Centrul Diecezan Caritas Iaşi angajează asistent social

Centrul Diecezan Caritas Iaşi anunţă scoaterea la concurs pentru postul de asistent social în cadrul Proiectului „Servicii de Îngrijire la Domiciliu”, la Centrul de Îngrijire la Domiciliu Huși, 8 ore/zi.

Cerinţe:

– studii superioare, asistenţă socială;
– abilităţi de comunicare şi interrelaţionare;
– capacitate de adaptare la medii şi situaţii noi;
– înscris în Colegiul Național al Asistenților Sociali

Conţinutul dosarului (se va trimite pe e-mail: contact@caritas-iasi.ro)

– Curriculum Vitae în format Europass
– copie după cartea de identitate;
– copie după actele de studii;
– copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul şi dacă numele de pe actele de studii nu coincide cu cel din cartea de identitate).

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Adriana Mihaela Ianuş, coordonator executiv Serviciul de Îngrijire la Domiciliu Caritas Iaşi, tel. 0752/557950.

Data limită de înscriere este vineri, 25 noiembrie 2016.

Interviul va avea loc marți, 29 noiembrie 2016, ora 11.00 la Centrul de Îngrijire la Domiciliu Huși.

Sursa www.caritas-iasi.ro