Anunț rezultat final selecție consultant turism

Asociația „ECO TRAVEL” în calitate de Beneficiar al proiectului „Ecoturism și dezvoltare locală în comuna Tazlău” Cod MySMIS2014+ 151155 Anunță rezultatul final al procesului de selecție pentru următorul post:

1. Consultant turism

Pentru mai multe detalii accesați documentul de mai jos.