Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor recrutează Contabil – Şef pentru sediul din Cluj-Napoca

Fundatia Dezvoltarea Popoarelor, organizatie activa de 19 ani, prezenta la nivelul a 4 regiuni din Romania, ofera oportunitati socio-educative si de integrare profesionala persoanelor aflate in situatie de risc social, in special copiilor, tinerilor, persoanelor vulnerabile si/sau aflate in cautarea unui loc de munca.


Organizatia selecteaza pentru sediul sau din CLUJ-NAPOCA, CONTABIL- SEF! 

Atributii:

1. Evidenţa contabilă primară, întocmire state de plată, realizare declaraţii fiscale (CAS, şomaj, bugetul consolidat al statului)
2. Menţine evidenţa şi relaţia cu banca.
3. Răspunde de dosarul de recuperare TVA
4. Realizează bilanţul sub supervizarea unui expert contabil (in cazul în care nu este expert contabil)
5. Organizarea şi arhivarea documentelor contabile ale FDP Cluj
6. Verificarea deconturilor de cheltuieli ale fundaţiei
7. Actualizarea inventarului la nivel de FDP
8. Furnizează informaţii şi rapoarte financiare solicitate de directorul executiv al filialei şi Directorul Economic şi Administrativ al FDP
9. Elaborează rapoarte financiare pentru proiectele derulate la nivel de filială
10. Este responsabil de organizarea si derularea operatiunilor de evidenta a personalului in cadrul organizatiei; evidenţa si păstrarea in arhiva organizaţiei a tuturor documentelor care se creeaza in societate conform reglementarilor în vigoare.
11. Alte sarcini conexe domeniului

Cerinte:

1. Studii superioare de specialitate (Finanţe – Contabilitate)
2. Se aşteaptă ca Responsabilul financiar-contabil să facă dovada unei pregătiri teoretice/practice a activităţilor specifice. Experienţa de minim 1 an reprezintă un avantaj consistent pentru deţinerea acestui post
3. Cunoştinţe obligatorii de operare PC

Oferta: Salariu atractiv
Localitate: Cluj-Napoca

Asteptam cu interes CV-ul dvs. pe adresa de mail  ligia.pacurar@fdpsr.ro , pana vineri 06.03.2015.

Cursuri gratuite organizate în cadrul proiectului IDEAS!

Centrul Diecezan Caritas Iași organizează în Iași, in cadrul proiectului POSDRU/173/6.1/S/148730 IDEAS- Incluziune prin Dezvoltare Economică şi Antreprenoriat Social, cursuri gratuite in meseriile:


  • curs de Tehnician Maseur – 1080 de ore 
  • curs de bucătar – 720 de ore
  • curs mecanic auto – 720 de ore
  • curs șofer camion mare tonaj cat C, C+E
  • curs de șoferi auto cat B

Se pot înscrie persoane care se încadreaza în următoarele categorii de grup țintă :

– persoane cu dizabilități,

– familii care au mai mult de doi copii,

– familii monoparentale,

– femei (în situații de risc),

– persoane care trăiesc din venitul minim garantat,

– persoane care au părăsit timpuriu școala.

Avantaje: 

  • Certificat de calificare recunoscut la nivel european
  • Furnizarea serviciilor specializate de ocupare – informare, consiliere și orientare profesională, pe timpul și după finalizarea cursurilor. 

Cursurile se vor desfășura în perioada martie – octombrie 2015.

După absolvirea cursului absolvenții vor primi o subvenție. 

Informații suplimentare și detalii, zilnic (luni-vineri) între orele 8.30-16.30, la Centrul Diecezan Caritas Iași, strada Sărărie 134, email: contact@caritas-iasi.ro

Persoană de contact: Ioana Mihăilă:  0729.550.018

Fă-ți echipă și participă la cea de-a doua ediție a concursului „Călătoria mea multiculturală”

Proiectul „Călătoria mea multiculturală” reprezintă un exemplu de multiculturalitate şi multilingvism ce-și propune să dezvolte atât competențele transdisciplinare şi de comunicare în limba maternă ori într-o altă limbă decât cea maternă ale elevilor, cât și competențele lor sociale și civice.


