Administrația Fondului Cultural Național a lansat o nouă sesiune de finanţare destinată susţinerii de proiecte culturale


Administraţia Fondului Cultural Naţional
anunţă informaţiile referitoare la cadrul de desfășurare a sesiunii de finanţare II / 2020, destinată susţinerii de proiecte culturale.

Vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale derulate în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 15.11.2020.

Bugetul disponibil pentru această sesiune este de 12.500.000 lei și acoperă cele unsprezece arii de finanţare și contestaţiile, fiind repartizat astfel:

1. ARTE VIZUALE (pictură, sculptură, grafică, fotografie, video-art, instalaţie, ceramică, sticlă, metal, arte textile, tehnici mixte, experiment vizual și de animaţie, performance art, proiecte curatoriale ce au ca finalitate
realizarea unei expoziţii și care pot viza inclusiv domeniile de arhitectură și design) – 2,500,000 lei
2. ARTELE SPECTACOLULUI – TEATRU – 1,300,000 lei
3. ARTELE SPECTACOLULUI -MUZICĂ – 900,000 lei
4. ARTELE SPECTACOLULUI -DANS – 650,000 lei
5. ARTA DIGITALĂ ȘI NOILE MEDIA – 800,000 lei
6. PROIECTE CU CARACTER REPETITIV – 900,000 lei
7. INTERVENȚIE CULTURALĂ – 800,000 lei
8. EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ – 1,700,000 lei
9. PROMOVAREA CULTURII SCRISE 500,000 lei
10. PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL 800,000 lei
11. PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL 800,000 lei
12. CONTESTAȚII 850,000 lei
Pentru a fi eligibile proiectele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de minimum 10% din bugetul proiectului. Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie tematică. Un operator cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 3 (trei) proiecte culturale pe sesiune.
Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în funcţie de aria tematică, după cum urmează:
85.000 lei – Arte Vizuale, Artele spectacolului (teatru, muzică, dans), Proiecte cu caracter repetitiv, Artă digitală și noile medii;
– 70.000 lei – Educaţie prin cultură, Intervenţie culturală, Patrimoniu Cultural Material,
Patrimoniu Cultural Imaterial.
– 60.000 lei – Promovarea culturii scrise.
Pentru fiecare arie tematică au fost definite cinci priorităţi specifice, din care se pot alege trei, care vor fi punctate în procesul de evaluare, după cum urmează:
ARTE VIZUALE
 Susţinerea producţiei și/sau a cercetării artistice;
 Promovarea artei în spaţii alternative;
 Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
 Dezvoltarea de abordări interdisciplinare.

TEATRU
 Susţinerea producţiei;
 Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 Adresarea către publicul tânăr;
 Promovarea și difuzarea proiectelor teatrale;
 Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură.

MUZICĂ
 Susţinerea producţiei muzicale;
 Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 Adresarea către publicul tânăr;
 Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
 Dezvoltarea și diversificarea publicului.

DANS
 Susţinerea producţiei coregrafice;
 Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 Promovarea și difuzarea proiectelor coregrafice;
 Dezvoltarea și diversificarea publicului ;
 Susţinerea și consolidarea sectorului coregrafic din România.

ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII
Susţinerea producţiei inovatoare;
 Susţinerea colaborărilor transdisciplinare, cu organisme și entităţi din afara scenei artistice;
 Susţinerea proiectelor de digitalizare și valorizare a arhivelor;
 Dezvoltarea de abordări curatoriale și/sau de proiecte editoriale originale;
 Dezvoltarea și diversificarea publicului.

PROIECTE CU CARACTER REPETITIV
 Dezvoltarea și diversificarea publicului;
 Dezvoltarea de abordări interdisciplinare;
 Susţinerea dialogului și/sau a mobilităţii culturale naţionale și/sau internaţionale;
 Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură;
 Promovarea artiștilor și/sau a produselor culturale din România.

