Banca Națională a României angajează asistent director

Banca Națională a României organizează concurs pentru ocuparea postului de asistent director – Direcția Relații internaționale

Atribuţiile principale ale postului

  • asigură fluxul informaţional între direcţie şi exteriorul băncii, precum şi între direcţie şi celelalte structuri organizatorice ale BNR;
  • îndeplineşte activităţile zilnice de secretariat;
  • redactează, la solicitarea conducerii direcţiei, documente specifice, atât în limba română, cât şi în limba engleză;
  • asigură necesarul administrativ pentru organizarea întâlnirilor la care participă reprezentanţii Direcţiei Relaţii Internaţionale (rezervare sală, protocol, primire invitaţi etc.);
  • întocmeşte situaţii administrative aferente direcţiei (prezenţa lunară, concedii de odihnă, deplasări);
  • oferă sprijin personalului direcţiei în privinţa sarcinilor cu caracter administrativ.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

studii superioare absolvite cu examen de licenţă;
experienţă profesională de minimum 1 an într-o funcție cu studii superioare;
experiență profesională în domeniu constituie un avantaj;
cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Acces, Outlook) şi Internet;
cunoașterea aprofundată a limbii române;
cunoaşterea limbii engleze;
cunoașterea și a altor limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

orientare către performanță;
comunicare eficientă;
cooperare;
integritate organizaţională;
orientare către client.

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 23 mai 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Bibliografia si informații suplimentare sunt disponibile pe www.bnr.ro.

Sursa: www.bnr.ro