Fondul Roman de Dezvoltare Sociala angajeaza Ofiter verificare cheltuieli proiecte

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un Ofiter verificare cheltuieli proiecte, cod COR 241102.

Data de desfășurare a concursului este stabilită pentru ziua de 25 IANUARIE 2022, la sediul FRDS din București, str. Eugeniu Carada, nr. 1, etaj 3, sector 3, cu următorul grafic de desfășurare al examenului/concursului:

Orele 11:00–13:00: Proba scrisă

Orele 13:00–14:30: Deliberarea comisiei de concurs privind rezultatul de la proba scrisă

Ora 14:30: Afișarea la sediul FRDS a rezultatului probei scrise și comunicarea telefonică a rezultatului către fiecare candidat

Începând cu ora 15:00: Susținerea interviurilor preliminare cu comisia de concurs

Pentru ocuparea postului de Ofițer verificare cheltuieli proiecte, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Condiițile specifice:

 Studii superioare ştiinţe economice Ciclu I + Ciclu II sau echivalent cu diplomă.

 Experienţă de lucru cu fonduri publice.

 Vechime în muncă de minim 5 ani.

 Experienţă de cel puţin 3 ani în control financiar plăţi, verificare cereri de rambursare din programe cu finanţări externe şi similare.

 Cunoştinţe bune de limbă engleză (scris, citit).

 Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului( Microsoft Office sau cel puţin Word, Excel, Internet Explorer şi gestiune bază de date).

 Disponibilitate de deplasare în ţară.

Persoanele care considera că indeplinesc conditiile generale și specifice sunt invitate să trimită un CV europass, în limba română, însoțit de o copie a următoarelor acte:

1. cerere de înscriere la concurs

2. act de identitate

3. diplome de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializari relevante pentru post

4. copii ale carnetului de munca și/sau adeverințe, după caz, care dovedesc vechimea în specialitate și experiența de lucru în programe sociale cu finanțare internatională/fișe de post

5. recomandări de la locurile de muncă anterioare/colaborări

6. adeverință medicală, de la medicul de familie sau unități sanitare abilitate, care să ateste starea de sănătate corespunzatoare pentru post

7. cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu a suferit condamnări.

Actele care constituie dosarul de concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: mpop@frds.ro sau office@frds.ro, până la data de 20.01.2022, ora 12:00.

Informații suplimentare sunt disponibile in anuntul integral pe www.frds.ro

Sursa: www.frds.ro