United Way deschide sesiunea de aplicații pentru finanțarea proiectelor sociale pe perioada 2018-2019

United Way România invită organizațiile neguvernamentale să aplice pentru a obține finanțarea proiectelor de educație, sănătate și integrare socio-economică pe perioada 2018 – 2019.

Termen limită: 15 februarie 2017, ora 17:00

Perioada de finanțare: 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2019 (Finanțarea se acordă pentru o perioadă de minim 22 și maxim 24 luni)

Ariile de acoperire a proiectelor:
1) București și zonele imediat limitrofe, în limita a maxim 40 km
2) Cluj –Napoca
3) Timișoara

Bugetul maxim: 200.000 RON pentru proiectele din București (și zonele limitrofe) și 100.000 RON pentru proiectele din Cluj-Napoca și Timișoara

Domeniile de interes:

1. EDUCAŢIE
 facilitarea accesului la educaţie şi prevenirea abandonului şcolar, reducerea dificultăţilor şi discrepanţelor în dezvoltarea de aptitudini, abilităţi, orientare profesională pentru copiii proveniţi din familii cu serioase dificultăţi socio-economice.

2. INTEGRARE SOCIO-PROFESIONALĂ
 angajarea în muncă pentru tineri şi adulţi cazuri sociale. Lipsa actelor necesare, nivelul de educaţie redus, lipsa suportului material şi a orientării către cursuri profesionale fac ca un număr mare de tineri/adulţi proveniţi din familii dezavantajate/cu dizabilităţi/persoane fără adăpost să nu aibă oportunitatea pregătirii şi accesului pe piaţa muncii.

3. SĂNĂTATE
 asigurarea serviciilor medicale de bază, creşterea accesului la acestea, programe de prevenţie și educație pentru sănătate pentru categorii sociale dezavantajate: copii, tineri şi adulţi, persoane vârstnice, persoane fără adăpost, persoane cu dizabilităţi etc.

Alături de cele 3 domenii de interes, United Way România urmăreşte să sprijine proiectele sociale care:
– au o abordare integrată a problematicii sociale şi pot oferi servicii sociale complementare (dezvoltate de organizaţie sau în parteneriat) în vederea găsirii de soluţii cu impact pe termen mediu sau lung. De ex: proiectele educaţionale care au capacitatea de a oferi şi servicii de consiliere socială şi vocaţională pentru părinţii copiilor.
– dezvoltă parteneriate reale şi eficiente, în care părţile sunt implicate activ pentru crearea unei reţele de servicii în comunitate cu scopul îmbunătăţirii situaţiei persoanelor dezavantajate. Spre exemplu, proiectele pot viza asistenţa pentru copii oferită în cadrul unui centru de zi de către o organizaţie specializată în acest sens şi consiliere şi orientare profesională pentru părinţi şi fraţi, oferite de către o altă organizaţie care are experienţă în acest gen de servicii.
– produc un impact real – cuantificabil şi vizibil – în rândul grupului ţintă şi/sau a comunităţii;
– dau dovada unei creşteri semnificative a rezultatelor şi a eficienţei programului de la un an la altul.

Criterii de eligibilitate pentru ONG-urile aplicante:
 Înregistrate legal în România şi care desfăşoară activităţi de cel puţin 1 an (la data depunerii aplicaţiei)
 Fără vreo legatură cu activităţi ilicite în ţară sau în străinătate
 Cu un birou administrativ în Bucureşti (inclusiv zona imediat limitrofă, in limita a maxim 40 km), Cluj-Napoca sau Timişoara, în funcţie de zona de desfăşurare a proiectului
 Care au administrat un buget de minimum 20.000 RON anual, în ultimul an
 Care nu acordă finanţări către alte organizaţii neguvernamentale
 Fără parti-pris politic
 Care nu au fost create de autorităţi ale statului

Costuri care nu sunt eligibile: achiziţionarea de computere, imprimante sau costuri legate de multiplicarea unor materiale de promovare a organizaţiei/proiectului; aparatură medicală; cercetare ştiinţifică, studii; călătorii internaţionale; conferinţe sau evenimente punctuale; chirie săli şi protocol pentru evenimente de informare/promovare; campanii de informare; cheltuieli de producţie a materialelor de promovare; echipare sau renovare clădiri; achiziţionarea de echipamente de birou; proiecte de prim-ajutor care nu sunt urmate de alte acţiuni, menite să crească independenţa şi auto-susţinerea grupurilor în cauză; cheltuieli administrative generale ale organizaţiei, fără legătură cu un proiect de servicii directe.

O organizație poate depune o singură aplicație.

Aplicațiile se completează numai în formularul online disponibil aici.

Ghidul complet al solicitantului este disponibil pe www.unitedway.ro  iar pentru orice întrebări sau nelămuriri ne puteți contacta la: office@unitedway.ro.

Sursa: www.unitedway.ro