Școala de antreprenoriat „România Start Up Plus” în regiunea Nord-Est – eveniment de informare, Iași, 18 aprilie 2018

Parteneriatul format din Onitrade LTD. S.R.L.,  E.CECA S.R.L. și Asociația Asura  implementează în perioada 16 ianuarie 2018 – 15 ianuarie 2021, proiectul Școala de antreprenoriat „România Start Up Plus” în regiunea Nord-Est, POCU/82/3/7/106861, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

La Iași are loc un eveniment de informare cu privire la programul de formare antreprenorială în data de 18 aprilie 2018, începând cu orele 14.00, în Amfiteatrul Petru Bogdan din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană prin promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor, aptitudinilor, deprinderilor antreprenoriale și manageriale în rândul a 300 de persoane fizice din regiunea Nord-Est, facilitând inițierea de noi afaceri, încurajându-se astfel antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu.

 

Grupul țintă vizat de proiect este reprezentat de 300 de persoane fizice care se încadrează în una din următoarele categorii: șomeri; persoane inactive cu vârsta cuprinsă între 18-64 de ani; persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă.

Rezultatele preconizate ale proiectului sunt:

  • 300 de persoane identificate și recrutate;
  • 300 de persoane din grupul țintă participante la cursul de formare antreprenorială;
  • 40 de participanți la stagiile de practică;
  • înființarea unui HUB de sprijin pentru viitorii antreprenori;
  • 30 de evenimente de informare și promovare;
  • 40 de planuri de afaceri selectate;
  • 40 de firme finanțate cu maxim 178.000,00 lei

Invităm persoanele interesate să se înscrie la eveniment printr-un e-mail trimis la adresa startup@onitrade.ro până la data de 18 aprilie 2018, ora 12.00.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.