Finalizare proiect ”Tineri la START, comunități la RE-START!”

Comunicat de presă

Iași, 15 octombrie 2017

Asociația ”Centrul de Resurse Re-Start” din Iași, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Tineri la START, comunități la RE-START!”, proiect de tineret finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, în cadrul Concursului național de proiecte pentru tineret 2017.

Proiectul a urmărit să răspundă nevoilor tinerilor de cunoaștere, alegere și consolidare a planurilor de carieră, identificate printr-un sondaj realizat în mediul online realizat de către asociatia noastră, în vederea fundamentării și pregătirii proiectului.

Proiectul ”Tineri la START, comunități la RE-START” a fost implementat în perioada 15.08.2017 – 15.10.2017 și a avut ca scop creșterea gradului de participare și implicare a tinerilor în viața comunității, prin dezvoltarea de activități specifice voluntariatului, educației civice și implicării sociale.

Obiectivele proiectului au fost:

Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la beneficiile și importanța voluntariatului și al spiritului civic, prin asigurarea unei promovări mai bune în mass-media și prin internet (social media);

Dezvoltarea competentelor jurnalistice și civice pentru 15 tineri din regiunea Nord Est;

Creșterea gradului de implicare a unui număr de 90 de tineri în comunitate prin metode și instrumente non formale adecvate nevoilor acestora.

 Principalele activități ale proiectului au vizat:

Organizarea unei campanii on-line de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor și a beneficiilor acestuia;

Organizarea a unui număr de 6 workshop-uri pentru tinerii din județul Iași;

Organizarea unui training în domeniul blogging-ului pentru un număr de 15 tineri, selectați din minim 2 județe din regiunea Nord-Est;

Organizarea unui concurs național de jurnalism on-line de promovare a voluntariatului în comunitate și a poveștilor de succes în rândul tinerilor.

Mulțumim tuturor celor care au participat la activităților noastre, partenerilor și colaboratorilor care ne-au oferit sprijin în implementarea acestei  inițiative.

Prin rezultatele obținute proiectul și-a dovedit utilitatea și ne motivează pentru a folosi această inițiativă ca punct de plecare pentru noi activități dedicate tinerilor.

 

Despre noi

Centrul De Resurse Re-Start este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2010, al cărei scop îl constituie promovarea egalităţii de şanse şi calităţii vieţii, prin îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii sociale, prin desfășurarea activităților de formare și evaluare profesională, prin dezvoltarea activităţilor specifice economiei sociale și prin implicarea în proiecte de natură economico-socială atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Din 2011 asociația noastră dezvoltă platforma info-web www.re-start.ro  în sprijinul tuturor celor interesați de formarea profesională continuă –  proaspăt absolvenți, angajați, liber profesioniști.

Valorile noastre sunt:

Încrederea:
Membrii comunității Re-Start au încredere în șansa de a reuși, depășind obstacolele și atingând obiectivele propuse.

Spiritul civic:
Ne propunem să facilităm gratuit accesul membrilor comunității la resurse și informații utile dezvoltării personale și profesionale.

Egalitatea de șanse
Ne dorim o comunitate în care fiecare să-și poată valorifica potențialul creativ, fără a marginaliza și fără a fi marginalizat.

 

Date de contact:

Asociația „Centrul de Resurse Re-Start”

Telefon: 0744.311.042

E-mail: office@re-start.ro

Persoană de contact: Brassat Maria-Gabriela, Președinte