Anunț de încheiere proiect – TARTERIA

Societatea CREATIVE ARTISANS BOUTIQUE S.R.L., cu sediul social în Mun. Iași, strada prof. Nicolae Oblu, din județul Iași, anunță încheierea proiectului cu titlul ”TARTERIA”, conform contractului de subvenție nr. 33/CS/140965/29.06.2022, finanțat în cadrul proiectului ”Educaţie şi profit”, cod MySIS 140965, derulat de către FUNDAȚIA CORONA, în parteneriat cu CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI IASI și UNIVERSITATEA PENTRU ȘTIINȚELE VIETII „ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IASI.

Perioada de implementare a proiectului a fost de 12 luni (01.07.2022-30.06.2023), urmată de o perioadă de 6 luni de sustenabilitate.

Subvenția totală acordată are o valoare de 193.736,36 RON.

Principalul scop al proiectului constă în achiziționarea de echipamente pentru dotarea unui laborator de patiserie, unde se realizează tarte dulci și sărate. Obiectivele realizate în urma implementării proiectului: s-au creat minim două locuri de muncă, s-a prospectat piața și s-au atras clienți, s-au realizat venituri din activitatea desfășurată, s-au accesat posibilitățile de dezvoltare a afacerii.

Proiectul „Educaţie şi profit” este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC1 și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI2. Contract de finanțare POCU/829/6/13/140965

Date de contact:

Alexandra Vornicu

E-mail: alexandra.vornicu.stroea@gmail.com

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020