Cursuri GRATUITE de calificare / recalificare pentru angajați – Regiunea Nord-Est (județele Iași, Botoșani, Vaslui)

Societatea Agricolă Astra în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iași anunță începerea înscrierilor pentru o nouă serie de cursuri de calificare în cadrul proiectului “INVESTIȚIA ÎN RESURSE UMANE – CALITATE ȘI EFICIENȚĂ în AGRICULTURĂ și SERVICII (IRU-CEAS)”.


În intervalul 19 ianuarie si 6 februarie 2015 se fac înscrieri pentru cursurile de calificare în domeniile:

–       Viticultor (vezi mai multe detalii aici)

–       Pomicultor (vezi mai multe detalii aici)

–       Lucrător în cultura plantelor (vezi mai multe detalii aici)

–       Combainier agricol (vezi mai multe detalii aici)

–       Mecanic agricol (vezi mai multe detalii aici)

–       Frezor rabotor mortezor (vezi mai multe detalii aici)

–       Strungar (vezi mai multe detalii aici)

–       Electromecanic stații pompare apă-canal (vezi mai multe detalii aici)

Cursurile sunt GRATUITE și se adresează DOAR ANGAJAȚILOR cu domiciliul stabil în una din regiunile Nord Est (județele IAȘI, BOTOȘANI, VASLUI) și Sud Est (județele BRĂILA și GALAȚI).

În urma absolvirii cursurilor (după obținerea certificatelor de calificare în conformitate cu prevederile proiectului) CURSANȚII VOR PRIMI SI O SUBVENŢIE ÎN VALOARE DE 1.200 lei (nivel 1 de calificare) și 1.400 lei (nivel 2 de calificare).

Toate cursurile sunt avizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (absolvenții vor primi certificate de calificare recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și de către Ministerul Educației Naționale) pe nivelurile 1 și 2 de calificare.

Înscrierile se realizează în limita locurilor disponibile, în ordinea depunerii dosarelor.

Proiectul în cadrul căruia se desfășoară cursurile este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investește în Oameni“, Axa Prioritara 2: “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Direcția Majoră de Intervenție 2.3: „Acces și participare la formare profesională continuă”.

Pentru înscrieri sau informații suplimentare ne puteți contacta la adresele de mail gruptinta@iruceas.ro sau publicitate@iruceas.ro și la numerele de telefon 0786.279.566 sau 0786.279.564.

Înscrierile se pot face la sediul Societății Agricole Astra din Iași, str. Gării, nr. 5, Clădirea Arcu Center, et. 4.

Formularele pentru înscriere pot fi descărcate și de la adresa www.iruceas.ro

 Notă:

* La aceste cursuri nu se pot inscrie:

– persoanele fizice autorizate să desfășoare activități economice în mod independent, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale;

– angajații din sistemul de educație (personal didactic din învăţământ);

– angajați ai instituțiilor publice din administrația centrală și locală (funcționarii publici și personalul contractual din instituțiile administrației publice);

– persoanele care sunt deja înscrise la un alt curs din cadrul proiectului “INVESTIȚIA ÎN RESURSE UMANE – CALITATE ȘI EFICIENȚĂ în AGRICULTURĂ și SERVICII (IRU-CEAS)” sau cei care au absolvit deja unul dintre cursurile din cadrul proiectului.