Bursele „Sfântul Dumitru” pentru studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Bursele „Sfântul Dumitru” sunt oferite de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” şi prof. univ. dr. Dumitru Oprea, rector al universităţii în perioada 2000-2008. Acestea reprezintă o recunoaştere a excelenţei pe plan academic, a performanței în cadrul competițiilor științifice studențești şi a implicării sociale a studenţilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Pot candida pentru această bursă studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi înmatriculaţi în ciclul de învăţământ de licenţă.

Pentru a vă înscrie aveţi nevoie de următoarele documente:

  • Situaţia şcolară din anul universitar 2016-2017 (poate fi obţinută de la secretariatul facultăţii);
  • CV;
  • Copie după cartea sau buletinul de identitate;
  • O scrisoare-eseu de cel mult 2 pagini în care vă prezentaţi intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani;
  • Adeverinţe sau diplome care să ateste obţinerea de premii la concursuri naţionale sau internaţionale sau implicarea în proiecte studenţeşti (dacă este cazul).

Cine poate candida?

Studenţi în anii II sau III la ciclul de licenţă, absolvenţi din promoţia 2017 – singura condiţie este să fi fost înscrişi în anul universitar 2016-2017 la studii de licenţă.

Care este structura comisiei de analiză?

Doamna prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonatorul de credite al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Domnul prof. univ. dr. Dumitru Oprea, fondatorul premiului;
Domnul Radu Miron, câştigătorul „Bursei Sfântul Dumitru” în anul 2016;
Reprezentantul studenţilor în Biroul Senat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Câştigătorul bursei va fi stabilit pe baza unui punctaj calculat după următoarele criterii:

Media anului unviersitar precedent: 30%
Implicarea în proiecte sociale studenţeşti: 10%
Premii la concursuri destinate studenţilor, cu recunoaştere naţională sau internaţională: 55%
Scrisoare-eseu (max. 2 pag) care să prezinte intenţiile de dezvoltare profesională în următorii cinci ani: 5%
Unde se fac înscrierile?

Dosarele vor fi depuse, într-un plic sigilat, la Departamentul pentru Studenți și Absolvenți – Campus „Titu Maiorescu”, Cămin C5, Camera 16 (Persoană de contact: Alma Andrei)

Termenul limită este 23 octombrie 2017.

Festivitatea de decernare va avea loc la finalul lunii octombrie, în cadrul Zilelor Universității.

Regulamentul este disponibil pe www.uaic.ro

Sursa: www.uaic.ro