Echipele mixte formate din minim 10 elevi (nivel gimnazial și liceal), care se vor înscrie la acest concurs până pe 30 martie a.c. la inspectoratul județean de care aparțin, vor fi implicate în desfășurarea unor activităţi practice, mese rotunde, dezbateri, ateliere, etc. prin care vor face cunoscute drepturile minorității din care provin, utilizând diverse metode nonformale (arta povestirii, joc de rol, teatru forum, tehnologia spațiului deschis, etc.). Activitățile se vor desfășura în limba română şi se vor finaliza cu o creație literară, spot publicitar sau foto/video, o poveste care să conțină și un mesaj bilingv/trilingv (după caz).

Concursul este organizat sub egida Anului European pentru dezvoltare-2015, respectiv Anul poveștilor!, și propune creșterea conștientizării la nivelul opiniei publice europene cu privire la politicile de cooperare pentru dezvoltare ale Uniunii Europene şi stimularea participării active la dezvoltarea internaţională.

Persoană de contact:

Elisabeta Ana Naghi
Inspector, Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților,
Ministerul Educației și Cercetării Științifice,
E-mail: ana.naghi@medu.edu.ro
Mob. + 40 – 749 837 100

Sursa: ww.ec.europa.eu

APTJOB susține voluntariatul!

Câţi dintre noi nu îşi doresc să aibă un job stabil, un job de succes sau o schimbare în carieră?

APTJOB este un instrument dedicat recrutării online, cu aplicabilitate largă şi cu un nivel înalt de acurateţe, în care se regăsesc oportunități de carieră, de voluntariat și de internshiping din toate domeniile şi industriile. Beneficiile pe care le ai utilizând www.aptjob.ro sunt definite de calitate şi eficacitate.


APTJOB oferă un mărțișor pentru ONG-uri și Fundații: GRATUITATE la postarea de anunțuri și promovarea lor în Social Media. Știm cât de mult contează să lucrezi cu profesioniști și cât de greu este să îi găsești atunci când vine vorba de voluntariat. Implicarea și responsabilizarea socială este o valoare pe care o susținem și ne dorim să fim un facilitator în procesul de recrutare și selecție al organizațiilor non-profit din România. Intră pe aptjob.ro și promovează-ți organizația, adu-ți cei mai buni voluntari în echipa ta!

Cauţi oportunități de carieră și dezvoltare profesională?

Site-ul îţi oferă posibilitatea filtrării eficiente a job-urilor, furnizând rezultate perfecte pentru profilul tău. Totodată ai posibilitatea de a seta alerte pentru job-urile potrivite ţie, asta ca să fii mereu la curent şi cu un pas în faţa celorlalţi.

Vino la cursurile gratuite de Manager de Întreprindere Socială oferite de KCMC și partenerii săi!

În perioada martie – aprilie 2015 KCMC – K Consulting Management and Coordination, alături de partenerii săi, organizează mai multe sesiuni de curs pentru ocupația Manager de Întreprindere Socială adresat persoanelor de etnie romă, în cadrul proiectului de dezvoltare a economiei sociale Pakivalo ButiQ.


Cu o experiență de 5 ani în dezvoltarea de programe de formare în domeniul economiei sociale, KCMC este un actor important pe scena furnizorilor de formare profesională, formând până în prezent peste 500 de persoane.

Cursul de Manager de Întreprindere Socială se adresează persoanelor care sunt interesate să dezvolte afaceri sociale și sunt în căutarea de instrumente pentru implementarea unui management eficient în dezvoltarea de întreprinderi sociale sustenabile. Managerul unei întreprinderi sociale este o persoană pasionată, care are competențe de administrare a unei afaceri și totodată înțelege realitatea grupurilor defavorizate, reușind astfel să genereze și să pună în aplicare strategii de dezvoltare pe termen lung.

În cadrul proiectului Pakivalo ButiQ, prin aceste cursuri gratuite dorim să oferim oportunitatea persoanelor de etnie romă să își dezvolte cunoștințe și abilități necesare unui antreprenor social, alături de specialiști în economie socială, care au avut un rol foarte important în înființarea și creșterea unor astfel de întreprinderi.

