Fondul Român de Dezvoltare Socială angajează Specialist întreținere – dezvoltare aplicații informatice

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intenționează să angajeze, prin concurs, un SPECIALIST ÎNTREȚINERE – DEZVOLTARE APLICAȚII INFORMATICE COD COR 252301

Atribuții și responsabilități generale

– Răspunde de întreținerea și îmbunătățirea aplicațiilor informatice din FRDS, precum și de dezvoltarea de noi aplicații / module.

– Participă la asigurarea condițiilor tehnice pentru exploatarea permanentă a Sistemului de Management al Informațiilor (MIS) și a celorlalte programe informatice utilizate in FRDS.

– Respectă regulamentele de implementare aferente Mecanismelor financiare SEE 2014- 2021, Acordul de program, Acordul de implementare a programului și legislația aplicabilă la nivel local, național, precum și cea a Uniunii Europene aplicabilă, pe toată durata de implementare, precum și procedurile operaționale, aplicabile postului.

Atribuții și responsabilități specifice

– Asigură intervenția pentru înlăturarea oricăror deficiențe software în funcționarea aplicațiilor / programelor informatice din administrarea sa (programele dezvoltate intern si cele dezvoltate pentru FRDS, exclus programele „off the shelf software” precum CIEL, SALARII, LEGIS ș.a);

– Asigură dezvoltarea unor module noi ale programelor/ aplicațiilor/ platformelor software ce funcționează în FRDS;

– Asigură realizare de noi programe/ aplicații/ platforme software necesare FRDS;

– Participă la elaborarea specificațiilor pentru noi module/ program / aplicații/ platforme software necesare FRDS;

– Participă la instruirea personalului privind utilizarea software-ului de aplicație și oferă asistență tehnică în utilizarea acestora;

– Asigură, din punct de vedere tehnic, managementul permanent al site-ului organizației: sprijină / oferă asistență tehnică expertului comunicare și altor membri ai echipei FRDS în actualizarea informației conținute de acest site; remediază problemele tehnice ce apar în funcționarea site-ului etc.;

– Identifică și evaluează riscurile la nivelul activităților de care răspunde conform procedurii privind riscurile.

Specialistul întreținere-dezvoltare aplicații informatice va fi angajat pe bază de contract de munca pe durata determinată de 3 ani, cu posibilitate de prelungire, pe durata Programului Dezvoltare Locală. Angajarea vizează o normă parțială de 4 ore/zi, repartizată inegal în cadrul lunii calendaristice, conform graficului de lucru agreat cu șeful ierarhic, desfășurându-și activitatea la sediul FRDS. Perioada de probă este de 30 zile lucrătoare.

Data de desfășurare a concursului este stabilită pentru ziua de 20 decembrie 2021, la sediul FRDS din București, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu următorul grafic de desfășurare al concursului:

– Orele 10:30–12:30: Interviu. In cadrul interviului vor fi evaluate și cunoștințele de limba engleza;

– Ora 14:00: Afișarea la sediul FRDS a rezultatului interviului;

– Ora 14:30-17:30: Susținerea probei practice.

Candidații promovați după interviu vor susține proba practica. În situația în care intervalul orar alocat pentru interviu este insuficient, în funcție de numărul candidaților se va realiza programarea și pentru ziua următoare a candidaților promovați.

Condițiile specifice postului:

– absolvent/ă de studii superioare, cu diplomă de licență;

– specializare în informatică, obținută în cadrul studiilor superioare sau a unor cursuri de specializare/ perfecționare în domeniu;

– experiența de programare în Java sau PHP;

– cunoștințe relevante în domeniile: o programare web: Java, PHP; o baze de date SQL; o administrare site web; o mașini virtuale;

– cunoștințe bune de limbă engleză (scris, citit).

Actele pot fi trimise la adresa de e-mail: mpop@frds.ro (maxim 10 MB/email) până la data de 16.12.2021 ora 12:00.

Continuțul dosarului și alte informații suplimentare sunt disponibile pe www.frds.ro

Sursa: www.frds.ro