Fondul Roman de Dezvoltare Sociala angajeaza OFITER SPECIALIST CONSTRUCTII

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin concurs, un OFIȚER SPECIALIST CONSTRUCȚII Cod COR 214209.

Pentru ocuparea postului de ofițer specialist construcții candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale pentru candidati:

– cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul/reședința în Romania;

– cunoasterea limbii romane, scris si vorbit;

– varsta de minimum 18 ani impliniti;

– capacitate deplina de exercitiu;

– stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza de adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau unitati medicale abilitate;

– sa nu fi fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

– indeplinesc conditiile de studii, de vechime si celelalte conditii specifice solicitate.

Conditiile specifice:

1. Studii superioare Ciclu I+Ciclu II sau echivalent, absolvite cu diploma în domeniul construcţii.

2. Experienţă relevantă cel putin 5 ani în activitatea de execuţie lucrări de construcţii civile/ proiectare construcţii/verificare a lucrărilor de construcţii/verificare a proiectelor/urmărirea şi decontarea lucrărilor de construcţii civile dovedită cu recomandări/adeverinţe.

3. Vechime în muncă cel puţin 8 ani.

4. Cunoştinţe medii de limbă engleză (scris, citit).

5. Cunoştinte operare calculator (Word, Excel, Internet, Power Point), nivel mediu.

6. Disponibilitate de deplasare în ţară.

7. Experiență în domeniul achizițiilor publice, constituie un avantaj.

Persoanele care considera că indeplinesc conditiile generale si specifice sunt invitate sa trimita un CV în format europass, in limba romana, insotit de o copie a urmatoarelor acte:

1. cerere de inscriere la concurs cu datele de identificare ale candidatului din care sa reiasa și acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. act de identitate

3. diplome de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari relevante pentru post

4. copii ale carnetului de munca/contractelor si/sau adeverinte, dupa caz, care sa ateste vechimea in munca, specialitate

5. recomandări de la locurile de munca anterioare/colaborari

6. adeverinta medicala, de la medicul de familie sau unitati sanitare abilitate, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru post

7. cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit condamnari

Actele care constituie dosarul de concurs pot fi trimise la adresa de e-mail: office@frds.ro, pana in ziua de 25 octombrie 2021, ora 14:00.

Doar persoanele care au trimis documentele solicitate si, potrivit datelor din CV, indeplinesc conditiile generale și specifice vor fi invitate sa participe la concursul pentru ocuparea postului. Raspunsul la selectia de dosare se va transmite pe adresa de e-mail indicata in CV, cel mai tarziu in data de 26 octombrie 2021.

Detalii suplimentare in anuntul integral.

Sursa: www.frds.ro