Startul înscrierilor liceelor la ediția 2015 a Concursului Național „Tinerii Dezbat”

Ministerul Educației și Cercetării Științifice alături de partenerii săi – ARDOR (Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică), în parteneriat cu Romanian-American Foundation, Reprezentanța UNICEF în România, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării și Departamentul pentru Relații Interetnice, anunță lansarea celei de-a VI-a ediție a Concursului Național „Tinerii Dezbat” (www.tineriidezbat.ro). Cunoscută ca „olimpiada dezbaterilor”, competiția se desfășoară în toată țara în perioada 23 martie – 15 iunie 2015 și este cuprinsă în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către M.E.C.S. în anul școlar 2014-2015.


Tinerii Dezbat” este cel mai amplu campionat de dezbateri adresat elevilor de liceu din România. Pentru a participa la ediția 2015, liceele se pot înscrie până la data de 7 aprilie 2015, completând formularul de aplicație disponibil pe platforma dedicată proiectului www.tineriidezbat.ro. Fiecare liceu poate înscrie o singură echipă formată din 3 elevi coordonați de un profesor.

Alcătuit din 3 etape competiționale distincte (județeană, regională și națională) și un seminar de formare adresat profesorilor coordonatori, Concursul Tinerii Dezbat invită profesorii alături de elevii lor într-o experiență de învățare a argumentării și de formare a gândirii critice. Concursul Național „Tinerii Dezbat” pune față în față echipe de elevi pentru a dezbate teme diverse, cu scopul dezvoltării competenţelor de comunicare şi a atitudinilor social-civice democratice, necesare tinerei generații pentru participarea activă la viaţa socială.

Dezbaterile, în formatele practicate de universități prestigioase din lume, sunt exersate în România, de peste cinci ani, în cluburile de dezbateri din școli și, de peste 20 de ani, în cluburile ARDOR. Concursul „Tinerii Dezbat” aduce mișcarea de dezbateri la amploarea pe care o are în majoritatea țărilor democratice cu bune practici în domeniul educațional. „De altfel, prin cei peste 500 de elevi care anual dezbat în cadrul acestei competiții, România a devenit anul trecut țara cu cea mai amplă mișcare de dezbateri din Europa”, susține International Debate Educational Association (IDEA).

DESFB selectează 48 experţi TS informare comunitate/promotori

Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (DESFB), în calitate de beneficiar al Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3 „Promovarea egalității de șanse pe piata muncii”, în parteneriat cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, implementează proiectul „START – O viață de calitate în siguranță!” –SMIS 56367, cu nr. de identificare POSDRU/170/6.3/S/146738, în perioada 01.10.2014 – 30.09.2015.


Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unor măsuri integrate cu abordare sistemică și națională de prevenire și combatere a violenței domestice și a traficului de persoane.

Obiectivele specifice vizează:

Creșterea gradului de conștientizare a tuturor actorilor sociali relevanți, inclusiv la nivelul comunității, cu privire la principiile egalității de șanse, fenomenul violenței domestice și a traficului de persoane.
Dezvoltarea de măsuri eficiente, integrate și sistemice, pentru prevenirea, combaterea și monitorizarea la nivel național a fenomenului violenței domestice și a traficului de persoane.

În vederea implementării subactivităților:

– A2.2 – Seminarii de informare pentru 1000 de femei din GT care să devină promotori/persoane de sprijin pentru victimele violenței domestice (VD) și a traficului de persoane (TP), ce are ca rezultat realizarea a 42 seminarii (a câte 2 zile, în 41 județe și București) pentru informarea a 1000 de femei și

– A2.3 – Campanie națională de sensibilizare și conștientizare inclusiv pe canalele media, prin care se vor realiza 42 de evenimente cu impact social și 1 pachet campanie media (clip TV, radio, cel putin 42 mat publicate, materiale on-line).

Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați în calitate de Beneficiar al proiectului „START – O viață de calitate în siguranță!”, cu sediul în str. Petofi Sandor nr.47, sector 1, București, anunţă demararea procedurii de recrutare și selecţie a unui număr de 48 experţi TS informare comunitate/promotori (1 expert/județ, 1 expert la nivelul Mun. București și câte unul pentru fiecare sector), care se va desfășura în perioada 27.03 – 02.04.2015.

