Cerere de propuneri de proiecte 2017, programul COSME, „Erasmus pentru tinerii antreprenori” – proiect pilot

Directia generala „Piata interna, Antreprenoriat si IMM-uri” din cadrul Comisiei Europene a deschis o noua cerere de propuneri de proiecte 2017 în cadrul programului COSME 2014-2020 (Programul pentru competitivitatea întreprinderilor si IMM-urilor), componenta „Erasmus pentru tinerii antreprenori”.

Cererea vizeaza un proiect pilot care sa permita transferul de cunostinte si experiente în afara UE. Sunt avute în vedere programe de mobilitate cu SUA, Israel si 3 state asiatice, respectiv Singapore, Taiwan si Coreea de Sud.

Eligibilitate: entitățile publice responsabile pentru sau active în domeniul afacerilor economice, întreprinderilor, sprijinului pentru întreprinderi, camere de comerț și industrie, camere de meserii sau organisme similare, organizații de sprijin pentru afaceri, centre și incubatoare de start-upuri, asociații de întreprinderi și rețele de sprijinire a afacerilor, entități private care oferă servicii de sprijinire a afacerilor, agenṭii de dezvoltare.

Obiective specifice:
1. să promoveze schimbul de antreprenori din țările UE și din țări din afara Europei: SUA (maximum două state din S.U.A.), Israel și o țară terță în Asia (selectată de către solicitant dintre Singapore, Taiwan sau Coreea de Sud);
2. să furnizeze formare la locul de muncă pentru noii întreprinzători (NE) cu antreprenorii gazdă (HE) în întreprinderi mici și mijlocii în alte țări din afara UE, pentru a facilita un start-up reușit, respectiv aducerea la scară largă ṣi dezvoltarea ideilor lor de afaceri;
3. promovarea schimbului de experiență și informații între antreprenori cu privire la obstacolele și provocările legate de începerea, dezvoltarea și creṣterea afacerilor;
4. sporirea accesului pe piață și identificarea partenerilor potențiali pentru noile întreprinderi europene din SUA (maximum două state din S.U.A.), Israel și o țară terță în Asia menṭionată mai sus.

Data limita pentru depunerea propunerilor: 30 august 2017.

Bugetul total al cererii: 750.000 €; 90% din totalul costurilor eligibile.

Fisa de prezentare se regaseste în anexa.

Sursa: www.uncjr.ro