Participanții la curs trebuie să aibă studii superioare finalizate și să fie de etnie romă. Puteți completa formularul de aplicare AICI sau accesând link-ul complet de mai jos.

https://docs.google.com/forms/d/1EkpTz8wMPo-aGPOAf19m09_HgttlhGBmG4ueD4ZSZbk/viewform

Proiectul Pakivalo ButiQ este derulat de Asociația Romano ButiQ în parteneriat cu KCMC – K Consulting Management and Coordination și Atelierul de Pânză, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Reurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni!, axa prioritară 6 Promovarea incluziunii sociale, DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale (ID proiect: 143908).

Prima componentă a proiectului vizează furnizarea de servicii de ocupare pentru 200 persoane de etnie romă (consiliere, orientare, mediere și formare), iar a doua componentă presupune înființarea a 7 structuri de economie socială, în domenii variate, de la un magazin ce comercializează produse realizate de meșteșugari romi, până la un muzeu al simțurilor și un restaurant “pe întuneric”.

Asociația Romano ButiQ s-a înființat în 2011 cu scopul promovării nondiscriminării prin desfășurarea de activități culturale și educative prin care oamenii să descopere experimental valoarea pe care membrii comunității rome o aduc în societate, dincolo de stereotipul negativ sau de paradigma de victimă.

Obiectivul principal al KCMC – K Consulting Management and Coordination este să contribuie proactiv la conturarea unei societăți în care egalitatea de șanse, accesul pe piața muncii și creșterea economică reprezintă oportunități reale pentru toate grupurile vulnerabile din România.

Atelierul de Pânză este o întreprindere socială cu o dublă misiune, de mediu și socială, ce își propune oferirea unei alternative ecologice la punga de plastic prin confecționarea manuală de produse din bumbac 100% (netratat și nevopsit) și oferirea de locuri de muncă persoanelor cu dizabilități fizice.

Date de contact:

Ștefania Apostol, 0751 426 308
stefania@kcmc.ro

8 organizații non-profit din Bucuresti și Ilfov caută voluntari-profesioniști pentru o noapte de lucru la “8 hours overtime for a good cause”

8 hours overtime for a good cause”, evenimentul care aduce împreună organizații non profit și experți din diverse domenii într-o seară de lucru voluntar, are loc pe 27 martie, după 7 seara. Timp de opt ore, experți în comunicare, vânzări, resurse umane sau planificare strategică rezolvă problemele punctuale cum ar fi dezvoltarea unui website, construirea identității unui program, planificarea relației cu donatorii sau o campanie de vânzări. Pentru a participa, profesioniștii-voluntari își oferă experiența înscriindu-se la proiectele care se potrivesc competențelor și preferințelor lor. Aplicațiile se pot face până în data de 6 martie,  ora 23:59, pe site-ul evenimentului.


Cele 8 organizații non-profit pentru care căutăm voluntari au fost selectate în urma unui apel de proiecte: Fundația PACT – Video cu impact, Fundația Noi Orizonturi – Tabără de educație prin aventură – VIAȚA, SSSP/O masă caldă – O masă caldă București, Asociația ProVita – Sistem de gestiune donatori și management de voluntary, Fundația Special Olympics – Strategie de fundraising, Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe) – identitate pentru programul PAS (Permanent Advocacy Service), Fundația Policy Center for Roma and Minorities (PCRM) – website „facelift”, Asociația “De-a arhitectura” – De-a arhitectura pe net.

Tipul de profesionisti de care au nevoie cele 8 organizații selectate  sunt: copywriteri, web designeri și developeri, specialiști în marketing, comunicare si PR, specialiști în resurse umane, experți în planificare strategică, fundraising, Customer Relationship Management și vânzări. Fiecare proiect va avea o echipă interdisciplinară formată din 3-5 experți, un project manager și un reprezentant al organizației beneficiare. Pentru eficiență, echipele lucrează pe baza documentației pregătite din timp de organizație și structurate cu ajutorul unui mentor, expert în domeniul proiectului.