Profilul experților

Documente necesare

Pregătire profesională

Absolvenți ai învățământului superior, cu diplomă de licență/masterat/doctorat

Diploma de licență/masterat/doctorat
Experienţă profesională generală

<5ani, abilități de comunicare

Documente doveditoare

 

 

 

 

 

ATRIBUȚIILE EXPERTULUI TS INFORMARE COMUNITATE/PROMOTORI

Recrutarea celor 1000 de femei care vor participa la activitatea 2.2 și susținerea seminariilor pentru cele 1000 de femei,

Participarea la activitatea 2.3, prin monitorizarea operatorului economic și a impactului pe care îl au evenimentele.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Curriculum vitae europass, semnat – în original;
Act de identitate – copie;
Acte de studii – copii;
Documente care să ateste vechimea în muncă sau experiența relevantă – copii.
Portofoliu personal care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor de selecţie;

ETAPELE DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Selecţia dosarelor de înscriere (probă eliminatorie);
Proba orală;
Afișarea rezultatelor.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE

Dosarele se vor depune în perioada 27.03 – 02.04.2015, de luni până joi, de la ora 9.00-16.00, vineri de la ora 09.00-14.00, la sediul DESFB, str. Petofi Sandor nr.47, sector 1, București sau la adresa de e-mail: egalitate@mmuncii.ro, în format pdf.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va afișa la sediul DESFB, în data de 3 aprilie 2015, ora 16.30. Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatului selecţiei dosarelor.

Persoanelor care au trecut de prima probă li se vor transmite prin e-mail, ora la care vor participa la proba orală, care va avea loc la sediul DESFB, str. Petofi Sandor nr.47, sector 1, București, în data de 6 aprilie 2015, începând cu ora 09.00.

Afișarea rezultatelor finale se va face în data de 6 aprilie 2015, ora 16.30.

Sursa: www.mmuncii.ro

Ghid al Comisiei Europene pentru finanţările prin programele 2014-2020

Directia Generala Buget a Comisiei Europene a publicat recent un nou ghid privind finantarile europene. Intitulat « Un ghid al începatorilor pentru finantarile UE », materialul prezinta informatii din perspectiva accesarii banilor de catre diferite categorii de beneficiari : autoritati publice, ONG-uri, tineri, cercetatori, IMM-uri, fermieri, etc. Documentul furnizeaza, de asemenea, link-uri catre materiale detaliate despre oportunitatile specifice, exemple de proiecte si sfaturi, astfel încât, cei interesati sa poata cunoaste cât mai bine noile programme si sursele de finantare pentru actuala perioada de programare 2014-2020.


Ghidul este completat de un alt material al DG Buget care ajuta potentialii beneficiari ai fondurilor comunitare sa înteleaga întregul proces de cofinantare a proiectelor. “Bugetul UE în țara mea”, este o serie de 28 de fise informative care evidentiaza proiectele selectate finantate de la bugetul UE în toate statele membre (harta interactiva). Proiectele acopera o gama larga de domenii,precum ocuparea fortei de munca, dezvoltarea regionala, cercetare si educatiepentru mediu, ajutor umanitar si multe altele. Informatiile pot inspira potentialii aplicanti, care au astfel ocazia sa afle mai multe despre valoarea adaugata a UE adusa prin proiecte.

Ghidul poate fi descarcat la adresa: http://ec.europa.eu/budget/funding/sites/funds/files/beginners_guide_en_0.pdf

Sursa de informare: http://ec.europa.eu/budget/funding/?utm_source=EUCIS-LLL+general&utm_campaign=e963c63bf4-EUCIS-LLL+newsletter+%2394+-+February+2015&utm_medium=email&utm_term=0_f4e5c60751-e963c63bf4-63194709

Sursa: www.uncjr.ro

Asociaţia ADO SAH ROM angajează Expert consiliere – proiect POSDRU

Asociaţia ADO SAH ROM, în calitate de partener în cadrul proiectului “Economia socială este şansa mea!” angajează expert pe termen scurt în funcţia de Expert consiliere, în vederea facilitării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile (familii cu peste 2 copii, familii monoparentale, femei, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă) din Bucureşti. Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de Intervenţie 6.1 Dezvoltarea Economiei Sociale, CPP 173. 


