1 răspunde

Urmăritori & Pingbacks

  1. […] http://re-start.ro/comunicat-de-presa-incepere-proiect-ecoturism-si-dezvoltare-locala-in-comuna-tazl… ************ Asociația „CENTRUL DE RESURSE RE-START” implementează proiectul „Promovarea dezvoltării locale prin intermediul turismului sustenabil”, cod SIPOCA 937, cod MySMIS2014+ 151169.  Obiectivul general al proiectului constă în implicarea activă a Asociației „Centrul de resurse RE-START” în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local a com. Războieni din județul Neamț prin consultare publică cu autoritățile publice locale și cetățeni în vederea elaborării unei Strategii de dezvoltare și promovare turistică și sprijinirea de inițiative de dezvoltare a responsabilității civice privind dezvoltarea durabilă, fapt ce va determina creșterea nivelului de dezvoltare locală pe termen lung. http://re-start.ro/comunicat-de-presa-incepere-proiect-promovarea-dezvoltarii-locale-prin-intermediul-turismului-sustenabil/ ************ În data de 20 septembrie 2022, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a găzduit evenimentul de lansare al proiectului cu titlul “Consolidarea dialogului între APL și ecosistemele din regiunea Nord-Vest”, cod SIPOCA 927, cod MySMIS2014 150753. Proiectul are o finanțare în valoare de 400.237,22 lei, asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și este implementat pe parcursul a 14 luni. Participanții au primit informații legate de activitățile proiectului, de eligibilitatea grupului țintă și de impactul pe care acesta îl va avea în regiune. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări punctuale din partea participanților alături de o serie de sugestii și recomandări privind desfășurarea activităților vizate de proiect. Informații la adresa https://www.nord-vest.ro/consolidarea-dialogului-intre-apl-si-ecosistemele-antreprenoriale-din-regiunea-nord-vest/ […]

Comentariile sunt închise.