„8 hours overtime for a good cause este o întâlnire de lucru între profesioniști din diferite domenii și ONG-uri care necesită suport și consiliere profesională pentru o mai bună desfășurare a activităților și pentru creșterea capacității organizației. În loc să cerem bani pentru cauzele din comunitate, cerem profesioniștilor să doneze o seară din timpul lor cu ceea ce au mai de valoare – experiența profesională.

Evenimentul are loc simultan în București, Bacău, Cluj, Iași, Sibiu, Ploiești, Brașov și Sfântu-Gheorghe, dar și în alte orașe din lume, pe 27 martie, de la 7 seara până la 3 dimineața. La București, el are loc la American International School of Bucharest și este găzduit de Melania Medeleanu.

În 2014, evenimentul de la București a adunat 9 echipe de voluntari specialiști care au rezolvat 9 teme punctuale propuse de organizații non-profit. Implicarea voluntară a facilitatorilor, voluntarilor și a organizațiilor a însumat peste 600 de ore, adică 15 săptămâni de lucru ale unui angajat cu normă întreagă. Evenimentul a fost organizat pentru prima dată acum zece ani la Amsterdam.

Pentru mai multe informații despre programul din România, vizitați www.8-i.ro, și despre programul internațional, vizitați: www.8-i.org.

Fundaţia Comunitară Bucureşti investeşte timpul, banii şi energia bucureştenilor pentru a crea comunităţi în care să ne simţim ca acasă. Organizaţia colectează fonduri de la afaceri locale şi persoane particulare, pentru a finanţa proiecte care stimulează iniţiativa şi aduc oamenii împreună în comunităţi. Fundaţia Comunitară Bucureşti s-a înfiinţat în 2011 şi este parte dintr-o mişcare naţională, alături de alte unsprezece fundaţii comunitare din țară. Pentru mai multe detalii, vizitați: www.fundatiacomunitarabucuresti.ro.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm contactați:

Contact în caz de întrebări legate de aplicația pentru voluntari
Miruna Nichita
Coordonator de proiect, Fundația Comunitară București
miruna.nichita@fundatiacomunitarabucuresti.ro
0745.147.259

 

Soft Skills Academy 3

Eşti student în ultimii ani de facultate şi realizezi că se apropie momentul să îţi găseşti un loc de muncă!?

Cum te-ar putea angaja, dacă toţi îţi vor cere experienţă? Cum vei putea ieşi în evidenţă? După multe modificări aduse CV-ului, nu eşti totuşi încrezător că este suficient de bun pentru a fi ales?


Şi cum va decurge interviul? Îţi este teamă că limbajul trupului şi ticurile nervoase îţi vor trăda emoţiile? Cum te prezinţi în faţa angajatorului?

Aceste întrebări te macină şi ai vrea că totul să decurgă bine pentru a obţine job-ul dorit?

EESTEC LC Bucharest vine în ajutorul tău cu un eveniment în primăvara aceasta: Soft Skills Academy 3. În cadrul acestuia, ai oportunitatea să interacţionezi cu mediul de afaceri şi să beneficiezi de o serie de traininguri structurate pe trei module:The Art beyond Words, Conquering your Self-Improvement şi Career Visioning and Planning.

The Art beyond Words – îţi poţi îmbunătăţii abilităţile de comunicare atât în viaţa personală, cât şi în cea profesională!

Conquering Your Self-Improvement – cum să scapi de emoţii şi de teamă de a te prezenta în faţa unei mulţimi prin traininguri precum: Stress Management sau Presentation Skills!

Career Visioning and Planning – lărgeşte-ţi orizonturile din punct de vedere profesional, iar subiectele abordate îţi vor arăta paşii!

Aplică până pe 5 martie pe site-ul: www.eestec.ro/ssa

9-13 martie, te aşteptăm la Soft Skills Academy 3 !