Tipul contractului

Contract individual de muncă pe perioadă delimitată de timp: 5 luni.

Contractul este part time, cu o perioada de lucru prevăzută de 6 ore/zi. 

Principalele responsabilităţi:

– Realizarea instrumentelor de lucru (fişe de consiliere, planuri de intervenţie etc.)

– Identificarea şi selectia grupului ţintă ce va participa la activităţile de formare profesională pentru dobândirea competenţelor informatice şi antreprenoriale

– Informarea şi consilierea grupului tintă cu privire la piaţa muncii

– Acţiuni pentru diminuarea lipsei de încredere a grupurilor tintă vizate,

– Realizarea documentaţiei de înregistrare privind grupul ţintă

– Întocmirea bazei de date cu grupul ţintă (registru electronic, formulare, tabele etc.). 

Cerinţe

Studii superioare finalizate

Experienţă profesională generală de min. 2 ani

– Experienţă profesională specifică: experienţă în consiliere de minim 1 an

– Experienţă de lucru cu persoane aprţinând grupurilor vulnerabile de minim 1 an

– Integritate, răbdare şi entuziasm pentru lucrul în echipă

Informaţii suplimentare

Termen limită de depunere a CV-urilor (Europass): marti, 24 martie 2015 pe adresa de email adosahrom@starnets.ro, cu menţiuneaConsilier”.

Doar candidaţii invitaţi pentru interviu vor fi contactaţi.

Pentru detalii, ne puteţi contacta la: adosahrom@starnets.ro, tel. 021 2107160. Persoană de contact: Rodica Novac

ADO SAH ROM este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2000, care promovează dezvoltarea organizaţiei, politicile şi serviciile din domeniul social, contribuie activ la consolidarea societăţii civile şi promovează colaborarea cu alte organizaţii din ţară şi străinătate.

Organizaţia are o experienţă de 14 ani în implementarea proiectelor pe piaţa muncii şi dezvoltarea dialogului social şi colaborează cu organizaţii şi reţele naţionale şi europene în proiecte care susţin accesul la munca decentă şi oportunităţi generatoare de venit.                                                          

Zilele Porților Deschise la SNSPA

În perioada 6-10 aprilie 2015, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează o serie de evenimente speciale pentru liceeni, integrate în perioada dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului naţional „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!“.


Evenimentele sunt organizate în cadrul unei noi ediţii a „Zilelor Porților Deschise la SNSPA”.

Programul pregătit pentru liceeni cuprinde: cursuri deschise, proiecţii de film, cercuri ştiinţifice, simulări de stagii de practică, conferinţe, workshop-uri şi prelegeri. În plus, elevii vor putea discuta cu studenţii şi profesorii din cadrul SNSPA, la standurile special amenajate, astfel încât toți cei care doresc să susțină admiterea din vară să fie cât mai bine informați privind oferta educațională a universităţii.

Toate evenimentele se vor desfăşura la noul sediul al SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), între orele 10.00-18.00. 

Program Zilele Porților Deschise la SNSPA

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi angajează mediatori sanitari!

Direcţia de Asistenţă Comunitară Iaşi organizează in data de 17 si 20 aprilie concurs de recrutare in vederea ocuparii a doua posturi contractuale vacante de mediatori sanitari la Compartimentul de Asistenţă Comunitară.


Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
– cursuri de mediatori sanitari absolvite cu diplomă
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 27 martie 2015, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 17 aprilie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
– 20 aprilie 2015, ora 14:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi, Judeţul Iaşi, str. Mitropolit Varlaam nr. 54, telefon 0232/206.344, interior 110.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile pe www.dac-iasi.ro.

