București, www.bucuresti.anofm.ro, rubrica Actualizări in site);
 • adeverința de la facultate in care să se specifice anul de studii si ce tip de cursuri urmează (tipizat facultate);
 • adeverința de la facultate – Immatrikulationsbescheinigung (formularul tipizat precum și instrucțiunile de completare sunt postate pe site-ul A.M.O.F.M. București, www.bucuresti.anofm.ro, secțiunea Actualizări in site);
 • dovada acreditării, in cazul unei facultăți particulare;
 • recomandare de la unul din profesorii de la facultate;
 • 3 fotografii tip pașaport;
 • copie carnet de conducere (dacă este cazul).

Depunerea dosarelor și susținerea testului de limbă germană vor avea loc in perioada 12.01.2015 – 06.02.2015, in intervalul luni – joi, orele 09.00–15.30 și vineri orele 09.00 – 13.00 la Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București, strada Spătaru Preda nr. 12, corp clădire A, parter, sector 5, telefon 0758.236.632.

Sursa: www.bucuresti.anofm.ro

Fondul Român de Dezvoltare Socială angajează Expert achiziţii publice

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa angajeze, prin selectie pe baza calificarilor atestate prin CV si documentele solicitate la depunerea candidaturii, si ulterior concurs, un EXPERT ACHIZITII PROIECTE  cod cor 214946 ocupatie asimilata expert achizitii publice.


Acesta va avea ca responsabilitati principale:

– Raspunde de desfasurarea activitatii legate de achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii la nivelul proiectelor derulate de  FRDS, în conformitate cu procedurile de achizitii aplicabile.
– Colaboreaza la stabilirea procedurilor de achizitii pentru buna desfasurare a activitatii la nivelul FRDS si urmareste respectarea acestora.
– Colaboreaza la stabilirea procedurilor de achizitii pentru beneficiarii de finantare
– Verifica achizitiile din punct de vedere al legalitatii de la nivelul proiectelor
– Sprijina si asista beneficiarii si personalul FRDS pe probleme de achizitii.
– Ofera suport beneficiarilor de finantare pentru respectarea procedurilor de achizitii la nivelul proiectelor.
– Asigura instruirea pe probleme de achizitii pentru comunitatile beneficiare si supervizorii FRDS.
– Mentine o buna comunicare cu reprezentantii Promotorilor de proiecte si supervizorii FRDS.

Expertul achizitii proiecte  va fi angajat pe baza de contract de munca pe durata determinata, cu norma intreaga de  8 ore/zi sau 40 ore/saptamana, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS.

Data de desfasurare a concursului este stabilita pentru ziua de 23 ianuarie 2015, la sediul FRDS din Bucuresti, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu urmatorul grafic de desfasurare al examenului/concursului:

Ora 10.00 – 11.30 – Proba scrisa – cel putin un subiect in limba engleza
Ora 11.30 – 11.45 – Pauza
Ora 11.45 – 12.45 – Proba practica
Ora 12.45 – 14.30 – Deliberarea comisiei de examen privind rezultatul de la probele scris si  practica
Ora 14.30  – Anuntarea candidatilor promovati pentru interviu, la sediul FRDS
Ora 14.30  – Candidatii promovati dupa proba scrisa si practica vor fi invitati la interviu cu comisia de examinare. La interviu se va solicita cel putin un raspuns in limba engleza. In situatia in care intervalul orar alocat pentru interviu este insuficient, in functie de numarul candidatilor precum si de disponibilitatea comisiei de examinare, se va realiza programarea si pentru ziua urmatoare a candidatilor promovati, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la probele anterioare.

Conditiile specifice:

–         Studii superioare Ciclu I+Ciclu II sau echivalent, absolvite cu diploma
–         Atestate/certificate/adeverinte în domeniul achizitiilor publice
–         Experienta relevanta cel putin 3 ani în activitatea de achizitii publice( elaborare documentatii, membru in comisiile de evaluare, verificari de dosare achizitii) si contractare
–         Vechime în munca cel putin 5 ani
–         Cunostinte bune de limba engleza (scris, citit).
–         Cunostinte operare calculator (Word, Excel, Internet, Power Point), nivel avansat;
–         Disponibilitate de deplasare in tara

Persoanele care indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV – model comun european- in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:

1. act de identitate,
2. diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relavante pentru post,
3. copii ale carnetului de munca si adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in munca si experienta relevanta in activitatea de achizitii publice,
4. adeverinta medicala de la medicul de familie sau unitati sanitare abilitate, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru post,
5.      declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit condamnari,

la adresa de e-mail: office@frds.ro sau  pe fax  la nr.: 021/315.34.15,  pana la data de 14 ianuarie 2015, ora 24.00. Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel.: 021/315.34.40, de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.00 sau la nr.: 0721274984, persoana de contact Pop Mariana.

Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si care, potrivit datelor din CV, indeplinesc cumulativ cerintele generale si specifice, vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului.

Rezultatul preselectiei va fi comunicat pe site-ul www.frds.ro, sectiunea Oportunitati de angajare, cel tarziu in data de 16 ianuarie 2015.

Mai multe informatii pe www.frds.ro.

Sursa: www.frds.ro

Angajări în instituţiile UE: 6 posturi vacante în cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) îi invită pe cei interesați, să își depună candidaturile pentru ocuparea postului de „Expert național detașat –  Profil IT„, în cadrul echipei de „Tehnologie informațională și de comunicații” (TIC),  divizia „Piețe”.


Locul de muncă va fi la Paris, în Franța.

Denumirea postului                                  Număr de referință
Expert național detașat – Profil IT        ESMA/2014/VAC30/SNE

Candidaturile trebuie trimise prin e-mail, cel târziu până la data-limită (25 ianuarie 2014, ora 23:59, ora Parisului) la adresa: vacancies@esma.europa.eu.

Durata contractului pentru poziția de mai sus este de doi ani, cu posibilitate de extindere.

Pentru mai multe detalii cu privire la procedura de recrutare, vă rugăm să consultați pagina de internet a AEVMP: http://www.esma.europa.eu/system/files/vac_30_-_sne_-_it_profile.pdf

AEVMP a fost înființată la data de 1 ianuarie 2011 și are misiunea de a spori protecţia investitorilor şi de a promova pieţe financiare stabile şi funcţionale în Uniunea Europeană (UE). Ca instituţie independentă, AEVMP îşi atinge obiectivul prin elaborarea unui cadru unic de reglementare pentru pieţele financiare ale UE şi prin asigurarea aplicării unitare a acestuia la nivelul întregii Uniuni Europene.

Sursa: www.ec.europa.eu