Atelier de formare „Promovarea bunelor practici din implementarea Regio, Programul Operaţional Regional 2007 – 2013

Atelierul de formare este organizat de Biroul Formare din cadrul IER în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI)

Selecţia participanţilor la cursurile gratuite se va face pe principiul „primul venit, primul servit” în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs. Pentru asigurarea unei reprezentativităţi cât mai mari, nu vor putea fi selectate mai mult de 2 persoane de la o singură organizaţie pentru participarea la cursurile gratuite. În cazul în care mai mult de 2 persoane din cadrul aceleiaşi organizaţii se înscriu la aceste cursuri, organizatorii vor analiza în ce măsură există locuri disponibile, fără a afecta şansele de a beneficia de instruire ale altor organizaţii eligibile/selectate.


Condiţie minimă de acces – studii superioare finalizate.

Locuri disponibile: 20 locuri

Obiectivele cursului

Ca urmare a programului de formare, cursanţii vor afla mai multe despre:
– pregătirea, elaborarea şi implementarea proiectelor;
– exemple de bune practici din implementarea Regio – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013;
– Lecţii învăţate din implementarea proiectelor cu finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 în regiunea Bucureşti-Ilfov.

Cui se adresează

Programul se adresează personalului din administraţia publică centrală şi locală, întreprinzătorilor, managerilor si angajaţilor ce doresc să dezvolte proiecte în cadrul instituţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, responsabililor financiari care doresc să cunoască particularităţile finanţărilor nerambursabile din UE, modalităţile prin care ele pot fi accesate şi gestionate.

Termen înscriere: 28/01/2015

Sursa: www.ier.ro