Sursa: www.dac-iasi.ro

Cursuri de AutoCAD 2D organizate de TEACH ING!

Asociatia Tehnica de Formare Profesionala „TEACH ING” Iasi organizeaza cursuri de AutoCAD 2D, venind astfel in ajutorul celor care doresc sa dobandeasca mai multe cunostinte in domeniul tehnic, intr-o alta maniera decat cea academica! 


Viitorii ingineri vor trebui sa foloseasca programe de proiectare, de aceea prin cursurile organizate in cadrul proiectului Centru de Training Tehnic, cursantii vor dobandi cunostintele necesare pentru a crea, la scara, o plansa continand texte, cote, linii, cercuri, hasuri, conform normativelor de desen tehnic in vigoare.  

Profesorii sunt dedicati studentilor, cursurile sunt orientate spre nevoile lor, iar tu poti fi unul dintre cei care vor beneficia de aceste lucruri. De aceea, iti propunem un curs de AutoCAD, alaturi de un profesor specializat si un mediu ambiant placut. 

Programul cursurilor este următorul:

 Cursurile pentru AutoCAD 2D nivel incepator, incep pe 31 martie 2015

 Cursurile vor avea loc in zilele de marti si joi in intervalul orar 16:00-19:00, pe parcursul a 4 sedinte a cate 3 ore. 

Conditiile de participare:

Pentru a fi selectat si a putea participa la cursul dorit trebuie:

–        sa fii student, masterand sau doctorand, cu varsta pana in 35 de ani;

–        sa completezi formularul de inscriere cu atentie;

–        sa achiti taxa de 40 de lei. 

Pentru a participa si finaliza cursul trebuie sa respecti cateva reguli:

–        Sa detii un laptop al carui sistem de operare sa suporte AutoCAD;

–        Prezenta la curs trebuie sa fie de cel putin 75% (minimum 3 cursuri din 4);

–        Trebuie sa obtii minimum nota 5 la testul final;

Diploma trebuie ridicata in maximum o luna de la data stabilita. Altfel, va trebui sa achiti 10 lei pentru arhivare.

 Formular de inscriere 

 *In cazul renuntarii la curs, taxa achitata se va restitui doar daca va exista un preaviz de minim 72 ore pana la inceperea primului curs.

 **Pentru mai multe informatii ne poti scrie la adresa teachingis@gmail.com 

Acte necesare:

– copie dupa carte de identitate;

– copie dupa carnetul de student vizat in anul in curs (pentru doctoranzi adeverinta);

Cursul se va desfasura in municipiul Iasi, locatia exacta va fi comunicata persoanelor selectate. 

Anunt important:  Daca si AutoCAD-ul 3D reprezinta o curiozitate sau o nevoie pentru tine, te anuntam ca in perioada urmatoare vom desfasura si un astfel de curs.

Te invitam sa fii atent la anunturile de pe site.

Program de Coaching Instituțional

Ești tânăr interesat de viața publică și vrei să influențezi deciziile luate pentru tine?
Te invităm la Programul de Coaching instituțional 2015 finanțat prin Programul Erasmus+

Institutul QVORUM urmărește capacitarea tinerilor pentru inițierea și menținerea unui dialog structurat cu decidenții politici pe tema politicilor educationale și de tineret la nivel național.

Cui ne adresăm?

Grupul țintă îl reprezintă tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani implicați și interesați de viața politică și de mecanismele decizionale de la nivelul instituțiilor publice, dar și de oportunitățile de lucru în organizații responsabile de elaborarea și implementarea de politici. Tinerii cu oportunități reduse și cei care nu au mai participat în proiecte Erasmus+ au prioritate în procesul de selecție.

Ce înseamnă coaching instituțional?

Proiectul „Program de Coaching Instituționalselectează 30 de tineri care, pe parcursul a 3 luni, vor fi formați și mentorați să elaboreze un set de propuneri pentru îmbunătățirea politicilor publice din educație și tineret și a procesului de consultare dintre decidenții politici și societate civilă (21-25 aprilie 2015).