INTERVENȚIE CULTURALĂ
 Promovarea peisajului cultural prin abordări interdisciplinare;
 Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură ;
 Promovarea incluziunii, a diversităţii și a toleranţei;
 Promovarea dezvoltării sustenabile;
 Activarea culturală și comunitară în spaţii publice.

EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ
 Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură ;
 Promovarea incluziunii, diversităţii și a toleranţei;
 Promovarea valorilor europene și a gândirii critice;
 Promovarea educaţiei continue;
 Promovarea cetăţeniei active.

PROMOVAREA CULTURII SCRISE
 Promovarea lecturii și/sau facilitarea accesului la cultura scrisă în zonele cu acces limitat la cultură;
 Proiecte adresate publicului tânăr, inclusiv prin implicare editorială;
 Medierea dialogului cu creatorii și/sau susţinerea dialogului cu literatura minorităţilor;
 Medierea dialogului cu traducătorii și/sau susţinerea dialogului cu literatura mondială;
 Susţinerea proiectelor de scriere creativă, a cenaclurilor, a cercurilor de lectură.

PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL
 Identificarea de soluţii inovatoare pentru promovarea patrimoniului în context local și/sau european;
 Susţinerea educaţiei și a bunelor practici pentru protejarea patrimoniului;
 Dezvoltarea și diversificarea publicului;
 Promovarea dezvoltării sustenabile;
 Activarea culturală și comunitară în relaţie cu patrimoniul.

PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL
 Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare în context local și/sau internaţional;
 Dezvoltarea și diversificarea publicului ;
 Susţinerea dialogului intercultural ;
 Identificarea de soluţii inovatoare pentru documentarea și arhivarea patrimoniului imaterial ;
 Promovarea dialogului între generaţii.

Înscrierile se fac online accesând adresa: http://www.afcn.ro, butonul Logare/Înregistrare, respectând Ghidul solicitantului. Chiar dacă aţi mai depus proiecte/programe vă recomandăm să consultaţi Ghidul solicitantului, care se actualizează la fiecare sesiune.
Finanţarea se adresează: asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor publice de cultură, persoanelor fizice autorizate, societăţilor comerciale care derulează activităţi culturale.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este 01 – 30.03.2020, termenul limită este 30 martie 2020, ora 17:00.

PROGRAMELE CULTURALE VOR PUTEA FI ÎNCĂRCATE ÎN APLICAȚIA ONLINE DOAR ÎNCEPÂND CU DATA DE 1.03.2020 ora 10:00

CALENDARUL SESIUNII DE FINANȚARE II/ 2020 PROIECTE CULTURALE

TERMEN PERIOADA ACTIVITATEA
30 de zile
calendaristice
01 – 30.03.2020 Termenul de depunere a cererilor de
finanţare online
7 zile lucrătoare 31.03 – 08.04.2020 Verificarea conformităţii administrative, respectiv a eligibilităţii cererilor de
finanţare 26 zile calendaristice
09.04 – 04.05.2020 Evaluarea proiectelor culturale
7 zile lucrătoare 05 – 13.05.2020 Stabilirea ierarhiei proiectelor culturale care au fost selectate spre finanţare,
respectiv lista cu proiectele neselectate
1 zi lucrătoare 14.05.2020 Publicarea listelor după etapa I de selecţie
5 zile lucrătoare 15 – 21.05.2020 Desfăşurarea etapei a II-a a selecţiei
3 zile lucrătoare 22 – 26.05.2020 Verificarea conformităţii administrative
etapa a II-a
1 zi lucrătoare 27.06.2020 Publicarea listelor după etapa a II-a de selecţie
3 zile lucrătoare 28.05 – 02.06.2020 Termenul pentru depunerea contestaţiilor
5 zile lucrătoare 03 – 10.06.2020 Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor
15 zile lucrătoare 28.05 – 18.06. 2020 Planificarea şi semnarea contractelor de finanţare
Mai multe detalii despre sesiunea de finanţare puteţi obţine accesând
http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.htm

Sursa: www.afcn.ro