„Grădina de corzi” – un proiect al Asociației Zero Gravity Iași destinat tinerilor cu dizabilități!

Asociația Zero Gravity Iași implementează în perioada august – octombrie 2017 proiectul pentru tineret Grădina de corzi, finanțat de către Județul Iași – Consiliul Județean Iași

Proiectul își propune practicarea educației fizice și a sportului de catre tineri cu dizabilități în scopul dezvoltării personalității lor și integrării în societate.

Scopul acestui proiect este de a crea o astfel de alternativă și a pune bazele unei platforme fixe care să permită permanentizarea activităților din cadrul acestei inițiative.

Obiective:

 1. Asigurarea accesului a 60 de tineri cu dizabilități la servicii și facilități sportive și educaționale de calitate, care acordă atenție problemelor specifice de gen, în mod gratuit și cat mai aproape de comunitățile în care trăiesc.
 2. Creșterea gradului de incluziune socială și îmbunătățirea calității vieții în rândul tinerilor cu dizabilități precum și combaterea fenomenului de excludere și marginalizare în rândul acestora.
 3. Promovarea voluntariatului în vederea participării tinerilor cu dizabilitati la activități educaționale și sportive.
 4. Crearea unui model de bune practici în vederea utilizării sportului ca metodă de dezvoltare a abilităților de viață, de creștere a încrederii în propriile forțe și de integrare socială a tinerilor cu dizabilități.
 5. Dezvoltarea unui program și a infrastructurii aferente pentru a asigura continuitatea autonomă a acestui proiect pe termen lung.

Activități principale desfășurate în cadrul proiectului:

 • Construirea grădinii de corzi: aceasta este împărțită în elemente joase și înalte, cu înălțimi între 3 și 10 m. Elementele grădinii de corzi, construite din platforme, cabluri și grinzi.
 • Vom deschide un program de voluntariat adresat tinerilor care va fi promovat atât la nivelul publicului larg dar și unui număr de ONG uri active la nivel județean.
 • Vor fi selectați 10 voluntari care vor fi formați de către echipa noastră și vor participa la activitățile din proiect
 • Activități sportive: tinerii vor lua parte la activități în cadrul Grădinii de corzi și a sălii de cățărat Zero Gravity. Grădina de corzi reprezintă o serie de elemente suspendate pe care te poți cățăra efectiv folosind echipamentul corespunzător de alpinism.
 • Activități educaționale: latura educațională are în vedere provocarea participantilor într-un mod constructiv, care sa le dezvolte tinerilor competențe precum spiritul de echipă, încrederea, abilități de comunicare și leadership. Procesul educațional implică luarea deciziilor, asumarea riscului, gestionarea conflictelor și planificarea, toate acestea fiind prezente în activități care simuleaza provocările din viața de zi cu zi. Pe lângă acestea, se au în vedere și dificultățile specifice acestei dizabilități: conceptul de sine slab dezvoltat, lipsă de autonomie psihologică și socială, dependența de îngrijitori, carențe în dezvoltarea cognitivă și socială, probleme în dezvoltarea limbajului, neîncrederea în forțele proprii etc.).
 • Evaluarea inițială si re-evaluarea participanților, atât prin chestionare directe, interviuri, precum și prin rapoarte facute de membrii echipei noastre care au lucrat direct cu ei.

Mai multe informații despre proiect puteți afla din materialul disponibil pe  www.radioiasi.ro.

Mai multe detalii despre Asociația Zero Gravity Iași, sunt disponibile pe pagina de FACEBOOK.