Proiectul cuprinde și o sesiune de work-shop-uri între tineri și actori importanți din mediul non-guvernamental și de antreprenoriat în care se vor prezenta și exersa procesele de lobby necesare dezvoltării și reformării politicilor (4-8 mai 2015). În final, tinerii participanți vor desfășura vizite de studiu tematice la instituțiile publice centrale și vor avea ocazia să interacționeze cu decidenții politici (25-29 mai 2015).

Vizitele de lucru în instituțiile publice vizează: Administrația Prezidențială a României, Guvernul României, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Tineretului si Sportului, Parlamentul României.

Cum te înscrii?

Trimite CV-ul tău în format Europass și o scrisoare de motivație în limba română din care să reiasă implicarea ta în proiecte și activități civice, viziunea ta asupra politicilor educaționale și de tineret din România, dar și ce așteptări ai și ce cum îți propui să contribui în cadrul interacțiunilor cu decidenții politici.

Data limită: 5 aprilie 2015, ora 23:59.

Cum: Prin e-mail la adresa office@qvorum.ro și menționând în subiectul e-mailului numele programului la care aplici (Program de coaching instituțional).

Toate aplicațiile vor fi analizate de către echipa Qvorum, iar persoanele selectate în prima etapă a evaluării vor fi invitate la un interviu cu organizatoriii proiectului.

Pentru mai multe informaţii, ne găsiţi pe:

Site-ul oficial: http://www.qvorum.ro
Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/institutul.qvorum
Adresa de e-mail: office@qvorum.ro
Telefon: 0722 459 115

 

Lansare proiect „Să învățăm să învățăm – primii pași spre carieră”

Asociația COMPASS (România) și Fundația de Binefacere Casa Providenței (Republica Moldova) anunță lansarea proiectului Să învățăm să învățăm – primii pași spre carieră, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus Plus.


Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 6.136 Euro.

Proiectul se derulează în perioada 28.02.2015 – 31.10.2015 și urmărește să contribuie la creșterea interesului față de formarea profesională, ca mijloc de dobândire a competențelor necesare practicării unei meserii calificate, și antreprenoriat în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani din România și Republica Moldova, care au abandonat școala timpuriu.

Principala activitate a proiectului constă în organizarea unui schimb de tineri, în luna iulie 2015, la Iași (România), pe tema avantajelor participării tinerilor la diferite programe și activități educaționale din perspectiva integrării pe piața muncii. Utilizând metode specifice educației non-formale, facilitatorii vor urmări să crească motivația tinerilor pentru educație/ formare profesională, astfel încât să aibă șanse sporite de integrare pe piața muncii, fie ca angajați, fie ca antreprenori.

Procesul de selecție a participanților la schimbul de tineri va fi demarat în luna aprilie 2015.

Participanții la schimbul de tineri vor primi certificate Youthpass, care constituie o recunoaștere, la nivel european, a aptitudinilor și competențelor dobândite ca urmare a implicării active în activitățile desfășurate pe parcursul schimbului de tineri.

Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu” Iaşi caută voluntari

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi oferă studenţilor interesaţi de a câştiga experienţă pentru viitoarea carieră, oportunitatea de a se implica în calitate de voluntari în diverse activităţi ale bibliotecii.


Astfel, studenţii vor avea posibilitatea: de a intra în contact cu oameni din diverse domenii; de a înţelege domeniile de activitate ale bibliotecii; de a învăţa lucruri noi, ca invitat la diversele evenimente organizate şi/ sau găzduite de bibliotecă; de a-şi descoperi şi perfecţiona abilităţile personale. Aceştia vor fi implicaţi în diverse evenimente organizate şi/ sau găzduite de bibliotecă, iar în funcţie de solicitări, în diverse activităţi biblioteconomice, în funcţie de solicitări.

Perioada de voluntariat este de minim 3 luni.

Persoanele interesate trebuie să trimisă CV-ul pe adresa bcumeiasi@gmail.com, până cel târziu la data de 20 martie 2015, cu subiectul „voluntar”.

Sursa: www.ziaruldeiasi.ro