Fondul Roman de Dezvoltare Sociala angajeaza Specialist raportare

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un SPECIALIST RAPORTARE, cod COR 242110, in cadrul Departamentului Relatii Bilaterale, Comunicare, Raportare (DBCR).

Atributii si responsabilitati generale

– propune coordonatorului DBCR, spre analiza, abordarea generala, respectiv planifica si organizeaza procesul de monitorizare si evaluare a rezultatelor Programului Dezvoltare locala,

– participa la revizuirea procedurilor operationale relevante pentru activitatea proprie (monitorizare, evaluare, raportare), identifica si propune solutii de imbunatatire a acestora,

– asigura elaborarea rapoartelor privind implementarea si atingerea rezultatelor Programului,

– contribuie la verificarea si evaluarea initiativelor bilaterale depuse in cadrul apelurilor specifice lansate in cadrul Programului, respectiv a rapoartelor privind relatiile bilaterale furnizate de beneficiarii finantarilor,

– contribuie la organizare si participa la actiunile de promovare-comunicare, instruire/ studiu, cooperare bilaterala etc. organizate in cadrul Programului,

– sprijina activitatea de informare si comunicare aferenta Programului, prin oferirea de suport specialistului comunicare promovare in evaluarea anuala si finala a progresul atins in implementarea planului de comunicare al Programului si in elaborarea de rapoarte specifice privind activitatile de comunicare realizate, respectiv prin elaborarea de materiale de informare si comunicare, stiri, articole, materiale de prezentare etc. necesare diseminarii rezultatelor Programului,

– asigura pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor ce se stocheaza in bazele de date proprii sau se prelucreaza pe calculatoarele operationale de lucru de care raspunde,

– respecta regulamentele de implementare aferente Mecanismelor Financiare SEE si Norvegian 2014-2021, acordul de program, acordul de implementare a programului si legislatia aplicabila la nivel local, national, precum si cea a Uniunii Europene aplicabila, pe toata durata de implementare, precum si procedurile operationale aplicabile postului.

Specialistul raportare va fi angajat pe baza de contract de munca, pe durata determinata, cu 8 ore /zi, desfasurandu-si activitatea la sediul FRDS, pentru Programul „Dezvoltare locala”.

Data de desfasurare a concursului este stabilita pentru ziua de 19 ianuarie 2022, la sediul FRDS din Bucuresti.

Conditiile specifice:

– studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau similar

– experienta generala in munca de cel putin 2 ani

– cunostinte solide de operare calculator (MS Office: Word, Excel – formule, functii, filtrari, pivot, grafice, baze de date etc.; Power Point);

– cunostinte bune de limba engleza, scris-citit (nivel conform Cadrului European Comun de Referinta pentru cunoasterea unei limbi – minim B2)

– disponibilitate de deplasare in tara si strainatate

Data limita de transmitere a dosarului de inscriere: 14 ianuarie 2022, ora 14:30.

Informatii suplimentare sunt disponibile pe www.frds.ro

Sursa: www.frds.ro