Administrația Fondului Cultural Național anunță alocarea a 13 milioane de lei pentru finanțarea proiectelor culturale în sesiunea II/2022

Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă informaţiile referitoare la cadrul de desfășurare a sesiunii de finanţare II/2022, destinată susţinerii de proiecte culturale, deschisă pe data de 01 martie 2022.

Bugetul disponibil pentru această sesiune este de 13.000.000 lei și acoperă cele unsprezece arii de finanțare și contestațiile, fiind repartizat astfel:

1. ARTE VIZUALE (pictură, sculptură, grafică, fotografie, video-art, instalație, ceramică, sticlă, metal, arte textile, tehnici mixte, experiment vizual și de animație, performance art, proiecte curatoriale ce au ca finalitate realizarea unei expoziții și care pot viza inclusiv domeniile de arhitectură și design) – 2,400,000 lei

2. ARTELE SPECTACOLULUI – TEATRU – 1,400,000 lei

3. ARTELE SPECTACOLULUI – MUZICĂ – 1,000,000 lei

4. ARTELE SPECTACOLULUI – DANS – 650,000 lei

5. ARTA DIGITALĂ ȘI NOILE MEDIA – 1,200,000 lei

6. EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ – 1,400,000 lei

7. INTERVENȚIE CULTURALĂ – 800,000 lei

8. PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL – 800,000 lei

9. PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL – 800,000 lei

10. PROMOVAREA CULTURII SCRISE – 500,000 lei

11. PROIECTE CU CARATER REPETITIV – 1,200,000 lei

CONTESTAȚII – 850,000 lei

Vor fi acordate finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale derulate în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 15.11.2022.

Pentru a fi eligibile proiectele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de minimum 10% din bugetul proiectului.

Perioada de înscriere a proiectelor culturale pe platforma online începe pe 01.03 și se finalizează pe 30.03.2022.

Nu sunt eligibile pentru finanţarea nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional proiectele care sunt co-finanţate din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis.

Un proiect cultural poate fi înscris la o singură arie tematică. Un operator cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 2 (două) oferte culturale pe sesiune, dintre care un singur program multianual .

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în funcţie de aria tematică, după cum urmează:

85.000 lei – Arte Vizuale, Artele spectacolului (teatru, muzică, dans), Proiecte cu caracter repetitiv, Artă digitală și noile medii;

70.000 lei – Educație prin cultură, Intervenție culturală, Patrimoniu Cultural Material, Patrimoniu Cultural Imaterial.

60.000 lei – Promovarea culturii scrise.

Finanțarea se adresează: asociațiilor, fundațiilor, instituțiilor publice de cultură, persoanelor fizice autorizate, societăților comerciale care derulează activități culturale.

Vă invităm să consultați pagina de Internet a AFCN – finanțări proiecte culturale, și să consultați toate documentele publicate. Chiar dacă ați mai depus proiecte/programe vă recomandăm să consultați Ghidul solicitantului, care se actualizează la fiecare sesiune.Vă semnalăm de asemenea că declarația pe proprie răspundere trebuie completată în varianta actualizată, disponibilă pe site în format editabil, și constituie criteriu de eligibilitate.

Termenul limită pentru înscrierea ofertelor culturale pe platforma online este 30 martie 2022, ora 17:00.

Pentru mai multe detalii despre sesiunea de finanțare accesați http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html.

Sursa: www.afcn.ro