Fondul Științescu oferă finanțare pentru profesorii care stimulează interesul elevilor pentru științe

Fondul Științescu finanțează profesorii de gimnaziu să dezvolte proiecte care stimulează pasiunea elevilor pentru științele exacte. Fondul se adresează profesorilor de matematică, fizică, chimie, biologie și informatică din sectoarele 2, 3, 4 și 6 din București și oferă finanțări în valoare totală de 120.000 de lei. Dezvoltat în parteneriat de BRD – Groupe Société Générale, Romanian-American Foundation și Fundația Comunitară București, Fondul Științescu este sprijinit de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.


Valoarea unui proiect pentru unul din obiectele de studiu poate fi între 5.000 și 10.000 de lei. Proiectele interdisciplinare sunt încurajate să participe, primind puncte suplimentare în evaluare și un buget suplimentar (multiplu de 5.000 și 10.000 de lei, în funcție de numărul disciplinelor implicate).

Perioada de primire a propunerilor de proiecte este între 20 februarie și 19 martie 2015, ora 23:59. În acest interval, Fundația Comunitară București organizează prezentări în școli și zile de consultanță pentru cei interesați. Pentru a fi incluși în procesul de selecție, profesorii completează un formular online, disponibil pe www.bucuresti.stiintescu.ro. Un juriu independent, format din persoane cu experiență în diverse domenii corelate cu științele exacte, va alege proiectele care corespund criteriilor de selecție. Juriul va fi prezentat pe site înainte de expirarea termenului-limită de depunere a  aplicațiilor.

Proiectele câștigătoare vor fi făcute publice până la 20 aprilie, finanțările urmând să fie acordate până la sfârșitul lunii aprilie, astfel încât  proiectele să poată fi puse în practică în perioada 20 aprilie – 31 iulie 2015.

Calendarul complet, criteriile de eligibilitate, precum și formularele de aplicaţie sunt disponibile online pe www.bucuresti.stiintescu.ro.

Despre Fondul Științescu

Scopul fondului este să finanțeze proiecte  care vizează creșterea interesului elevilor pentru știintele exacte. Proiectele și inițiativele finanțate au ca temă centrală implicarea activă a elevilor. Fondul Științescu susține abordarea învățării științelor exacte pornind chiar de la bază – elevii și profesorii. Ne propunem să investim în profesori, pentru că aceștia pot propaga schimbarea în timp, către mai multe generații de elevi. Cu Fondul Științescu, profesorii selectați sunt sprijiniți financiar să fie mai buni. Căutăm profesori care sunt deschiși să schimbe modul în care elevii, mai ales cei cu rezultate medii, privesc științele. Îi ajutăm să își pună proiectele în practică și le promovăm exemplul.

Fondul Științescu este susținut de Romanian-American Foundation și în orașele Cluj, Iași și Sibiu, unde vor fi lansate competiții similare de proiecte, gestionate de fundațiile comunitare locale.

Cei mai ingenioși studenți ai Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași sunt puși la încercare!

În perioada 6-7 martie, studenții Universității Tehnice vor concura la etapa locală a competiției inginerești European BEST Engineering Competition (EBEC)!

Vineri, 6 martie, competiția  inginerească EBEC Iași debutează cu activitatea Show&Tell de la ora 17:00, în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, în sala de conferinţă Hurmuzescu. Activitatea reunește cei mai buni studenți ai facultăților de inginerie și le oferă oportunitatea de a-și promova proiectele personale.


EBEC este o competiție europeană cu structură piramidală: etapă locală, etapă națională/regională și etapă finală.

Evenimentul este împărțit în două secțiuni: Team Design și Case Study. Echipele, formate din câte 4 studenți, vor primi tematicile pentru fiecare secțiune și vor avea 4 ore la dispoziție pentru a veni cu cele mai inedite prototipuri și soluții.

Cele 2 secțiuni constau în:

Case Study – urmărește abilitățile de planificare și organizare ale studenților în rezolvarea unei probleme reale din viața de zi cu zi a societății, dezvoltând o soluție teoretică.

Team Design – urmărește abilitățile practice ale studenţilor, astfel încât provocarea constă în realizarea unui prototip din diferite materiale neconvenţionale care îndeplineşte anumite condiţii de rezistenţă, stabilitate şi mobilitate.

