D.G.A.S.P.C. Iaşi organizează în data de 11.02.2015 concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi organizează la sediul din str. Vasile Lupu nr. 57A, concurs pentru ocuparea unor posturi cu contract individual de muncă vacante.


Etapele stabilite pentru concurs:
– selecţia dosarelor – în termen de 2 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
– proba scrisa (proba practică pentru îngrijitor curățenie) – în data de 11.02.2015, ora 10,00
– interviul – în termen de  4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise şi/sau probei  practice

Dosarul de concurs va conține: cerere de înscriere, însoţită de CV, copie buletin, copie după capitolul din carnetul de muncă ce reflectă activitatea desfăşurată (adeverinţe vechime), adeverinţă de la medicul de familie, copii după actele de studii şi calificare şi cazier sau declaraţie pe proprie răspundere privind antecedentele penale și se depune la sediul DGASPC Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 57A, la Serviciul Resurse Umane, până pe data de 03.02.2015, ora 16.00.

Locaţie

Denumire post

Studii/Condiţii

   Nr. posturi

Natura

Contractului

CSCPRCHS „Sf. Andrei” Iași

supraveghetor noapte

medii

3

nedeterminată

educator

medii sau superioare

2

nedeterminată

DGASPC-aparat propriu

îngrijitor curățenie

generale

1

nedeterminată

Echipa mobilă- aparat propriu D.G.A.S.P.C

fiziokinetoterapeut

superioare

(specializarea fiziokinetoterapie)

1

nedeterminată

C.P.”Ion Holban” Iași

educator

medii sau superioare

1

nedeterminată

C.P.”C.A. Rosetti” Iași

muncitor bucătărie

generale

1

nedeterminată

Centrul  Maternal „Maternus”

asistent medical

postliceale

1

nedeterminată

C.R.C.H.S. „Galata” Iași

supraveghetor noapte

medii

1

nedeterminată

C.S.S.C. Tg. Frumos

asistent medical

postliceale

1

nedeterminată

psiholog

superioare (specializarea psihologie)

2

nedeterminată

supraveghetor noapte

medii

1

nedeterminată

 C.S.S.C. Tg. Frumos

educator

 medii sau superioare

1

determinată

C.S.C. „Bogdana” Bogdănești

supraveghetor noapte

medii

2

nedeterminată

 C.S.C. „Bogdana” Bogdănești

educator

medii sau superioare

1

nedeterminată

C.S. „M.Sadoveanu” Pașcani

educator

medii sau superioare

1

nedeterminată

Centrul Zonal Pașcani

psiholog

superioare (specializarea psihologie)

1

nedeterminată

C.P. de Tip Familial

Verșeni

administrator

medii

1

nedeterminată

Bibliografia pentru concurs este afişată la sediul DGASPC Iaşi şi pe site-ul instituţiei, la adresa www.dasiasi.ro, secţiunea anunţuri.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0332/407790.

Sursa: www.dasiasi.ro