EBEC Iași reprezintă una dintre cele 86 de competiții locale, în urma cărora câștigătorii ajung la una din cele 15 etape regionale, iar ulterior la etapa Finală ce va avea loc anul acesta în Porto, Portugalia!

Hai și tu la competiția studenților ce dau startul inovației! Drumul spre Porto e mai scurt decât iți imaginezi!

BEST, Board of European Students of Technology, este o organizaţie apolitică, non-profit, aflată în permanentă dezvoltare. Încă din 1989 asigură modalităţi de a facilita comunicarea, cooperarea şi schimbul de experienţă între tinerii studenţi europeni din mediul academic tehnic. Organizaţia este prezentă în 96 de Universităţi Tehnice din 33 de ţări europene.

Pentru înscriere şi mai multe informații în ceea ce privește EBEC Iași: www.ebec.bestis.ro   

Studentul de astăzi, inginerul de mâine!

Ce înseamnă inginer?

Este o întrebare pe care mulți dintre noi, studenții de la politehnică, ne-o adresăm.

Nu credem într-o definiție universală a inginerului, nici în vreo explicație standard care să răspundă la această întrebare, însă din discuțiile purtate cu colegii noștri, ne-am dat seama că în primul rând ca și inginer, trebuie să îți placă la nebunie ceea ce faci.


Zilele trecute am găsit un citat. Ei bine, nu știm dacă e chiar un citat, însă era ceva de genul: “€œPerseverența și determinarea sunt ingredientele unui inginer de succes!”. Dacă aparține unui autor cunoscut sau dacă aparține unui necunoscut asta nu putem să afirmăm, însă putem spune că este un citat care conține foarte mult adevăr și care ar trebui amintit fiecăruia dintre noi.

Steve Jobs o spunea și el cu alte cuvinte: “Sunt convins că jumătate din ceea ce diferențiază un antreprenor de succes de unul care eșuează, este doar pura perseverență.”

Ce înseamnă perseverent?

Se spune că Thomas Edison a eșuat de mai bine de 1000 de ori în încercarea sa de a crea becul. Însă crezi că asta a fost îndeajuns să îl facă să renunțe? Nici gând! Ba chiar dimpotrivă, acesta a continuat să lupte pentru a-și îndeplini visul și nu a renunțat până când nu și-a atins ținta!

Asta înseamnă să fii perseverent, să continui să te dedici unui domeniu, unui proiect, unei idei, chiar dacă ai realizat unele insuccese sau pierderi.

Nu poți controla întotdeauna circumstanțele din jurul carierei tale, însă poți controla disponibilitatea ta de a crește și de a învață. Pană la urmă, fiecare dintre noi este creatorul propriului drum in viață, iar ceea ce te face sムdevii din ce în ce mai bun, sunt provocările pe care le accepți și prin care ajungi să te autodepășești.

Despre asta este vorba și în cadrul competiției EBEC Iași, este vorba despre provocări, despre determinare, despre oameni și nu în ultimul rând, este vorba despre tine, despre ceea ce ești tu dispus să faci astăzi pentru a deveni omul de succes de mâine.

Așa că dacă ți-am stârnit dorința de a accepta noi provocări, dacă ți-am stârnit dorința de a învața și dacă  îți dorești cu adevărat să te dezvolți, noi îți recomandăm să iei parte la ceea ce poate fi cea mai tare experiență din studenție.

Organizată în 96 de centre universitare din 33 de țări europene, EBEC reprezintă cea mai mare competiție de inginerie dedicată studenților. Iar, în drumul tău către succes ai șansa de a ajunge până în Porto, locația unde va avea loc etapa finală a competiției.

Tot ce trebuie să faci este să îți convingi încă 3 prieteni să ți se alăture și să vă înscrieți la competiție!

Aplică la EBEC!

Pentru înscriere şi mai multe informații în ceea ce privește EBEC Iași: www.ebec.bestis.ro

Cristi Niamțu
Public Relations Responsible
tel: +40 753 873 343
cristi.niamtu(at)BEST.eu.org